Меню

Главная категория

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОПЛИТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОПЛИТИ

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, які обслуговують електроплити повинні бути проiнструктованi з правил безпечної експлуатацiї та охорони праці.

   1.2. Регулювання потужності конфорок здійснюється обертанням ручок перемикачів.

Floppy-DiskІОП під час використання електроплити.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОКОТЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОКОТЛА

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1.Працiвники харчоблоку, якi обслуговують електрокотел повиннi бути проiнструктованi з правил технiки безпеки та безпечної експлуатацiї електрокотлiв.

Floppy-DiskІОП під час використання електрокотла.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТОРОЖА В ДИТЯЧОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ СТОРОЖА В ДИТЯЧОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

______________

(місце видання)

 

_________________________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № СТОРОЖА В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

    

   1. Загальні положення

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи позашкільного оздоровчого закладу. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності сторожа в оздоровчому закладі.

Floppy-DiskІОП сторожа.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ ДРУКАРКИ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ ДРУКАРКИ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ ДРУКАРКИ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи дитячого позашкільного оздоровчого закладу.Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності секретаря – друкарки в оздоровчому закладі.

Floppy-DiskІОП секретаря-друкарки.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПСИХОЛОГА ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

 

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПСИХОЛОГА ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

 

______________________________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

I Н С Т Р У К Ц IЯ №

з охорони працi психолога

 

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи оздоровчого закладу.

   Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності, охорони праці психолога табору.

Floppy-DiskІОП психолога.doc

І Н С Т Р У К Ц І Я з охорони праці для працівників харчоблоку (кухар, мийник посуду, буфетник, кухар на роздачі страв, працівник харчоблоку)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

І Н С Т Р У К Ц І Я № _____

з охорони праці для працівників харчоблоку

(кухар, мийник посуду, буфетник, кухар на роздачі страв, працівник харчоблоку)

   1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 На робочому місці працівників харчоблоків існують такі небезпечності:

   - ураження електрострумом;

   - опік від гарячої плити, сковороди, від гарячих страв тощо;

   - падіння на слизькій, нерівній підлозі;

   - порізи ножем при обробці овочів та інших продуктів.

Floppy-DiskІОП працівників харчоблоку 2.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОБЛОКА ДИТЯЧОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОБЛОКА

ДИТЯЧОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

 

__________________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОБЛОКУ

ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

    

   1. Загальні положення

   1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

   1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

Floppy-DiskІОП працівників харчоблоку.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКА ПО ОБСЛУГОВУВАННІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПРАЦІВНИКА ПО ОБСЛУГОВУВАННІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

______________

(місце видання)

 

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ ПРАЦІВНИКА ПО ОБСЛУГОВУВАННІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

    

   1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

   1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

Floppy-DiskІОП працівника по обслуговуванню будівель.DOC

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

    

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи оздоровчого закладу.

   Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності, охорони праці помічника вихователя оздоровчого табору.

Floppy-DiskІОП помічника вихователя.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА

    

______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

   1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.008.0393 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.004.1598 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.004.1299 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 7.1.301.0296 "Правил охорони праці для підприємств громадського харчування".

Floppy-DiskІОП пекаря-кондитера.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОХОРОННИКА ЗОВНІШНЬОГО

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ___________________________________________________

(посада роботодавця і найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________ ДЛЯ ОХОРОННИКА ЗОВНІШНЬОГО

 

   1. Загальні положення

   1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

   1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.008.0393 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.004.1598 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.004.1299 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

Floppy-DiskІОП охоронника.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

 

______________________________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

    

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи оздоровчого закладу.

   Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності, охорони праці музичного керівника табору.

Floppy-DiskІОП музичного керівника.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МИЙНИКА ПОСУДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ ДЛЯ МИЙНИКА ПОСУДУ

ДИТЯЧОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________ ДЛЯ МИЙНИКА ПОСУДУ

   1. Загальні положення

   1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

   1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.008.0393 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.004.1598 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.004.1299 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

Floppy-DiskІОП мийника посуду.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

 

_________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

   ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи позашкільного оздоровчого закладу. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності медичної сестри в оздоровчому закладі.

Floppy-DiskІОП медсестри.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КУХАРЯ (ШЕФ – КУХАРЯ)

 ______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ ДЛЯ КУХАРЯ (ШЕФ – КУХАРЯ)

ДИТЯЧОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

_________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ДЛЯ КУХАРЯ (ШЕФ – КУХАРЯ)

   ДИТЯЧОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи дитячого позашкільного оздоровчого закладу. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 7.1.30-1.02-96 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування»

Floppy-DiskІОП кухаря.doc