Меню

Главная категория

ПРАВИЛА безпечної роботи інструментом та пристроями

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ З ІНСТРУМЕНТОМ

ТА ПРИСТРОЯМИ

київ

"ФОРТ" 2001

Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

05.06.2001 р.

№ 252

ДНАОП 1.1.10-1.04-01

ПРАВИЛА безпечної роботи інструментом та пристроями

Київ 2001

   ПЕРЕДМОВА

   РОЗРОБЛЕНО: Інститутом електроенергетики Української академії наук національного прогресу

   ВНЕСЕНО:Управлінням організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду ДержнаглядохоронпрацІ України

   ВВЕДЕНО:

   Замість "Правил безпеки при роботі з інструментом та пристроями" (М.: Енергоатомвидав, 1986), затверджених Міненерго СРСР 30.04.85 та ЦК галузевої профспілки 27.03.85, (НАОП 1.1.10-1.04-85)

   Редакційна комісія:

   Іванченко В.І., Пошкурлат П.І., Мсльничук Л.О., Гажаман В.І., Цимбалюк А.У., Фсщенко П.П., Кудалін М.С., Кравченко А.М.

   Відповідальні виконавці: Кравченко А.М., Цимбалюк А.У.

Floppy-DiskПравила безпечної роботи з інструментами та приладами.doc

I Н С Т Р У К Ц I Я з техніки безпеки при роботі на центрифузі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

I Н С Т Р У К Ц I Я №

з техніки безпеки при роботі на центрифузі

 

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Машиністи прання білизни, які обслуговують центрифугу повинні бути проінструктовані з правил техніки безпеки та безпечної експлуатації центрифуги.

Floppy-DiskІТБ під час використання центрифуги.doc

I Н С Т Р У К Ц I Я з технiки безпеки при роботі з пральною машиною

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

I Н С Т Р У К Ц I Я №

з технiки безпеки при роботі з пральною машиною

 

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Машиністи прання білизни, які обслуговують пральну машину повинні бути проінструктовані з правил техніки безпеки та безпечної її експлуатації.

Floppy-DiskІТБ під час використання пральної машини.DOC

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники, якi обслуговують холодильне обладнання повиннi бути проiнструктованi з правил охорони праці та безпечної експлуатацiї його.

Floppy-DiskІОП при використанні холодильного устаткування.DOC

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЯСОРУБКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЯСОРУБКИ

 

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, якi обслуговують м'ясорубку повиннi бути проiнструктованi з правил технiки безпеки та безпечної експлуатацiї м'ясорубки.

Floppy-DiskІОП при використанні Мясорубки.DOC

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ Ж А Р О Ч Н О Ї Ш А Ф И

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №_______

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ж А Р О Ч Н О Ї Ш А Ф И

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, якi обслуговують жарочну шафу повиннi бути проiнструктованi з правил технiки безпеки та безпечної експлуатацiї жарочної шафи

   1.2. Жарочна шафа повинна бути закрiплена за конкретним працiвником харчоблоку.

Floppy-DiskІОП при використанні жарочної шафи.DOC

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСКОВОРОДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСКОВОРОДИ

1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працівники харчоблоку, якi обслуговують електросковороду повиннi бути проiнструктованi з правил техніки безпеки та безпечної експлуатації електросковороди.

   1.2. Електросковорода повинна бути закрiплена за конкретним працiвником харчоблоку.

Floppy-DiskІОП при використанні електросковороди.DOC

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКА

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, якi обслуговують електрокип'ятильник повиннi бути проiнструктованi з правил технiки безпеки та безпечної експлуатацiї ел.кип'ятильника.

   1.2. Електрокип'ятильник повинен бути закрiплений за конкретним працiвником харчоблоку.

Floppy-DiskІОП при використанні електрокипятильника.DOC

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА (бойлера)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА (бойлера)

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Побутовий автоматичний електроводонагрівач (далі – бойлер) призначений для нагрівання води, що подається з централізованих та автономних мереж водопостачання.

   Працiвники харчоблоку, якi користуються бойлером проходять інструктах з правил безпечної його експлуатацiї та правил охорони праці.

Floppy-DiskІОП при використанні водонагрівача.DOC

Інструкція при роботі на універсальній кухонній машині загального призначення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

Інструкція №

при роботі на універсальній

кухонній машині загального призначення

   I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

   1. Інструкція з охорони праці при роботі на універсальній кухонній машині загального призначення для працівників харчоблоку оздоровчого закладу.

Floppy-DiskІОП піс використання універсальної кухонної машини.doc

ІНСТРУКЦІЯ з безпеки праці при роботі в м’ясо-рибному цеху

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ № 4

з безпеки праці при роботі в м’ясо-рибному цеху

   І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. До роботи допускаються учні, які пройшли медичний огляд і засвоїли матеріал та правила техніки безпеки.

   2. Практичні роботи проводяться тільки в присутності майстра в/н.

   3. Для проведення робіт необхідно мати на кожному робочому місці необхідний посуд, інструмент, інвентар та сировину.

Floppy-DiskІОП під час роботи у мясо-рибному цеху.doc

I Н С Т Р У К Ц I Я з техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт електропраскою

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

I Н С Т Р У К Ц I Я №

з техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт електропраскою

   I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Робоче місце повинно бути забезпечене цією інструкцією.

   1.2. На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

Floppy-DiskІОП під час роботи з електропраскою.DOC

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ РОЗЧИНІВ

_______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ РОЗЧИНІВ

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

   1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

Floppy-DiskІОП під час приготування дезрозчинів.DOC

ІНСТРУКЦІЯ з безпеки праці під час нарізання хліба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ №

з безпеки праці під час нарізання хліба

   І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. До роботи допускаються студенти, які добре засвоїли матеріал, та правила з техніки безпеки.

   2. До роботи не допускаються студенти, які не пройшли інструктажу по експлуатації даного електрообладнання.

Floppy-DiskІОП під час нарізання хліба.doc

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПIД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦIЇ ТIСТОМIШАЛКИ (ТIСТОМIШАЛЬНОЇ МАШИНИ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПIД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦIЇ ТIСТОМIШАЛКИ (ТIСТОМIШАЛЬНОЇ МАШИНИ)

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, якi обслуговують тiстомiшалку повиннi бути проiнструктованi з правил охорони праці та безпечної експлуатацiї обладнання.

   1.2. Тiстомiшалка повинна бути закрiплена за конкретним працiвником харчоблоку.

Floppy-DiskІОП під час використання тістомішалки.doc