Меню

Главная категория

Організація виховної роботи в таборі

   Дитячий оздоровчий табір— позашкільний виховний заклад, який сприяє, школі в організації оздоровлення, активного відпочинку, задоволення потреб дітей і підлітків у літній період.

   Виховна робота в оздоровчому таборі повинна розумно поєднувати в собі відпочинок, працю, спорт, туризм із пізнавальною, естетичною, екологі-чною, оздоровчою діяльністю.

   Для створення в таборі доброзичливої атмосфери і забезпечення повно-цінного відпочинку та розвитку дітей слід добре налагодити співпрацю начальника табору, старшого виховника, виховників загонів та органів дитячого самоврядування. Усю виховну роботу у таборі організує і проводить старший виховник. підтримуючи безпосередній зв'язок Із виховниками загонів та органами дитячого самоврядування.

   Не слід заформалізовувати роботу табору, перенасичувати план багатьма нездійсненними заходами, але і зводити її нанівець також не можна.

   У таборі, відповідно до вікових особливостей дітей, затверджується роз-порядок дня", який повинен виконуватися усіма, хто приїхав на відпочинок до табору, а також правила поводження у таборі, які розглядаються на організаційному зборі.

   На території табору можуть діяти свої «закони», за якими діти живуть протягом зміни.


Орієнтовні закони:
1. закон — закон території (ніхто не має права залишати територію табору без дозволу виховників).

2. закон — закон зелені (вимагає бережливого ставлення дерев, квітів.
трави).

3. закон — закон часу (час плине швидко, а зміна дуже коротка, потрібно з усіма познайомитись, ВЗЯТИ участь в усіх справах загону, табору).

4. закон — закон дружби (доброзичливе ставлення один до одного: по-сміхнись ближньому, поділись із ним радістю, і в тебе теж буде хороший настрій).

Залежно від специфіки табору, його розташування список законів МОЖНА доповнити й іншими законами.

У плані роботи табору слід чітко визначити три періоди дня:

• ранок (від сніданку до обіду), куди необхідно включити переважно спортивно-оздоровчі заходи. Тут плануються походи та екскурсії, прогулянки в ліс, спортивно-туристичні естафети;

• день (після обіду до вечері). Окрім загонових заходів, цей період запов-нюється гуртковою роботою;

• вечір (після вечері до відбою). У цей час плануються табірні масові заходи, конкурси, вечори, дискотеки, вогнища.

   Начальник табору разом зі старшим виховником, головою ради табору кожного дня проводять короткочасну оперативку роботу, на якій підбива-ються підсумки дня, дається його аналіз, відзначається активність загонів, робляться необхідні зауваження, заохочуються кращі, обов'язково планується наступний день.
Старшому виховникові в організації роботи табору мають допомагати органи самоврядування. У таборі необхідно створити належні умови для са-мореалізаціі дітей аби допомогти їм розвинути соціальну активність, виховати в них почуття власної гідності, надати їм можливість проявити себе в конкретній справі, стимулювати творчий розвиток та ініціативу.

   Особлива активність дітей повинна проявлятися у проведенні табірних лінійок, організації чергування, роботі прес-центру, організації та проведенні масових заходів, заохоченні кращих, підбитті підсумків тощо.
Складовою виховної роботи в таборі є організація гурткової роботи. За-лежно від умов та можливостей плануються щоденні заняття гуртків у другій половині дня. Оздоровчий табір повинен дати можливість вільно вибирати заняття улюбленою справою кожній дитині, тому мережа гуртків повинна бути якомога ширшою і різносторонньою.

   Важливе місце у формуванні особистості дітей та підлітків посідає туризм та краєзнавство. Саме тому особливу увагу в таборі необхідно зосереджувати на цій роботі. Екскурсії та походи повинні стати складовою роботи табору, оскільки в процесі активного пізнання найкраще виховувати співчуття, доброту, дбайливе ставлення до історії рідного краю та повагу до нього. Обов'язковим у житті кожного табору вважаємо проведення дня туриста.

   Чи не головним питанням в організації виховної роботи є планування та проведення дозвілля, яке б задовольняло наших вихованців, не було нав'язаним і одночасно формувало національно-свідому особистість. При проведенні того чи іншого заходу завжди необхідно пам'ятати про його виховний ас-
пект.

Організація праці виховника загону

   Виховником у таборі повинна бути людина з відкритим серцем, яка б могла уміло та цікаво організувати працю і відпочинок дітей.

   Виховник зобов'язаний знати основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їхніх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення; досконало володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховної роботи.

Починаючи роботу у таборі, виховник має враховувати:
• специфіку зміни, її характер;
• особливості зміни;
• традиційні доручення загону;
• особисті зацікавлення, захоплення;
• матеріально-технічну базу табору.
   Виховникові потрібно запам'ятати, що від того, як він проведе перші організаційні дні, залежить успіх усієї роботи. В організаційний період зміни необхідно розкрити перспективи діяльності дітей у таборі, закласти основи формування тимчасового дитячого колективу:
• підготуватися до першої зустрічі з дітьми;
• розмістити їх по кімнатах та організувати операцію «Затишок»;
• провести екскурсію по табірному містечку;
• провести вечір знайомств, розповісти про традиції табору;

• ознайомити із правилами спілкування в загоні;
• провести організаційний збір загону, створити ініціативну групу, обрати членів у раду табору, поділити усіх за вибором на мікрогрупи;.
• допомогти вибрати назву загону, закличку, загонову пісню;
• провести обговорення цікавих дитячих справ та скласти разом із загоном план роботи на зміну;
• з першого дня перебування у таборі вести «Педагогічний щоденник»;
• скласти особистий план роботи на зміну.

В оргперіод у загоні можна використати такі форми виховного етику:
1. Індивідуальні бесіди. (Познайомитися з кожною дитиною, дізнатися про доручення, які виконувала в школі, про захоплення, індивідуальні особливості тощо).
2. Вогник-знайомство.
3. Ігри «Лідер», «Життя на загадковому острові»-
4. Колективна творча справа (КТС),
5. Екскурсія по табору. Знайомство дітей зі співробітниками табору, табором. Із законами та його традиціями.
6. Збір, створення загону. Оформити колектив як загін, визначити мету та завдання загону на зміну, обрати органи самоврядування.
7. Конкурс мікрогруп на кращі пропозиції до плану роботи загону.
8. Анкета-скарбничка «Хочу, щоб було так» або «Думаю, мрію, пропоную».
9. «Скарбничка пропозицій» тощо.
В основний період табірної зміни виховникові потрібно домогтися створення виховної системи в загоні:
• сприяти розвитку особистості кожної дитини на основі розвитку колективу та міжособистісних стосунків;
• домогтися пізнавального характеру кожної справи;
• розвивати організаторські знання, вміння і навички через доручення;
• домогтися виконання режимних потреб, єдиних вимог;
• організувати взаємодію із загонами та службами табору.
У період закінчення зміни слід підбити підсумки діяльності; проаналі-зувати виховну роботу в загоні, виявити причини успіхів та невдач; дати оцінку органів дитячого самоврядування; створити умови для самореалізації особистості кожної дитини.
Важливим моментом в організації праці виховника є складання ним особистого плану роботи.

План виховника може включити в себе:

1. Організаційну роботу по виконанню плану роботи загону.
2. Самоосвіту.
3. Педагогічне керівництво дитячим самоврядуванням.
4. Співпрацю з керівниками гуртків, творчих об'єднань.
5. Індивідуальну роботу з вихованцями.
6. Листи-подяки батькам за виховання дітей.

   Щоденний аналіз своєї педагогічної праці виховник реалізує через педаго-гічний щоденник. Педагогічний щоденник —- результат творчості та майстерності виховника, робочий документ, в якому планується організаторська і педагогічна діяльність, робляться висновки, продумуються перспективи. Щоденник допомагає фіксувати найбільш цікаві сторінки життя загону, бачити дитячий колектив, його радощі та розчарування. Здійснює контроль та надає допомогу в веденні щоденника старший виховник табору.

Записи у щоденнику можна здійснювати за такими розділами:
1. Відомості про загін. (Назва загону, закличка, загонова пісня, ініціативна група загону, список дітей і їх доручення, поділ на мікрогрупи, гурток, у якому займаються).
2. Список вихованців (прізвище, Ім'я, дата народження, відомості про батьків, домашня адреса, телефон).
3. План роботи загону.
4. Режим роботи табору.
5. Розклад занять гуртків, творчих об’єднань.

   Щоденник виховника -— це самописний записник майстерності. Необхідно тільки виробити звичку: працювати з ним кожен день.

   Виховнику! Пам'ятай, що діти вчаться у самого життя. Неталановитих дітей немає! Не соромся визнати власні помилки, май сміливість попросити пробачення перед тим, що завинив. Стань першим
помічником та порадником для своїх вихованців.

Дитяче самоврядування в таборі

   Дитяче самоврядування в таборі — це організація життя дитячого коле-ктиву, школа формування навичок урядування, соціальної активності та соціальної відповідальності, громадянського виховання дітей формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості. Воно створює для відпочиваючих широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети, індивідуальної та суспільної, відвертає увагу дітей від асоціальних норм поведінки.

   У перший день зміни відбувається розподіл на загони. Він може здійс-нюватися за різними критеріями: за віком, інтересами, за бажанням дітей. Можуть створюватися різновікові загони.

   Під час загонового збору знайомств, організованого виховником, та ряду інших заходів, діти знайомляться зі своїм наставником, розкривають свої творчі здібності, розкомплексуються, виявляються лідери.

   Разом з виховником вихованці вибирають назву та закличку для свого загону; проводять шляхом відкритого або таємного голосування вибори до керівних органів дитячого самоврядування в таборі — ради табору та ініціативної групи загону.

   Перш ніж розпочинати планування роботи табору по змінах, старший виховник на організаційних зборах ознайомлює учасників із навчальною та відпочинковою роботою табору, традиціями табору. З метою адаптації дітей до умов табору оголошується конкурс на кращу пропозицію до плану, протягом табірної зміни діє «Скарбничка пропозицій». Після обговорення пропозицій рада табору складає календарний план роботи табору і визначає, який загін і хто з членів ради відповідає за підготовку і проведення тієї чи іншої справи.

   Згідно з календарним планом роботи табору складається дітьми разом із загоновим виховником календарний план роботи загону. При складанні плану насамперед враховуються пропозиції дітей. З'ясувати інтереси і побажання членів загону щодо плану можуть допомогти такі форми залучення:

1. Конкурс між мікрогрупами на кращі пропозиції щодо плану роботи загону.
2. Анкета-скарбничка «Думаю, мрію, пропоную».
3. Усне опитування «Ваша думка, ваша пропозиція». (Його проводять дитячі репортери серед дітей і дорослих).
4. «Скарбничка пропозицій». (У загоні вивішується великий ящик для пропозицій).

   Ініціативна група загону розглядає пропозиції дітей, виховника і найці-кавіші з них. включає до проекту календарного плану. До нього вносяться і загальнотабірні заходи.

   На зборах загону командир загону ознайомлює членів загону із проектом плану. Вони можуть вносити зміни, доповнення чи виправлення. З усіма змінами, доповненнями план роботи затверджується відкритим голосуван-ням. Визначаються відповідальні за виконання кожної справи. На кожного припадаю стільки справ, скільки йому під силу.

   На основі затвердженого календарною плану роботи загону складається щоденний план роботи загону— «путівка дня». У ньому детально фіксуються режим дня: прогулянки, підготовка до табірних і загонових справ, відповідальні за виконання тощо.

   Усі загони працюють під керівництвом вищого органу самоврядування у таборі — ради табору. До її складу входять представники з усіх загонів, окрім цього старший виховник та інструктор з фізичної культури і туризму. Кількісний склад ради залежить від того, скільки у таборі загонів, гуртків, творчих об'єднань. Рада табору об'єднує у собі 4 комісії, які охоплюють різні ділянки роботи та прес-центр: праці та порядку, фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, організації дозвілля, туризму і краєзнавства.

Комісія праці і порядку
• організує прибирання кімнат, їдальні, благоустрій території табору;
• веде облік санітарного стану кімнат; сприяє вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки дітей у таборі та за його межами, виконанню всіма правил внутрішнього розпорядку табору;
• проводить виховну роботу з дітьми, які порушують дисципліну;
• організує рейди перевірок.

Комісія фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи
• організує змагання, рухливі та спортивні ігри на місцевості, ранкову зарядку, купання у річці чи басейні;
• проводить «веселі старти», спортивні вікторини, шахово-шашкові турніри тощо.

Комісія організації дозвілля
• сприяє організації роботи гуртків, творчих об'єднань;
• організує проведення змагань, свят, вогників, вечорів, дискотек, різних конкурсів, виставок тощо.

Комісія туризму і краєзнавства
• організує походи, туристичні змагання, лекторії, вікторини, екологічні ігри:
• стежить за підтриманням належного рівня екологічного стану.

Прес-центр — група дітей, що складається з художників та кореспондентів. Вона займається висвітленням подій у таборі, загонах, оформляє газети, оголошення, прес-бюлетені.

   Засідання ради табору проводиться за планом, розробленим членами ради та старшим виховником згідно з календарним планом табору на зміну.

   Дитячим органом самоврядування— радою табору — організуються і проводяться лінійки у таборі.

Назви загонів та заклички
Загін «Капітошки»
Закличка: «Не сумуємо нітрошки,
Ми — веселі Капітошки».

Загін «Говерляни»
Закличка: «Мандрувати вмієм з хистом,
Ми ж — досвідчені туристи.
І Говерла кличе нас.
Як поетів всіх ~ Парнас».

Загін «Чомучки»
Закличка: «До відбою від світання
Виникають в нас питання.
Пізнаємо білий світ,
Літу теплому — привіт».

Загін «Герої казок»
Закличка: «Казку творимо самі,
В ній герої головні —
Не сім гномів й Алладін,
А лиш дружний наш загін».

Загін «Голосисті соловейки»
Закличка: «Кличе річка, кличуть гори.
Не нудьгуємо ніколи,
Ще й співаємо пісні,
Наче вранці солов'ї».

Загін «Козачата»
Закличка: «Спритні хлопці і дівчата.
Українські козачата.
Дням минулим — наша слава,
Вчити подвиги цікаво».

Загін «Тиха година»
Закличка: «Там, де ми, — там гамір й сміх,
Звеселяємо усіх.
Не змовкаємо й на мить,
Назву з гумором сприйміть».

Відкриваєм табір «Здоровятко»

1-й ведучий.
Україно моя, колискове
суцвіття,
Ти зросла в боротьбі, хоч
нелегко було,
Ти кохала життя у часи
лихоліття.
Україно, прокиньсь, сонце
правди зійшло!

2-й ведучий.
Україно моя, солов'їна країно,
Ти зростала у пісні, та ворог не чув...
Україно моя! Вже прийшла та година,
І народ свою волю і щастя здобув!

1-й ведучий.
Сьогодні свято, і вкраїнські діти
Стоять врочисто, шикувавши ряд.
Єдині ми, єдиної родини квітц.
Зібрались тут,'

2-й ведучий.
На відкритті святковім, урочистім
Уперше разом, де близькі усі.
Тут джерелом заб'є життя барвисте,
Дитинство сонцем заблищить в росі.

1-й ведучий.
Україна — це наша держава,
Тут все рідне: і пісня, й земля.
Між віками несеться хай слава,
Гордо лине безсмертне ім'я.

2-й ведучий.
Наймиліші для нашого серця,
Найрідніші лише два кольори:
Неба синь у майбутнє несеться,
Й жовте поле буя до пори.
Прапор державний —
Це гордість та сила,
Вічності частка,
Історії мить.
Тільки поглянем на символ держави,
Знову побачимо неба блакить.
Знову почуємо пісню вкраїнську,
Що прославляє народ трудовий.
Прапор державний —
Це гордість та сила,
Символ історії вічноживий.

1-й ведучий.
Символ цей ми несемо з собою,
І на кожному святі поруч з нами завжди.
Прапор рідний Вкраїни святої
Ми врочисто піднімем, хай не буде біди.

2-й ведучий.
Слава нашій Україні,
Невмируща слава!
Стійте струнко! В цю хвилину
Лине гімн держави. (Звучить Гімн України).
1-й ведучий.
Щебет ніжний, як гомін літній,
Диво-доля дарує всім вам
Той дарунок, зі щастя зітканий,
Оду дружби співає пісням.

2-й ведучий.
В тому щебеті — молодість вітру,
В тому щебеті — квітів розмай,
Та окраса землі — наші діти,
То майбутнє твоє, рідний край.

1-й ведучий.
Так, майбутнє, надія і віра
В кращу долю на благо землі.
Хай наш прапор дитинства країни
Гордо гріє, не тьмарить в імлі.
2-й ведучий.
/ життя наше буде незвичне.
Разом, дружно його ми пройдем.
Стяг залишиться з нами навічно,
Тож заносьте, хай поряд буде! (Під музику вносять прапор «дитинства». Прапор блакитного кольору, кольору джерела. На ньому зображена на тлі Сонця планета Земля, уквітчана українським вінком зі стрічками. Кількість квіток відповідає кількості загонів у таборі),

1-й ведучий.
Ви уважно огляньте цей символ:
В ньому щастя вирує й буття,
Тут натхнення, тут гордість і віра
В нашу славу, у наше життя.

2-й ведучий. Сонце — велетенська зірка, що знайшла собі місце біля нашої Землі. Вона світить усім, хто шукає світло і зігріває усіх, кому потрібне тепло. З давніх-давен люди вклонялися сонцю і просили у нього щастя. І тепер це сонце завжди буде поряд з нами, несучи з собою радість, родинне тепло та добробут. Нехай у душі кожного жителя країни Ди-тинства назавжди залишиться світлий промінець добра, а його відлуння зігріє все навколо.

1-й ведучий. Все в житті залежить від матінки-землі, багаті її надра та водойми. І наше завдання — зберегти мир на цій Землі.
/ квіти буяють на ній,
Як загони у нашій дружині.
Цвітуть, майоріють у літній порі,
До сонця тягнуть пелюстки невинні.
Тут стрічки, символ нації на них,
Вінком окрилена уся земля вкраїнська,
Тож пам'ятаймо: українці ми, а втім
Вся гордість нації в душі, мов ласка
материнська.
(Прапор проносять крізь шеренги, прикріплюючи його і піднімаючи).
2-й ведучий.
Дитинство — перші сходинки до слави,
До берега любові, до зорі.
Знайдете щастя ви, тримаючись заграви.
Спішіть, творіть, воно вже у дворі.

1-й ведучий.
Дні дитинства — наче тин води.
Проліта дитинство, та у спадок
Зостається урочиста пісня, повна згадок,
Пам'ять зостається назавжди. (Діти співають урочисту пісню «Дитинство» під музику пісні Ю. Шатунова «Детство» і танцюють з квітами, кульками, прапорцями).


УРОЧИСТА ПІСНЯ КРАЇНИ ДИТИНСТВО
В країні нашій швидко плине час,
Життя вирує, кружить усіх нас.
Дитинство, мрії, сподівання тут
Ростуть, буяють і завжди цвітуть.
Хай пісня лине по усій землі,
Хай мир несуть дорослі і малі.
За руки взятися нам саме час,
І щастя більше не покине нас.
Своїм натхненням, працею землі
Дають наснагу дружні школярі.
ДЛЯ школи рідної, країни мрій
Даруймо подвиги людських надій.
Це літо ми чекали цю пору,
Коли зберуть у табір дітвору.
Здружнієм тут, в країні майбуття,
Щоб сміло й впевнено іти в життя.


2-й ведучий.
Так хочеться вам показати, діти,
Чарівний світ у крапельці роси
І ваше ніжне серденько відкрити
Для радості, любові і краси.

1-й ведучий.
З цвітіння трав, з чарівного світанку,
Коли дзвенять пташині голоси,
Із чистих рос, що землю миють зранку,
У цьому світі стільки є краси!

2-й ведучий.
Ми викриваємо сьогодні табір,
І ви — найперші жителі у нім.

1-й ведучий.
В хвилину цю вже пролуна команда,
Уважні будьте і надій не підведім.

2-й ведучий.
Дружино, до проведення урочистої лінійки, присвяченої відкриттю табірної зміни, рівняйсь, струнко! Всім загонам підготуватися і здати рапорти.

1-й ведучий.
Загін, рівняйсь, струнко! Загін до проведення урочистої лінійки, присвяченої відкриттю табірної зміна, готовий.
(Усі загони здають звіти).

2-й ведучий. Дружино, рівняйсь, струнко!

1-й ведучий. Дружино, вільно!

2-й ведучий.
Може завтра, може нині
На догоду дням новим
Віддаємо цей світ дитині, —
Хай володарює ним!

1-й ведучий.
Віддамо світанки сині,
Сто веселок, сто зірниць.
Віддамо повік дитині
Сто найбільших таємниць.

2-й ведучий.
Віддамо найбільшу владу
І зустрінем новий день —
В світі стане більше ладу,
Більше сміху і пісень.

1-й ведучий. Сьогодні на цьому святі зібралися люди, які доклали багато зусиль для того, щоб відкрити цей табір.

1-й ведучий. Це наше керівництво, наші друзі, наші спонсори, їх не можна назвати якимось одним словом, бо це люди, які більшу частину свого тепла віддають вам, дітям.

2-й ведучий. І немає меж їхній людяності і доброті, бо вони зараз тут, поряд з нами.


1-й ведучий. Постійно розділяючи наші проблеми і турботи, радості і горе, вони частину свого серця залишають вам, щоб зігрівало воно на життєвих перехрестях.

2-й ведучий. Тож слово для привітання та знайомства з нашими гостями надається... (Виступ гостей).
1-й ведучий.
Знайдеться на усе причина
Для тиші і для грому,
Та пам'ятайте. є дитина
Що рада і чудовому дому.

2-й ведучий.
І крізь образи, і розлуки
Печаль дітей знов нас пече,
їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече.

1-й ведучий.
За вами майбутнє, ми віримо в вас
. Господь хай єднає серця у цей час,
І Боже знамення вам силу пошле,
Хай доля і щастя із вами пливе.

За вашу душу праведну таку
Господь хай посилає вам навіки Здоров'я,
щастя й долю неабияку.
Хай буде знаменна хвилина оця,
Даруємо вам ми любов і серця. (Діти дарують символічні серця гостям).

2-й ведучий.
Не загарбайте благ собі надміру
І не спаліть одразу всі чуття,
Не лиш трицвіт — Любов, Надія, Віра,
А й міра є основою життя.


1-й ведучий.
А для того, щоб наше дозвілля було приємним, веселим та спокійним, щоб порядок та дисципліна завжди були нашими супутниками, всім дітям необхідно дотримуватися правил та заведеного розпорядку. Тому зараз усі почесні жителі нашої країни повинні принести перед усією чесною громадою урочисту клятву жителя країни Дитинство. (Виходить представник загону, промовляючи). Я, житель країни Дитинства, перед обличчям своїх друзів та всіх присутніх урочисто клянуся: жити за встановленими правилами та законами, завжди бути прикладом для інших, підтримувати зразковий порядок у своєму курені, танцювати, розважатися, співати та все з'їдати. Якщо я порушу цю клятву, то нехай:
1. Мене назавжди позбавлять грошей на морозиво.
2. Протруться мої найулюбленіші джинси.
3. Сядуть батарейки в моєму плеєрі.
4. Заплутаються шнурки на моїх кросівках.
5. Відпадуть Колеса на моїх роликових ковзанах.
6. Програє моя улюблена команда.
7. Проїдеться бульдозер по моїх касетах.
Клянемося.

Всі.
Клянемося! Клянемося! Клянемося!

2-й ведучий. Після тої суворої клятви, мабуть, назавжди поселиться в нашому таборі спокій. Та для встановлення рівноправного партнерства, взаєморозуміння та поваги наші вихователі в свою чергу урочисто обіцяють:
— Завжди й у всьому допомагати жителям «Здоровятка» — Так?

Всі вихователі.
Так.
— Вирішувати всі проблеми, як справжній мастак!
— Так?
— Так!
— Ходити по п'ятах своїх вихованців, мов авіалітак! — Так?
— Так!
— Щоденно присипляти всіх присутніх маляток!
— Так?
— Так!
— Мудрими бути і всіх вас любити відтак! — Так?
— Так! Клянемося! Клянемося!

1-й ведучий.
Жарти жартами, та есе ж приємно всім
Зустрічатися з зірками та хітами.
Тож хай ведуть вас, мов супутники в житті
Великі люди з добрими ділами.

2-й ведучий.
І літній день, прозорий, голубий
Для вас наповнить душі білим цвітом,
Для вас птахи несуть поклін земний,
Щоб добре ви провели перше у цих стінах літо.

1-й~учень.
Як довго всі чекали що пору,
І зараз нам не стримать хвилювання.
Тому, що тут зібрали дітвору,
Тому, що здійснюються наші побажання.

2-й учень.
/ серце переповнює наснага,
І радість розриває на шматки.
Таке піднесення, така нестримна жага
Відкрилася й піде через роки.
3-й учень.
Ми разом всі здружніємо навіки,
Пліч-о-пліч помандруємо в казках.
Час сплине швидко і не стане ліку
Пригод, незвіданих екскурсій по лісах

. 4-й учень.
Подяку пронесемо із собою,
І вічна шана в грудях оживе
До всіх людей, що зіркою ясною
Освітять шлях, і гордість попливе.

5-й учень.
До тих незвіданих глибин,
Що виринає в помислах свідомість.
Ми знаємо, тепер ніхто не лишиться один,
Бо буде поруч з нами вже знайомий гість,

1-й ведучий.
Вже почалось воно, майбутнє...
Наш табір й літо почалось.
Не забувайте незабутнє,
Щоб воно інеєм не взялось.

2-й ведучий.
/ не знецінюйте коштовне,
Не загубіться у юрбі.
Не проміняйте неповторне
На повсякденне у собі.

1-й ведучий. Щоб ви всі гарно відпочили.
2-й ведучий. Щоб дні прийдешні радість вам дарили.
1-й ведучий. Щоб вічність і любов буяли скрізь.
2-й ведучий. Щоб щастя з нами було, як колись.
1-й ведучий.
Давайте дружно візьмемось за руки,
У вигляді підкови станем всі.

2-й ведучий.
Злетить хай пісня в небо те широке,
Здоров'я, щастя, радість принесе.
(Діти стають підковою, і лунає пісня «Ми бажаєм щастя вам»).
Ми бажаєм щастя вам.
Дуже швидкоплинно час біжить,
Не зупиниш ти його на мить.
.Невблаганно, як потік,
Пролітає рік.
Заберіть з собою ви вперед
Щастя, бо воно — солодкий мед.
Звісно радість, хай вона
Крилами здійма.
Приспів:
Ми бажаєм щастя вам,
В цілім світі хай же воно,
Мов сонце по дахах
Заглядає у вікно.
Ми бажаєм щастя вам,
І воно хай буде таким:
Коли щасливий сам,
З іншим поділися ним.
Різні люди на святій землі,
Різні, як у морі кораблі.
Різні віри, та для всіх
Хай лунає сміх,
Об'єднає нації нехай
Віра, незалежність, рідний край.
Добрі душі, мов маки
Квітнуть навіки.
Приспів:
Ми бажаєм щастя вам,
В цілім світі хай же воно,
Мов сонце по дахах
Заглядає у вікно.
Ми бажаєм щастя вам,
І воно хай буде таким.
Коли щасливий сам,
З іншим поділися ним.

1-й ведучий.
Ну що ж, лінійка урочиста
Табірної зміни відкриття
За мить скінчиться, та пора барвиста
Ще принесе вам радість від буття.

2-й ведучий.
Багато нового, цікавого надовго
Залишиться навічно у душі.
Тож посміхніться дружно ви для того,
Життя було щоб у незвіданій красі.

1-й ведучий.
Нехай летять два голуби надії
В широкий простір, неосяжну даль,
Мов сизокрилі помисли та мрії
Відносять геть від табору печаль.

2-й ведучий.
Всі дружно ви бажання загадайте
І вірте, що попереду найкраще.
Воно здійсниться, так усі ж це знайте/
Тож випускайте, хай всім буде краще. (Випускають голубів).

1-й ведучий.
Зростай, дитино, на землі своїй,
Мов квітка рання у дощі травневім.
І ніжним промінцям радій,
Що на землі дарує сонце дневі.

2-й ведучий.
Радій, як колос, стиглий, наливний
Стрічає руки, що хлібом пахнуть.
Стежина зоряна колообігу надій
Нехай повік в житті твоїм не згасне.

1-й ведучий.
Радій усьому, що Ґосподь дає,
Нехай душа купається в розмаї.
Народові своєму вірним сином буть
І знай, що іншої Вкраїни в нас немає.

2-й ведучий. На цьому урочиста лінійка, присвячена відкриттю оздоровчого табору, оголошується закритою,

«Вже час прийшов —
/ закриваєм табір оздоровчий»

1-й ведучий. Доброго дня, діти.
2-й ведучий. Вітаємо вас, шановні гості та всі присутні.
1-й ведучий.
Який сьогодні тут зібрався
цвіт —
Тут школи гордість,
радість і натхнення.
Наповнюється світлом увесь світ —
їй прославлять майбутнє й
сьогодення.
2-й ведучий. Сьогодні ми разом зібрались знову.
1-й ведучий. Святково, врочисто, незвично навкруг.
2-й ведучий. Лунає прискорений крок веселково.
1-й ведучий. Сьогодні із другом прощається друг.
2-й ведучий. Сьогодні лунають палкі побажання.
1-й ведучий. Надії на краще ясніють в серцях.
2-й ведучий. Сьогодні не стримать вам хвилювання.
1-й ведучий. Печаль затаїлась у ясних очах.
2-й ведучий.
Причина всім проста і ясна.
Та знали ви, ця мить прийде,
Бо літня райдужна пора прекрасна
Скінчилась швидко і вперед веде.
1-й ведучий.
«Вже час прийшов —
/ закриваєм табір оздоровчий», —
Акації невтомно шепотять.
2-й ведучий.
Зустрінетесь не раз у літній день охоче
Щоб відпочинок гарний розпочать.
1-й ведучий.
Простори Іршиківських лісів
Ніжну пісню табору співають.
Про сонце, що виблискує в росі,
Вони люб'язно завжди нагадають.
2-й ведучий.
Тут сповнені поваги почуття
Кружляли з вами навіть в час негоди.
Вирує буйно круговерть життя,
Зове і манить вічний поклик матінки-природи.
1-й ведучий.
Над нами гордо віє прапор український,
Постійно поруч в радість і біду.
Полотнище голубить колір синьо-жовтий,
Із вітром розганяє тугу і нужду.
2-й ведучий.
Завжди ми його підіймаємо високо,
Вся гордість нації, надії всі у нім.
Для тих, хто тут зібравсь,
Відкривши дітям двері в світ широкий,
Лунає хай цей урочистий гімн.

(Лунає Гімн України).

1-й ведучий.
Моя Україно — широкі простори,
Поля і левади, долини і гори,
Молитва і пісня, і слово натхненне.
2-й ведучий.
Ми чуєм твій голос,
Пшеничний твій колос
У душу усім засіває зерно.
Моя Україно,
Біленька хатино!
Пізнати її всім вам щастя дано.

1-й ведучий.
Сьогодні ж пізнали ви часточку Вкраїни,
На карті її не знайдете ніде.
«Здоровятко» — маленький табір дитини,
Та значення має велике й святе.
2-й ведучий.
Маленькі жителі Дитинства країни —
Країни щастя, радості й добра —
Для вас усіх команда пролуна єдина:
Стояти прошу струнко, дітвора.

Керівник. Дружино, до проведення урочистої лінійки, присвяченої закриттю табірної зміни, рівняйсь, струнко! Всім командирам загонів підготуватися і здати рапорти.
Командир загонів. Загін, рівняйсь, струнко. Наш девіз... До проведення урочистої лінійки, присвяченої закриттю табірної зміни, готовий.
(Всі загони здають звіти).
Керівник. Дружина, вільно.
1-й ведучий.
Славетна будь, країно, — та,
Що на твоїй землі чудовій
Квітує юність, доброта
В окриленій своїй обнові.

2-й ведучий.
Благословенна, земле, будь,
Що дала крила журавлині
На все життя у дальню путь
Маленькій та міцній людині.
1-й ведучий. Сьогодні на урочистій лінійці присутні люди, які прикладають найбільше зусиль для того, щоб ви росли та раділи життю, зміцнювали свої крила, гордо розправляючи їх для польоту.
2-й ведучий. Це найрідніші для вас люди — директори шкіл, які постійно затуляють своїми спинами всі біди та негаразди.
1-й ведучий. Наші спонсори, які діляться з вами найдорожчим — теплом душі та любов'ю серця.
2-й ведучий. Наше керівництво, яке завжди поруч з нами і в радості, і в горі.
1-й ведучий. Всі ці люди роблять ваше буття яскравішим, радіснішим, теплішим.
2-й ведучий. Тож слово для привітання надається... (Виступ гостей).
1-й ведучий.
Життя нам Бог з любові дав усім,
Дарує всю провину.
І один одного ми обнімім,
Любім свою родину.
2-й ведучий.
Сьогодні — прощення гріхів,
Тож разом ся братаймо.
Забудьмо ненависть і гнів,
Для дорогих людей ми пісню заспіваймо.

(Під мелодію пісні «Рябиновьіе буси» діти виконують композицію «Вам, найріднішим»).

Туман на землю сходить
В останні літні дні.
В оману він не вводить,
Все просто у пітьмі.
Та знаємо ми точно:
До школи вже пора!
До рідної оселі Збереться дітвора.
Приспів:
Директори там наші, там земля,
Найкращі сподівання звідтіля.
Дай, Боже, вам здоров 'я навіки,
Найкращі душі в вас, чоловіки.
Для нас добра відлуння і тепло
Несете завжди в серці, і крило
Огорне по-батьківськи, обійме,
До отчого порогу всіх прийме.
Ми вдячні всім присутнім за ласку і тепло,
За вірність слів напутніх, за віру і добро.
За те, знайшли що змогу відкрити табір нам,
За те, що допомогу несете малюкам.
Приспів.
Спасибі дружно скажем
Господарю в цей час.
Пробачте, наш директор,
За всі турботи нас.
Ви нас оберігали від всякої біди,
За рік обов 'язково повернемось сюди.
Приспів:
Директори — найкращі на землі —
Постійно з нами поруч у імлі.
Дай, Боже, вам здоров 'я навіки,
Найкращі душі в вас, чоловіки.
Дозвольте вам піднести від душі
Свою любов гарячу на межі,
І амулет на щастя ви прийміть,
З собою біля серця пронесіть.
(Діти дарують ланцюжки з образом Богородиці).
1-й ведучий.
Хай пахучим цвітом стеляться дороги,
Відходять вдалечінь горе і біда.
Хай же буде щастя вам,
Шановні, і міцне здоров 'я,
Радість і повага на многії літа!

2-й ведучий.
Ану ж ви, діти, гарні й милі,
Покажіть нашим гостям і своїм директорам,
Які ж за літо стали ви розумні й смілі,
Щоб гордилися вони і дякували вам.
(Виходять 4 хлопці в костюмах мушкетерів під музику пісні «Ланфрен-ланфра», в руках тримають прапорці країни Дитинство).
1-й учень.
Добрий день, вітаєм з честю
Всю громаду в цім дворі.
Керівників, директорів і гостей
Нас послухать закликаєм в цій порі
2-й учень.
Швидко літо проминуло і для нас
Дуже корисно пролинув світлий час.
Справжніми лицарями ми стали,
Навіть Д'Артаньянами нас часом називали.
3-й учень.
Містер «Мускул» в таборі я був,
Славу спритності та мужності здобув.
Відтепер я прикладом всім стану:
З неба зіроньку як схочу, то дістану.
4-й учень.
Щодня в забавах брали участь ми,
Ставати намагалися достойними людьми.
Всім вам лише добра бажаєм,
Присягу вірності урочисто складаєм.
1-й учень.
Рідний край наш —
Україна красна та багата.
2-й учень.
Рідне небо — ясне сонце,
Місяць, зорі срібні.
3-й учень.
Рідний народ — українці,
Всі до нас подібні
4-й учень.
Рідна мова, — нею вчились
Бога прославляти.
1-й учень.
Присягаєм: для Вкраїни
Чесно працювати.
2-й учень.
Говорити, читати українською і співати.
3-й учень.
Як ріка вгору не піде,
Як сонце не згасне,
Так ми того не забудем,
Що рідне, що власне.
4-й учень.
Що нам рідне, те нам буде
І красне, і гоже.

Всі.
Присягаєм, що так буде!
Поможи нам, Боже.
1-й учень.
Ми — всі діти українські,
Український славний рід.
Дбаймо, щоб про нас маленьких
Добра слава йшла у світ.

2-й учень.
Дбаймо, щоб той скарб любові,
Що нам Бог в серця вселив,
Рідну землю й рідний народ
Прикрасив і збагатив.
Всі представники Первомайської школи,
Цей табір уже не забудуть ніколи
Вам, усім доповідаємо:
Ми тут є найкращі, бо проблем не маємо.
3-й учень.
В своїх починаннях злітаймо До добра і до краси, Будьмо чисті тілом, духом, Ще чистіші від роси.
На правах господарів ведемо тут зв 'язок, Вірні одному рішенню із багатьох думок. 4-й учень.
Все, що рідне, хай нам буде Найдорожче і святе, Рідна віра, рідна мова, Рідний край нам надусе! Щоб про це ми не забули Ні на хвилю, ні на мить, Хай Господь святий із неба Нас, малих, благословить!
(Лунає пісня «На милість долі», з використанням мелодії пісні «Не вєшать нос, Гардемарини»).

На милість долі нас зібрали,
Чи може нам Господь поміг.
Тут всіх привітно зустрічали,
За це поклін низький до ніг.
Ми вдячні дуже всім присутнім,
Що буде далі в нас, хто зна ?
А доля тут з крилом напутнім,
Огорне всіх теплом вона.

Приспів:
Та вище ніс!
У цій країні
Ще рік мине,
і до коша
Покличе табір у єдине,
Найкраще місце, де душа.

У справах добрих рік пролине,
— Це мрія наша і мета,
Це внесок наш за щастя сиріт,
Не дзвін пустий, а лиш діла.
Ми в думах рік цей прсведемо
Про наше радісне буття,
І світлу зустріч пронесемо
З надіями в своє життя.

Приспів.

1-й ведучий.
Щоб пам 'ять добру про себе лишити,
Ми вам пропонуємо скарбницю відкрити.
Інакше сказати, музей заснувати,
Щоб там незвичайні були експонати.

2-й ведучий.
Лицарі честі, ми просимо вас
Світлу про табір згадку лишити.
В хвилину оцю, в урочистий цей час
Символічні прапорці країни Дитинства
Директорам своїм вручити.

(Лунає пісня «Дитинство», діти вручають прапорці).

1-й ведучий.
Ритм життя такий стрімкий і дивний...
Він у нас звучить як заклик, все сильніше.
/ підкоряє всіх, веде і манить,
З ним ми піднімаємось ще вище.

2-й ведучий.
Отак і ви, шановні жителі дитячої країни —
Всі лицарі, спортсмени й казкарі —
Усе в душі, що найцінніше для людини,
Ви маєте, хоч деякі іще малі.

1-й ведучий.
Піднімаючись все літо до олімпу,
Стремління перемог в душі горить.

2-й ведучий.
Томе зараз в мить урочисту й святкову
Сюрприз отримаєте знову.
(Нагородження грамотами та призами найкращих).

1-й ведучий.
Як на душі приємно й радісно за вас!
Хай пісня серце звеселить в цей час,
Не вб'ють громи зловісні
Життя правічну пісню.

2-й ведучий.
Співайте, діти, нелюдам на зло,
Співайте хором, щоб там не було!
Хай спів стрясає груди,
Співайте, діти, всюди.
Хай спів стрясає груди,
Співайте, діти, всюди!

(Лунає пісня «Хорошії дівчата»). 1
Хорошії дівчата,
Сміливії хлоп'ята, —
Привітні всі обличчя
І вогники в очах.
Всі відпочили разом,
Та жаль, скінчилось літо
І дзвоном голосистим
Вигукує для нас.

Ми долі йдем назустріч
Сміливо, без вагання.
Назавжди пронесемо
Цю радість і тепло.
У школі нашій рідній
Згадаємо про табір,
І в серденьку миттєво
Відлупиться добро. З
Хоч піднімаймось вгору,
Хоч спустимось додолу,
Біжить стежина наша,
Немає їй кінця.
Завжди в пригоді стануть
В безрадісну годину
Всі спогади і друзі,
їх вірнії серця. 4
І рано на світанку,
І після всіх уроків
Речівки та девізи
Будуть в пам 'яті у нас.
Давайте дружно скажем,
Зізнаємось відверто:
Було би важко дуже
Без табору всім нам.

(Заходить Стєцько).

Стецько. Ой, ой розспівалися, ціле літо відпочивали, змагалися, тусувалися. А ти, Стецю, лежи на печі, їж калачі. Я ж ціле літо, як дурень, пас гусей. І в мене тепер в голові одна пісенька «Га-га-га та га-га-га». Що, отримали призи і радієте? А в мого батька гроші є, і він мені бублика ще купить. А що це ти, дядьку? (Звертається до директора). Ти їм хто, батько? Чого ти їм все роздаєш, а про мене забувся? То я й бублика тобі не дам. А може я вам пісеньку заспіваю, ви й мені щось дасте (співає пісню).
На курочці пір 'ячко рябоє,
Розум табору «Джерельце» я є.
Як стрибають в курки блохи,
Я — совість, честь своєї епохи.
Диб, диб — не сидіти,
Кив, морг — всім радіти.
Мій девіз: «Га-га, га-га»!
І постійно «ха-ха-ха».
А що, чи хороша моя пісенька?
Може, і мені приза дасте?

(Директор вручає приз).

То оце задали мені мороки. Батько мені казали: «Ти, Стецю. туман , ну якщо вивчиш азбуку, то куплю тобі справжнього коника». Ну що, мій гар-ненький та слухняний старичок, поїхали, бо я вже хочу їсти. Я і спав би їв би, й гуляв би їв би, як я люблю обідати. (Виходить).

1-й ведучий.
Пам'ятайте, діти, завжди
Своє покликання й мету,
Бо спати і їсти — то для Стеця,
Забудьте суть пусту оту.
Ви ж працюйте, працюйте на славу,
Кожній хви^іі нема вороття.
Поспішайте змістовно наповнить
Свої чисті сторінки життя.

2-й ведучий.
Ви повинні сумлінно трудитись,
Добиватись удачі, дерзать,
Далі вчитись, на крилах летіли,
До найвищих висот досягать!

1-й ведучий.
Нехай же вас Господь благословить
На світлу путь, на добрії діла,
На вірну стежку завжди наставляє,
Щоб доля в вас щасливою була.

2-й ведучий.
Тож: дай вам Бог в здоров 7 й щасті жити,
На цій землі знайти себе в труді,
До мрії досягнути, долетіти,
Тож: задля цього помолімось, поки молоді.
(Виходять 2 дітей зі свічками і читають молитву).

1-й учень.
Дай нам, Боже, сповнити Заповіт Шевченка,
Щоб цвіла у щасті Україна-ненька.
Зволь над нашим краєм Зіркою ясніти.
Просять тебе, Боже, Українські діти.

2-й учень.
Молю тебе, Мати, щирими словами:
Змилуйся над нами. Силу і здоров 'я дай нам, Божа Мати,
Поможи нам вчитись, чесно працювати,
Дай нам оминути всяку злу пригоду,
Дай рости на користь рідному народу.

1-й ведучий.
В образі матері осягаємо розумом рідну Україну,
мальовничу, прекрасну, страдницьку,
але невмирущу; Україну — край смутку і краси, радості і печалі,
Україну — розкішний вінок з ружі і барвінку,
з її милозвучною мовою, задушевною піснею, чарівною вишивкою.

2-й ведучий.
Саме таку Україну ми знаємо і несемо з собою в серці;
і якщо в думках кожного з вас постійно буде жевріти вогнище на благо рідної країни,
то й життя кожного з нас буде кращим і змістовнішим.
Тож хай всім людям джерело чистої води несе надію,
хай водограєм виграє щастя в кожній оселі, в кожній школі.
(Танець «Водограй»).
1-й ведучий.
Тож пам 'ятайте рідний оберіг: Без пам 'яті нема народу.
Примножуймо все те, що Бог для нас зберіг,
Народну мудрість — берегиню роду.

2-й ведучий.
Нехай щасливо ми крокуємо до сонця,
Хай не полишить мудрість ця свята,
Хай мальви і калина заглядають у віконце
На довгий вік, на довгії літа.
(Фінальна пісня).

А НАОСТАНОК СКАЖЕМ ВСІМ

А наостанок скажем всім
До зустрічі, найліпші друзі.
Спасибі вам за світлі дні,
Що провели в тісному крузі.
За щастя мить, ?а доброту,
За те, що всі, мов квіти в лузі З'єдналися і розцвіли.
Щоб дружно йти й цим дорожити,
— Так наостанок скажем всі.

Чекає нас незрима даль,
Вперед зове до нових звершень.
Та все ж в очах у всіх печаль,
Прийшла вона без попереджень.
Ми побажаєм зараз вам:
Щастить нехай завжди й у всьому,
Здоров 'я й усмішки вустам,
Найкраще заберіть додому.
Так наостанок скажем вам.

Вчитель фізкультури.
Дружино, рівняйсь, струнко! Державний прапор України татабору «Здоровятко» опустити.

2-й ведучий.
Право опустити прапор надається... (Під Гімн України опускають прапори).

1-й ведучий.
Без роду-племені лиш вітер,
Сьогодні — тут, а завтра — там.
В його єстві немає віри!
Дитино, назавжди затям.

2-й ведучий.
Без роду нема Батьківщини,
Нема історії без нас.
Одне життя — в одній краплині,
В одній секунді — цілий час.

1-й ведучий.
В одній травиці — ціле свято,
У чеснім серці — правди стяг,
Лиш тих світ буде пам 'ятати,
Хто чесно жив, собі затям.

2-й ведучий.
А на прощання побажаєм
Хороших успіхів в труді,
В навчанні, в праці і в дерзанні,
І в особистому житті.

1-й ведучий.
Хай швидко час мина, йому вперед летіти,
Хай не затьмарить вас чекання.
Давайте дружно, хором скажем, діти,
Прекрасне літо,

Всі. До побачення!

Ведучий. На цьому лінійка, присвячена закриттю табірної зміни, оголошується закритою.

Творческие конкурсы, которые можно использовать в коллективно-творческом деле или как самостоятельную игру


1. Считалка

Как-то герои диснеевских мультфильмов решили поиграть в прятки. Но вот беда, они забыли все считалки, а без них не выбрать водящего. Помогите мультяшкам и сочините для них считалку. И обязательно в этой считалке упомяните для них считалку. И обязательно в этой считалке упомяните имена тех персонажей, для которых она предназначена. А предназначена считалка для героев мультфильмов:
• «Винни-Пух и все, все, все»;
• «Ну, погоди!»
• «Каникулы в Простоквашино»;
• «Крокодил Гена»;
• «38 попугаев».

2. Танцующие роботы
Есть много мультфильмов и кинофильмов про роботов. В этих фильмах роботы ходят, бегают, летают и – почти постоянно – стреляют. Но, пожалуй, нет ни одного фильма, в котором танцевали бы. Покажите, как они могли бы это сделать. Станцуйте как роботы…
• летку-енку;
• польку;
• шейк;
• вальс;
• сиртаки.

3. Неподписанное четверостишье
Один начинающий поэт как-то решил сочинить короткие стихотворения о героях мультфильмов. Но, видимо, в этот день у поэта не было вдохновенья, и он не смог закончить ни одного четверостишья. Он смог сочинить лишь первые две строчки. Попробуйте завершить ту работу, с которой не справился начинающий поэт, и придумайте последние две строчки в четверостишьях. А первые строчки четверостиший звучат так:

Винни-Пух сказал однажды:
«Больше мед не буду есть…»

Леопольд глядел в окошко
И мечтал иметь друзей…

Как-то Гена с Чебурашкой
Отдыхать на речку шли…

Волк на Зайца очень злится;
Говорит «Ну, погоди!»…

Карлсон в гости к Малышу
Прилетел под вечер…

4. Танцы Золушки
Золушка всегда любила танцевать. Но свободного времени для этого у нее никогда не было. Поэтому Золушке приходилось танцевать в то время, когда она выполняла работу по дому. Покажите, как танцевала Золушка в тот момент, когда она…
• гладила белье;
• поливала цветы;
• выбивала ковер;
• мыла посуду;
• подметала дорожку метлой;
• вытирала пыль.
В качестве мелодии для танца можно взять музыку из кинофильма или мультфильма про Золушку.

5. Полезный подарок
Однажды у ослика Иа был день рождения. И в этот день ему подарили много полезных подарков. Самым полезным подарком оказался шнурок, который принесла Сова. Представьте, что Сове очень понравилось делать подарки, она решила приходить ко всем на дни рождения и дарить что-нибудь полезное. Для каждого именинника Сова даже сочиняла речь, в которой она объясняла, какая польза заключается в ее подарке. Подумайте, что может сказать Сова в тот момент, когда будет дарить…
Винни-Пуху – гирю от весов
Пятачку – звонок от велосипеда
Кролику – стрелку от компаса
Тигре – оправу для очков
Кенге – лампочку от фонарика

6. Прогулки со словами
«Я люблю гулять и часто, гуляя, раздумываю о словах, например о том, как из какого-нибудь слова возникает много других.
Возьмем словечко СЛОВА. Если в нем убрать первую букву С и последнюю букву А, то останется ЛОВ. А ЛОВ, прочитанный наоборот, справа налево, - это ВОЛ. Приглядевшись, мы увидим, что в слове СЛОВА притаились еще ВАЛ, САЛО, ОСА, ОВАЛ и даже СОВА. Все они получены разными перестановками трех-четырех букв, входящие в слово СЛОВА. Трудность в том, что буквы нельзя переставлять механически. Нужно, чтобы полученные слова можно было найти в словаре русского языка. При этом можно брать лишь существительные в именительном падеже единственного числа».
Попробуйте составить как можно больше слов из букв, входящих в слова ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ТЕЛЕВИЗОР, КИНОСТУДИЯ, ФЕСТИВАЛЬ, КИНЕМАТОГРАФ.

7. Инсценированная песня
В последние годы жанр музыкального видеоклипа стал очень популярным. Клипы, или инсценированные песни, показывают по телевизору с утра до вечера. Но, увы, все клипы посвящены современным песням в исполнении самых модных эстрадных исполнителей. А как же старинные, народные песни? Попробуйте исправить перекос и сделать клип народной, шуточной песни, или, другими словами, инсценируйте песню:
• Жили у бабуси два веселых гуся…
• Светит месяц, светит ясный…
• Как у наших у ворот муха песенки поет…
• Во деревне то было, в Ольховке…
• Жил-был у бабушки серенький козлик…

8. Анаграммы
Анаграмма – это такая загадка (обычно в стихах), в которой загадываются два слова, состоящие из одних и тех же букв, но отличающиеся порядком этих букв. Например…
Я застываю на сосне,
Бываю и на ели.
Смените буквы так во мне,
Чтоб вы меня с картошкой ели.
Ответ в этой загадке: «смола» - «масло». Попробуйте сочинить стих-анаграмму и загадайте в нем слова:
Терка – актер
Вино – инок
Кулак – кукла
Кино-кони

9. Песня «Про зайцев»
В самой популярной российской комедии «Бриллиантовая рука» Юрий Никулин исполняет «Песню про зайцев». Слова этой песни знает, наверное, каждый. А какие слова были бы в этой песне, если бы Ю. Никулин, стоя в ресторане перед микрофоном, объявил:
Песня про страусов
Песня про баранов
Песня про сусликов
Песня про окуней
Песня про носорогов
Сочините новый текст песни и исполните ее.

10. Акростих
Акростих – это стихотворение, в котором начальные буквы каждой строчки, читаемые сверху вниз, образуют какое-либо слово, фразу, имя. Первоначально акростих как послание к другому человеку, служил посвящением.
И серьезный, и забавный
Стих откроет свой секрет.
Если вы из букв заглавных
Прочитаете ответ.
Вот, например, о какой птице идет речь?
Цепенеет в немом ожидании птица.
Августовское солнце рассеяло мрак.
Подплывает рыбешка – и клювом, как спицей,
Ловко ловит ее терпеливый рыбак.
Я терпенью у птицы хочу поучиться.
Теперь, если вы «раскусили» правила, попробуйте сочинить акростих, в котором были бы зашифрованы слова: КИНО, КАДР, ФЕСТИВАЛЬ.

11. Аббревиатура
Аббревиатура – это сокращение длинного названия до первых букв. Всем знакомы такие аббревиатуры, как КВН, ВУЗ, ЖЭК, КГБ, НЛО. Даже название страны – США – это тоже аббревиатура. У нас в лагере тоже существует немало таких сокращений: УИСО, ПЧМ, ДКС.
Расшифровать всем известную аббревиатуру очень легко. Но когда встречается новая, незнакомая аббревиатура, приходится ломать голову: что же означает это сокращение. Попробуйте расшифровать такие аббревиатуры: КИНО, АКТЕР, КАДР.

12. Рекламный ролик
Телевидение невозможно представить без рекламы. За один телевизионный день по всем каналам показывают до тысячи рекламных роликов. Придумать сюжеты для такого количества рекламных мини-фильмов – неимоверный труд. Попробуйте помочь тем, кто делает рекламу. Возьмитесь за создание ролика, рекламирующего продукты питания, а точнее – сладости. Придумайте сюжет, напишите текст, а затем инсценируйте рекламу…
• шоколада «Базальт-классик»;
• печенья «Белена-экстра»;
• леденцов «Ням-энд-Ням»;
• конфитюра «Турнепс-элит»;
• мармелада «Гранд-гудрон».

13. Киножанры
Когда режиссер берется за съемку фильма, он решает для себя, в каком жанре и стиле будет этот фильм. Порой одно и то же произведение, экранизированное разными режиссерами, становится то трагедией, то комедией. Мы с вами уже стали зрителями таких киноверсий сказок, как «Про Красную Шапочк

у», «Буратино», «Золушка», «Ночь перед Рождеством». Пришла пора обратиться к русской классике. Представьте себя съемочной группой и «экранизируйте» сказку «Три медведя». При этом не забудьте, что вы решили «снять» фильм в жанре…
• фильма-мюзикла;
• психологического триллера;
• эксцентрической комедии;
• крутого боевика;
• фильма ужасов.

14. Ода
Ода – это очень торжественные стихи. Обычно в этих стихах кого-либо восхваляют или чем-то восхищаются. Вот как, например, начинается ода А.Н.Радищева «Вольность».
О дар небес благословенный,
Источник всех великих дел.
О вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб я тебя воспел…
Попробуйте, подражая великим мастерам прошлого – А.П.Сумарокову, М.В.Ломоносову, Г.Р.Державину, сочинить торжественную оду, посвященную…
• первой кинокамере;
• основателям кинематографа – братьям Люмьер;
• компьютеру;
• бразильским сериалам;
• актерам – долгожителям телеэкрана, снимавшимся в фильме «Улицы разбитых фонарей»;
• министру культуры, выделившему средства для продолжения фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен».

15. Сцена допроса
Всем любителям кино не раз доводилось наблюдать сцены допроса. Чаще всего в фильмах допрашивают преступников. При этом следователи пытаются выведать какую-либо тайну и задают хитрые вопросы, а преступники или отмалчиваются, или говорят неправду. В конце концов, опытные следователи всегда добиваются своего. Попробуйте поставить сцену из нового фильма, в котором нет ни полицейских, ни бандитов. В этом фильме:
• индейцы допрашивают бледнолицего пленника;
• инквизиторы допрашивают чернокнижника;
• партизаны войны 1812 года допрашивают французского офицера;
• английские джентльмены допрашивают женщину, тайком пробравшуюся в мужской клуб;
• депутаты Госдумы «беседуют» с журналистом, пробравшимся на закрытое заседание;
• вожатые «разговаривают» с подростком, решившим искупаться в море ночью.

16. Репортаж
Репортажи мы видим каждый день по телевизору. Их готовят корреспонденты телекомпаний. В них сообщается информация о важнейших событиях, происходящих в мире. Для подготовки яркого репортажа корреспонденты порой идут на отчаянные поступки, проникают в самые опасные места. Представьте себя таким отчаянным корреспондентом и подготовьте репортаж…
• с крыши высотки;
• из холла административного центра;
• со дна бассейна;
• из холодильника рефрижератора;
• с операционного стола.

17. Немое кино
Звук появился в кино в конце 20-х годов 20-го века. До этого кино было «немым». Это значит, что актеры, снимающиеся в фильмах тех лет, не произносили слов: для передачи чувств, мыслей, желаний они использовали яркие, выразительные жесты. Великий Чаплин говорил тогда, что приход звука в кино принесет одни неприятности. Мол, раньше люди все понимали без слов, перевода на другие языки не требовалось. А теперь фильм придется переводить, объяснять.
Попробуйте перенестись в то время и, подражая актерам «Великого немого», создать фильм по мотивам басен А.И.Крылова:
• «Ворона и Лиса»;
• «Стрекоза и Муравей»;
• «Квартет»;
• «Волк и Ягненок».

18. Автобиография
Когда человек устраивается на роботу, он, как правило, пишет автобиографию. В автобиографии он сообщает, где и когда родился, кто родители, какую школу окончил, есть ли среднее или высшее специальное образование, где и в качестве кого работал, в каких войсках и кем служил, имеются ли награды. Представьте, что на роботу решили устроиться некоторые сказочные персонажи из всеми любимых мультфильмов. Попробуйте от их имени написать их автобиографию. Эта автобиография должна принадлежать…
• Бабе Яге;
• Карлсону;
• Старику Хоттабычу;
• Барону Мюнхгаузену;
• Кощею Бессмертному.

19. Обвинительная речь
Обвинительные речи произносятся чаще всего в суде. С обвинительной речью выступает, как правило, прокурор, который объясняет суду, как опасны действия преступника, какой материальный ущерб он нанес окружающим и обществу в целом. Подготовка обвинительной речи – трудоемкий и творческий процесс. Попробуйте убедиться в этом сами и подготовьте обвинительную речь, которая могла бы быть произнесена, если бы состоялся суд над некоторыми сказочными персонажами. Выступите с обвинением в адрес…
• старухи Шапокляк – за выгул крыс в неустановленных местах;
• лисы Алисы и кота Базилио – за втягивание несовершеннолетних в валютные махинации;
• Емели – за ловлю рыбы запрещенными способами;
• Почтальона Печкина – за получение подарков при исполнении служебных обязанностей;
• Карлсона – за проживание без прописки и без определенных занятий. За нарушение пределов частных владений.

20. Сцена прощания
В любом фильме, любом спектакле самые трогательные сцены – это сцены прощания. Ведь в момент прощания люди бывают особенно искренними, особенно нежными, особенно щедрыми. Они порой признаются в том, о чем молчали многие годы. Роняют слезы, которые сдерживали долгие годы. В кинофильмах авторы сценариев специально для прощальных сцен приберегают самые эмоциональные и трепетные слова. Попробуйте сочинить и поставить сцену из кинофильма, в которой прощается…
• с дамой сердца – рыцарь, уходящий в крестовый поход;
• с сестрой – революционер, решивший стрелять в царя;
• с любимой девушкой – комсомолец, уезжающий на целину;
• с дочерью – отец, отправляющийся на родительское собрание;
• с родителями – ребенок, отъезжающий в лагерь;
• со съемочной группой – режиссер, вылетающий на фестиваль.

21. Письмо кумиру
У многих людей есть кумиры, то есть такие личности, с которых хочется брать пример, подражать им в большом и малом. Чаще всего кумирами становятся артисты и спортсмены, реже – политики и телеведущие. Кумиропоклонники обвешивают свои комнаты их портретами, выстригают из газет заметки об их жизни и, конечно же, пишут письма. В этих письмах они, во-первых, рассказывают о себе, а во-вторых, восторгаются, восхищаются внешними данными и профессиональным мастерством своего идеала. Как правило, эти письма отсылаются кумиру без всякой надежды на ответ. Представьте, что своих кумиров могут иметь и некоторые неодушевленные предметы. Попробуйте сочинить «письмо кумиру», которое могли бы написать…
• желтый «Запорожец» первой модели черному «Мерседесу»;
• рязанская статуя женщины с веслом нью-йоркской статуе свободы;
• кепка господина Лужкова Шапке Мономаха;
• сельмаг в деревне Тимошкино Петербургскому универмагу «Гостиный двор»;
• фотоаппарат «Смена-8» кинокамере «Handy cam Vision».

22. Современная былина
С былинами знакомы все школьники, изучающие народный эпос. Героями былин всегда являются богатыри, самые известные из них – Илья Муромец, Добрыня Никитич, Микула Селянинович, Алеша Попович. Обычно герои былин совершают великие подвиги, побеждая многочисленных врагов. Все известные былины из древности, сегодня их никто не пишет. А почему? Неужели в наши дни перевелись богатыри и их коварные противники? Попробуйте возродить жанр былины и сочините эпическое произведение о современных героях, например из известных кинофильмов. Назовите новую былину так:
• «О том, как Стивен Сигал (шеф-повар Кейси Райбок) освободил от врагов крейсер «Миссури»;
• «О том, как Сильвестр Сталлоне (Рембо) спас товарищей из вражеского плена»;
• «О том, как Чак Норрис (Крутой Уоккер) победил всех злодеев в Техасе»;
• «О том, как Брюс Уиллис (Крепкий орешек) разгромил банду грабителей-террористов»;
• «О том, как Арнольд Шварценеггер (Терминатор-2) предотвратил всемирную войну роботов против людей».

23. Ускоренные движения
В кинематографе есть такой прием – ускоренное прокручивание пленки. К такому приему чаще всего прибегают режиссеры-комедиографы: обычные действия человека, показанные в ускоренном темпе, почему-то вызывают комический эффект. Попробуйте продемонстрировать этот прием, не пользуясь кино- тили видеокамерой. То есть поставьте пантомиму, в которой все движения в 2-3 раза быстрее, чем обычно – так, как если бы они были кадрами из кинокомедии. А для «ускоренной демонстрации» возьмите обычные домашние дела: покажите, как человек…
• гладит белье;
• печет блины;
• вытирает пыль;
• моет посуду;
• зашивает порвавшиеся брюки.

24. Эксклюзивное интервью
Каждый день все программы телевидения показывают десятки и сотни интервью. Интервью – это такая беседа, во время которой один – журналист – задает вопросы, а другой – незаурядная личность – на них отвечает. Сегодня на телевидении немало программ, построенных в этом жанре. Они получили название «Ток-шоу». Как правило, и журналисты, и герои интервью тщательно готовятся к этой встрече-беседе. Интервьюирующий заранее составляет перечень вопросов, которые он хотел бы задать. Интервьюируемый продумывает варианты ответов на предлагаемые вопросы. Чем острее и оригинальнее вопросы интервьюирующего, чем откровеннее и остроумнее ответы интервьюируемого – тем интереснее интервью для зрителей и слушателей. Попробуйте разыграть ситуацию, в которой журналист берет интервью у…
• профессионального потомственного продувальщика макарон;
• виртуоза игры на алюминиевых ложках;
• изобретателя карманного холодильника;
• лидера движения постоянного неприсоединения;
• рекордсмена по прыжкам на тазике с трамплина;
• актера, не снявшегося в 100 фильмах у 100 разных режиссеров.

25. Новый ведущий «Прогноза погоды».
С прогнозом погоды нас знакомят не профессиональные телеведущие, а сотрудники и сотрудницы метеоцентра. Представьте, что руководство телевидения решило заменить ведущих. Вместо метеорологов решено было пригласить профессионалов – ведущих других любимых в народе передач. Покажите, как могли бы сообщать информацию о погоде на завтра такие популярные телеведущие, как …
• Леонид Якубович;
• Дмитрий Нагиев;
• Валдис Пельш;
• Николай Фоменко;
• Яна Чурикова;
• Иван Ургант.

26. Озвученная картина
Картины безмолвны. Но у многих из нас возникает желание узнать, о чем могут говорить изображенные герои. Попробуйте «озвучить» некоторые картины. Для этого сначала замрите, как персонажи на полотне, а затем побеседуйте между собой на тему, актуальную для героев картины:
• «Запорожцы» И.Е.Репина;
• «Охотники на привале» В.Г.Перова;
• «Отдых после боя» Ю.М.Непринцева;
• «Опять двойка» Ф.П.Решетникова.

27. Переозвучивание мультфильма
На всех киностудиях существуют специальные отделы, которые занимаются озвучиванием фильмов. Специалисты, работающие в этих отделах, могут сделать со звуком рядом картины абсолютно все. Они могут сделать так, что английские актеры из английских фильмов говорят по-русски. Они могут сделать так, что на экране будут разговаривать звери и птицы, цветы и деревья. Представьте, что в одну такую студию поступил необычайный заказ. Представители одного неформального молодежного движения попросили переозвучить некоторые детские мультфильмы. Им хотелось, чтобы герои мультфильма разговаривали не на общепринятом языке, а на молодежном сленге. Поскольку представители киностудий отказались сделать это, попробуйте выполнить такой заказ. Просматривая мультфильм с выключенным звуком, представьте, как могли бы на молодежном жаргоне разговаривать герои мультфильма…
• «Малыш и Карлсон»;
• «Крокодил Гена»;
• «38 попугаев»;
• «Винни-Пух идет в гости»;
• «Трое из Простоквашино»;

28. Рецензия на фильм
Есть такая профессия – кинокритик. Кинокритик пишет положительные или отрицательные рецензии на фильмы. Как и в любой другой профессии, среди кинокритиков встречаются недобросовестные люди. Недобросовестный кинокритик может написать рецензию на фильм, даже не посмотрев его. Напишите от имени кинокритика - халтурщика рецензию на фильм «Сумерки из-за угла». Единственное, что вам известно об этой картине… - это то, что она снята в жанре…
• остросюжетного детектива;
• психологической драмы;
• фантастического боевика;
• исторической ленты;
• мистического триллера.

29. Покаянная песня
Покаянная песня – это особый жанр криминально-песенного творчества. Рано или поздно все преступники раскаиваются в совершенных злодеяниях и начинают искать слова, чтобы оправдаться и извиниться. Эти слова они находят в особых песнях-покаяниях. Примером такой песни может служить то, что пел Юрий Никулин в фильме «Операция «Ы». В его песне были такие слова:
Не жди, меня, мама, хорошего сына,
Твой сын уж не тот, что был вчера.
Меня засосала опасная трясина
И жизнь моя – вечная игра!
Попробуйте на мелодию этой песни сочинить новый текст, который можно было бы предложить не всем преступникам сразу, а их отдельным категориям. Придумайте и исполните то, что могли бы петь раскаявшиеся…
• похитители кошек;
• взломщики почтовых ящиков;
• подделыватели акцизных марок;
• угонщики велосипедов;
• скупщики краденых шлепанцев.

30. Кинопробы
Задолго до того как начинается съемка фильма, режиссер будущей картины проводит подбор актеров на главные и второстепенные роли. В кинематографе этот этап работы называется «кинопробы». Во время кинопроб актеров гримируют, одевают в костюмы, а затем их просят войти в образ, подвигаться, сказать несколько фраз. Представьте, что один режиссер решил поставить фильм по романам Дарьи Донцовой. В одной из ее книг есть герой – пожилой работник ГАИ, который стоит на запрещенном повороте в дачный поселок Ложкино и останавливает время от времени водителей-нарушителей. Как вы помните, сама героиня купила у него абонемент на 20 разрешенных проездов. Покажите, как сыграли бы роль работника ГАИ кумиры старого кино:
• Армен Джигарханян;
• Олег Анофриев;
• Станислав Садальский;
• Олег Табаков;
• Александр Ширвиндт.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЕНОК»
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ.
из опыта работы детского лагеря "Солнечный"

Под редакцией:
Заместителя начальника детского
лагеря "Солнечный" по УВР
Атясова Владимира.

«ОРЛЕНОК» – 1999 год


****************************************************************

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
составитель - Мыльникова Оксана

ТИП: Комплексная творческая игра по станциям, направленная на демонстрацию ребенком своих творческих, интеллектуальных и организаторских способностей.
ФОРМА: Командное состязание.
ЦЕЛЬ: Дать возможность каждому ребенку продемонстрировать свои творческие, интеллектуальные и организаторские способности.
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Команды состязаются в творчестве, остроумии и эрудиции, выполняя задания, получаемые от ведущих станций. Игра включает в себя ряд разнообразных заданий, дающих возможность каждому ребенку продемонстрировать свои творческие, интеллектуальные и организаторские способности. Результатом игры может стать небольшой импровизированный концерт, с предварительной репетицией на станциях, с выставкой работ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Выявление деловых и эмоциональных лидеров в микрогруппах; развитие творческих, интеллектуальных и организаторских способностей детей, а также сплочение коллектива через совместную деятельность групп.
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА: средний и младший школьный возраст (при определенной доработке возможно проведение для старшеклассников, либо они могут стать организаторами данного дела для младшего отряда).
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: Несколько микро групп (данное дело прописано с учетом 6 групп).
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ:
-Маршрутные листы (6 штук, смотри приложение).
-Отличительные знаки команд (эмблемы, элемент в одежде, костюмы и т.д.). Возможно дать командам задание самим сделать себе отличительные знаки, сообразно названию, но тогда необходимо заготовить материал для этой работы: цветная бумага, фломастеры, карандаши, краски, элементы одежды (это может стать первым конкурсом).
-Фонограммы музыкальных отрывков: рок-н-ролл, вальс, цыганочка, кантри, рэп, барыня.
-6 альбомных листов, разрезанных на равные части (по количеству участников в группах).
-Клубок ниток, шкатулка, "волшебная" палочка, шапка, скатерть, сапог.
-Сказочные жетоны - цветочки, клубки, «плюсики», льдинки, туфельки, бантики.
-Фломастеры, краски, карандаши, ручки.
-Призы на группы, или по количеству участников. (Если предусматривается проведение концертной программы, то необходимо приготовить поощрительные призы лучшим выступающим).

С О В Е Т Ы   О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
   Одним из важных моментов любого коллективно-творческого дела является разбивка ребят на микрогруппы, которые и выполняют полученные от ведущего задания. Можно сказать, что если «театр начинается с вешалки», то любое КТД начинается, прежде всего, с разбивки. Для нее Вам могут понадобиться несколько листочков разных цветов (по числу микро групп), каждый из которых необходимо разрезать на столько частей, сколько будет ребят в каждой микро группе.    Причем, не забывайте и о том, что число ребят в командах должно быть равным по количественному составу. Вместо цветных листов возможно использовать иллюстрации к сказкам, откуда впоследствии может пойти название каждой микрогруппы. Прохождение групп по станциям может идти без учета очередности перечисления оных в данной разработке и в примерном маршрутном листе. На каждой станции ребят встречают сказочные герои и предлагают выполнить определенное задание.
   Выполнение оценивается жетонами, которые могут крепиться на обратную сторону маршрутного листа. Каждая группа работает на станции не более 7 минут.
Х О Д    Д Е Л А:
Отряд делится, путем разбивки, на микрогруппы. Если Вы заложили конкурс придумывания названия и отличительных знаков, то ребята выполняют данный конкурс и по окончании его каждая группа получает свой маршрутный лист (этим можно заложить очередность выхода на маршрут). Если же данный конкурс не предусмотрен, то можно смело раздавать маршрутные листы после короткого вступительного слова ведущего и отправлять ребят выполнять задания.
Возможные варианты вступительного слова:
-сказочные герои попали в беду...
-нам предлагается небольшой сказочный экзамен...
-мы отправляемся в поход за сказками...
-испытания перед основным действием...
(Все зависит от направленности и места расположения данного дела в рамках смены.)
Когда ребята пройдут все станции, то по окончании может получиться веселый сказочный концерт, на который группы представят выполненные на станциях задания.

ЗАДАНИЯ:

СТАНЦИЯ "ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД"
руководит Незнайка
задание: сочинить оду, восхваляющую какую-то одну известную (отрицательную) сказочную личность:
-Баба Яга
-Змей Горыныч
-Кащей Бессмертный
-Соловей - Разбойник
-Водяной
-Домовой

СТАНЦИЯ "СКАЗКИ ВОСТОКА"
руководит Маленький Мук
Каждой группе выдается пустой кроссворд, в который необходимо внести слова, являющиеся ответами на заданные ведущим вопросы. Важно не только правильно ответить, но и правильно разместить данные слова в сетке кроссворда.
Ш А П К А
* * * * Т * О *
О Л О В О
* * * * А * Е *
С С О Р А
чистая сетка заполненная сетка
ВОПРОСЫ:
1. Сказочное приспособление для перемещения по воздуху. (Ковер)
2. Событие, произошедшее между дядей Федором и его родителями, и послужившие причиной отъезда в Простоквашино. (ссора)
3. Материал, из которого был изготовлен солдатик. (Олово)
4. Шелковая ткань, из которой были сшиты платья дочерей купца в сказке "Аленький цветочек". (Атлас)
5. Сказочный предмет, делающий человека невидимым. (Шапка)

СТАНЦИЯ "ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО"
руководит Марья - Искусница
Каждая группа получает альбомный лист, разрезанный на равные части по числу членов группы. Необходимо нарисовать портрет сказочного героя (группа определяет сама, чей), но каждый участник рисует свою часть на отдельном кусочке. После окончания работы участниками складывается общий рисунок. (Перечень героев можно взять со станции Незнайки)

СТАНЦИЯ "ЦАРСТВО СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ"
руководит Снежная Королева
Снежная Королева предлагает ребятам ответить на некоторые вопросы по сказкам. За 10 правильных ответов можно получить сказочную льдинку (жетон).
1. На какое слово Незнайка не мог придумать рифму? (пакля)
2. Где Винни Пух нашел хвост Иа-Иа? (на двери у Совы)
3. Экзамен по какому предмету сдавал Волька и провалился? (география)
4. Какое лекарство предпочитал Карлсон? (варенье)
5. Сколько золотых заплатил Буратино в харчевне "Три пескаря"? (нисколько)
6. Что послужило выкупом за жизнь Маугли? (буйвол)
7. Как звали самого мудрого жителя джунглей? (слон Хатхи)
8. За кем побежала Алиса в страну чудес? (за Кроликом)
9. Кого подарили в чайнике? (мышь Соню)
10. Кого маленькая разбойница подарила Герде? (оленя)
11. Кто помог Чипполино бежать из тюрьмы? (крот)
12. За что отца Чипполино посадили в тюрьму? (наступил на любимую мозоль Лимона)
13. За чем отправился кузнец к Царице Русской? (за черевичками)
14. В доме домовой, а на сеновале? (сенник)
15. Волшебная Щука подарила заклинание, какое? («по щучьему велению, по моему хотению...»)
16. Маленькая лошадка, да с двумя горбами? (Конек-Горбунок)
17. Кто пролежал на печи 33 года 3 месяца и 3 дня? (Илья Муромец)
18. Кто не смог бы дать за жизнь Буратино и ломаного гроша? (сверчок)
19. Что постоянно напевал Винни Пух? (пыхтелки, сопелки)
20. Название волшебного растения, открывающего горы? (сим-сим)

СТАНЦИЯ "ДОМ ЗОЛУШКИ"
руководит Золушка
На этой станции Золушка приглашает ребят потанцевать. Каждая группа должна сымпровизировать сказку "Теремок" под конкретную музыку:
-рок-н-ролл
-вальс
-цыганочка
-кантри
-рэп
-барыня.

СТАНЦИЯ "ШКОЛА МАЛЬВИНЫ"
руководит Мальвина
Ребятам необходимо придумать рекламу следующим сказочным предметам:
-Клубок ниток
-шкатулка
-"волшебная" палочка
-шапка
-скатерть
-сапог

СКАЗКА - ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК...
ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ - УРОК!

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Примечание: Маршруты прохождения групп необходимо закладывать в различной последовательности:
1 группа – 1, 2, 3, 4, 5, 6 станции;
2 группа – 2, 3, 4, 5, 6, 1 станции;
3 группа – 3, 4, 5, 6, 1, 2 станции;
4 группа – 4, 5, 6, 1, 2, 3 станции;
5 группа – 5, 6, 1, 2, 3, 4 станции;
6 группа – 6, 1, 2, 3, 4, 5 станции.
Главное, что бы группы не находились в одно и тоже время на одной станции. Для этого необходимо правильно выстроить все маршруты (смотри выше), а так же четко следить за временем проведения каждой станции. То есть все ведущие должны оговорить время работы с каждой группой и придерживаться его.

***************************************************************

"П О П Р О Б У Й    С Е Б Я"
составитель - Ушакова Лариса

ТИП: Познавательно-развлекательная игра, направленная на выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей.
ФОРМА: Конкурсная программа.
ЦЕЛЬ: Формирование доброжелательных отношений во временном детском коллективе, выявление и развитие индивидуальных творческих способностей.
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Игра помогает ребятам почувствовать друг друга, сплотиться в группе, думать и действовать коллективно, работать на интересы микрогруппы. Выявляет и развивает артистичность и индивидуальность детей, формирует личную организаторскую позицию.
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА:
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ:
-магнитофон с кассетами;
-ручки, фломастеры, бумага;
-необходимые костюмы и оформление;
-призы;

С О В Е Т Ы О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
РЕКОМЕНДАЦИИ: Каждый конкурс ведущий начинает со слов:
"ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В ...."

ХОД ДЕЛА:
1. Разбивка по микро группам
2. Объяснения правил игры
3. Выполнение заданий

ЗАДАНИЯ:
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ СКУЛЬПТОРОВ: Создайте памятник литературному герою и произнесите речь при его открытии.....
-первому представителю общества Красного креста в Африке - Айболиту
-первому воздухоплавателю на воздушном шаре - Винни - Пуху
-первому собирателю утильсырья в России - Плюшкину
-первому активисту ОСВОДа - Дедушке - Мазаю
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ АКТЕРОВ: Инсценируйте ситуацию:
-контролер в общественном транспорте
-хирург в операционной
-композитор сочиняет музыку
-вор в чужой квартире
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ ПРОКУРОРОВ: Придумайте и произнесите обвинительную речь:
-лисе Алисе и коту Базилио - за втягивание несовершеннолетних в валютные махинации;
-почтальону Печкину - за получение подарков при исполнении служебных обязанностей;
-Карлсону - за проживание без прописки и без определенных занятий;
-старухе Шапокляк - за выгул крыс в неустановленных местах;
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ СКУЛЬПТУР: Создайте памятник с названием:
-"Я волком бы выгрыз бюрократизм"
-"В споре рождается истина"
-"Сытый голодному не товарищ"
-"Любви все возрасты покорны"
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ: Создайте и покажите рекламный ролик на:
-заколки чугунные
-шнурки быстро растворимые
-пуговицы трехдырчатые
-будильник паровой
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ МУЗЫКАНТОВ: Изобразите звук музыкального инструмента придуманного изобретателем, который объединил в одно целое такие инструменты:
-арфа, трубы, виолончель
-гитара, флейта, колокольчик
-контрабас, баян, бубен
-скрипка, саксофон, барабан
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ РЕЖИССЕРОВ: Создайте немой фильм по мотивам басен А. И. Крылова:
-«Стрекоза и муравей»
-«Волк и ягненок»
-«Ворона и лисица»
-«Квартет»
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ ПИСАТЕЛЕЙ: Сочините рассказ, у которого уже есть первая и последняя строчки. Не удивляйтесь, что между началом и концом, вроде бы, нет связи. Если вы постараетесь она возникнет:
-Костер давно потух... Балкон выкрасили в зеленый цвет
-Айсберг возвышался над морем... Мухи попрятались в щели.
-Дождь смыл все следы... На кровати лежали отбойные молотки.
-Дятел высунул голову из дупла... Ночь была теплой.
ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ ТАНЦОРОВ: Станцуйте танец всей группой на тему:
-футбол
-аэробика
-волейбол
-водное поло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ:
1. Создайте своей группой пирамиду. Предметы (стулья, столы, и т. д.) задействовать нельзя.
2. Оживите известные картины с учетом сегодняшнего дня (современно):
-"Иван Царевич на сером волке"
-"Бурлаки на волге"
-"Опять двойка"
-"Три богатыря"
На подготовку заданий группам дается 1-5 минут. В период подготовки звучит музыка. Итог подводит жюри с последующим награждением.

****************************************************************

"И Д Е М   П О   С Л Е Д У"
составитель - Карпова Наташа

ТИП:
ФОРМА:
ЦЕЛЬ: Сплочение коллектива, выявление лидеров, развитие логического мышления. Определение и снятие проблем, существующих в отряде.
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА: Младший и средний школьный возраст (при определенной доработке, можно провести для старших детей).
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 2 команды, ведущие, следователь экспериментов, лейтенант Свисток.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ:
-2 фуражки;
-лупы из цветной бумаги;
-белая и цветная бумага;
-карандаши, фломастеры;
-две вожатских фотографии, разрезанные на мелкие кусочки;
-чемодан и дамская сумочка отрядных вожатых (с личными вещами);
-два листочка с любым рукописным текстом (написанные рукою вожатых).

С О В Е Т Ы О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
ХОД ДЕЛА
Вступительное слово:
Каждый из вас когда-нибудь мечтал об очень интересной и захватывающей профессии следователя. С замиранием сердца мы смотрим фильмы о раскрытии убийств, о борьбе с мафией и так далее. И сейчас мы предлагаем вам побыть в роли помощников следователя и поучаствовать в раскрытии одного из преступлений. А лучшие из лучших смогут получить дипломы Юного Следователя. Но сначала необходимо разбиться на группы.
ПРОИСХОДИТ РАЗБИВКА НА ГРУППЫ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНЫХ ЛУП.
Появляются следователь экспериментов и лейтенант Свисток, которые рассказывают ребятам о преступлении, в раскрытии которого им предлагается принять участие.
ЗАДАНИЯ:
Конкурс
«ЛЕСТНИЦА ИСПЫТАНИЙ»
Ребятам необходимо заполнить таблицу словами уликами, которые могут помочь в раскрытии преступления:
Ц К 1. Место получения формы и пижамы?
Л В Ч 2. Время для умывания и стирки?
П Ч М 3. Время дневного сна?
У Р М 4. Тремя буквами все утренние дела?
В Л Г 5. Вечерние дела перед сном?
Д К и С 6. Место праздников и концертов?
Д А и К 7. Дом, задуманный Гагариным, а открытый Леоновым?
У И С о 8. Сбор отряда для знакомства с планом на день?
конкурс
«ПОМОЩНИК»
Почти в каждом раскрытии преступления необходима помощь друга человека - собаки. Вам необходимо нарисовать рисунок Орлятской собаки, но каждый из членов команды должен приложить к этому усилия (конкурс проводится на время).
Конкурс
«ПОЧЕРКОВЕДЫ»
Преступником оставлена записка (записка пишется вожатыми заранее). Необходимо внимательно изучить почерк и выдать свое заключение: что за человек по характеру и т.д.
конкурс
«НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
На месте преступления найдены чемодан и дамская сумочка, оставленные неизвестными лицами. Необходимо исследовать содержимое и сделать заключение о владельцах. Кому они могут принадлежать?
конкурс
«ОПРОС СВИДЕТЕЛЯ»
Группам предлагается опросить свидетеля, который произносит только два слова: ДА! НЕТ! (можно пригласить в свидетели вожатого с соседнего отряда)
конкурс
«ВЫДВИГАЕМ ВЕРСИИ»
Необходимо сделать выводы по результатам опроса.
Конкурс
«ФОТОРОБОТ»
Составить фоторобот из полосок фотографий, выбранные из общей кучи обрезков (вожатские фотографии нарезаются на полоски и перемешиваются).
конкурс
"ОБВИНЕНИЕ"
По составленному фотороботу определить обвиняемого (своего вожатого) и предъявить ему обвинение.

ПРИМЕЧАНИЕ: В последнем конкурсе возможен выход на имеющиеся проблемы во взаимоотношениях со своими вожатыми, волнующие детей. Важно для вожатых, помочь ребятам снять имеющиеся проблемы и дать полные ответы на возникшие вопросы. Беседа должна быть аргументированной и понятной детям. Данным конкурсом можно снять многие проблемы в отряде, а также научить ребят грамотно предъявлять свои требования и разрешать проблемы. Только, будьте готовы выслушать и неприятное!!!

****************************************************************

"Ю Н Ы Й Ж У Р Н А Л И С Т"
составитель - СЛУШАТЕЛЬ КПК

ТИП: Интеллектуально-творческое дело
ФОРМА: Конкурсная программа
ЦЕЛЬ: Выявление индивидуальных особенностей детей, сплочение коллектива.
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Данное дело может быть проведено в рамках ДНЯ ЖУРНАЛИСТИКИ, а может быть использовано для работы с ПРЕСС-ЦЕНТРОМ. Через данное КТД возможно вывести ребят на понимание важности профессии журналиста. На определение своего места в данной структуре. Кроме того возможно задать конкурсы, в которых предусмотреть выполнение заданий связанных с оформлением отрядного места, с вычленением проблем, волнующих детей. Результатом данного дела может стать стенная или радио газета об отряде, а может это послужить и стартом для работы ПРЕСС-ЦЕНТРА.
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА:
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ: Бумага, ручки, краски, фломастеры, образцы газет.
С О В Е Т Ы О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
Х О Д   Д Е Л А
Разбивка отряда на группы. Можно обычным способом, а можно через набор вырезок из газет. По окончании конкурсной программы необходимо подвести итоги и наградить лучших участников. Но, если вы собираетесь и дальше работать по данному профилю, то лучше продумать награждение для всех.
ЗАДАНИЯ:
1. Каждой команде необходимо придумать название своей редакции.
2. Какая команда сможет больше придумать оригинальных названий газет.
3. Необходимо придумать и разработать фирменный знак своей газеты.
4. Какие рубрики вы можете предложить в свою газету.
5. Необходимо продолжить рассказ. Начинает ведущий, по его сигналу продолжает 1 команда. Затем следующая и так далее. начало рассказа - ОДНАЖДЫ:
6. Необходимо сочинить стихотворение БУРИМЕ в рубрику: "ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО".
ПОДНИМАЕТ – ЛЕТИТ ГОДА – ВЕРШИНЫ ВОЛНЫ – КАПИТАН
ВСПОМИНАЕТ – ГЛЯДИТ ВЕТРА – КАРТИНЫ ПОЛНЫЙ – ТУМАН
7. В рубрике - "НАШИ ЛЮДИ" - должно появиться интервью. Необходимо расспросить соседнюю команду и написать короткую заметку.
8. Часто журналистам приходится сталкиваться с различными людьми и не сразу можно догадаться, а кем данный человек работает. Одна команда загадывает профессию, задача другой команды - задав всего 5 вопросов, догадаться - о ком идет разговор.
9. Журналист должен уметь не только собирать информацию, но и рисовать. Каждая редакция должна нарисовать дружеский шарж на противоположную команду.
10. Вы уже знаете возможности своей редакции как команды, а попробуйте разрекламировать себя.
11. Первые шаги когда-нибудь надо делать и вам предлагается сейчас всей группой написать заметку о нашем отряде: "КАКИЕ МЫ?"
12. Любая газета должна нести информацию. Попробуйте определить самое интересное для всех ребят в дружине и собрать как можно больше информации по этой теме.
13. Первый выпуск газеты должен быть не только интересным, но и красивым. Необходимо разработать проект нашей газеты.

****************************************************************

ШАР - АХ ШОУ
составитель - Попова Елена

 

ТИП: Спортивно - развлекательная игра.
ФОРМА:
ЦЕЛЬ: Способствовать развитию интереса к спортивной развлекательной деятельности. Дать заряд бодрости и хорошего настроения. Способствовать сплочению коллектива.
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА:
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: Представители разных отрядов (по 3-4 человека).
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Спортивная площадка
ОБОРУДОВАНИЕ:
-магнитофон с кассетами;
-воздушные шары и нитки;
-фломастеры и стенд для подведения итогов;
-столовые ложки;
-ласты;
-призы
С О В Е Т Ы   О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
Х О Д   Д Е Л А:
1 этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1. Разбивка на команды.
2. Каждая команда придумывает свой девиз и название.
3. Представление жюри.
4. Предъявление правил для болельщиков:
-весело и дружно;
-без оскорблений;
-поддержка не только своих, но и других;
5. Нарушение влечет начисление штрафных баллов командам.
6. За активность болельщиков начисляются дополнительные баллы.
2 этап - ОСНОВНОЙ
конкурсная программа
"Официанты"- пронести на ложке воздушный шарик, обойти стойку и вернуться.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость и удержание шарика на ложке
"Кенгуру" - прыжки с шариком, зажатым между коленями.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость и удержание шарика между коленями.
"Реактивный шарик" - участники выстраиваются в одну линию, надувают на время шарики и отпускают их.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость надувания и дальность полета шариков.
"Шаро-Хлоп" - каждый член команды получает свой шарик на длинной нитке, привязывает его на пояс (в виде хвоста). У каждой команды шарики определенного цвета. Необходимо - лопнуть шарик противника, но сохранить свой.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: количество оставшихся шариков у команды.
"Воздушный мост" – каждая команда выстраивается друг за другом и участники передают шарик вперед над головой, а обратно - между ног.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: какая команда быстрее передаст шарик.
"Дуэль на воде" (конкурс капитанов) - на одну ногу привязывается шарик, на другую одевается ласт. Необходимо сохранить свой шар, но лопнуть шарик противника.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: чей шар останется целым.
"Танцевальный марафон" - звучит «музыкальная соломка» (отрывки из различных танцевальных мелодий), необходимо танцевать тот танец, какая музыка звучит. Танцуя, необходимо удержать шарик между коленями.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: точность исполнения танцев командой и удержание шариков.
"Вопрос" - сколько шариков было использовано в данном деле.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: точный подсчет командой количества всех шариков, использованных в деле. (Для введения в заблуждения можно в незаметном месте подвесить один шарик).
"Праздничный салют" - необходимо всей командой одновременно лопнуть оставшиеся шары, зажав их между лбами и без помощи рук.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: время.
3 этап - НАГРАЖДЕНИЕ

ШАР - АХ!

****************************************************************

К О Н К У Р С   М О Л О Д Ы Х   С Е М Е Й

Конкурс Молодых Семей, в дальнейшем КМС, был разработан в детском лагере "Звездный" Всероссийского Детского Центра "Орленок" детьми 5 отряда под руководством вожатой Сохиновой Ольги.

ТИП: Познавательная ролевая игра, направленная на развитие творческих способностей, предусматривающая «проживание» детьми в игровой форме определенных моментов будущей «взрослой» жизни.
ФОРМА: Конкурс представляет собой определенное количество заданий, простроенных в логике развития отношений в семье:
- ЗНАКОМСТВО;
- ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ;
- ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ;
- ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЯМИ;
- РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА;
- ЗАБОТА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ;
ЦЕЛЬ:
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА: средний и старший школьный возраст
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: Группа участников – 15-30 человек; несколько отрядов, групп – зрители.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ:
- номера участникам
- оформление сцены
- банкетки либо стулья по количеству участников
- необходимые предметы для конкурсов
- бумага и ручки для жюри
- поощрительные призы для не прошедших из тура в тур
- призы для победителей

С О В Е Т Ы О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
При подборке заданий необходимо учитывать интересы зрителей - им должно быть интересно, весело во время проведения творческих состязаний. В конкурсе предусмотрены задания для зрителей, однако желательно включить еще одно - два задания, где зрителям отводится активная роль помощников ведущего в создании той или иной игровой ситуации. Для всех участников конкурса необходимо создать одинаковые условия. Жюри конкурса - это люди, способные профессионально оценить выполнение заданий, но обязательно хорошо знающие индивидуальные особенности каждого участника. Когда оценка со стороны зрителей и жюри явно не совпадает, председателю жюри либо ведущему необходимо тактично прокомментировать эту ситуацию.
Приведенная ниже программа построена в три тура, хотя в зависимости от участников и условий проведения данное число туров и конкурсов может варьироваться. Количество участников может изменяться в зависимости от аудитории. В конкурсах 1 тура могут принимать участие три человека разом (если общее количество не превышает 15), однако во второй тур должно пройти четное количество участников и желательно не превышающее 6 пар, а в 3 тур лучше оставить 3 пары (плюс по одному "ребенку" на пару), иначе конкурс окажется затянутым и неинтересным.

Х О Д Д Е Л А:

Перед проведением конкурса необходимо собрать с девушек - участниц КМС "брачные объявления". Форма может быть произвольной, главное, что бы в них содержались определенные индивидуальные данные. Чем больше фантазии и юмора будет содержаться в объявлениях, тем лучше. Юноши - участники выбираются по желанию. Если их число слишком велико, то необходимо провести конкурс-отбор. Возможно сыграть в любую игру на внимание: свистком подаются команды
- 1 свисток - присесть;
- 2 свистка - встать;
Невнимательные покидают сцену. Таким образом возможно добиться желаемого числа участников КМС.
После проведения отбора, юноши вслепую выбирают "брачные объявления" и зачитывают. Та девушка, чье "объявление прозвучало" выходит и таким образом формируется пара. Ведущему КМС неплохо бы иногда давать веселые комментарии (ни в коем случае не обидные) и подшучивать над участниками.

ЗАДАНИЯ:

- 1 ТУР -
1 конкурс
"ЗНАКОМСТВО"
Представьте, что ваше знакомство со своей избранницей произошло не здесь, на сцене, а где-нибудь в более романтичном месте и более интересным способом. Как? Вот это вам сейчас и придется показать. Так как общепринято, что первым начинает знакомиться юноша, то вам и придется принять на свои мужественные плечи исполнение этого конкурса. Необходимо за определенное время познакомиться друг с другом и узнать имя, возраст, может быть адрес. Юноши начинают, но времени у вас всего 1 минута.
a) Ваше знакомство происходит на пляже;
b) Вы случайно встретились на выставке собак;
c) Вас прижали друг к другу в переполненном троллейбусе;
d) Вам достались билеты на соседние места в театре;
e) В очереди в магазине произошла ваша встреча.

2 конкурс
"ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ"
Вы уже знакомы достаточно долго, но вот однажды:
a) Юноша назначил девушке свидание. Однако уже прошел час, а ее все еще нет. Устав ждать он решает подарить свой красивый букет первой попавшейся девушке, что и делает. Но тут появляется долгожданная и наблюдает все это со стороны. Она подходит и... (ваши действия?)
b) При выходе из автобуса юноша подает девушке руку. Но она, выходя, случайно наступает ему на ногу...
c) К девушке пришел в гости юноша, а она производит в доме генеральную уборку...
d) Вы гуляете вместе по улице, и вдруг видите впереди огромную лужу (необходимо показать действия).
e) Юноша приходит на свидание к своей девушке, и та вдруг замечает у него на щеке чужую губную помаду...
f) Он приходит на назначенное свидание и вдруг видит ее там с другим...

При проведении этого конкурса необходимо добиться от участником не объяснения действий, а сами действия. Впрочем, и на протяжении всего КМС оцениваются ДЕЙСТВИЯ!

- 2 ТУР -
1 конкурс
"ПРЕДЛОЖЕНИЕ"
В жизни каждого человека наступает момент, когда он решается произнести главные слова: "Я тебя люблю! Выходи за меня замуж!"
Вот и у наших участников наступила эта минута. Однако им придется представить себя не только в этой ситуации, но и в определенной роли:
a) Баба Яга и Иванушка;
b) Чип и Гаечка;
c) Кощей Бессмертный и Василиса Премудрая;
d) Снеговик и Снежная Королева;
e) Кикимора и леший;
f) Буратино и Тортилла;

2 конкурс
"РОДИТЕЛИ"
Как принято везде, после объяснения в любви, следует знакомство и разговор с родителями. Это было бы не так страшно, если бы родители были согласны с вашим выбором. Однако сейчас вам предстоит уговорить их в необходимости вашей свадьбы, не смотря на то что:
a) Вам всего по 13 лет;
b) Мужчине 45, а девушке всего 18;
c) Вы слишком далеко живете друг от друга. Он в Новгороде, она на Камчатке;
d) Вы разных национальностей. Юноша - грузин, девушка - украинка;
e) Она богата, он беден как церковная мышь;
f) Она вожатая, он ребенок из ее отряда.
Во время проведения этого конкурса зрители делятся на две половины и изображают родителей пар. Задают вопросы, пытаются отговорить молодых. Настаивают на отказе. Однако доводы молодых должны быть сильнее.

3 конкурс
"РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"
Вот и отгремела свадьба. Прошло положенное время, и настала пора забирать молодую мать из родильного дома с ребенком. Однако кого она родила. Сейчас девушки удалятся на определенное расстояние и попробуют издалека поговорить жестами с молодыми папами. Перед тем как уйти девушки загадают одного человека из зала и назовут его ведущему. Задача молодых людей: задав всего три вопроса, на которые девушки могут ответить только кивком головы (они же далеко и за стеклом), правильно отгадать - кого же из зала "родила" (выбрала) девушка.
По окончании конкурса, когда сформируются "тройки", каждой "семье" необходимо раздать по покрывалу. Задача: запеленать ребенка и принести домой.

- 3 ТУР -
1 конкурс
"СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ"
Муж и жена должны быть одним целым. Вот сейчас мы это и проверим. Молодой паре необходимо встать, обняв одной рукой друг друга за талию, и попытаться оставшейся свободной рукой завязать вдвоем ребенку бант (если ребенок женского пола), повязать галстук (если ребенок мужского пола).

2 конкурс
"СИТУАЦИЯ"
"Маленькие детки - маленькие бедки", но и они могут доставить неприятности. Однако вам предстоит с честью выйти из ситуации:
a) Ребенок в гостях высказал "тете Мане" все, что говорят про нее родители дома;
b) Ребенок принес домой дневник с двойками;
c) Ребенок проболтался маме, что видел, как папа целовался с чужой тетенькой;

3 конкурс
"В ГОСТИ"
Вы всей семьей решили отправиться в гости. Однако на улице слишком холодно. Необходимо за минуту одеть на ребенка как можно больше вещей, используя помощь зала.
По истечении времени, перед проведением подсчета надетого, ребенка необходимо попросить попрыгать на месте, что бы незакрепленные вещи упали. Подсчитывается только оставшиеся на ребенке вещи.

Если вас не устраивают предложенные конкурсы, то вы можете придумать свои, либо заменить их дополнительно предложенными.
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО КОНКУРСОВ:
1. Отец с ребенком вечером вспоминают, что сегодня день рождения у мамы. За несколько минут они должны придумать и преподнести подарок.
2. Мама уехала в командировку. Папе необходимо ребенка накормить, расчесать, уложить спать и рассказать сказку. Ребенок сопротивляется.
3. Мама забыла о папином празднике. За одну минуту она должна придумать поздравление.
4. Молодая семья впервые готовит праздничный обед. Необходимо перечислить блюда и назвать продукты, нужные для их приготовления.
5. Ваша семья отправилась в путешествие. Но деньги вы забыли дома. Даже не хватает на обратные билеты. Что делать?
6. За праздничным столом, приготовленным женою, муж понимает, что есть этот суп невозможно. Перец! Что делать?

****************************************************************

К О Н К У Р С    А К Т Е Р С К О Г О    М А С Т Е Р С Т В А
составитель – Атясов Владимир 

 

ТИП: Ролевая игра, способствующая развитию творческих способностей, раскрытию личности ребенка.
ФОРМА: Имитация отбора абитуриентов в театральное училище.
ЦЕЛЬ:
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Группа абитуриентов держит экзамен в театральное училище. Проходя три тура на профессиональную пригодность, победители зачисляются в училище. Основная игровая задача - показать речевую и пантомимическую выразительность, наблюдательность, чувство ритма, мастерство перевоплощения и раскованность в сценическом действии, а также чувство юмора.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Игра способствует развитию творческих сил и художественных способностей детей, помогает раскрыть для коллектива личность ребенка; создает в коллективе ситуацию сопереживания за успехи товарища; служит средством повышения культуры досуга.
В КАКОЙ СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: В эстетическом воспитании, развитии художественной и творческой самодеятельности детей. Может использоваться во внешкольной работе с временными детскими объединениями.
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА: Подростки, старшеклассники
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: Группа исполнителей (участников) – 15-30 человек; несколько отрядов, групп – зрители.
НАБОР РОЛЕЙ: Абитуриенты (участники конкурса), приемная комиссия театрального училища (жюри конкурса), ведущие, зрители.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ:
-номера участникам
-оформление сцены под театр
-банкетки либо стулья по количеству участников
-необходимые предметы для конкурсов
-бумага и ручки для жюри
-поощрительные призы для участников, не прошедших из тура в тур
-призы для победителей

С О В Е Т Ы   О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
   При подборе заданий необходимо учитывать интересы зрителей - им должно быть интересно, весело во время проведения творческих состязаний. Желательно включить одно - два задания, где зрителям отводится активная роль помощников ведущего в создании той или иной игровой ситуации. Для всех участников конкурса необходимо создать одинаковые условия. Жюри конкурса - это люди, способные профессионально оценить выполнение заданий, но обязательно хорошо знающие индивидуальные особенности каждого участника. Когда оценка со стороны зрителей и жюри явно не совпадает, председателю жюри либо ведущему необходимо тактично прокомментировать эту ситуацию.
   Приведенная ниже программа построена в три тура по три конкурса в каждом, хотя в зависимости от участников и условий проведения данное число туров и конкурсов может варьироваться. Количество участников может изменяться в зависимости от аудитории. В конкурсах 1 тура может принимать участие до шести человек разом (если общее количество превышает 20), однако во второй тур должно пройти четное количество участников и желательно не превышающее 12 человек, а в 3 тур лучше оставить 6 человек - 3 мальчика и 3 девочки (желательно соблюдение парности), иначе конкурс окажется затянутым и неинтересным.

Х О Д   Д Е Л А.
ЗАДАНИЯ:

- 1 ТУР -

конкурс: "Комплимент актера" - "Люди-профессии"
Каждый актер должен уметь сделать "комплимент". То есть своим поклоном представить себя зрителям. Абитуриентам необходимо сделать это, представив себя в определенной роли:
-Вы участник Большого симфонического оркестра по окончании своего выступления за границей.
-Вы музыкант современной рок - группы при провале своего выступления, но не желающие этого признать.
-Танцевальный ансамбль при удачном выступлении, под крики: "Браво".
-Группа клоунов на арене.
Зрители могут помочь участникам, выражая, либо радость, либо негодование.

Конкурс: "Человек жующий"
Для актера бывает немаловажным сработать пантомимический беспредметный этюд. И вот сейчас участником наших вступительных экзаменов предлагается съесть предмет (съедобный) так, что бы всем сразу стало ясно, что вы едите. Да при этом необходимо быстро переключаться с одного предмета на другой:
-Семечки, червивое яблоко, костлявая рыба.
-Спелый арбуз, тающее мороженое, не прожаренный шашлык.
-Спагетти, манную кашу, касторку.
-Спелая груша, банан, рисовая кашу китайскими палочками.

Конкурс: "Крики на банкетках"
Сыграть эмоции бывает трудно, особенно когда это необходимо сделать одним голосом, но и такое нужно уметь настоящему актеру:
-Вы престарелая бабушка, находитесь на своем балконе 9 этажа и видите, как внизу старшие ребята обижают Вашего любимого внука.
-Будучи вожатым Вы видите ребенка из своего отряда на самом высоком дереве лагеря и Вам необходимо его оттуда снять.
-Стоя под окном любимой, которая живет на 8 этаже. Вы признаетесь в любви и приглашаете ее в кино.
-Ваш выход на сцену. Вы чтец стихов, но микрофон не работает, а зал просто огромный.

- 2 ТУР -

конкурс: "Разговор животных"
Самое сложное в работе актера - сыграть животного. Ведь для этого необходимо быть очень наблюдательным, тем более что словами пользоваться нельзя, а нужно точно воссоздать звуки и движения. Ведь животные умеют общаться друг с другом. Вот и сейчас, здесь встретятся двое животных и на наших глазах поговорят друг с другом через забор. Ну а изобразят все это наши участники:
-Петух и курица.
-Маленькая собачка и большой злобный пес.
-Две обезьяны, большая и маленькая.
-Лев и козленок.
-Баран и гусыня.
-Свинья и козел.
Для проведения конкурса необходимо поставить ширму, чтобы актеры не видели друг друга.

Конкурс: "Фигуры"
В ближайшем магазине верхней одежды разбили стекло и испортили все манекены. И вот администрация этого магазина обратилась в Ваш театр за помощью, попросив постоять актеров в витрине пока не привезут новые манекены. Ребята застывают в различных позах. В это время привозят новые манекены и их начинают менять местами. Задача участников конкурса: продержаться в выбранной позе, не смотря ни на какие обстоятельства. Вторую часть задания лучше объявить сюрпризом (неожиданно для участников). Для этого конкурса необходима группа ребят посильнее, одетых грузчиками и имеющих определенную фантазию. Они должны перетаскивать застывшие фигуры актеров по сцене. Возможно составлять целые композиции из людей - статуй.

Конкурс: "Танцы"
Каждый настоящий артист должен уметь танцевать, и танцевать в разных стилях. Он должен быстро и умело реагировать на звучащую музыку и умело перестраиваться в зависимости от фонограммы. Для проведения конкурса необходимо поставить ширму, чтобы артисты не видели друг друга и не копировали движения. Так же необходимо подготовить фонограмму для каждой пары свои три музыкальных отрывка. Подбор музыки возможен в пропорции "медленная - средняя - быстрая".

- 3 ТУР -

конкурс: "Басни Крылова"
Пантомимические этюды бывают не только беспредметными. Сейчас под звучащую музыку актерам необходимо сыграть целую сцену по мотивам знаменитых басен Крылова. Каждой паре достанется своя басня:
-Кукушка и петух.
-Стрекоза и муравей.
-Ворона и лисица.

Конкурс: "Стихотворение"
Умение читать стихи важно, даже если Вы не актер и не артист. Но вот читать с определенной интонацией довольно-таки сложно. И сейчас каждый из участников прочитает известное стихотворение Агнии Барто "Наша Таня громко плачет" с заданной интонацией:
-Жуя горячую картошку.
-Вы маленький ребенок, только что научившийся говорить.
-Выступая на важном производственном собрании.
-Работник милиции, составляющий протокол.
-Поп, читающий проповедь в церкви.
-Участник концерта: работающий без микрофона в большом зале.Конкурс: "Видео клипы"
Умение обыграть сцену под музыку уже показано, но вот умение обыграть слова известной песни, еще нет. И сейчас для каждого актера прозвучит свой отрывок известной современной песни, и участникам необходимо показать действия, по которым написана эта песня. На этот конкурс необходимо подобрать известные хиты на русском языке, но давать не всю песню, а отрывок (куплет и припев).

Во время проведения всего Конкурса желательно звучание музыки, особенно на финале, для награждения победителей.


ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО КОНКУРСОВ:
Если Вам не понравятся какие-либо из предложенных нами конкурсов, то их можно прекрасно заменить. Главное помнить о месте и времени. Мы предлагаем еще несколько конкурсов Вам на выбор:

«Нападение животного на человека»
Два артиста на сцене, один изображает человека на прогулке, а второй в роли животного неожиданно нападает на него:
-Комар.
-Бык.
-Слон. и т.д.

"Оживший рассказ"
Ведущий читает короткий рассказ, а артисты должны пантомимой сыграть текст экспромтом:
«Тихая аллея озарилась первым солнечным лучом. Гремя дугами, мимо промчался троллейбус. Засветился зеленый глаз светофора. Появились спешащие на работу прохожие. Начиналось утро. На небе взошло солнце».

«Оживший рассказ 2»
Ведущий читает текст, а артист должен экспромтом его озвучить:
"Большой стадион приглушенно шумел* Затрубили фанфары* Заржали лошади* Закованные в латы рыцари, выехали на ристалище* Протрубил боевой рог* Скрипнули забрала* Рыцари помчались навстречу друг другу* Удар* Один рыцарь упал* Второй слез с лошади* Подошел к принцессе* И запел старинную балладу* на английском языке*
(* - пауза для озвучивания)

«Тропа»
Артисты двигаются по кругу, а ведущий читает приметы человека. Артисты должны на ходу (изображать) подстраиваться под эти приметы, продолжая двигаться:
"Стройный молодой человек. 80 лет от роду. Бывший победитель соревнований по поднятию тяжестей. Хромой на правую ногу. Постоянно подпрыгивает при ходьбе и приволакивает левую ногу. Чем - то испуган и всегда кому - то подмигивает, постоянно при этом улыбаясь.

«Однажды, в студеную зимнюю пору...»
Прочитайте отрывок из стихотворения "Однажды в студёную зимнюю пору..."
-Вопросительно.
-Восклицательно.
-Как перед расстрелом.
-Как на похоронном митинге.
-Как ребёнок, только что научившийся говорить.
-Большой зал, а микрофоны не работают.
-С горячей картошкой во рту.
-С тяжёлым грузом на спине.
-С грузинским акцентом.
-Только что с марафонского финиша.
-Выступление на свадьбе с тостом.
-На 50-градусном морозе.
-На 80-градусной жаре.
-Человек не видевший долго людей.
-На суде, обвинение в преступлении.

Вокзал
Вокзал. Изобразите пластикой и голосом:
-Ребёнка, который потерял родителей
-Пассажира, которому срочно надо уезжать
-Пассажира, который потерял ребёнка
-Вы 2 суток на вокзале
-На вокзале толпа, вам надо узнать что случилось
-Вы неожиданно попали в тёмный коридор

Изобразите
-Человека, закончившего марафонскую дистанцию
-Спортсмена, метающего молот
-Подход к штанге и её поднятие
-Гимнастку, выполняющую упражнение на бревне
-Вы - болельщик и ваша любимая команда забивает гол
-Вы - футбольный вратарь
-Вы - тренер, ваша судьба решается в этом матче
-Вы - теннисист
-Наездник на бешеной лошади
-Фехтовальщик
-Спортсмен по прыжкам в сторону
-Вы - гимнастка с лентой

Голос
Изобразите голосом:
-Причаливающий мотор
-Водосточный бачок
-Заводящийся мотор
-Закипающий чайник
-Вой сирены
-Шторм на море
-Тормозящий автомобиль
-Топот коня
-Шум взлетающего самолёта

Телефон
Вы спешите, уже опаздываете, но вдруг перед самым уходом вы слышите звонок телефона. Торопясь, вы поднимаете трубку и быстро отвечаете на вопрос:
-Скажите, что мне делать со своей дочерью?
-Подскажите животное из 7 букв?
-Когда привезут колбасу?
-Или вы сейчас расскажете в чём дело, или...?
-Ну а как насчёт кино?
-Как вам не стыдно?
-Шеф, клиент готов, что делать дальше?
-Ну, сколько ещё можно, уже 3 часа ждём?
-Мама, когда же ты меня отсюда заберёшь?
-Как быть, если она не пришивается?
-Скажите, зачем всё это?
-Алло, а у меня тут лампочка не зажигается? Что делать?
-Всё посмотрел, но чего-то не хватает. Чего же?


УДАЧИ ВАМ! ПАРАМ! ПАРАМ!

****************************************************************

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
"ЗДЕСЬ АРОМАТНЫЙ ТОРТ, ЦАРИТ ВЕСЕЛЬЕ..."
составитель - СЛУШАТЕЛЬ КПК

ТИП:
ФОРМА:
ЦЕЛЬ: Сплочение коллектива. Предоставление возможности каждому ребенку выявить и раскрыть свои способности, лучше узнать друг друга. Первая творческая работа микрогрупп.
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА:
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ:
С О В Е Т Ы О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
Х О Д Д Е Л А:
ЗАДАНИЯ:
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: младший или средний школьный возраст (10-13).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: уютная красивая комната, которая, на время проведения дела, превращается в кондитерскую мастерскую.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: окончание организационного периода.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: на данном этапе смены в отряде уже сформированы микрогруппы, в которых дети будут работать на протяжении определенного отрезка смены. Для нормальной работы групп требуется деятельность, и подготовка к данному делу может послужить ее стартом. Кроме того, данное дело даст детям еще одну возможность лучше узнать друг друга в группах, что не менее важно для всего отряда.
ОБОРУДОВАНИЕ:
-цветные коржи из бумаги (для каждой группы свой);
-фломастеры, цветные карандаши, краски, клей и т.д.
-белая и цветная бумага;
-оборудование для шумовых оркестров (банки, ведра, пустые бутылки (не стекло), целлофан и т.д).
-магнитофон с кассетами;
-торт, чай, стаканы...
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Ребята попадают в "кондитерскую мастерскую" (специально оформленная комната для данного вечера), где вожатый предлагает помочь ему "испечь" торт. А чтобы это сделать - необходимо принять участие в веселых конкурсах, подготовить творческие художественные номера. И только от общего участия зависит - получится "торт" или нет. Каждая команда приготовила "домашнее" задание на тему: "ЭТО МЫ!". Эти представления и войдут в основу торта (коржи), которые необходимо промазать кремом, повидлом, украсить розочками и цветами. А для этого необходимо принять участие в различных конкурсах и заданиях.
СОВЕТЫ ОРГАНИЗАТОРАМ: Каждая группа, после выступления (показа "домашнего" задания) прикрепляет на стенд свой "корж" (заранее заготовленную цветную полосу). Дальнейшее украшение может происходить по результатам каждого конкурса (можно просто красками, а можно заранее заготовить нарисованные цветы, воздушные шары и другие украшения).
В конце дела, когда торт будет закончен, можно погасить в комнате свет и в темноте поставить рядом с рисунком настоящий торт, что станет для ребят вкусным и приятным сюрпризом. Возможно устроить чаепитие и небольшую дискотеку.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
1. Нарисовать дружеский шарж (торт) на любую соседнюю команду.
2. Сочинить необыкновенную веселую историю на тему: "Если бы я был кондитером..."
3. Создать шумовой оркестр и сочинить рапсодию во славу торта.
4. Какая команда назовет большее количество пословиц и поговорок, скороговорок и считалок.
5. Всей командой изобразить в пантомиме:
-тающее мороженое;
-печеное яблоко;
-горящую свечу;
-клубнику со сливками;
-стакан газировки;
6. Кино-аукцион: какая команда назовет большее количество названий фильмов где в названии упоминается праздник.
7. Кольцовка песен на тему: праздник.
8. Придумать подарок и подарить его соседней команде.
9. Сочинить пожелание всем и зачитать его.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Очередность конкурсов, да и сами задания можно заложить по-другому. Все зависит от Ваших собственных творческих возможностей и фантазии. Кроме того, не забудьте учесть уровень развития Ваших детей и их интересы. Нами не закладывается соревновательность в данной программе, но если Вы считаете данное необходимым, то предусмотрите призы лучшей команде

****************************************************************

"С Т А Р Т И Н Е Й Д Ж Е Р "
составитель - Смирнова Тамара

 

ТИП: Конкурсная развлекательная программа.
ФОРМА: Музыкально - танцевальное соревнование.
ЦЕЛЬ:
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Данная программа помогает сплотить коллектив, раскрывает возможность для каждого члена коллектива раскрыть свои творческие и организаторские способности. Дает определенный заряд бодрости и положительных эмоций.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА: Данная программа подходит для любого возраста (возможно даже участие смешанных групп). Временные рамки не ограничивают организаторов, реально проведение на разных этапах смены. Может изменяться только суть подготовки и основные задачи, которые будут решаться данным делом. В организационный период это может стать большим подспорьем для демонстрации ребятами своих творческих возможностей, в основной период смены ребята могут выступить в качестве организаторов данной программы, в итоговой период с данным делом можно выйти на лагерь (когда необходим более высокий уровень реализации детей).
ОСОБЕННОСТИ: Подготовка данного дела требует больших усилий от организаторов и минимум от участников. Организаторам необходимо продумать фонограмму и оформление дела. Пригласить жюри и подготовить площадку для выступления. Если закладывается одновременное участие нескольких групп в одном конкурсе, то всех должно быть видно, и должна присутствовать определенная система оценки (можно простроить жетонную систему - где жетоны вручаются командам в ходе конкурса командой судей, и тогда количественный состав жюри должен соответствовать количеству участвующих групп). Если же группы выступают одна за другой в порядке очередности, то необходимо продумать какое-то возвышение, что бы выступающих было видно всем (в крайнем случае, во время выступления одной команды все остальные должны сидеть на полу). Большая нагрузка ложится на ведущих программы. Это должны быть люди, умеющие вести подобные программы (они должны суметь «завести» зал). Большая роль отдается и болельщикам (раскрывается большое поле деятельности для отрядных вожатых). Ведь не только команда должна приготовить отличительные знаки, но и болельщики должны выделяться из общей массы.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ:
С О В Е Т Ы О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
Х О Д Д Е Л А:
ЗАДАНИЯ:
ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ:
1 этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Каждая команда получает "домашнее" задание:
1. Подготовить отличительные знаки (эмблемы, элементы костюмов или сами костюмы, кричалки и песенки).
2. Каждой команде необходимо приготовить 1 лимон и 1 бутылку газированной воды (1,5 литра).
3. Команды должны продумать свой, необычный, выход на площадку.
4. Команда должна приготовить общий танец и выступление на конкурс "ЗВЕЗДОПАД", где предстоит представить выступление "звезды".
2 этап - КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
1. "Выход" - представление команды;
2. "Синхронный танец" (домашняя заготовка);
3. "Звездопад" - каждая команда представляет свою звезду;
4. "Парный танец" - 2 представителя (мальчик с девочкой) от каждой команды выходят в центр и танцуют танец на предложенную музыку;
5. "Рука-нога" - команда встает в круг (друг за другом), каждый берет за ногу (у лодыжки) впереди стоящего и под предложенную музыку необходимо (не разрывая круга) станцевать танец;
6. "Лимбо-Лимбо" - танцуя всей командой необходимо преодолеть различные препятствия (натянутые на различной высоте веревочки);
7. "Пирамида" - за определенное время необходимо выстроить пирамиду из самих себя (не задействуя никаких предметов);
8. "Клип-Антракт" - на предложенную песню придумать и показать клип всей командой.
9. "Лимон" - представителям от команд съесть по одному лимону на время, и при этом улыбаться;
10. "Музыкальная соломка" - под звучащие подряд музыкальные отрывки различных жанров и направлений станцевать соответствующие танцы всей командой (1 отрывок - 40 секунд);
11. "Бутылочка" - выпить всей командой бутылку воды на время;
12. "Паровозик" - станцевать танец, двигаясь в паровозике, не разрывая его и не сталкиваясь с другими;
3 этап - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

****************************************************************

“В Е Ч Е Р    Л Е Г Е Н Д”
составитель - Балыхина Светлана

ТИП: 

ФОРМА:
ОГОНЕК - это особая форма общения, позволяющая каждому человеку высказаться, раскрыть себя.
ЦЕЛЬ: Дать возможность ребенку иначе посмотреть на свои способности в мире фантазии.
ЗАДАЧИ:
-обеспечение условий для творческого раскрытия и развития детей;
-сплочение коллектива;
-воспитание культуры общения.
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И:
ДЛЯ КАКОГО ВОЗРАСТА:
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА:
ОБОРУДОВАНИЕ:
С О В Е Т Ы О Р Г А Н И З А Т О Р А М:
Х О Д Д Е Л А:
ЗАДАНИЯ:
ОБОРУДОВАНИЕ:
-заранее подготовленное место у костра (свечи) с удобной рассадкой всех участников вечера (желательно в кругу);
-небольшая игрушка (талисман);
-фотографии необычных мест “Орленка”.
УЧАСТНИКИ: ребята среднего, старшего школьного возраста.
ХОД ДЕЛА:
Необходимо психологически подготовить детей - настроить на то, что они могут помечтать и пофантазировать. Главное - расположить ребят к внимательному выслушиванию каждого на этом вечере. Прекрасным примером может послужить первое (вводное) слово вожатого, в котором и следует заложить все правила данного вечера. Это может быть просто беседа-размышление о внимании друг к другу, о мечтах и фантазиях. А может быть и легенда, песня, стихи. Главное - передать ребятам дух откровенности, внимания к словам другого.
После чего каждый ребенок, или группа получает фотографию, на которой изображено какое-либо интересное место "Орленка" и, после небольшой подготовки, ребята рассказывают свои версии легенд на данное место.
Игрушка-талисман передается по кругу (форма свободного микрофона), и когда игрушка попадает человеку в руки, он начинает рассказывать свой вариант легенды, придуманной здесь, у костра.
Заканчивает вечер сам вожатый. Подводя итог вечера, можно подарить ребятам стихотворение, песню, добрые слова. Финалом может стать общая песня в "Орлятском кругу" (можно подарить и сам "Орлятский круг", если это не сделано ранее).

ПРИМЕЧАНИЯ:
-На данном вечере должен обязательно присутствовать живой огонь.
-Если Вы сомневаетесь в погодных условиях, то приготовьте два варианта:
-у костра в лесу;
-у свечи в помещении.
-Все ребята должны быть удобно расположены вокруг костра (свечи). Важно - видеть друг друга. Настраивать детей необходимо не только на проявление собственной фантазии и творчества, но и на умение слушать и слышать другого. Ни в коем случае нельзя делать замечания - это разрушает обстановку доверия и мечтательности. Во время проведения ВЕЧЕРА обязательно должны звучать лирические песни под гитару, стихи (можно использовать магнитофон с подходящей музыкой). Это помогает ребятам настроиться на нужный лад и дает определенную передышку рассказчикам.
-Возможно так же заменить фотографии различными предметами, заготовленными ребятами заранее. Если Вы сомневаетесь в творческих способностях своих детей выданных экспромтом, то заложите подготовку к данному делу заранее. Пусть ребята сходят в методическую библиотеку, пообщаются с вожатыми и детьми из других отрядов. Возможно так же возложить полную подготовку данного дела и на самих ребят. Это вполне может стать их личным делом.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ДАВАЙ С ТОБОЙ ПОГОВОРИМ.
О. Митяев.
Dm Gm A7 Dm
Давай с тобой поговорим, прости, не знаю, как зовут,
Gm A7 Dm
Но открывается другим все то, что близким берегут.
D7 Gm C F - A7
Ты скажешь: “Все наоборот, согласно логике вещей.”
Dm Gm A7 Dm
Но это редкий поворот, а может нет его вообще.

Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет.
Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все.
И пусть в нас будничная хмарь не утомит желание жить,
Но праздниками календарь уже не трогает души.

Gm A7 Dm B
По новому, по новому торопит кто-то жить,
Gm A7 Dm D7
Но все ж, дай Бог, по старому нам чем-то дорожить.
Gm A7 Dm B
Бегут колеса по степи, отстукивая степ.
Gm A7 Dm D7
Гляди в окошко, не гляди, а все едино - степь.

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор,
И степь напрасно не брани за бесконечность и простор.
Давай с тобой поговорим, быть может, все еще прийдет,
Ведь кто-то же сейчас не спит, Ведь кто-то этот поезд ждет.

Сквозь вечер, выкрашенный в темно-синюю пастель,
Несет плацкартную постель вагон, как колыбель.
Сиреневый струится дым, с плывущих мимо крыш.
Давай с тобой поговорим, да ты, приятель, спишь.

* * * * * * * * * * * * * * *

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ДОРОГИЕ ОРЛЯТА!
О. Наумов
Am Dm
Добрый вечер, дорогие орлята!
G C Am/A7
Самых добрых пожеланий для вас!
Am Dm G C
Если б знали вы, родные ребята, }
Am Dm E Am } 2 раза
Как нужна нам глубина ваших глаз! }

Тихий вечер. Небо снова темнеет,
И прохладой веет с моря сейчас,
Но на сердце, на душе все теплее }
От привета доверчивых глаз. } 2 раза

Если трудно, если боль и смятение,
Пусть невзгоды не пугают тебя...
Знай, товарищ: есть вожатское сердце, }
Оно примет огонь на себя! } 2 раза

ЛЕГЕНДА О ЛЮДЯХ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ ЛЕГЕНДЫ.
Давным-давно, а может быть и недавно... Кто мы такие, чтобы обсуждать бег времени, его течение. Мы видим только свою жизнь, чувствуем свои года... Время летит незаметно... И в мерках планетарного времени наша жизнь столь коротка и незаметна для общей истории. Однако история не создается сама по себе. Она складывается из многих и многих жизней, из поступков разных людей.
А тогда еще не было нас с вами, не было ваших родителей. Да что говорить... Даже ваши прапрабабушки и прапрадедушки еще не появились на белый свет. И люди жили в пещерах и грелись у костров. Ходили на охоту с копьями и луками, укрывались шкурами мамонтов и бурых медведей. Вот, в те давние - далекие времена жило на берегу моря племя. Обычное племя, каких много жило в те времена на нашей планете. Простые люди, которые жили, чтобы есть и охотились, чтобы быть сытыми. Каждый вечер они собирались у костра, чтобы похвалиться своей силой, ловкостью и умением, съесть очередную сладкую косточку, показать добытые шкуры и бивни. И был в том племени один мальчик. Родился он слабым и хилым. И только благодаря любви матери он остался в живых. Трудно ему было... Он не мог ходить вместе со всеми на охоту, не умел метко стрелять из лука, слаб был...
В племени над ним часто смеялись, щипали, пинали. Трудно было ему. И он часто убегал из стойбища в горы, разжигал свой маленький костерок и сидя около огня любил смотреть в пламя, наблюдать за звездами, любоваться бегом реки. Сородичи очень часто ловили на себе его задумчивый взгляд, что бесило их все больше и больше. Все злее становились шутки, все более жестокими. И вот, однажды вечером мальчишка не выдержал очередных издевательств и ушел из племени. Долго шел по берегу моря, ночевал в ямах и на деревьях. Но каждый вечер он садился у огня и мечтательно смотрел на небо... В это время разные мысли посещали его голову, он видел различные картины, которые поначалу пугали его...
И вот однажды вечером, расположившись на ночлег он увидел недалеко от себя горящий костер. Ему стало любопытно, что за люди расположились так смело под открытым небом. Потихоньку, крадучись, он приблизился к огню и увидел странную картину: вокруг огня сидят люди и внимательно слушают речь одного из старейшин. Приблизившись поближе, он прислушался и понял, что разговор идет не о бивнях и шкурах, не о еде... Старейшина рассказывал какие-то истории. Вот он закончил и следующий человек принялся рассказывать свою историю. За ним следующий. Мальчишка тихонько подошел и сел у костра. Все были на столько увлечены рассказом, что даже не заметили, что в кругу появился чужой. И только когда вдруг прозвучал его голос - голос мальчишки: “А вот я расскажу...”,- все встрепенулись, но увидев, что никакой опасности им не грозит, позволили мальчишке говорить. А он? Он начал свой рассказ про звезды, как много их над головой и что каждая звезда имеет свое назначение... О море, в котором столько всего интересного, о будущем, которое ждет эту родную и любимую планету. Мальчишка рассказывал свои сны, свои фантазии... Поздно закончился его рассказ, но никто в племени не смел шелохнуться, пока звучал его голос. Его прозвали “Сладкоголосым”.
И с тех пор каждый вечер племя собиралось у костра, чтобы послушать его. Он приобрел друзей и товарищей, которые ценили его не за силу и ловкость, а за умение красиво говорить и придумывать.
Много времени пролетело с тех пор. Но почему-то люди до сих пор ценят писателей и поэтов - людей умеющих красиво рассказывать свои фантазии и мечты. В разное время их и называли по разному: кобзари и аэды, гусляры и былинники... Но всегда люди собирались вокруг, чтобы послушать их. Услышать рассказы и былины, окунуться в мир фантазий и мечтаний.
Атясов Владимир

**********************************************************************

Спасибо Вам за внимание, проявленное к нашим скромным опусам. Возможно, что Вы взяли этот сборник в руки просто ради интереса. А возможно...
Но если Вам понравились наши работы, то пользуйтесь ими на здоровье. Не сомневаемся, что многое из перечисленного давно уже Вам известно, но под другими названиями. Мы и не претендуем на полное авторство. Главное, что бы детям, для которых все это составлялось, было хорошо и приятно находиться рядом с нами и Вами.
ПУСТЬ ЖЕ ВСЕ У НАС БУДЕТ ХОРОШО!

**********************************************************************

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ» ……...……………………………...…
2. «ПОПРОБУЙ СЕБЯ» ………………...……………………………….…
3. «ИДЕМ ПО СЛЕДУ» ………………………………………………….…
4. «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» …...………………………………………....
5. «ШАР - АХ ШОУ» …...………………………………………………....
6. «КОНКУРС МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» …...……………………..…….…
7. «КОНКУРС АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»
8. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР «ЗДЕСЬ АРОМАТНЫЙ ТОРТ, ЦАРИТ ВЕСЕЛЬЕ...» …...…………………………………………..……………
9. «СТАРТИНЕЙДЖЕР» …….……………...…………...………………
10. «ВЕЧЕР ЛЕГЕНД» …...……………...…………....………….………...
11. Оглавление ………………………………………………………………

Сценарій урочистого закриття І табірної зміни

День України

Сценарій урочистого закриття І табірної зміни

29.06.2014 о 18.00

 (звучать фанфари)

(звучить українська мелодія – кобза, виходить дівчинка-україночка  з польовими квітами в руках)

Читець: Серед зеленаво-голубих хвиль степового безмежжя, під мерехтінням лагідного сонячного проміння, мандрувала маленька, щира, тендітна, викохана в піснях, дівчинка на ім’я  - Україна.

(за нею виходить дівчина-українка  у вінку)

Читець: Незважаючи на свій досить юний вік, вона мала неосяжно добру, чисту, як сльоза, душу. Українська душа! Вона ще така молода, але вже досить мудра, вона тендітна, але горда, завжди усміхнена, чепурна і уквітчана польовими квітами, які на сонячному промінні зливаються в білосніжну вишиванку.

(Маленька вплітає у вінок дівчини декілька квіточок, вони беруться за ручки й кружляють. Потім дівчина заплітає дівчинку, вплітає їй стрічку у волосся)

(Виходять читці – 8 (по 4 з різних боків) 

$11.             Дивися, безкрайнєє, синєє небо,

Стоїть над землею, неначе шатро.

$12.             Воно посилає любов нескінченну

І щиро дарує надію й добро.

$13.             У цьому шатрі килими золотаві –

Із соняхів, жита, пшениці, вівса.

$14.             А десь майоріють, як крапельки неба,

Волошки блакитні. Яка ж то краса!

$15.             Тут мешкають люди привітні та чесні,

Хліб–сіллю гостей зустрічають вони.

$16.             Земля наша щедра, родюча, багата –

Усіх нагодують безмежні лани.

$17.             Хай знає весь світ про казкову країну,

Де синєє небо та жовті поля.

$18.             Хай квітне щаслива моя Україна!

Найкраща, безцінна, рідна земля.

(Пісня «Моя любов – Україна!», під неї виконується хореографічна постановка)

(вихід ведучих)

Ведучий: Доброго вечора шановні табористи, батьки та гості нашого свята!

Ведучий: Ми дуже раді вітати вас у цей чудовий затишний вечір у країні світла та добра на закритті І-ї табірної зміни літнього оздоровчого сезону – 2014!

(оплески)

Ведучий:  20 днів тому ми усі разом занурились у захоплюючу історію, яка не залишила байдужим нікого!

Ведучий: Це дійсно так, 21 день подорожі різними країнами навколо літа промайнули наче мить, дуже багато драйву, посмішок, шалених емоцій було пережито.

Ведучий: _____________, а чи пам’ятаєш ти, який феєричний карнавал був у Бразилії?

Ведучий: Тааак, було дуже яскраво.. а як тобі вечірка у Аль Капоне?

Ведучий: Мм… а затишний вечір у паризькому кафе?

Ведучий: А запальний чемпіонат з футболу в Англії!

Ведучий: А патріотичний підйом цього ранку в день України….

Ведучий: Ех… Про власні подорожі кожен з нас може розповідати годинами: пригоди, курйози, нові знайомства, враження та друзі. Усе це дало нам можливість відчути справжній ритм, смак та дотик життя.

Ведучий: Згодний з тобою, _________________. І нам дуже приємно, що розділити ці приємні спогади та емоції ми можемо разом із тими людьми, які доклали багато зусиль для створення умов для нашої літньої подорожі!

Ведучий:Це люди, які більшу частину свого життя віддають нам, дітям.

Ведучий:  ми запрошуємо до слова начальника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ерудит»!

(виступ начальника табору, можливо гостей, вручення грамот та повітряних кульок)

ІІІ загін :

 • Мельник Софія, яка чудово проявила свої організаторські здібності.
 • Бірюков Владислав активно брав участь у конкурсах та змаганнях  не тільки спортивного, але й художнього і творчого спрямування .
 • Антоненко Лілія активно брала участь в усіх загальнотабірних та загонових заходах.
 • Козловська Ольга відзначилася своєю відповідальністю,працелюбністю, готовністю прийти на допомогу.
 • Деньга Назарій проявив себе як надійний хлопець, який готовий захистити честь свого загону у різних конкурсах й змаганнях.
 • Мігунов Максим завжди був у центрі подій як загону, так і табору.

ІІ загін:

 • Кривчун Вадим проводить активне літо в «Ерудиті» вже не один рік поспіль.
 • Бершак Даря - дуже активна дівчина, яка бралась за всі завдання, які ставили вожаті перед загоном.
 • Рись Оксана по особливому відзначилась своєю креативністю, артистизмом та ініціативністю.
 • Кіптіла Ангеліна завзята та сильна духом дівчина, яка відзначилась своїми організаторськими уміннями.
 • Ткачук Катерина проявила найкращі риси свого спокійного характеру,вона малювала танцювала,була завжди готова підримати своїх вожатих.
 • Кущ Катерина спокійна тендітна дівчина, справжнє джерело ідей та натхнення.
 • Кравченко Даря відзначилася артистизмом, неоднаразово здивовувала нас своїми виступами.
 • Малишкіна Марина творча дівчина, яка завжди проявляє ініціативу у загоні, добра та щира до людей, які її оточують.

І загін :

 • Тихоненко Юлія – вірна табору вже третій рік, надійна помічниця своїх вожатих.
 • Авдолян Арсен – він легко встигає завжди, все і всюди, при чому з чарівною посмішкою.
 • Семенко Максим – відповідальний та надійний, творчий та енергійний – справжній капітан.
 • Самойленко Каріна – вулкан емоцій,  найоригінальніші образи,  найяскравіші виступи.
 • Стабровський Сергій – особливо відзначився в день батьків, коли просто бездоганно  виконував роль молодого тата.

(танцмікс у виконан)

Ведучий: Перша табірна зміна була дуже яскравою, насиченою різними подіями, розфарбованою літніми кольорами!

Ведучий: Вона, як символ нашого табору – Кубик Рубика - в залежності від того,  як його повернути, готує нам різні приємні сюрпризи.

Ведучий: Одним із таких сюрпризів стало відкриття сузір’я талантів серед наших табористів, які протягом зміни тішили  нас чудовими виступами.

Ведучий: _____________, от скажи, що може бути приємніше за насолоду від прослуховування чарівної мелодії..?

Ведучий: Навіть не знаю.. музика стала невід’ємним атрибутом нашого табору, тому навіть не уявляю, чим тут можна здивувати.

Ведучий: А ти уяви, якщо об’єднати ці основні атрибути табору – Кубик Рубика і музику, як гадаєш, що може з цього вийти?

Ведучий: Навіть не уявляю..

Ведучий: Що ж, тоді дивися!

(постановка «Кубик Рубика»)

Ведучий:   Дорогі друзі, своє мистецтво вам дарували:

Білан Максим, який  обожнює дрампедс, і хоча  займається цією справою лише 2 місяці, але, як ви чули, досяг неабияких успіхів.

Та Данилейко Кирило, який посів 3 місце в Україні зі складання кубика Рубіка.

(вихід ведучих)

Ведучий: Цьогорічна перша ерудитівська зміна стала чи не найспортивнішою за останні сезони.  Зіграно 28 цікавих матчів, ранкових пробіжок тривалістю в 21 день, довжиною у 79 км. І це тільки початок наших перемог над супротивниками та часто навіть над самими собою.

Ведучий: Щоб конкретизувати наші здобутки та нагородити переможців,  ми запрошуємо інструктора зі спорту табору, який 8-ий рік поспіль дарує гарний настрій та спортивний дух ”Ерудиту”, кандидата у майстри спорту та призера Чемпіонату України з легкої атлетики - Смородського Віталія Івановича!!!

(вихід Смородського В.І. та дівчат-помічниць з грамотами і медалями, нагороджені діти залишаються на полі)

Ведучий: Життя в «Ерудиті» вирує щодня. Як бачите, протягом  зміни нам вдалося здобути багато нагород, і поставити нові, часом досить-таки цікаві, рекорди.      

Ведучий: Наприклад, за 21 день ми загубили у навчальному корпусі близько 10 тенісних м'ячиків, під час командних ігор, де завжди був присутній справжній запал, було загублено один волейбольний, та  пробито два футбольних м'ячі, за це ми дякуємо вожатим та І-му загончику, у нас були такі удари, що сітка аж тріщала по швах, і тому на ній зараз, пробачте, але що є, то є 10 дірок.

           

Ведучий: Та не було такого…. от скрізь  ти зі своїм гумором…

Ведучий: Так а куди ж без нього… та ще й у день України. Наш народ завжди вирізнявся прекрасним почуттям гумору!

Ведучий: А «ерудитівці»  - особливо… Навіть найбільш прикрі моменти вміють сприймати правильно, із посмішкою…

(Постановка «Гуморески нашого табору»)

1.  На вулицю виходимо! Усі!

Загін, шикуймося швиденько на порозі, В панамах і спортивному взутті.

Ще 5 хвилин – і будемо в дорозі.

Поїхали! Вже їдемо. Упав?

Вставай, не плач. У цім ніхто не винен.

В нас, в Ерудиті, краща із забав –

Ходити з сонечком зеленим на коліні.

(музика, хореографічний етюд)

2.  Ми зібралися на пляж,

В нас сьогодні гарний вечір.

Будемо варити кашу.

Зайві всі забудем речі!

Заспіваємо пісень.

Хтось гарненько поголосить.

Дощ? Ще зранку? Цілий день?

Що ж… Помріяли і досить.

(музика, хореографічний етюд)

3.  Підйом, лінійка, прибирання!

Вожатий голосно озветься.

І все кричить з самого рання:

«У кого мокре полотенце?»

Таки домігся, докричався.

Всі, як один, пішли з речами.

І вже із ранку на сушарці

Вітрець розмахуєш танцями.

А по обіді, коли спали,

 Тихенько дощик напустився.

Вожатому недобре стало,

Як у вікно він подивився,

І все було, б, звичайно ж, добре,

Але вожатий ще дрімає

Ллє дощ… висять штани холодні.

Що дітям одягать? Не знає…

(музика, хореографічний етюд)

4.  Година тиха. Їм не спиться.

Весь час з планшетами в руках.

Сумні, сумні у хлопців лиця.

І розпач у сумних очах.

«Скажіть мені, скажіть, будь ласка!»

Та марно відповідь чекав.

Пішов назад сумний в кімнату

Wi-Fi – пароль ніхто не дав.

(музика, хореографічний етюд)

5.  Надворі тепло: сонце, літо.

Так хочеться на річку нам.

Немає, куди сил подіти.

Поплавали б і тут, і там.

А поки з вудкою і хлібом

Стою. Води лиш до колін.

Спекотно, світло, сонце, літо.

Але вожаті вперто: «Ні!»

А поки так, один лиш вихід.

Підемо на самообман.

На річці нам не треба лиха –

Ласкаво просимо в фонтан.

(музика, хореографічний етюд)

6.  Вожаті йдуть на вихідний.

Тихенько зранку, непомітно.

«З поверненням, вожатий мій!»

Асфальт всміхається привітно.

А вихідних багато-о-о.. Жах!

Нема доріг, від крейди вільних.

На завтра в нас лишиться дах, сьогодні пишемо на стінах.

Ведучий: Так, дійсно,  вміли ми потішити вожатих, та й вони нас.

Ведучий: От цікаво тільки, де вони сили беруть: зранку весело будити, потім зарядка-лінійка-сніданок-пісні-ігри-велопрогулянки-футбол-виступи-майстер-класи-акції-флеш-моби-вечірки-конкурси-естафети-вогники-свята…. Фізична витривалість, креатив, хороший настрій – все на вищому рівні!

Ведучий: Де ж тільки всьому цьому навчають? І чи навчають взагалі?  Як думаєш, _____________,  вожатий - це професія, посада, покликання або що???

Ведучий: Знаєш, мені важко відповісти на це запитання… Я беру підказку зали…. Дорогі друзі, підкажіть, хто такий вожатий, яким він має бути у вашому розумінні.

(інтервю в залі, останній- старший вихователь, який  в кінці свого виступу представляє вожатих)

Борисенко Вікторія Степанівна – випускниця Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка та Кіровоградського державного педагогічного університету.  На даний момент працює в Кременчуцькій  школі №27 на посаді педагога-організатора.У ДЗОВ «Ерудиті» працює 3-й рік, загальна кількість змін – 6. Полюбляє читати художню літературу та філософію, шити іграшки та декоративно оформлювати посуд.

Життєве кредо: «Я відповідаю за те, що кажу, а не за те, що ви чуєте»; «Зустрічай новий день із посмішкою»

Очима дітей: Вікторія Степанівна наче білочка, працелюбна, турботлива, завжди готова прийти на допомогу, вислухати, підтримати і порадити. Має безліч креативних ідей. Вона майстриня на всі руки, яка готова передавати власний досвід своїм кицькам.

Шевченко Микола Вікторович – студент 3-го курсу Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка. Займається волейболом і у вільний час легкою атлетикою. багаторазовий переможець Обласної спартакіади з волейболу серед студентів I та II рівня акредитації. Уперше за все життя в таборі – це його  перша табірна зміна, в якій отримав багато позитиву, яскравих емоцій, унікальних вражень..

Життєве кредо: «У здоровому тілі здоровий дух»

Очима дітей: Микола Вікторович: наш загоновий Джеймс Бонд. Загадковий і мужній, спортивний та активний, він завжди давав приклад для наслідування нашим хлопцям і був надійним захистом для дівчат.

Юраш Йолана Ростиславівна – наша неймовірно відповідальна та ревна гостя з Закарпаття. Нині студентка 3-го курсу Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка, навчається на вчителя початкових класів з додатковою кваліфікацією «Соціальний педагог». Своє майбутнє життя хоче пов’язати  з роботою в   в інтернаті. Захоплюється психологією людини та має намір здобути другу освіту «Психолог».  Її посада «вожатого»  в таборі – це перший досвід роботи з дітками!

Життєве кредо:   «Я не спати – жити! Жить і мріяти люблю»

Очима дітей: Йолана Ростиславівна наче новорічна «йолка», дарує всім радість, позитив і посмішки. Завжди усміхнена, ніжна тендітна, готова зрозуміти в будь-якій ситуації.

Біленко Денис Олександрович – закінчив Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, здобуває 2-гу освіту за фахом «Психолог» в Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського. Полюбляє гру в баскетбол: 6-разовий чемпіон області з настільного тенісу; 4-разовий чемпіон міста та 2-разовий бронзовий призер чемпіонату України  із стритболу. Захоплюється політикою, нумізматикою  та психологією. На даний момент працює дорослим та дитячим фітнес-тренером. По натурі кіноман, улюблений актор Вілл Смітт.

Життєве кредо: «Цінуйте те, що маєте, бо те, що у вас є – це рівно стільки, скільки потрібно».

Очима дітей: Справжній король нижнього брейку із села Вишеньки Камазік Денис Олександрович! Він привіз у наш загін купу позитивних емоцій, підтримуючи кожного «Шуткай мінуткай!»

Усік Ольга Вадимівна – студентка IV курсу Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка. Займається хореографією, зокрема бальними танцями, полюбляє читати та декламувати,  любить подорожувати та весело проводити час. Неодноразово була на гастролях за кордоном, отримувала різноманітні нагороди за танці. У табір приїхала, щоб отримати заряд енергії та працювати з дітками, що вважає своїм покликанням.

Життєве кредо: Ніколи не відступати від поставленої мети.

Очима дітей: Наша Ольга Вадимівна – шалена, бойова, тендітна, романтична, неперевершена, запальна «Багіня діскатєк». Вона за 21 день зуміла з деградуючого племені зробити справжнє суспільство, яке в подальшому збирається зайняти почесне місце в світі!

Плєшко Павло Олександрович – студент Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка. Усе життя присвячене спорту, улюблена справа – суддівство. Найвищим досягненням вважає  обслуговування матчів дитячо-юнацької футбольної ліги України та чемпіонату України серед аматорів. На даний момент знаходиться в с. Рокита, де обслуговує матч Чемпіонату області з футболу. Саме зараз він відчуває вашу підтримку, дякує вам за неї, дуже сумує за вами і вже за декілька годин нарешті відчує теплоту ваших сердець.

Життєве кредо: Без поразок не буває справжніх перемог.

Очима дітей: Справжній бенгальський вогник наших запальних дискотек. Ми – його улюблені глечики. Він -  людина   із неймовірною посмішкою та щирим серцем, людина, у якої завжди чогось «німа»!

Сулим Андрій Іванович – спортсмен, займається легкою атлетикою. 2013 року закінчив Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, зараз студент IV курсу Національного університету фізичного виховання і спорту України. Для Андрія Івановича знайомство з «Ерудитом» відбулося ще у  9 років, адже він 4 літа поспіль був одним з найактивніших табористів,а з 2012 року – став членом педагогічної команди «Ерудиту», і  вже  3-й рік  працює вожатим. У табір їде для того, щоб отримати заряд позитивних емоцій на весь рік завдяки дитячим посмішкам, котрі надихають на нові звершення.

Очима дітей: Наш Андрій Іванович завжди  вигадує  різні казки та танці, має добре почуття гумору, завжди підтримаєте та допоможете у скрутній ситуації. Ви - класний, запальний, кумедний, чуйний, з вами завжди цікаво. Ви спортивний, кумедний даруєте нам ласку. Ми вважаєм, що ви без усмішки, як птах без крил. Будемо за вами сумувати,дуже-дуже, бо Ви - найкращий. Ми Вас любимо!!!

Черкун Людмила Олександрівна – студентка IV курсу Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка. Майбутня професія – вчитель початкових класів.   Саме в таборі тут зрозуміла, що правильно обрала професію. Захоплюється поезією, обожнює малювати, займається рукоділлям.

Життєве кредо: «Завжди і у всьому залишайся собою»

Очима дітей:

Наша Людмила Олександрівна...Що ж можна сказати про таку чуйну, ніжну та творчу натуру? Вона добра, весела, гарна та співчутлива. Вона готова допомогти у будь-яку хвилину і дати пораду. По її оченятам видно, що вона життєрадісна. Наша вожата може робити все – танцювати, співати, вигадувати... Й  не перерахуєш. У неї ласкава посмішка та яскраві очі. Цій людині ми можемо довірити найбільші секрети та порадитися стосовно будь-якого питання.

Фефілова Надія Віталіївна – студентка III курсу Кременчуцького педагогічного училища. Навчається на відділенні початкової освіти з додатковою кваліфікацією – англійська мова. Захоплюється танцями та рукоділлям. Вільний час полюбляє витрачати на створення малюнків, вкладаючи в них свою душу, любить музику, яка допомагає переживати яскраві емоції. Надзвичайно обожнює дітей, оскільки вони є найщирішими і дарують радість у житті кожній людині.

Життєве кредо: «Ніколи не здаватися і докладати максимум зусиль для досягнення мети»!

Очима дітей:  Наша Надія Віталіївна – це людина, яка завжди підтримає і допоможе. Вона дуже весела, добра і енергійна.  Це людина, яка ніколи не буває сумною. Вона завжди позитивна і життєрадісна. Її відмінність в тому, що вона гарно танцює і малює. А ще, наша улюблена вожата дуже добре вигадує різні сценки, номери, танці і т.д.Надія Віталіївна надзвичайно сильно любить дітей і обожнює грати з ними. Вона  як квіточка – така ж мила, красива, привітна, а її усмішка – це просто диво! Вона завжди дає гарні поради і вони справді допомагають у житті. А ще, ми ніколи не забудемо салони краси, які вона влаштовувала для нас... Це було надзвичайно цікаво і ми багато чого навчилися.

 (блок дітей)

Вожатий: Дорогі наші діти, протягом зміни ми намагалися зробити все, щоб кожному з вас було затишно й тепло, щоб кожен загін став  дружньою,   справжньою родиною, яка має свої особливі, закони, традиції та символи! Сподіваємося, що нам це вдалося і ми впоралися зі завданням!

Вожатий: Родина І загону!

(назва, девіз, пісня)

Вожатий: Родина ІІ загону!

(назва, девіз, пісня)

Вожатий: Родина ІІІ загону!

(назва, девіз, пісня)

Вожатий: За 21 день ми пережили з вами дуже багато всього!

Вожатий: Це і веселі ранкові підйоми, незважаючи на ваші сонні обличчя.

Вожатий: Це незабутні привітання наших іменинників; це драйвова підтримка під час спортивних змагань.

Вожатий: Це пережиті емоції радості чи смутку, під час вечірніх заходів.

Вожатий:А також емоції від прочитання листів, написаних вами на вечірніх вогниках.

Вожатий: Це для нас не просто слова, вони глибоко в серці звучать любов’ю...

(Фрази із листів дітей – усі вожаті по фразі)

Вожатий: Усе повинно бути взаємним і ми не маємо права не відповісти вам, особливо сьогодні. Переживань було багато, але слів - замало.

Вожатий: Вибачте, що можливо за браком часу не змогли максимум приділити увагу кожному, тому хочемо виправити цю помилку, зачитавши свої листи вам, зокрема кожному загону.

(3 листи вожатих до дітей - Йолана, Оля, Люда)

Вожатий: Мандрівка в 21 день пролетіла наче мить.

Вожатий: Перегортаючи календар пережитих моментів, нас знову переповнюють емоції смутку та радості, незважаючи на те, що сьогодні вже останній вечір, який ми проведемо разом.

Вожатий: І ми щиро віримо, що за кожною розлукою чекає зустріч.

(Пісня у супроводі гітар, під час неї хлопці-вожаті дарують календар дітям)

Я так хочу побыть с тобой еще чуть-чуть

Да нет, это не слёзы, со мной все хорошо, забудь

А потом позовет вожатый: «Ребята по два»

И твоя рука опять и опять ускользает из моих объятий

Целую, пока

Припев:

Удаляясь друг от друга на расстояние все дальше и дальше

Уделяя времени и внимания все меньше и меньше

Удаляя из календаря расписаний нежные встречи

Где только ты, где только мы, где только ты и я

Удаляясь

Я не прошу тебя ни о чем, нет

Ты же знаешь, я буду с тобой не смотря ни на что здесь

Я все понимаю, ты должен быть там

Где ты сможешь быть тем, кто ты есть

Как сложно покинуть отряд свой любимый

К ребятам стремлюсь я быть ближе

Припев:

Удаляясь друг от друга на расстояние все дальше и дальше

Уделяя времени и внимания все меньше и меньше

Удаляя из календаря расписаний нежные встречи

Где только ты, где только мы, где только ты и я

Удаляясь

Я так хочу побыть с тобой еще чуть-чуть

Я так хочу побыть с тобой еще чуть-чуть

Вожатий: Рідненькі наші, нам так кортить бути з вами поруч не трошки-трошки, а завжди, кожну хвилинку, кожну мить. Ви назавжди залишаєтесь в наших серцях, і нам так хочеться, щоб ми залишилися у ваших спогадах. Згадуйте про нас, дивлячись на галстуки, які будуть обіймати ваші плечі та зігрівати сонячним теплом.   

(вручення дітям галстуків на глядацьких  місцях)

 (Виходить на поле пара вожатих з дітьми зі свого загону)

Вожатий -  Ще малий, але ж сміливець —
Сам біжить у гай...
Ти, мій хлопче, українець —
Те запам'ятай.
Вожатий -  Ще мала, а по барвінок
Вже ходила в гай...
Ти, дівчатко, українка —
Тож не забувай.
Вожатий -  Вирина стежина рідна
Вожатий -  З теплої трави...
Разом: Мати наша — Україна,
Не забудьте ви.

Хлопчик Любов у нас до Батьківщини
Іде із серця глибини.
Разом: Ми — патріоти України,
Її ми дочки і сини.

Дівчинка Хоч за походженням людини
Й тече у жилах інша кров,
Разом: Ми — громадяни України,
До неї вірна в нас любов!

ІІІ загін:Тут народились ми й живемо,
Тут щастя випало рости.
Палку любов в серцях несемо
Ми — українці, я і ти!

ІІ загін: Прекрасна моя Україна,
Тебе ми прославлятимем завжди,
Ми — патріоти України,
Ми – українці, я і ти!

І загін:Нам наймиліша і єдина
Вітчизна за усі світи!
Чарівна, рідна Україна,
Ми — українці, я і ти!

(діти опускають долоні у жовту та синю фарби і  ставлять перші відбитки на ширмі, після них у супроводі музичної композиції «Україна – це ми» усі діти табору долонями малюють на ширмі)

(Загони, після того як поставили відбитки, шикуються  на флеш-моб)

Ведучий: Україна – країна світла і добра! Як чудово жити всім нам на українській землі, серед зелених ланів, під чистим небом та лагідним сонцем, що яскраво сяє і єднає нас усіх!

(Флеш- моб)

Ведучий: Дорогі друзі, запрошуємо усіх на продовження нашого святкового вечора на загальну ватру!

на всі руки, яка готова передавати власний досвід своїм кицькам. 

Сценарій відкриття І табірної зміни ДЗОВ «Ерудит»

День табору

Сценарій відкриття І табірної зміни ДЗОВ «Ерудит»

12.06.2014

(ігри з залою)

(звучать урочисті фанфари)

Ведучий: Доброго!

Ведучий: Яскравого!

Ведучий: Неперевершеного!

Ведучий: Та незабутнього!

Разом: Вечора!

Ведучий: Раді вітати вас на події, яка не залишить байдужим жодного присутнього!

Ведучий: На відкритті Ярмарку шалених вражень-2014!

(збивка)

Ведучий: Як гарно, розпочалась найкраща, найвеселіша пора року, час, коли усі турботи відходять на другий план і можна поринути у безмежний океан радощів і драйву!

Ведучий: Повністю з тобою згодна, ________. Ось я, наприклад, люблю літо за ту красу, яке воно дарує нам, за гарний настрій та можливість провести більше часу зі своїми друзями.

Ведучий: А я за те, що можна полежати на пляжі, з хлопцями пограти у футбол і за те, що не потрібно нічого робити.

Ведучий: Тобі лише б побайдикувати, а ось учасники сьогоднішнього туристичного ярмаркустаранно готувались увесь рік для того, щоб показати презентувати себе сьогодні якнайкраще.

Ведучий: До речі, як мені передають, наші турагенства вже готові представити себе!

(ведучі відходять у сторону, з-за ширми виходять по черзі турагенства – Вундеркіндик, Камікадзе, Ерудит, і представляють себе)

Тато: Синку, так, зараз ми знайдемо таке турагенство, яке зможе підібрати для тебе гарну місцину, щоб не просто відпочити, а ще й духовно збагатитись, осягнути своїм світлим розумом незвідані ще тобою науки, де можна вивчити пару десятків законів, теорем, де поруч відпочиватимуть кандидати наук, професори… Я зроблю все можливе, щоб за літо твій рівень ІQстав вищим.  Здається на горизонті я бачу шуканий об’єкт. Вперед!

Турагенство №1 «Вундеркіндик».

Тато:Доброго дня, ми шукаємо місце, куди б можна було відправити нашого хлопчика на відпочинок, чи можете ви нам щось запропонувати?

К. -Доброго дня, вас вітає турагенство «Вундкркіндик». Лише в нас ви можете придбати путівку на відпочинок до табору «Академія юного  науковця».

Л. -Лише в нашому таборі ви матимете змогу прослухати лекції з кібернетики, астрономії, вищої математики, довести теорію абсолютних швидкостей реакцій, теорему Бібербаха про максимальні властивості кулі, Також діють гуртки робототехніки, нумізматики.

Тато:Це саме те, що ми шукали! Скільки це буде коштувати?

(реакція хлопчика – який жах, все завмирає, коментар хлопчика)

Хлопчик:Тато, я звичайно розумію, що ти народився з метеликом на шиї і перше твоє слово було «сінхрафазатрон»…. Але ЛІТО – єдина пора, коли можна забути про навчання і просто відпочити. І мій мозок не витримає такого потоку інформації…

(дія продовжується, вмішується мама)

Мама: Знову ти зі своєю наукою. Ось подивися на нашого сина, він дитина, йому потрібні розваги, чуєш РОЗВАГИ! Дитинства більше не буде, потрібно проводити його драйвово, щоб було згадати! Ану ходімо в наступне агентство!

Турагенство №2  «Камікадзе»

Мама -Доброго дня, ми шукаємо місце, де перехоплює дух, багато екстриму та можна гарно  розважитись, ви можете нам щось порекомендувати?

О -Доброго дня, ви прийшли в потрібне місце і в потрібний час! Саме наше турагенство пропонує стрибки з Ніагарського водоспаду, мандрівку канатною дорогою через Маріїнську затоку, плавання у водах океану разом з акулами, ночівлю над урвищами, прогулянки саваною зі зграєю гієн.

Мама -А можна й мені туди поїхати?

Хлопчик – Ну, мамо,  ти знову…. Я у 7 років ще досі засинаю з ввімкненим світлом в кімнаті, їм манну кашу зранку, дивлюся «Надобраніч малюки», вірю,що наш непоголений сусід дядя Боря – справжня бабайка…. Ну які акули та крокодили…… Якщо ти забула: насправді я  -дитина!

(з’являються представники турагенства«Ерудит»)

Вожатий: Доброго дня, запрошуємо усіх бажаючих до нашого турагенства. Підходьте, не соромтесь. Як ваш настрій?

Батьки: Доброго дня, дякуємо, настрій непоганий, але ми вже валимось із ніг.

Вожатий: Що ж трапилось?

Батьки: Справа в тому, що ми вже другий тиждень шукаємо таке турагенство, куди можна віддати нашого любого синочка.

Вожатий:Тоді дозвольте запропонувати вам наші послуги.

Вожаті:Турагенство «Ерудит» раде вітати усіх присутніх!

(музичний програш)

Вожатий: Досить мріяти – пора відпочивати!

Вожатий:Наше турагенство пропонує незабутній відпочинок!

Вожатий: Тільки з нами ви поринете у найяскравішу пригоду у вашому житті!

Вожатий: Приєднуйтесь до нас – і ви не пошкодуєте!

Дитина (з серйозним і поважним виглядом): Я був би не проти, але що ви можете запропонувати?

Вожатий: Тільки для тебе, тільки сьогодні ми влаштуємо невеличкий промо-тур!

(фонова, весела музика)

Вожатий: Якщо сумно сидіти вдома,

Вожатий:Марно часу не витрачай,

Вожатий:Щоб тебе не згубила втома,

Вожатий:Для мандрівки ти речі збирай.

Вожатий:Не сиди біля свого порогу,

Вожатий:Ти в літак чи у поїзд сідай,

Вожатий:Бо чекає на тебе дорога,

Вожатий:Мандрувати скоріше рушай.

(на кожний рядок дитині приміряють характерний для країни костюм/образ, або вручають певну річ)

(перший говорить, другий одягає малого)

Вожатий:-Яскравітиме наше літо

Кольорами бразильського карнавалу,
Вожатий:-Золотим українським житом
Вожатий:-Та швейцарським солодким п’янким шоколадом.
Вожатий:-Ми займемось індійською йогою,
Вожатий:-Ми поїдемо в чеські лялькові театри.
Вожатий:-Ну а потім – на чай, у Японію.
Вожатий:-Ще й кориду іспанську нам відвідати  варто.

П-Ми даремно не втратим хвилиночки, навіть миті.
Й-Це не казка й не міф, це яскраве життя в Ерудиті!(Разом)

Л-: А ще, поспілкувавшись з індіанцями, дізнаємося справжні секрети їхнього народу, ось, наприклад, як з’явилася традиція збиратися навколо вогню?

(вожаті обігрують легенду)

 (Звучить фонова музика)

Колись дуже давно в чудову країну Америку, приплив корабель із англійцями, які шукали нової долі.

Вони оселилися біля узбережжя, почали розбудовувати поселення, вести господарство.

Одного разу вони зустріли індіанців, які були на полюванні. Вирішивши, що це мабуть загарбники, що хочуть захопити їх територію, англійці відлякали індіанців і наказали, щоб вони не наближались до їх території.

Та ось настала сувора зима, яку жодна з рослин, привезених з Англії, не змогла пережити. Їжа стрімко закінчувалась і англійці не знали що робити.

Вони почали шукати іншого місця, довго ходили, аж ось вони натрапили на індіанське поселення.

На цей раз англійці були більш ввічливими і звернулись по допомогу.

Індіанський вождь, що вийшов на переговори згадав англійців, та на їхнє здивування запросив їх до поселення.

Не маючи іншого виходу, втомлені та знесилені, англійці погодились.

Завітавши до індіанців, вони були дуже здивовані гостинним прийомом, їх запросили до великого багаття, яке було розведено посередині селища.

Там їх прихистили, нагодували та розказали, як треба правильно вести господарство.

Разом вони співали пісень, танцювали, спілкувались і з тих пір почали жити і допомагати поселеннями.

А вечірній вогонь став символом дружби, любові та добра.

(усі вожаті виходять наперед)

Вожатий: І саме дружба є головною візитівкою нашого турагенства, ми є однією родиною, яка завжди підтримає, адже можна об’їхати увесь світ одному, та почувати себеначе ти і не виходив із дому, а з друзями – зовсім інша справа!

Батьки: Це все просто чудово, але ж, шановні, яким транспортом ви збираєтеся користивуватися,  на чому мандруватиме наша дитина.

Вожаті (новий набір) (хтось робить відволікаючий маневр) – Нуу розумієте, наша компанія надзвичайно відповідально ставиться до вибору безпечного транспортного засобу….. (відводить в сторону).

Вожаті (новий набір, в цей час) – Алло, добрий день, скажіть , будь ласка, який рівень безпечності ваших пароплавів.

Вожаті – Доброго дня, мене цікавить якість аеро-динамічних властивостей ваших літаків…

Всі-Вожаті – загальний шум по телефонах

Вожаті (дорослий набір)–Еееехххх, «молодежь», хіба так вирішуються стратегічно важливі питання? Ти – літак, ти – корабель, ти- потяг.

Вожаті (дорослий набір) – На чу-ва-ші?….. Чу-ва-ші…

Вожаті (дорослий набір) –Усе . Вирішено. Мандруємо круїзним кораблем люкс-класу.

Вожатий -Життєдіяльність якого забезпечує висококваліфікована команда: 

$1·         Першокласна мед.бригада, що завжди прийде на допомогу – Олег Васильович та Марія Василівна.

$1·         Професійний кок зі своєю командою, яка може приготувати страву із будь-якої країни світу –Оксана Миколаївна.

$1·         Досвідчений борт-механік, який приведе до ладу кожну річ у нашій подорожі – Віталій Петрович.

$1·         Справжні східні майстри йоги та пілатесу, які поділяться із нами своєю мудрістю – Віталій Іванович та Анатолій Євгенійович.

$1·         Діджей із світовим ім’ям, музичну майстерність який здобував в найгучніших клубах по усьому світу – Євгеній Анатолійович.

$1·         Креатив-менеджер, який відповідає за дозвілля під час подорожі – Євгеній Владиславович.

$1·         Талановитий командир екіпажу, яка забезпечує комфортабельність нашої подорожі – Ольга Григорівна.

$1·         Турботливий начальник турагенства, який контролює злагодженість подорожі – Євгеній Михайлович.

$1·         Ініціативний директор мережі турагенств, який піклується про нашу подорож – Іван Васильович.

(виступ директора)

Вожатий: Ну що ж чи готовий ти відправитись із нами у подорож навколо літа?

Дитина: Так, так, я дуже хочу!

Вожатий: Тоді тримай свій сертифікат-путівку у літо-2014!

(вожаті вручають таблички, із яких складається сертифікат і слово «Ерудит»)

Вожатий: У подорожі на тебе очікують:

$1·         шалені Емоції(розкривають плакат).

$1·         щира Радість(розкривають плакат).

$1·         Унікальні враження(розкривають плакат).

$1·         найкращі Друзі(розкривають плакат).

$1·         незабутні дИва(розкривають плакат).

$1·         справжній Театр мрій(розкривають плакат).

Вожатий: І все це вам забезпечить турагенство «Ерудит».

(на останній фразі складають зі зйомних літер слово «Ерудит»)

(відправляють дитину на місце під оплески і музику)

Вожатий: Ну що ж, повний комплект у нас вже є, 83  юних туристів прагнуть до нових вражень!

Вожатий: Так, можна відправлятись у подорож.

Вожатий: Постривайте, у нас в команді ж є молоді члени екіпажу. Пропоную влаштувати їм випробування.

Вожатий: Згоден, хай доведуть, що вони можуть вирішити будь-яку ситуацію!

Вожатий: І тааааак…..

(музика шторму)

(вожаті «обігрують  шторм»)

Вожатий -Диспетчер…диспетчер… Це корабель «Ерудит»!... у нас надзвичайна ситуація…. Потрібна терміново ваша допомога…

(різко змінюється музика на дитячу фонову, дитина читає віршик, вожатий її обігрує)


1. Весела Віка, адже в неї
У шоколаді щоки й ніс.
Аж раптом – плач на всю алею:
Цукерка впала. Море сліз.


(вожаті нового набору вирішують педагогічну ситуацію)

(музика шторму)

Вожатий – Капітане…

Директор – Так, юнго.

Вожатий – На нашому кораблі  - бойкот, усі відмовляються працювати, ми 2 дні стоїмо на одному місці!

Директор -  Що трапилося, юнго.

Вожатий – Непорозуміння, капітане!

(різко змінюється музика на дитячу фонову, дитина читає віршик, вожаті обігрують)


2. Андрій з Денисом посварились.
Їх двоє, але м’яч один.

Кричали так, що ледь не бились,
Напевне, добрих 5 хвилин.

(вожаті нового набору вирішують педагогічну ситуацію)

(музика шторму)

Вожатий – Капітане, капітане, увага, попереду 8-бальний шторм, хвилі набирають висоти… Що робити… Капітан, капітан, терміново потрібна допомога…. Рятуйте ситуацію….

Вожатий - (спокійним голосом на дитячому фоні читає віршик-ситуацію)

(різко змінюється музика на дитячу фонову, дитина читає віршик, вожаті  обігрують)


3. Всі діти сплять, вожаті теж безсилі,
Надворі дощ, чому б не задрімать?
Крізь тишу: «Ми вікно не зачинили!
Хто загонову піде рятувать?»

(вожаті нового набору вирішують питання «на чу-ва-ши»)

Вожатий: Ну що ж, теперми 100-відсотково впевнені у тому, що маршрутом «Навколо літа за 21 день» керують справжні майстри своєї справи

Вожатий:Яким не вистачає для роботитількикрилсонячної чайки – символу вожатого – табірного галстуку.

Вожатий: Ольго Григорівно, дозвольте здійснити посвяту вожатих табору «Ерудит».

Старший вихователь :Дозволяю.

 (пов'язують галстуки новим вожатим)

Старший вихователь :Любінаші, нехай цей галстук стане початком вашогосправжньоговожатськогожиття!

(культорганізатор виносить коробку з 9 посмішками)

Вожатий -  Ащесьогодні ми хочемоподілитися з вами тим, щозавждиподаруєгарнийнастрій,допоможе у будь-якійситуації і зробить вас по-особливомучарівливими і просто неперевершеними.

(старшівожатіодягаютьпосмішки, потімодягають молодим)

(пісня-танок «Посмішка» під Dontcare«I loveit»)

Вожатий -Ну що ж тепер  екіпаж у повному складі…

Вожаті -Ерудахи – наш загін!

Вимагаємо ми змін,

Літо з нами -  це сюрприз:

Ось такий у нас девіз!

Вожатий І нарешті настав час вирушати у незабутню, яскраву, особливу, памятну, неповторну подорож з табором «Ерудит».

Ведучий -  Найурочистіша, найсонячніша хвилина нашого свята. Для посвяти в табористи«Ерудиту» літнього оздоровчого сезону 2014 запрошуємо:

(Вожаті займають свої позиції на полі для постановки загонів, до них по черзі вибігають загони, у капітана загону галстуки, які він передає вожатим)

$1-        Яскравий та неповторний І загін (Назва, девіз).

$1-        Талановитих та нестримних дітей з ІІ загону.(Назва, девіз).

$1-        Чарівний і сяючий ІІІ загін.(Назва, девіз)

(Пов’язують галстуки)

Ведучий: Ерудит! Увага! Рівняйсь! Струнко! Право підняти Державний Прапор та прапор табору «Ерудит» надається одному  з найменших  вихованців ІІІ загону, який цього року вперше проводить своє літо в таборі  - Пономаренку Івану та  Тихоненко Юлії, яка протягом останніх  3 років, займаючи призові місця обласного рівня  на олімпіаді з математики та української мови, отримує можливість відпочивати в нашому таборі!

(прапор табору та Державний Прапор)

Ведучий:       Ми піднімаємо прапор   до неба

                        Табірний символ  яскравий на нім!

Ведучий:       Нам підрівнятися зараз всім треба.

Гімн України зліта в височінь.

                         

Ведучий: Першу зміну літнього оздоровчого сезону 2014 року вважати відкритою!

 (звучить Гімн  України)

(збивка)

Ведучий:   Дорогі наші, з хорошим настроєм,  в очікуванні пригод та неповторних емоцій ми з вами відправляємося у яскраву подорож «Навколо літа за 21 день!». Нехай вона буде для усіх  незабутньої та сонячною!

(Флеш-моб  - 2014)

Ведучий: Для продовження нашого святкового вечора запрошуємо усіх на загальну ватру.

Дівоча краса - довга коса

Дівоча краса - довга коса

image112


   Студія "РозУмка" оголошує початок дитячого фотоконкурсу «Дівоча краса ‒ довга коса».
   В конкурсі беруть участь портретні фотографії, на яких зображена дівчинка з гарним заплетеним волоссям.

   Фотографії приймаються тільки на email - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 23 травня 2016 р. (включно). Всі фотографії будуть розташовані на сайті www.rozumka.ua, де з 24 по 31 травня 2016 р. (включно) буде проведено голосування.

   1 червня 2016 р. будуть оголошені переможці.

   В конкурсі буде визначено ДВА переможця:
Один – за версією журі, приз - Подарунковий сертифікат від Студії РозУмка на 100 грн. + Подарунковий сертифікат від перукарні на 100 грн.
Другий – за результатами голосування на сайті, приз - Подарунковий сертифікат від Студії РозУмка на 100 грн. + цікава іграшка для дівчинки.

   Правила конкурсу:

- Кожен учасник може надати в конкурс тільки одне фото. Головною особою на фотографії повинна бути ваша дитина. Фото має бути портретне, у дівчинки має бути гарне плетіння волосся на голові. Допускається повернення голови, щоб було видно зачіску. Не припускається зображення на фотографії інших людей, тварин тощо…

- Якість зображення повинна бути як мінімум задовільна. Фотоколажі та зайва обробка в спец.програмах заборонена.

- Разом з фотографією треба повідомити ім`я учасника і телефони батьків.

- Дитина на фотографії повинна бути реальним родичем учасника конкурсу.

- Організатори мають право не прийняти роботи, які не відповідають концепції конкурсу.

- Фотографії не повертаються. Претензії за результатами конкурсу не приймаються. Учасник, який бере участь у конкурсі, автоматично дає згоду на розміщення фотографії в Інтернеті та використання її в інших мас-медіа.

Міс школи-2011

Сценарій свята "Міс школи-2011"


В залі гасне світло. На добре освітлену сцену під легку музику виходять ВЕДУЧІ.
ВЕДУЧИЙ. Добрий вечір, дорогі друзі!
ВЕДУЧА. Добрий вечір, ……..!
ВЕДУЧИЙ. Вас вітає конкурс краси і грації…
ВЕДУЧА. “Міс школи-2011”!
Звучить музична відбивка (фонограма на секунду виводить на “форте”, а потім знову виводиться на “ піано”)
ВЕДУЧИЙ. Тож давайте побажаємо конкурсанткам успіху, а нам – трохи терпіння. Хоча , дійсно, не терпиться дізнатися , хто ж стане переможницею нашого конкурсу.
ВЕДУЧА. Одне можемо сказати з упевненістю – всі учасниці конкурсу, без винятку, гідні цього звання!
ВЕДУЧИЙ. А до речі, кажуть, що наші дівчата – найкрасивіші дівчата в світі (До глядачів) Це правда?
ВЕДУЧА. Ну звичайно! Хіба ти сумніваєшся? Вони найкрасивіші, найрозумніші, найпривабливіші, найталановитіші, найчарівніші…ну справжні принцеси.
ВЕДУЧИЙ. І ДІЙСНО, ЯКА МАЛЕНЬКА ДІВЧИНКА НЕ МРІЄ СТАТИ ПРИНЦЕСОЮ? Напевно, так само мріяли стати принцесами і наші конкурсантки, які вже стали майже дорослими!
ВЕДУЧА. Сьогодні на наших учасниць чекають нелегкі випробування, тому, коли вони з’являться на цій сцені – давайте підбадьоримо їх оплесками!
ВЕДУЧИЙ. Зустрічайте – учасниці конкурсу “ Міс Школа 2011”!
Під легку танцювальну музику з арки на сцену виходять учасниці конкурсу в однакових стилізованих закарпатських костюмах. Висвічується прожекторами тільки передній план сцени – авансцена. Коли конкурсантка з’являється на авансцені її представляють ведучі. (Всіх 17 учасниць)
ВЕДУЧИЙ. Ну, просто дух захоплює від такої краси!
ВЕДУЧА. І це тільки початок!
ВЕДУЧИЙ. А зараз у присутності наших глядачів, мені хотілося б поставити просте риторичне питання :“А судді хто?”
ВЕДУЧА. Що ж, це явний симптом того, що настав час представити журі нашого конкурсу - справжніх експертів,а також гостей нашого свята! (представляють по черзі членів журі та гостей).
Ведучий. І так Конкурс перший - “Візитна картка”
( Кожна дівчина повинна протягом 1 хв. розкрити своє захоплення, тобто представити себе. Оцінюється також їх чарівність, різноплановість захоплень, уміння “подати” себе).
ВЕДУЧИЙ. Отже, журі представлено, гостей свята також, конкурсантки на сцені , а це означає, що попереду на нас чекає справжній феєрверк краси в низці конкурсів нашої програми.
ВЕДУЧА. Перший конкурс, який щойно пройшов умовно названий “Візитна картка”, шановне наше журі оцінює за п’ятибальною системою , як ,власне , і всі наступні конкурси.
ВЕДУЧИЙ. Що ж, ви переконалися, що наші конкурсантки – справжні красуні?
ВЕДУЧИЙ. А зараз наш другий конкурс «Розминка». Кожна з вас повинна дати вичерпну відповідь на те запитання, номер якого ви вибрали. Отож, починаємо!
(Ведучий та ведуча по черзі підходять до кожної дівчини і кожна витягує зі скляної вази номер питання на яке дає відповідь)
1. Що на вашу думку життя?
2. Що на вашу думку кохання?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ВЕДУЧА. Яка маленька дівчинка не мріє стати принцесою? Але ж це тільки на перший погляд здається, що бути принцесою так легко!
ВЕДУЧИЙ. Зважте самі: численні прийоми...
ВЕДУЧА. ...Тугі корсети...
ВЕДУЧИЙ. ...Довгі бали, на яких обов’язково знайдеться заморський принц, який просить вас неодмінно виконати його улюблену пісню або ж потанцювати з ним справжнісіньку королівську кадриль!
ВЕДУЧА. З цього випливає, що в кожної принцеси, яка поважає себе, обов’язково повинен бути свій «коронний номер», яким вона зможе вразити присутніх найвишуканішого балу!
ВЕДУЧИЙ. Тому, шановні глядачі, дозвольте оголосити третій , найбільш цікавий і захоплюючий конкурс із умовною назвою “Коронний номер”!
ВЕДУЧА За умовами цього конкурсу, кожна конкурсантка повинна продемонструвати свій талант, тобто художній номер у власному виконанні.
ВЕДУЧИЙ. Наше журі оцінить у цьому конкурсі оригінальність номера, артистичність кожної учасниці та майстерність його виконання! Отже, починаємо!
ВЕДУЧИЙ. (після закінчення конкурсу) Що ж, щиро дякуємо нашим конкурсанткам за цікаві і змістовні номери. Просимо журі виставити оцінки за конкурс!
ВЕДУЧА. Отже, поки наші учасниці готуються до останнього конкурсного завдання, яке для вас, шановні глядачі, залишається інтригуючою загадкою, зверніть увагу на ті бюлетені для голосування, які ви отримали біля входу до залу. У кожному бюлетені ви знайдете список імен учасниць конкурсу. Навпроти кожного імені – порожня клітинка. Отже зараз ми попросимо вас зробити свій вибір, поставити відповідну позначку в одній із клітинок.
ВЕДУЧИЙ. У результаті підрахунку ваших голосів буде визначена дівчина, яка стане володаркою титулу “Міс глядацьких симпатій”. Зараз наші помічники пройдуть залом із скриньками для голосування, а ми попросимо вас всіх дружно проголосувати. Домовились?
А зараз не величка перерва для того,щоб наші учасниці приготувалися.
Для вас виступить__________________________Клас
Ведуча. Конкурс четвертий-Реклама
( В цьому конкурсі кожна учасниця повинна продемонструвати парасольку так,щоб всім її захотілося придбати.Оцінюється виконання і оригінальність номеру.)
Ведучий. Конкурс-п’ятий – ''Умілі ручки''
(У цьому конкурсу дівчата за допомогою цих ризинок,заколочок повині за 3 хвилини зробити зачіску.Оцінюється граціозність зачіски і також пишність зачіски)
Ведучий.Конкурс-шостий “Страва”
(У цьому конкурсі конкурсантки повині представити страву,розповісти про неї і дати скоштувати журі.Оцінюється смак страви і також елегантність)
Ведуча.Конкурс-сьомий ”Супер одяг для дітей”
(У цьому конкурсі дівчата повині проявити свої дезайнерські таланти.Вони повині перевдягнути дитину і розповісти чому саме вони вибрали цей стиль.Оцінується стиль одягу)
ВЕДУЧИЙ. Отже, пані та панове! Дозвольте запросити вас на справжнісінький світський бал!
(починає звучати легка музика і на фоні музики ведучі продовжують)
ВЕДУЧА. Де, як не на балу, ви зможете побачити стільки справжніх Леді! Вони прекрасні у своїх легких сукнях, вони граціозні, і здається, що вони зовсім не йдуть, а летять. Вони бездоганні.
ВЕДУЧИЙ. Отже, шановні журі, дорогі глядачі, ми представляємо на ваш суд конкурс під назвою “Дефіле”!
ВЕДУЧА. У цьому конкурсі журі оцінює граціозність дівчат, легкість і витонченість ходи, а також уміння носити найвишуканіше вбрання – вечірню сукню!
ВЕДУЧИЙ. Наш світський бал оголошується відкритим!
(Звучить романтична музика. Світло трохи приглушується. У цей час відбувається зміна декорацій. Потім світло яскравішає і на сцену виходять учасниці. Вони за задумом режисера проходять по сцені демонструючи свої вечірні сукні. Після закінчення дефіле всі дівчата зупиняються у стоп-мізансцені. Ведучі знову оголошують імена конкурсанток Використовуються світлові ефекти).
Ведучий.
ВЕДУЧА. Оплески нашим Леді! Вони прекрасні!
ВЕДУЧИЙ. Без сумніву, кожна з цих учасниць достойна стати першою.
Але першою є тільки одна, яка сьогодні отримає титул “Міс Школа-2011”.
ВЕДУЧА. Хочу вам сказати, що всі наші учасниці будуть нагороджені різними титулами, якими саме – визначить журі. Поки журі буде підводити підсумки четвертого конкурсу під назвою “Дефіле” і підбиватиме підсумки всіх конкурсів разом, ми запрошуємо на сцену __
ВЕДУЧА. Шановні пані та панове! Конкурс “Міс Школа-2011” підходить до свого логічного завершення, а це означає, що вердикт журі готовий, і ось уже через декілька хвилин стане відоме ім’я переможниці!
ВЕДУЧА. Для оголошення результатів нашого конкурсу краси і грації “Міс Школа “ та нагородження переможців запрошуємо на сцену голову журі _________________________
(звучать урочисті фанфари. Голова журі виходить на сцену. Він вітає учасниць свята і оголошує результати. Помічники підносять дипломи для вручення, корони, стрічки та подарунки. Спочатку зачитуються титули і вручаються подарунки всім конкурсанткам, потім віце міс, а вже тільки потому зачитується ім’я переможниці конкурсу)
ВЕДУЧИЙ. Отже, дорогі друзі, ми починаємо нагородження чарівних конкурсанток.
Ведуча Дипломом із титулом “Міс ________” та подарунком нагороджується конкурсантка під номером_______, учениця______________________________________________________школи
Дипломом із титулом нагороджується “Міс глядацьких симпатій”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Модель”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Фотомодель”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Граціозність”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Талант”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Чарівність”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Грація”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Ерудиція”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Фантазія”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Ніжність”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Вишуканість”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Винахідливість”
Дипломом із титулом нагороджується “Міс Юність”
ВЕДУЧИЙ. А зараз наступає найвідповідальніша і довгоочікувана мить. Для оголошення титулів
“Перша Віце – Міс”
“Друга Віце- Міс”
“Міс Школа …………. ЗОШ І-ІІІ ступенів 2011” та вручення подарунків
запрошуємо на сцену голову членів журі _________________________________
ВЕДУЧА. Диплом із титулом “Друга Віце- Міс Школа Будищенської ЗОШ 1-3Ступенів 2011 ” та цінним подарунком нагороджується учасниця №________________
(оплески переможниці)
ВЕДУЧИЙ Диплом із титулом “Преша Віце- Міс Школа ………… ЗОШ 1-3 ступенів 2011” та цінним подарунком нагороджується учасниця під №____________________
ВЕДУЧИЙ наближається хвилина, коли ми побачимо переможницю нашого конкурсу. Це учасниця під № ___________ удостоєна найвищого звання і їй вручається Диплом із титулом «Міс Школа ………………. ЗОШ І-ІІІ Ступенів 2011” та цінний подарунок.
(оплески переможниці)
(Слово надається членам журі)
ВЕДУЧА .Що ж, на жаль, навіть найчудовіший вечір добігає кінця і від його закінчення нас відділяють тільки декілька хвилин. То ж давайте ж іще раз привітаємо наших учасниць бурхливими оплесками!
ВЕДУЧА. Шановні наші красуні! Ми вітаємо вас всіх. У вас – велике майбутнє. Попереду нові сцени і п’єдестали наступних конкурсів краси. Нехай щастить вам у житті, чистих рос вам, мудрої думки, краси і нев’янучої вроди. Будьте завжди впевнені у собі і знайте, що кожна з вас – найкраща.
ВЕДУЧИЙ. А МИ, чоловіки, ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ДИВИТИСЯ на світ очима наших дівчат, любити і поважати їх, створювати їм всі умови для розквіту їхньої краси і інтелекту. Адже від того як ставимося ми до жінки, матері, подруги, коханої і визначається культура цілої нації, а зрештою – культура нашої держави.
(Звучить фінальна пісня у виконанні _____________, вокального ансамблю ___________Центру позашкільної роботи та дитячої творчості і всіх конкурсанток)
ВЕДУЧІ. ( на фоні мелодії) До побачення! До нових зустрічей!

Конкурсна програма “Містер Школи"

Конкурсна програма “Містер Школи"
Для учнів 10-11 класів

   Мета: сприяти усвідомленню кожною дитиною значення сім’ї в її житті; формувати ціннісне ставлення до батька, матері, родини; розвивати творчі здібності, акторську майстерність; показати на конкретних історичних, літературних образах, якими талановитими людьми гордиться наша країна.


   Наочне оформлення: плакат «Містер Школи», надувні кульки, квіткові рослини.
   Музичне оформлення: пісня «»
   Технічні засоби: музичний центр, мікрофон.
   Реквізит: спортивний інвентар, стрічки з назвами номінацій.
1 ведучий. Добрий вечір, шановні вчителі, гості та друзі.
2 ведучий. Ми раді бачити вас на нашому вечорі-конкурсі «Містер Школи».
1 ведучий. Уже стало доброю традицією проводити у нашій школі конкурс «містер Школи», в якому беруть участь юнаки 10-11 класів.
2 ведучий. Наші хлопці – майбутні захисники Вітчизни. Ми впевнені, що вони з гідністю нестимуть це звання. Адже завжди слово «воїн», «офіцер» асоціюється зі словом «лицар».
1 ведучий. Здається, такі поняття, як «лицарство», «лицарський вчинок» давно відійшли у минуле. Образи славетного Айвенго та відчайдушного і сміливого Дон Кіхота залишилися лише на сторінках романів.
2 ведучий. Зауважимо, що шляхетні лицарі живуть і сьогодні. Вони не носять важкої зброї, у них немає бойового коня, проте в їхніх грудях завжди б’ються благородні серця, бо їм властиві такі якості як сміливість, вірність слову, благородство…
1 ведучий. Я впевнена, що наші хлопці-конкурсанти наділені такими рисами. Тож дозвольте представити наших юнаків, які сьогодні беруть участь у конкурсній програмі «Містер Школи».
Представлення учасників
2 ведучий. Оцінювати конкурс буде вельмишановне журі у складі:
2 ведучий. До слова запрошуємо директора школи …(виступ директора школи).
1 ведучий. Якого хлопця можна назвати лицарем наших днів? Напевне того, який готовий поступитися власними інтересами заради друга. Лицар уміє тримати слово, завжди прагне стати на захист слабшого, здатен у будь-якому разі відстоювати ідеали добра, правди і справедливості.
2 ведучий. Оголошується перший конкурс – «Візитка». Але перед цим дозвольте з вами ближче познайомитися.
Кожному учаснику вручається картка із запитаннями:
1. Твій ідеал у житті?
2. Чим ти захоплюєшся?
3. Твоя мрія у житті?
4. Які дівчата тобі найбільше подобаються?
5. Що для тебе значить бути сучасним?
6. Що для тебе значить школа?
7. Щаслива людина – це…
1 ведучий. Отже розпочинаємо наш конкурс. Завдання учасникам: лаконічно відповісти на запропоновані запитання. І запрошуємо учасника … .
Проводиться конкурс «Візитка»
2 ведучий. Для всіх присутніх у цій залі свої вітання дарує танцювальний колектив під керівництвом … .
1 ведучий. Щоб бути освіченою людиною, необхідно знати минуле свого народу, його історію. Сторінки рідної історії хвилюють, наповнюють нас гордістю.
2 ведучий. Змінювалися часи й епохи, приходили й відходили в небуття правителі, падали імперії, зникали з карти держави, але вдячні нації пам’ятали і пам’ятають героїв, які поклали своє здоров’я і життя в ім’я захисту вітчизни.
1 ведучий. Тому другий конкурс має назву «Історичне минуле моєї країни». Запрошуємо юнаків на сцену. Вам пропонується по два запитання з історії нашої країни. Ви читаєте і відповідаєте.
Проводиться конкурс «Історичне минуле моєї країни»
2 ведучий. Поки наше журі підводить підсумки другого конкурсу, вашій увазі пропонуємо виступ …
1 ведучий. Для того, щоб бути справжніми захисниками, потрібно вже себе до цього готувати. Необхідно займатися спортом, вчитися бути мужнім, сильним, розумним.
2 ведучий. Вашій увазі пропонується третій конкурс, який має назву «Гей ви, хлопці, славні запорожці». Нашим конкурсантам пропонується продемонструвати свою фізичну підготовку, підняти гирю, яка має вагу ___кг.
1 ведучий. Поки наше журі підводить підсумки третього конкурсу, вашій увазі пропонується виступ танцювального колективу.
2 ведучий. Мабуть, зараз важко собі уявити, що колись правила поведінки у суспільстві вважалися справжньою серйозною наукою. Але це дійсно так. Вихованість, культура, аристократизм, чемність, уміння поводитись у суспільстві – усе це необхідно знати нашим юнакам і дівчатам.
1 ведучий. Тож зараз ми перевіримо, як знають правила етикету наші конкурсанти. Оголошуємо наступний конкурс «Правила етикету». Запрошуємо юнаків на сцену і пропонуємо по два запитання з історії етикету.
2 ведучий. Поки наше журі підводить підсумки четвертого конкурсу, вашій увазі пропонується виступ … .
1 ведучий. Оголошуємо останній конкурс, який має назву «Шанс». Кожен конкурсант продемонструє перед нами свій чарівний світ захоплень. Давайте кожного учасника запросимо на сцену оплесками.
Кожен учасник по черзі презентує світ своїх захоплень
2 ведучий. Для всіх присутніх у залі свій танок дарує (номер художньої самодіяльності).
1 ведучий. Настала хвилююча, довгоочікувана мить підведення підсумків. Запрошуємо конкурсантів на сцену.
2 ведучий. Слово надається голові журі для оголошення результатів.

„Міс-Журналістика”

„Міс-Журналістика”

   Ведуча: Пані і Панове! Хлопці та дівчата! Ми раді вітати вас у дитячому оздоровчому таборі „Лідер” на святкуванні Дня журналістики! Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо конкурс молодих, комунікабельних, а головне -- успішних у майбутньому дівчат. Вітаємо учасниць конкурсу „Міс-журналістика”.
(Звучить „Пісня Попелюшки” з однойменного фільму. Виходить Фея.)


   Фея: Запам’ятай, Попелюшко, як тільки годинник проб’є „12” – твоя карета знову перетвориться на гарбуза, коні – на пацюків, а твоє чудове плаття – на лахміття. А сама ти з чарівної загадкової принцеси знову станеш замарашкою- Попелюшкою.
(Фея зникає. Звучить музика. Забігає Принц.)


Принц: Ну невже мені ніколи не знайти цю чарівну незнайомку?! Вона зникла так стрімко й несподівано, що я навіть не встиг дізнатися хто вона, звідки, як її кличуть. Вона так запала мені в душу! Де ж мені тепер її шукати?
(Виходить Фея.)

IMG 8167


Фея: Я можу тобі допомогти. Де саме вона знаходиться тепер – сказати важкувато. Знаю лишень, що сліди її загубилися в казковій країні „Лідер”.


   Принц: Як же мені її там знайти?
   Фея: А там зараз змагатимуться найталановитіші й найпривабливіші дівчата країни. Які, до того ж, добре володіють словом, думкою та пером. Є серед них і твоя принцеса. Але отримати корону з рук принца дуже й дуже непросто. Для цього слід продемонструвати свої таланти, інтелект, кмітливість.
Отже, запрошуємо на сцену наших конкурсанток!
(Учасниці виходять через весь за і піднімаються на сцену)

Перший конкурс: дефіле + фото сесія
Представлення журі.

   Фея: Отже, розпочнемо другий конкурс – „Візитку”. Учасниці повинні продемонструвати свої таланти і розказати про роль журналістики в своєму житті. Кожна з учасниць – у відповідному літературному або сценічному образі.

-- Третій конкурс – „Інтерв’ю”. В ньому учасниці продемонструють свої комунікативні, а головне професійні навички. Дівчата за допомогою жеребкування дізнаються ім’я свого інтерв’юера і матимуть змогу попередньо поспілкуватися з ним під час виступу незрівнянного шоу-балету „Sentez”. Після чого учасниці повинні провести своє інтерв’ю привселюдно.

-- Четвертий конкурс – „Модельєри”. Справжня леді повинна вміти виготовити вишуканий стильний одяг з того, що є під руками. Ці костюми зроблені власноруч конкурсантками з газет, журналів та підручних матеріалів.
-- А зараз перевіримо, як наші українські дівчата знають традиції й обереги свого народу.
Перше запитання: У слов’янських жінок є Даня традиція – заплітати косу (найдавніший жіночий оберіг). Чому традиційна дівоча коса в наших народів плететься з трьох частин?
Третє запитання: Які квіти вплітають у вінок дівчата й що ці квіти означають?
-- П’ятий конкурс – „Зачіска”. Подивимося, як наші красуні вміють робити оригінальні зачіски. Запрошуються помічниці з загонів (з довгим волоссям). Коли почне грати музика – конкурсантки роблять зачіски. Час – 3-5 хв. Оцінюється вишуканість, оригінальність, захист.
-- Шостий конкурс – „Букет”. Уміння розпізнавати мову квітів – великий дар для кожної дівчини чи жінки. З давніх часів квіти, трави й дерева були для людини друзями, порадниками й оберегами. Мовою букетів можна висловити свої бажання, признатися в коханні, завдати невимовного жалю й розрадити в тузі. Отож, наступний конкурс – „Соло одного букету”.
-- Сьомий конкурс – „Пан + пані”. Кожній жінці хочеться, щоб поряд був сильний чоловік, котрий міг би в будь-яку хвилину підставити своє міцне чоловіче плече. Давайте запросимо хлопців підтримати наших учасниць. Кожна з конкурсанток спускається до залу й обирає собі помічника.
1-й конкурс для хлопців: надувати повітряну кульку до тих пір, поки вона не лопне.
2-й конкурс для хлопців: Набивання м’яча. На кожен удар м’ячем називати дівоче ім’я.
3-й конкурс (парний - хлопець з дівчиною): Танець на газеті з повітряними кульками: між лобами, між підборіддями, на рівні грудей.

За кожним новим туром газета складається навпіл. Перемагає та пара, яка зуміла втриматися на найменшому клаптику газети.
-- Восьмий конкурс – „Інтелект”. Цю частину випробування ми умовно назвали „світська левиця”. Це словосполучення по праву можна віднести до імені жінки, котра стала легендою ще за життя. Вона відіграла видатну роль у формування естетичного образу ХХ століття. Блискуча зірка, яка стала символом розкошу й блиску Голівуду. Талановита співачка, з тріумфом виступаюча на найпрестижніших сценах. Засновниця моди, вона докорінно змінила уявлення про те, що повинна носити справжня леді. Талановита письменниця, вона зуміла тонко передати сам дух свого динамічного й безжального часу. Ось скільки асоціацій породжує ім’я цієї жінки – Марлен Дітрих!
Сьогодні ми звернемося до однієї з книжок, написаних цією актрисою. Ця книга називається „Азбука мого життя”. В ній Дітрих у алфавітному порядку, як у словнику, розміщує слова й дає їм свої визначення, основані на асоціаціях. Завданням конкурсанток буде продовжити фразу актриси відповідно зі своїми поглядами й уподобаннями. Журі ми пропонуємо оцінити оригінальність мислення наших конкурсанток. Кожній із дівчат пропонується продовжити по три висловлювання, котрі оцінюються за 3-бальною системою.
(Ведучий зачитує першу половину судження, учасниця дає свій варіант продовження, потім ведучий зачитує авторський варіант).
1. „Дамська сумочка”. Чоловіка, котрий вважає жіночу сумочку предметом розкошу, чекає покарання. Якщо на світі існує справедливість, у своєму наступному народженні він повинен...”
„... він повинен з’явитися на світ в шкірі крокодила, і закінчити життя в якості найдорожчого з предметів розкошу – жіночої сумочки з крокодилячої шкіри”.
2. „Їжа. Всі справжні чоловіки люблять поїсти. Той із них, хто мляво колупається в поставленій перед ним тарілці зі стравою...”
„... явно хворий. І це стосується не лише шлунку.”
3. „Кавалер. У чому відмінність кавалера від джентльмена?...”
„..Кавалер ніколи не зможе забути про хороші манери, а джентльмен може.”
4. „Легковажність...”
„... Немає словника, котрий дав би достатнє визначення цього поняття.”
5. „Чоловік. Він хоче бути принцом, скакати на коні й захищати всіх жінок. Образ, який створює чоловік, думаючи про ідеальну жінку, схожий на образ...”
„.. який створює жінка, думаючи про ідеального чоловіка.”
6. „Взуття. Найважливіша частина туалету, навіть більш важлива, ніж одяг. Хороше взуття надає зовнішності елегантності. Краще купити одну пару хороших (нехай і дорогих) черевиків замість трьох пар поганих але дешевих... А зараз кілька слів про те, як їх носити... Не носіть взуття з відкритим носком після обіду, якщо хочете видаватися елегантною Їх можна використовувати в ансамблі з літнім платтям, коли світить сонце... Краще відмовитися від білого взуття...”
7. „воно робить ногу на вигляд більшою й важчою.”
8. „Троянди”. Більш за все я люблю троянди прямо з саду. Чайні троянди з ніжним стеблом пахнуть саме так...”
„... Як повинні пахнути ці квіти.”
9. „Екстравагантність. Те, що іншими оцінюється, як екстравагантність, зачасти є...
„.. Індивідуальною точкою зору іншої людини.”

Дев’ятий конкурс – „Кулінарочка”.

Завдання 1 Учасниці по-черзі відповідають на запитання „Що потрібно для приготування борщу?”. Хто затримався з відповіддю або назвав уже названі інгредієнти – вибуває з цього етапу конкурсу.
Завдання 2: Приготувати салат. Кожна з учасниць отримує необхідні продукти для салату. Час для приготування – 5 хвилин.
Оцінюється: зовнішній вигляд страви, смак, назва.

- Наступний конкурс – „Панночка Таланту”. Він допоможе конкурсанткам продемонструвати весь спектр своїх захоплень, здібностей, самореалізуватися, проявивши свої відомі, а можливо, й досі незнанні нами таланти.

- Отож, журі підводить остаточні підсумки, а наше свято добігає до кінця. Але ж разом з кінцівкою конкурсу ми не прощаємося з Вами, а вітаємо на сцені переможицю конкурсу „Міс-Журналістика „ ... і бажаємо їй щастя, наснаги і, звичайно ж, величезних успіхів у її професійній діяльності!

А ми вам хочемо побажати нашу „Лідерську здравницю”
-- Нехай натхнення завжди приходить до вас -- це раз!
Нехай від кохання йде обертом голова – це два!
Частіше щоб угору йшли, аніж з гори – це три!
Думки щоб із серцем були в мирі – це чотири!
Бажаємо вам щастя не обминать – це п’ять!
Нехай проходять стороною горе й злість – це шість!
Доброї долі вам усім! Це – сім!

Сценарий шоу-программы «Клуб МЖ»

ДУОО «Маяк» АО «Мотор Сич»
2012г.
Сценарий шоу-программы «Клуб МЖ»

Место проведения: эстрада.
Домашнее задание отрядам: подготовить участников -
Действующие лица: Ведущие (парень и девушка), жюри.

ХОД ПРАЗДНИКА

Звучит музыка
В 1: Добрый вечер, сильная половина лагеря «Маяк»
В 2: Добрый вечер, прекрасная половина.
В 1: Сегодня мы решили разобраться, кто же все-таки сообразительней, талантливей, умней – мальчики или девочки.
В 2: Что тут разбираться, только женщины способны на отчаянные поступки, только женщины сообразительней мужчин.
В 1: Не понял.
В 2: Что тут непонятного, вот ты, например, знаешь, что женщина придумала швейную машинку, морозильную камеру.
В 1: Нашла чем удивить. На счету у мужчин не меньше открытий, например, ксерокс придумали. Многие мужчины были авторами моделей обуви, женской одежды.
В 1: Смотрю, перепалка может затянуться, предлагаю сразиться в нелёгком бою. Готовы.
В 1: Для этого боя нам нужны будут 5 сильных, умных, сообразительных юношей (по 1) из отрядов Мотор, В.Н., Радуга, Сюрприз, Улыбка.
В 2: А мне 5 очаровательных девчонок (по 1) из отрядов Мотор, В.Н., Радуга, Сюрприз, Улыбка
1 раунд. Кто есть кто?. 30 сек.
Девочки.
Сейчас вашему вниманию будут представлены две фотографии, по которым необходимо определить на какой из них шляпа принадлежит женщине (А), а на какой мужчине (Б).
Мальчики.
Вы, юноши, посмотрите на эти туфли. Определите кому они принадлежат. А- женщине Б- мужчине
2 раунд. Буквобол. 60 сек.
В 1: Для следующего тура мы приглашаем мальчиков (1 чел) участников из отрядов «Маски», Взгляд, Прометей, Звездочёт, Лидер.
И по 1 девочке из отрядов «Маски», Взгляд, Прометей, Созвездие, Лидер
Четырем участникам надеваются коробки, на которых написаны буквы. Пятый участник должен из них составить слова.
Мальчики
А К И Ф
У Ш Р М
1. Молотое мясо для котлет (фарш)
2. И в стужу, и в зной надевают на шею(шарф)
3. Кролик Л.Керрола был одет в цилиндр и…(фрак)
4. под него идут на присягу, спортсмены и под венец (марш)
5. Он украшает мужчину (шрам)
6. Мужское имя, которым ласково называют игрушку медведя(Миша)
7. Тяжёлые страдания (муки)
8. Когда на гастроли приезжает звезда, их расклеено много на столбах (афиш)
9. Синоним к слову темнота (мрак)
10. Полевые цветы, семена которых используют в кондитерских изделиях (маки)
11. Певица…Ньютон (Мика)
Вопросы. Девочки
К С О В
А П И Л
1. Она есть, ума не надо (сила)
2. Украинский сникерс (сало)
3. мудрая ночная птица (сова)
4. Съела колобка (лиса)
5. Дерево, цветы которого любят пчёлы, так же заваривают при простуде (липа)
6. Его производят пчёлы, из него делают свечи, используют для укладки волос (Воск)
7. Сестра топора в древесном деле (пила)
8. Музыкальный видеофильм под песню (клип)
9. Драгоценный камень (опал)
10. Много бумаг, целая… (кипа)
11. Синоним к словам шик, блеск, так же марка стирального порошка (лоск)

IMG 8161

3 раунд.Музыкалка.
30 сек.- слушает.60 сек - показ
Один участник слушает в наушниках музыку, а затем должен мимикой и жестами показать своей команде название песни. На отгадывание песни 60 сек

4 раунд. Кто я? 120 секунд.
Выберите 1 участника, который сможет задавая наводящие вопросы своей команде, определить героя картины.
Хоккеист - мальчики
Гарри Поттер - девочки

5 тур. Звезды в ряд. 90 сек.
Для мальчиков:
Прокрутить обруч
Для девочек:
Набить мяч
6 раунд. Блиц-вопрос. 60 секунд
1. Кто изобрёл пожарную лестницу? (ж)
2. Громко плачет, потому что мяч оказался в реке (ж)
3. За кем побежала Алиса в страну Чудес (м. кролик)
4. Кто изобрёл дворники для автомобиля (ж Мери Андерсон в 1903г.)
5. Моментальный фотоснимок принадлежит (м)
6. Кто директор лагеря (м)
7. Кому принадлежит открытие электрического нагревателя горячей воды (ж Ида Форбес)
8. Кто написал: «Чтение – вот лучшее учение» (м. Пушкин)
9. Благодаря кому появился глушитель для автомобиля (ж.)
10. Автор картины «Сикстинская Мадонна» (м. Рафаэль)
11. Автор сказки «Красная Шапочка» (м. Пьеро)
12. Кто изобрёл первую модель пишущей машинки (м. Шолс)
13. У кого на голове украшением волос были змеи (ж)
14. Кто доказал, что Земля не идеальный шар (м)
15. Кому принадлежит изобретение подводного фонаря и телескопа (ж)
16. Мифическое существо с телом человека и туловищем коня (м)
17. Кто доказал, что Земля вертится вокруг Солнца (м. Коперник)
18. У кого лисица съела сыр (ж. ворона)
19. Кто собрал первую машину для чистки улиц (ж)
20. О ком говорят: «… с воза, кобыле легче» (ж, баба)
21. Кто изобрёл барабан для стиральной машины (ж)
22. Кому принадлежит фраза «Я знаю, что я ничего не знаю» (м Сократ)
23. Первый в мире программист (ж)
24. Кто в древности занимался вязанием (м)
25. Снегурочка в м/ф «Ну, погоди!» (м. волк)
26. Солист группы «Машина времени» (м)
27. Кто правил во время матриархата? (ж)
28. Автор «Наша Таня громко плачет» (ж. Барто)
29. Кто озвучивал Черепаху и Львёнка (м. Ануфриев)
30. Пятится назад (м. рак)
31. Священное животное в Индии (ж. корова)
32. Наземная железная дорога (ж. Мэри Уолтон 1881)
33. У кого самые длинные ногти в мире (м)
34. Это когда все вместе: мама, папа, бабушка… (ж семья)
35. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт (ж)
36. Кто поёт песню о содержании головы, которая не составляет особой ценности (м)
37. Под лежачий камень …. не течёт (ж)
38. Кто придумал памперсы (м)
39. Что искал Буратино (м)

Финальный батл. Сколько чего?
Победа за командой, которая наиболее точно определит количество:
Скрепок в коробке (100)

Для зрителей
Верите ли вы, что доспехи рыцаря имели массу 35 кг (ДА)
Верите ли вы, что выше и дальше всех прыгает лошадь Хауз (да, высота 2м47см, в длину 11м48 см)
Что чукчи, когда встречают Новый год танцуют вокруг чума белого медведя? (танец)
Верите ли вы, что имя Г.Х.Андерсена было Свенсен (нет)
Верите ли вы, что волк, прислуживающий царевне в темнице был серым. (нет, бурым)
Что зайцы спят с открытыми глазами (да)
Что у слизняка больше всех зубов (да, 30 тыс)
Что готвинья - это тушённая в сливочном масле ботва (нет – это холодный зеленый суп с квасом)
Что ритчи – это салат с креветками (нет, пирог с мясом)
Что котлома – слоеные лепешки (да).

Массовка
Церемония награждения

Сценарій проекту «Хто зверху»

Кочубей Л.В., методист,
Матюк Н.В., культорганізатор
ДПЗОВ «Ровесник»
Волинська обл..,
Сценарій проекту «Хто зверху»

Вихід ведучих під музику.
В1 – Доброго вечора всім, хто сьогодні з нами!
В2- Ми раді вітати тих, хто хоче змістовно і весело провести час!
В1 – Я, Наталі, сьогодні доведу, що світом правлять дівчата!
В2 – Я, Максим,з моїми красенями буду спростовувати цю думку.
В1 – Час покаже, хто правий.
В2 – Ні, це наші учасники доведуть хто зверху – хлопці,чи дівчата.
В1 –Отож. Зустрічайте!
Вихід хлопців під музику (музика вибирається індивідуально до кожного представлення)
В2 - Цей хлопець протягом перших 3 днів являється володарем найохайнішого ліжка в таборі. Ви думаєте це тому, що він вміє вправно його застеляти. Ні! Просто він приєднався до нас пезніше всіх на 3 дні. Вітаємо Максима!

1   Наступний учасник полюбляє спорт, комп’ютери, але найбільше його захоплення – нічні співи. І найулюбленіший репертуар цього хлопчини – пісня «Белые розы». Вітаємо фаната групи «Ласковый май», Андрія!

   Справжня мрія будь-якої представниці жіночої статі. Дівчата, цей хлопець ніколи не скаже вам, що кухня це не чоловіча робота, він позамітає і посуд вимиє, і комплімент влучний зробить. До вашої уваги - Денис!

   Цей хлопець, надивившись, мабуть, на проект «Україна має талант», де один із учасників за 5 хв склав понад 100 кубиків-рубиків, вирішив побити цей рекорд і тепер просто не розлучається із цим дивним кубиком. Він вже майже досяг бажаного і вміє складати одну сторону всього за 30 хв, шкода, що кубик не можна складати в їдальні та на масових заходах. Зустрічаємо Олега!

Вихід дівчат під музику.

   Дівчина, яка римує все, що трапиться на її шляху. Все складене в цьому гурті - це справа її рук. Крім того, вона обожнює порядок і може довести кожному, що у шафі та в тумбочках маже бути ідеальна чистота. Якщо у когось виникає сумнів стосовно цього – звертаємось в кімнату 215 до Ірини!

   Наступна учасниця, відвідавши гурток «Дизайну», зрозуміла, що тепер не може без дивних кульок, наповнених борошном. Кожна розмова по телефону із батьками починається так: «В мене все добре, але закінчились кульки та борошно». Вітаємо дівчину, яка йде на рекорд по виготовленню кумедних кульок, Олену!

   В житті цієї дівчини нещодавно відбулась дуже важлива подія. Вона без тями закохалась в «Бобрика» (символ чистоти в таборі) і тепер робить все можливе, щоб той лишався лише в її кімнаті.

   Якщо ви думаєте, що тільки хлопці полюбляють грати у футбол, то ви дуже помиляєтесь. Наступна учасниця гарний приклад цьому. Бійтесь її хлопці, бо вона кожному з вас може показати де раки зимують. Вітаємо Анну!

В1- Звертаюсь до правої половини залу (перед шоу вболівальників розділили – дівчата розмістились в правому секторі, а хлопці – в лівому), чи прагнете ви перемоги наших дівчаток ?(вболівальники кричать: «Дів-ча-та!!!» .
В2 – Хто хоче, щоб перемогли хлопці? (вболівальники-хлопці кричать: «Му-жи-ки!!!» .
В1- Хочемо представити вам Біг Бен нашого проекту – авторитетна Л.В. (людина, яка слідкує за часом).
В2 - І, як завжди, вітаємо елемент абсолютної справедливості, пана суддю, він невидемий, але в нас є його голос. (діалог із суддею, який слідкує за грою, але прихований від публіки). Пан суддя слідкує за ходом гри, та у разі спірних питань оголошує «дивоглядки».
В1 - Ну що ж можна розпочинати!
В2- Але хто ж буде першим?
(Щоб визначити хто буде першим, можна запропонувати учасникам вишикуватись за датами народження. Починає той, хто зробить це швидше та правильно)

1. Конкурс «Крокодил»
За 90с учасники повинні показати пісню, яку вони почули через навушники. 2
Дівчатам: «Випускний», Скрябін.
Хлопцям: «Вчителька», ТІК.
(Яка з команд правильно і швидше відповість – перемагає і набирає 5 балів, також для цієї команди ставиться бонусне запитання, яке приносить їй, в разі правильної відповіді, ще 2 бали ).
Слово пана судді ............
Бонусне запитання ( Який відсоток опитаних дітей вважає табір хорошою заміною інтернету (42,1%) (процентний «коридор» +,- 5%)
Слово пана судді ............

2. Конкурс «Літери» (На кожного учасника надягається картонна коробка з літерами на спині і на грудях. Після того, як ведучий зачитає питання, учасники переміщуються і складають слово-відповідь. Перемагає та, команда яка швидше дасть відповідь на всі питання)

3Питання дівчатам: М О В А
С А Р У
1. Вона є українська, російська, польська (мова)
2. Морський делікатес. (омар)
3. Її мила мама (рама)
4. Волосся під носом, їх носять чоловіки. (вуса)
5. Нічний птах з великими очима. (сова)
6. Зранку на траві. (роса)
7. Чоловіче ім’я, літературний жанр (рома)
8. Купідон .... (амур)
9. Єврейське жіноче ім’я, яке часто згадується в анекдотах. (Сара)
Питання хлопцям: Н О Р А
К А С І
1. В ній живе лисиця. (нора)
2. Вона буває рослинна, земна та головного мозку. (кора)
3. Його косять на зиму. (сіно)
4. Колір очей, приправа. (карі)
5. Вона буває божою (кара)
6. Символ дружби (арка)
7. Водойма, яка протікає. (ріка)
8. Знаряддя праці, її заплітають дівчата. (коса)
9. Місце розрахунку в супермаркеті. (каса)

Слово пана судді ............
Бонусне запитання: Який відсоток опитаних дітей сумує за друзями, які лишились вдома (61,5%) (похибка 10%)

Слово пана судді ............

3. Конкурс «Хто я»
Учасникам пропонують за 90с вгадати хто вони. Один із учасників просовує голову в отвір, заздалегідь намальованої картини та задає питання, на які можна відповідати лише так або ні.

Слово пана судді ............
Бонусне запитання: Скільки годин спить середньостатистичний виховалель в таборі (4год) ( похибка 1 год)
Слово пана судді ............

4. Бліц опитування. 4
Учасникам пропонуються питання, на які треба відповідати лише чоловік або жінка. Кожен учасник по черзі відповідає. Виграє той, хто швидше це зробить.
Питання хлопцям:
1. Людина, яка придумала силікон (жін)
2. Пеніцилін випадково був винайдений... (чол.)
3. Хто був директором нашого табору в 2003 році (ІІІ зміна)? (жін.)
4. Володар найдовших нігтів в світі (чол)
5. Людина, яка винайшла стікери (чол.)
6. Якої статі собака, якій належить рекорд «Найшвидша собака на самокаті»? (чол.)
7. Людина, яка змогла випити 22 чашки кефіру (жін.)
8. Людина, яка винайшла гумовий виріб контрацепції (жін)
9. Хто із сміливців для того, щоб подолати страх висоти, пройшовся по канату на висоті 185м ?(чол)
10. Якої статі 87-літній папуга, який став легендою Голівуда? (чол.)

5Питання дівчатам:
1. Хто був третім із чотирьох людей, які виносили прапор України 28 липня на відкритті ІІІ табірної зміни? (жін)
2. Хто підкорив Еверест за 11 днів двічі? (жін)
3. Хто отримав сертифікат, який підтверджує категорію «Найбільша кількість відведений ролей для 1-го фільму? (чол)
4. Хто склав найбільший пазл в світі? (жін)
5. Хто являється рекордсменом в категорії «Людина, яка наділа найбільшу кількість нижньої білизни»? (чол)
6. Якої статі найстаріший карлик в світі? (жін)
7. Людина, яка не потребує послуг авіації (чол)
8. Хто був признаний у всьому світі майстром декоративно-прикладного мистецтва при відсутності належної освіти. (жін)
9. Людина, яка отримала найбільшу кількість лайків за перегляд відео на youtube (чол)
10. Хто першим почав носити перуку. (чол)

Слово пана судді ............
Бонусне запитання: Скільки часу триває зарядка ( 12 хв 35с) (похибка 2хв)
Слово пана судді ............

5. Обмін ролями6
За однаковий час .
Дівчатам пропонується зав’язати галстук.
Хлопцям пропонується зробити мейкап.
(Під час цього конкурсу можливий музичний виступ)

Слово пана судді ............
Бонусне запитання: Який процент опитаних дітей сумує за шоколадом (55%) (похибка 10%)
Слово пана судді ............

6. Зірки в ряд.
Хлопцям: Розташувати дівчат від 1місця до 4м за таким критерієм: Швидкість прочитаних слів за хвилину (попередньо провести контроль читання дівчат)
Дівчатам: Розташувати хлопців від 1м до 4м за таким критерієм: кількість друзів в ВК (попередньо провести опитування)

Слово пана судді ............
Бонусне запитання: Який процент опитаних дітей готовий для свого вихователя хоч зірку з неба дістати? (78,5%)
Слово пана судді ............

7. Фінал.
Учасникам пропонується по 5 апельсинів та склянки. За 90с команди хлопців та дівчат повинні надавити максимальну кількість соку.
В цьому конкурсі, у разі перемоги, усі попередні бали подвоюються.
Слово пана судді ............
Ведучі підсумовують гру, учасники дружньо обіймаються, ведучі дякують усім присутнім.

Сценарий показа моделей «Модный переполох»

ДУОО «Маяк» АО «Мотор Сич»
2012г.
Сценарий показа моделей «Модный переполох»

Место проведения: эстрада.
Домашнее задание отрядам: подготовить 4 модели – времена года из подручного материала.
Действующие лица: 4 стихии – Огонь, Вода, Воздух, Земля, Ведущий – Новолетие.

ХОД ПРАЗДНИКА

Фанфары
Голос за кадром: Однажды на берегу Днепра собрались 4 стихии и завели спор о том, кто выглядит более элегантно и затмевает своим ликом остальных. В конце концов, пресытились бесконечными спорами, да и откровенно говоря, надоело ходить, в чем попало. Сами подумайте: легко ли, на протяжении тысячелетий, управлять миром не снимая один и тот же рабочий костюм. Долго они думали, кому быть главной, кого избрать старшой. Вода с осенью верховодили, огонь с летом испепеляли, воздух с весной кружили в хороводе, а земля с зимой сковывали всех. Не пришли они к согласию
Выход стихий
Огонь: Вот я уже пять тысяч лет в одном и том же хожу. Она конечно удобная, фирменная. Но климат у нас не подарок. То в жар летом кидает, то зимой от вьюги нужно защититься. Мне бы костюм подобрать на каждое время года.
Вода: А я уже так износилась. Вы на меня посмотрите только: всегда мокрая. То холодная, то горячая, а если хлорки добавят, так я, вода, вообще становлюсь невыносимой. Костюм теряет цвет.
Воздух: Что тогда мне говорить. Я вообще работаю без фильтров. Устал отстирывать свой костюм.
Земля: А мне что тогда говорить. На зиму один костюм нужен, не успею сносить, как весной другой шить приходится. Что делать? Может, в Интернете поискать костюмы со скидками?
Огонь: Что делать, что делать? В «Маяк» ехать. Там сейчас показ моделей начинается. К стати, Новолетие нас приглашало в гости.
Выход Новолетия
Н: Неужели, неужели,
Вместе вьюги и капели,
Первый снег, лесные трели,
Лыжи, санки, карусели,
Пляжи, горки и катки,
И смешные ручейки,
Урожай и сорняки,
Первый листик, чуть зелёный,
Лист, морозом опаленный,
Из живых цветов букет
И январский сухоцвет!
Уважили, уважили. Рада встречи с вами. Чего изволите.
Земля: Хочется чего-то новенького, свеженького, морозного и завораживающего.
Н: Легко. У нас возможно всё. Хотите зимы – будет зима и зимнее настроение.
Танец зимы отряд «Созвездие»
Н: И новинка нашего сезона – модели от лучших Кутюрье в стиле «Мело, мело по всей земле…»
Дефиле «Зима»
Воздух: Земля приоделась, а почему никто не подумал, что просыпаясь, вы тоже должны хорошо выглядеть.
Огонь: Ещё скажи гламурно.
Воздух: Между прочем, мне новая пижама нужна, как воздух.
Н: будет всем вам пижама, и не одна, потому что к нам пришла весна.
Вальс
Н: Настроение на пробуждение. Ну, смотрите, модели весенние, пижамы гламурные.
Дефиле «Весна»
Огонь: Слушайте, сегодня глянул на землю и не понял: кто в чём. Кто в чёрном, кто в белом. А где же краски лета, где яркие костюмы, где летний коктейль – не чувствуется. Что делать?
Н: Ничего не делать, мы всё уже сделали. Встречайте наше лето в нашем времени.
Танец «Лето»
Н: И самое время освежиться и примерять летний прикид.
Дефиле «Лето»
Вода: Здесь всех ублажают? Я, похоже, одна осталась без нового костюма. А впрочем, костюм мне не нужен. Мне бы шляпку обновить. Чего-нибудь свеженького хочется, сочного, яркого, свежего.
Н: Может, осеннего дождика? Так мы быстро сообразим.
Художественный номер – танец с зонтиками
Вода: осень капризна во всём, особенно в выборе шляпки. Ей необходимо сочетание элегантности, экстравагантности, блеска и даже безумия. Кажется, мы ей угодим.
Дефиле «Осень»
Огонь: Что же, знатные модельеры в вашем модном доме работают. Уже и на работу нам есть в чем сходить, и поспать, да и перемены погоды не страшны.
Массовка «У-а-а-а»
Н: И это еще не всё. Только сегодня и только у нас мастер-класс от художников. Они решили доказать, что «Маяк», вдохновляющий их на создание чудес и сюрпризов, находится вне времени года.
Н: Немного разомнемся.
Дефиле «Маяк»
Н: Ну как, есть, что взять?
Огонь: И не только взять, есть что одеть.
Н: А у нас ещё есть, что послушать. Приготовьтесь встречать иностранных гостей.

Художественный номер

Церемония награждения

Міс та містер табору

В 1: Доброго дня, хлопчики та дівчатка табору «Лідер»!
В 2: Містери та місіс!
В 3: Леді та джентльмени!
В 4: Сьогодні ми зібралися в залі, аби обрати найрозумнішу.
В 1: Найрозумнішого.
В 2: Найсильнішу.
В 3: Найсильнішого.
В 4: Найактивнішу.
В 1: Найактивнішого.
В 2: Найартистичнішу.
В 3: Найартистичнішого..
В 4: Інтелектуалів.
В 2: Та просто кращих над кращими.
В 1: Для участі у конкурсі «Міс та містер табору 2012» ми запрошуємо на сцену наших конкурсантів. Давайте їх підтримаємо палкими оплесками.
В 2: Перед нами стоять 18 пар бездонних очей, 8 чарівних, веселих посмішок, 4 гідних різця Мікеланджело дівочих фігур, за кожними із них стоять – загадка, грація, таємниця, сила.
ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОНКУРСАНТІВ
В 1: № __________________________________________________________
В 2: ___________________________________________________ № _______.
В 1: № _______ ____________________________________________________.
В 2: ________________________________________ буде змагатися під № ___
В 1: № _______ _____________________________________________ оплески.
В 2: __________________________________________________ № ________.
В 1: Вітаймо ____________________________________________№ ________.
В 2: ___________________________________________________№ ________.
В 1: Оцінювати конкурс буде вельмишановне журі у складі:
____________________________________________
В 2: Конкурс «Візитка». Отже розпочинаємо наш конкурс. Ні пуху вам ні пера. Найвища оцінка – 5 балів.
В 1: Перше випробування вже завершилося, журі оголосять нам оцінки в кінці конкурсів, тому набиріться терпіння. Ну що ж продовжуємо далі змагатися.
В 2: Що потрібно дівчині, щоб виглядати чарівною в порівнянні з іменитішими красунями? Ніжна сукня і елегантний юнак, який іде поряд з нею: - сказав один відомий кутюр’є.
В 1: І тому всім учасницям потрібно представити культову річ всіх часів і народів, проявити свій індивідуальний шарм, елегантність у конкурсі «Дефіле».
В 2: Наші хлопці – майбутні захисники Вітчизни.
В 1: Для того, щоб бути справжніми захисниками, потрібно вже себе до цього готувати. Необхідно займатися спортом, вчитися бути мужнім, сильним, розумним.
В 2: Молодці! З цим завданням ви справилися прекрасно. Час вам відпочити. А вашім друзям розім’ятися.
МАСОВКА.
В 1: Що ж продовжуємо розважатися. Запрошуємо піготуватися наших учасників до наступнього конкурсу.
В 2: Тож давайте побажаємо конкурсантам успіху, а нам – трохи терпіння. Хоча , дійсно, не терпиться дізнатися , хто ж стане переможницями нашого конкурсу,
В 1: Конкурс «Мій талант» подарує нашим глядачам неповторний спів пісень та оплески овацій від хореографічних постановок.
В 2: Із цим завданням ви справилися
В 1: Останнє завдання Інтелектуальне.
____________________________________________
В 2: Шановні пані та панове! Конкурс «Міс та містер табору 2012» підходить до свого логічного завершення, а це означає, що вердикт журі готовий, і ось уже через декілька хвилин стане відоме ім’я переможниці!
В1: Для оголошення результатів нашого конкурсу та нагородження переможців запрошуємо на сцену голову журі _________________________ ______________________________________________
. В 2: Отже, дорогі друзі, ми починаємо нагородження чарівних конкурсанток.
В1: Дорогі учасники! Не відмовте нам в задоволенні ще раз помилуватися вашою красою елегантністю. Просимо Вас на сцену.
В 2: Дорогі друзі!, цей вечір ми сподіваємося, що подарував вам багато приємних хвилин, тому, що ви показали нам професіоналізм, розкутість, винахідливість. Хай вам щастить!
МАСОВКА.

Гендер шоу

Гендер шоу


Ст. гр.
«Лед и пламя»
Ф. Ласковое море
Ф. Фанфары
Ф. Голос за кадром
   Давным-давно на горе «Олимп» существовало место, где боги могли отдохнуть и набраться новых сил. Но попасть туда было очень трудно даже с такой безграничной силой как у богов. Мистическое место носило название «Лед и пламя». Эта территория, где сливались воедино две противоположности, от чего образовывалось мощное энергетическое поле, которое могло одарить новым зарядом силы, но только одного представителя божественной семьи. Однако после визита Ареса –бога войны и Афродиты—богини любви все изменилось.

Ф. Выход Афродиты 6 отряд
   М. Добрый вечер юные нимфы, музы, купидоны. Как настроение? Иначе и быть не может. Сегодня самый незабываемый и ответственный день для каждой из нас—получение силы, которая поможет нам одарить всех людей на земле любовью и красотой. Ой, что за странные помехи?

Ф. Выход Ареса
Н. Здорово мужики! Засиделись тут без меня. Пришло наше время силушки набраться да в бой с новым запало. Всё, мир будет или наш, или ничей.
М. Арес, притормози свою колесницу. Миру давно уже не нужны войны, он устал от твоей бойни. И между прочим, я со своими слугами пришла сюда первой.
Н. Как пришли, так и уйдете. Это сестричка не так уж и трудно. Всё, собрала свою напудренную свиту и на выход. Милости просим. Давай, давай не затягивай.
М. Ничего себе заявочка. Братец, не боишься на себя мой гнев накликать? Хам невоспитанный.
Н. Ой, я тебя умоляю. Чего мне стоит бояться, пыльцы твоей любовной? Согласен, самое ужасное, что мне грозит, так это влюбиться до смерти. Ты бы лучше моего меча боялась. Эй, парни, покажите на что способны!
Ф. Визитка мальчики

М. Смейся, смейся. Все знают любовь страшная сила, кого под венец ведет, а кого по реке с Хароном отправляет…Ну-ка, купидоны, покажите на что способна сила любви.

Ф. Визитка девчонок

Н. Так, значит, не уступишь? Хорошо, тогда как нам быть?
М. Предлагаю соревнования. Мои купидоны против твоих головорезов.
Н. Считай, ты уже проиграла, Афродита. Лед и скрежет мечей моих воинов погасят искорки твоей обожаемой красоты.
М. А зачем мне твои разборки и бойни. Есть способ гораздо труднее.
Н. Что например? Танцы и пляски твои?
М. Нет ничего простого в том, чтобы быть в образе тебе несвойственном. Иными словами мы просто поменяемся ролями. Мои купидоны будут твоими воинами, а твои бойцы станут моими ангелочками.
Н. Странно конечно, но пусть будет по-твоему. Но право первого выступления будет за мной. Когда что-то есть то и не стыдно показать.
М. Несомненно. А пока наши ребята готовятся, предлагаю насладится 11 песней Орфея.

Ф. 11 отряд

М. Теперь посмотрим, на что способны воины Ареса. Под силу ли им быть нежными ангелочками?
Н. Легко, нет ничего с чем бы мы не справились. Особенно если с нами сама Кетти Перри.

Ф. 1 отряд Кети Пери

М. Мои ангелочки настолько прониклись задумкой, что я их просто не узнаю.
Н. Что так сестрица? Усы что-ли отращивают? Бедняги, а не судьба.
М. Нет! Они задаются вопросом: «Зачем придумали любовь?» После выступления проведу небольшой наставнический семинар. Еще чего не хватало! Ох, уж мне этот Сергей Лазарев.

Ф. 1 отряд Сергей Лазарев

Н. Она загадка 21 века. Она неординарная и эксцентричная, королева поп музыки. Всегда на пике популярности и славы--неподражаемая Леди Гага.

Ф. 2 отряд Леди Гага

М. Выход нового хита этого исполнителя накрыл танцем в ритме cangnam style всю Азию и большую половину Европы. Нет ни одного исполнителя, который бы не добавил в свой новый хит этот бешеный ритм, созданный корейским певцом, имя которого PSY.

Ф. 2отряд PSY

М. Ты слышишь шипение? По-моему это змеи.
Н. Не просто змеи, а королевские кобры.
М. А ты откуда знаешь?
Н. Как ты думаешь, кто их сюда направил?
М. А я, можно подумать, так удивилась. Что ж встретим достойно их аплодисментами. 4 отряд!

Ф. 4 отряд змеи

Н. Самый надежный способ защитить себя от воздействия темной энергетики это носить серебряные украшения. А если ты не хочешь, то эти исполнители тебя заставят со своей песне «Мама Люба давай!»

Ф. 3 отряд «Серебро»

М. Куда не пойди везде можно услышать его песни. В каждой из них он очень разный, то обещает «Все для тебя», то он вечный «Странник», то говорит «Ну вот и все я ухожу из твоей жизни». Всегда ваш, всегда разный Стас Михайлов.

Ф. 3 отряд «Стас Михайлов»

Н. Афродита, а ты знала, что изначально восточный танец живота танцевали мужчины и только спустя некоторое время его освоили женщины, добавив в него грациозность и легкость движений.
М. Нет, не знала. Но с удовольствием бы посмотрела на этот танец.
Н. Держись, детка. Встречаем 1 отряд.

Ф. 1 отряд Восток

Н. Да, вот такие мы парни умницы.
М. Замахнулись, ничего не скажешь. Смотрела с удовольствием.
Н. Но на этом сюрпризы не заканчиваются, потому что на эту сцену выйдет гениальная актриса, самая красивая женщина 20 века, покорившая сердце американского президента Кэнади. Прелестная, раковая -- Мерлин Монро.

Ф. 4 отряд Мерлин Монро

М. Если госпожа Монро идеал настоящей женщины, то герой фильмов «Асы», «Бинго Бонго», «Укрощение строптивого» -- идеал настоящего мужчины. Обаятельный, по доброму смешной и страстный итальянец Адриано Челентано.

Ф. 4 отряд Адриано Челентано

Н. В любви она первый проводник, ей не надо никакого чина, главное чтоб, чтоб в жизни возник настоящий мужчина. А таких у нас полно. Правда мужики? Верка Сердючка, мы тебя ждем!

Ф. 5 отряд Верка Сердючка

М. Песни этого исполнителя трогают за душу. Он обладает большим диапазоном голоса. Певец счастливый как никто—Григорий Лепс.

Ф. 5 отряд Лепс

Н. Афродита, как не крути, а мы все же лучшие. Только зря время потеряли. Ничего твое соревнование не решило.
М. Ну, как не крути, а вшивому -- баня. Хотя чему я удивляюсь, бог войны все-таки. Хорошо батл так батл.

Ф. 7 отряд

М. Все, доволен?
Н. Ты будешь, удивлена, но нет. Я все задаюсь вопросом, неужели нельзя разделить территорию на двоих? Делить то нам нечего.
М. Слава Зевсу! Дошло! Проблем и без тебя хватало. Мне силы нужны. Я только что с земли вернулась.
Н. А чего тебя туда занесло? Олимпа мало?
М. Нет, я любимого своего искала. Сердце хотела ему свое отдать. А он меня отверг. Представляешь? Меня богиню красоты и любви.
Н. Так, я ему сейчас покажу. Ты смотри сестру мою обидел паршивец…
М. Не стоит. Мы сами все решили кому и да и зачем это надо.

Ф. Марина и Богдан

Н. Как бы там ни было. Главное, что мы вместе.
М. Такие разные: твои воины и мои купидоны, но их объединяет одно—любовь к этому прекрасному миру.
Н. Пошли домой, Афродита. Нам уже пора.
М. До свидание Лед и пламя. Только твоя маги открыла нам путь к примирению.

БОЙ-ГЬОЛ – ШОУ

БОЙ-ГЬОЛ – ШОУ


Ведучий: Доброго дня, дівчата!
Доброго дня, хлопці!
Доброго дня, дружина «Горизонт»!


   Одвічна боротьба, постійні суперечки – хто кращий, хто сміливіший, хто спритніший, хто креативніший і от сьогодні ми матимемо змогу це з’ясувати, томущо сьогодні в таборі ми проводимо «Бой-гьол – шоу»


   Зараз я попрошу вас розташуватися у «Зеленому театрі» дещо незвично. Хлопчиків 6, 5 і 4 загонів я попрошу пересісти до хлопців 1, 2 і 3. А дівчаток 1, 2 і 3 загонів до меншеньких. (пересідають). Я рада вітати вас на «Бой-гел – шоу». Шоу – це гра, а у кожної гри мають бути свої правила! Я назву ці правила, а ви їх покажете! Домовилися? Протягом гри можна:

 • тупати і плескати в долоні! (зал)
 • кричати! (зал)
 • танцювати і співати! (зал)
 • вітати один одного оплесками! (зал)
 • хлопцям вітати дівчат! (зал)
 • дівчат – хлопцям! (зал)
 • надсилати один одному повітряні поцілунки!


   Правила відомі, давайте розберемося на команди. Нам необхідно по 1 дівчинці та хлопцю з усіх загонів, а з 1 загону – 2 учасниці і 2 учасника. Запрошую дівчаток. Запрошую хлопців. (Одягаємо в футболки). Доки наші команди придумають собі назву та девіз.Дозвольте представити журі та оголосити правила гри! (представлення)


   На наші команди чекає 7 конкурсів, які будуть обмежені часом. Кожен конкурс оцінюється в 5 балів.(Представлення команд)
Ну, що команди готові, а вболівальники? Що ж будемо починати!!!

1 конкурс - «Бліц»
Дати якнайбільше відповідей за 90 секунд – відповідь проста «Чоловік» чи «Жінка»
Для хлопців:
1. Перший президент України? (чоловік – Грушевський)
2. Шостий знак зодіаку? (жінка – Діва)
3. Вихованець Робінзона Крузо? (жінка – Пятниця)
4. Хто автор вірша «Садок вишневий коло хати» (чоловік – Т.Г.Шевченко)
5. Хто отримав перемогу на Євробаченні з піснею «Wilddances»? (жінка – Руслана)
6. Віні Пух – це (чоловік – ведмідь)
7. Хто з українців вперше злітав у космос? (чоловік – Леонід Каденюк)
8. Автор слів гімну нашої держави? (чоловік – Павло Чубинський)
9.Майстер спорту міжнародного класу, має назву «Золота рибка»? (жінка – Яна Клочкова)
10. Начальник нашого табору? (жінка – Олена Миколаївна)


Для дівчат:
1. Памятник кому стоїть у Гадячі на вул. Шевченка (чоловікові – Шевченку)
2. Кому належить вислів «Подумаю об этом завтра»? (жінці – Скарлет О. Хара)
3. Хто полюбляв кататися верхи, та й ще на побитому? (жінка – Лисичка)
4. Автор музики гімну (чоловік – М. Вербицький)
5. Старший вихователь табору (жінка – Оксана Леонідівна)
6. П’ятий місяць року? (чоловік – травень)
7. Найкращий друг крокодила Гени? (чоловік – Чебурашка)
8. Найвища посада і титул за часів козацької України? (чоловік – гетьман)
9. Приходить з Дідом Морозом? (жінка – снігурка)
10. Кому важче визначити колір та відтінок? (чоловік)


Нагадую, конкурс оцінюється в 5 балів.


2 конкурс – «Збери літери»
   Для цього конкурсу мені необхідно 4 учасника з кожної команди. На вас будуть одягненні літери і спереду, і ззаду, я задаватиму питання, а ви повинні будете відповісти збираючи літери.
Першими почнуть хлопці.
Питання для хлопців
1. У людини обличчя, а в свині (РИЛО)
2. Якщо встати не з тієї, то настрій зіпсований (НОГА)
3. Перегони на автомобілях «Париж-Дакар» (РАЛІ)
4. Їх забивають бомбардири (ГОЛИ)
5. Жіноче ім’я, скорочено від Інгеборга (ІНГА)
6. Грошова одиниця Турції, струнний музичний інструмент (ЛІРА)
7. Там живуть миші (НОРА).


Питання для дівчат
1. Знаменита голлівудська акторка з прізвищем Хепберн (ОДРІ)
2. Жіночий знак зодіаку (ДІВА)
3. Кажуть, що вона – джерело життя, гарячу вимикають влітку (ВОДА)
4. З’являється на шкарпетці, коли не треба (ДІРА)
5. 450 депутатів одним словом (РАДА)
6. Сестра Надії та Любові (ВІРА)
7. Чоловіче ім’я, вкорочено від Володимир (ВОВА)


Реклама 4 загін.


3 конкурс – «Вгадай назву»
Прослухати і пантомімою показати назву пісні, а ваші колеги повинні вгадати за 90 секунд.
1. Хлопцям – Наталі «О, Боже, какой мужчина»
2. Дівчатам – ТІК «Вчителька»
Конкурс оцінюється в 5 балів.


4 конкурс – «Обмін ролями»
   Для дівчат – Зараз дівчатам доведеться зайнятися не властивою їм роботою – полювати на мамонта!
Команда стає на висхідну позицію – перед сценою. «Мамонт» – хлопець з прив’язаною повітряною кулькою. Він «бігає», дівчата за ним ганяються і повинні лопнути кульку. На це відводиться 90 секунд. Якщо завдання виконане, команда отримує 5 балів.


(грає музика, проведення конкурсу, результати оголошує журі)


   Для хлопців – Чим же займалися жінки у ті далекі часи? Коли чоловіки поверталися зі здобиччю, жінки починали обробляти м’ясо і шкіри, шити одяг. Саме цей процес чекає на хлопців. Вони будуть «зшивати» шкіри (пакети для сміття, жатий папір, пакувальний папір степлером і скочем ). У вас є 90 секунд. Час пішов. Отримує 5 балів, якщо впорається.


Реклама 3 загін.


5 конкурс – «Хто швидше» - «Наскельний живопис»
   Конкурсанти отримують баночку з гуашшю і пензлика. Хлопці малюють портрети дівчат, дівчата – хлопців. «Скелі» – це обличчя глядачів. Хлопці працюють з дівчачою половиною зали, дівчата – з хлопчачою! Перемагає та команда, яка встигне намалювати більше портретів!


6 конкурс – «Хто я?»
   Вам прикріпили зображення, а ви повинні вгадати хто ви задаючи питання на які можна відповісти «ТАК» чи «НІ». Підказкою буде те, що це відомі особистості – сучасні і минулого століття. І , звичайно ж, ви маєте обмеження в часі – 90 секунд.


Реклама 2 загону.


7 Фінальний конкурс – пісенний «Переспівка»!
   Дівчата співають пісні, де згадуються слова «Ой,…», а хлопці – українські народні. Зал підказувати не має права! На роздуми – не більше 10 секунд. Кожна правильна відповідь – 1 бал. Починаємо.


А зараз реклама 1 загону.

Підсумки. Нагородження команд.
   Ну а я не можу просто так закінчити наш захід, дивлячись на ці дві розділені половини зали. Давайте домовимось: я рахую до 10, усі дорослі відвертаються, а ви зробите так, щоб між дівчатами сиділи хлопці! (ведучий рахує до 10, а глядачі пересідають).


Усім спасибі! Гляньте, як змінилася зала! А давайте закінчимо захід зізнанням у коханні!


(Хлопці по команді кричать: «Дівчата, ми вас любимо!»,
дівчата по команді кричать: «Хлопці, ми вас любимо!»)


   От і добре! Ми ще раз переконалися, що в «Горизонті» зібралися прекрасні діти! На цьому наше свято закінчено! А ми зустрінемося завтра на цьому місці, в цей же час!