Меню

Програма гуртка «Мандрівничок»


З метою дотримання основних принципів єдності, наступності і безперервності системи освіти, забезпечення всебічного розвитку дітей як особистості і найвищої цінності суспільства, розвиток їх талантів, розумових і фізичних здібностей та підвищення освітнього рівня розроблені керівником гуртків Переяслав-Хмельницької міської Станції юних туристів Палатною О.М. туристсько-краєзнавчі програми «Мандрівничок» (для дітей старшого дошкільного віку) та «Юні мандрівники» (для дітей молодшого шкільного віку).
/ Переяслав-Хмельницький: 2011 – 32 с./

Схвалено рішенням засідання
науково-методичної ради
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів ( Протокол №3 від 07.04.2011р.)


Відповідальний за випуск: А.І. Близнюк,
директор Переяслав-Хмельницької
міської Станції юних туристів

Програма гуртка
«Мандрівничок»
(для дітей старшого дошкільного віку)

tur1

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

   Турисько-краєзнавча діяльність відіграє важливу ідеологічну, пізнавальну, оздоровчу роль, вона активно впливає на формування здорового способу життя і тих високих моральних якостей, вихованню яких приділяється особлива увага в сучасний період. Туризм є найбагатограннішим видом діяльності людини, надає їй можливість для самовдосконалення, формування високих морально-вольових і фізичних якостей, а дитячий туризм – це насамперед здоров’я дітей, їх фізичне загартування, рухова активність, захоплюючий вид активного відпочинку. Краєзнавство – золотий запас нашої духовності, це вивчення природи і природних багатств, історії побуту і культури населення, його господарчої діяльності, вивчення й охорона пам’ятників та визначних об’єктів на порівняно невеликій території, це живе пізнання навколишнього світу, поглиблене ознайомлення з найближчим природнім і соціальним середовищем, метою якого є пробудження у дітей ціннісного ставлення до природи, людей, минулого і сьогодення.

   Туристсько-краєзнавча діяльність у дошкільному закладі передбачає ознайомлення дітей з туристсько-краєзнавчими особливостями рідного міста та його околиць; з елементами народознавства (міфами, легендами, казками, народними святами тощо); з правилами поведінки під час мандрівок; з охороною природи; з природними особливостями, історією та географією рідного краю; з екологічним вихованням; з активним відпочинком, рухливими іграми на свіжому повітрі та в приміщенні. У процесі занять туристи - дошкільнята навчаються долати не складні природні перешкоди, розпалювати вогнище, упаковувати рюкзачок, ставити намет, набувати інших туристських навичок, отримують елементарні знання з валеології та медицини.

   Новизна даної програми полягає в тому, що орієнтована вона на дітей дошкільного віку (5 – 6 років). Програма складається із розділів, які у свою чергу поділені на теми. Теми занять тісно пов’язані з життєвим досвідом дитини, обсягом її знань, умінь та навичок, а також дають відповіді на питання, які виникають в процесі роботи.

   Гурток комплектується з дітей однієї вікової групи. Заняття проводяться переважно в ігровій формі і спрямовані на розвиток творчої активності дітей. Тривалість заняття 30 хвилин. Планується проводити 2 заняття на тиждень, 1 раз на місяць ( у вихідний ) – проведення прогулянок у парк, на луки, екскурсій до музеїв, подорожей. Екскурсії тривають переважно 2 години, подорожі – 4 години. Вся робота проводиться у співпраці з батьками, у тісному контакті з сім’єю. Програма передбачає проведення туристичних свят – “Свято першої подорожі ” ( на початку), “Тато, мама, я – туристська сім’я ” (після ознайомлення з елементами техніки пішохідного туризму), “Посвята у юні туристи ” (у кінці).

    Краєзнавче-туристська діяльність готує дітей до життя, сприяє фізичному розвитку дітей, загартовує організм, формує їх світогляд, привчає до самообслуговування, розвиває спостережливість, кмітливість, формує позитивні моральні якості – як особистісні та і колективні – сприяє патріотичному, екологічному, естетичному та трудовому вихованню.

   Проведення дослідницької діяльності під час прогулянок, подорожей сприяє пізнанню дитини взаємозв’язків у природі, формуванню стійкого інтересу до навколишнього середовища.

НАВЧАЛЬНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

plan1

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ “Разом до туристської родини. ”
Теоретична частина:
Види туризму. Коли і як виникли мандрівки, їх значення. Основні види туризму: пішохідний, гірський, велосипедний, водний, вітрильний.
Етика туриста. Гостинність, взаємодопомога, шанобливе ставлення до природних та історичних об’єктів, дотримування традицій, звичаїв місцевості, в якій відбувається подорож тощо.
Правила, закони, традиції справжніх туристів. Правила поводження на природі. Закон колективу. Закон товаристськості. Закон взаємодопомоги. Закон поваги. Закон критики. Закон непримиренності.
Практична частина
Розгляд слайдів, альбомів, відеофільмів. Намалювати малюнок на тему «Я подорожую по рідному краю».
2. Історія та географія рідного краю.
Теоретична частина:
Моя родина. Імена членів родини. Походження прізвища. Військова слава. Традиції у родині.
Моя вулиця. Вулиця, на якій ти живеш. Походження назви. В якому районі міста вона знаходиться. Твої сусіди.
Моє місто. Походження назви. Особливості рідного міста. Географічне положення. Ознайомлення з емблемою міста. Краєзнавчі об’єкти та історичні місця.
Моя країна. Країна, в якій ти живеш. Походження назви. Географічне розміщення. Символіка: герб, прапор.
Топоніміка. Походження назв мікрорайонів, вулиць. річок тощо.
Практична частина:
Розгляд слайдів, альбомів, відеофільмів. Екскурсії рідним містом. Зображення емблеми міста, державного герба та прапора. Робота з картографічним матеріалом (карта міста, України, світу).

3. Абетка туризму.
Теоретична частина:
Спорядження туристів. Види туристського спорядження ( особисте та групове). Рюкзачок–помічничок. Розповідь про правильність укладки рюкзачка.
Туристські вузли. Розповідь про туристські вузли: для чого вони потрібні та де їх використовують.


Практична частина:
Гра «Що з речей потрібно туристу у подорожі ?». Гра – пазл «Упакуй рюкзачок». Укладка рюкзачка. Гра – естафета «Хто швидше збереться в подорож» . Вузликова гімнастика.
4. Основи бівачних робіт.
Теоретична частина:
Правила поводження на природі. Розповідь про те, як правильно себе поводять на природі справжні туристи.
Вибір місця для вогнища. Розповідь про правильний вибір безпечного місця для розпалювання вогнища без шкоди для довкілля. Як правильно розпалювати вогнище( багаття). Берегти природу та навколишнє середовище – основний закон туристів.
Типи кострищ. Розповідь про типи кострищ та їх використання.
Практична частина:
Перегляд слайдів, фотоілюстративного матеріалу. Самостійне викладання різних видів вогнищі з дерев’яних паличок. Встановлення намету.
Проведення «Свята першої подорожі» (розпалювання вогнища, викладання емблеми (малюнка) з природних матеріалів, укладка рюкзачка, встановлення намету).
5. Елементи техніки пішохідного туризму.
Теоретична частина:
Техніка подолання перешкод: подолання умовного болота по жердинах та купинах; підлаз; маятник; переправа по мотузці з перилами; переправа через річку по колоді. Розповідь про те, як можна подолати перешкоди в туристській подорожі з використанням слайдів, фотографій, відеофільмів.
Практична частина:
Подолання умовного болота по жердинах. Подолання умовного болота по купинах. Гра «Слідки». Подолання завалу (підлаз). Подолання умовного струмка за допомогою маятника. Переправа через умовну річку по мотузці з перилом. Переправа через умовну річку по колоді. Проведення гри-естафети. Свято «Тато, мама я – туристська сім’я». Свято «Посвята в юні туристи».
6. Елементи орієнтування на місцевості.
Теоретична частина:
Орієнтування на місцевості. Розповідь про те, для чого потрібно вміти орієнтуватись на місцевості, як визначати сторони горизонту. Ознайомити з компасом, як ним користуватись та як орієнтуватися без компасу.
Топографічні знаки. Розповідь про лінійні, площині та точкові топографічні орієнтири (об’єкти). Ознайомлення із знаками топографічних карт.
Елементи картографії. Розповідь про відмінність географічної та топографічної карти.
Практична частина:
Гра «Компас».
Робота з картками, на яких зображені топографічні знаки. Топографічний диктант (малювати названий топографічний знак).
Робота з топографічною картою. Гра – пазл «Складання план-схеми дитячого садочка».
7. Навчання елементам валеології та медицини.
Теоретична частина:
Правила особистої гігієни. Умивання. Догляд за ротовою порожниною і зубами. Догляд за вушною раковиною. Догляд за порожниною носа.. Догляд за ногами. Догляд за волоссям. Догляд за нігтями, руками.
Загартування. Розповідь про способи загартування та його роль у зміцненні здоров’я.
Цікава медицина. Наше тіло. Розповідь про причини виникнення травм, як запобігти їх отриманню. Способи надання першої долікарської допомоги при легких травмах. Аптечка.
Практична частина
Загадки для дітей про предмети гігієни. Вірші про особисту гігієну. Фізкультхвилинки.
Перегляд малюнків про будову тіла людини.
Гра «Надай першу допомогу».
Свято-розваги «Здоров’я всьому голова».
8. Загальна та спеціальна підготовка юних туристів.
Практична частина:
Різноманітні фізичні вправи та рухливі ігри на розвиток швидкості («Швидкі діти», «Крокоміри»), сили ( «Швидше тягни», «Півники»), уваги, спритності та координації рухів («Сова», «Стежина», «Два морози» ) як у закритому приміщенні, так і на подвір’ї ( у лісі, парку чи саду).
9. Підготовка до подорожі.
Теоретична частина:
Вибір маршруту. Розповідь про те, як вибирається маршрут та для чого це потрібно.
Вибір одягу та взуття. Розповідь як правильно обрати одяг та взуття для подорожі.
Розподіл обов’язків. Ознайомлення з можливим розподілом обов’язків у подорожі, та для чого це потрібно. Характеристика обов’язків юних туристів.
Темп руху. Розповідь про важливість дотримання правильного темпу руху, та для чого потрібні відпочинки (привали) під час ходьби на маршруті.
Правила поведінки під час подорожі. Ознайомлення з правилами поведінки на маршруті, а також важливість їх дотримання.
Практична частина
Розгляд карти з нанесенням можливого маршруту.
Розподіл обов’язків між юними туристами. Гра «Збираємося в похід».
Пішохідна подорож вихідного дня разом з батьками. Ведення щоденничка подорожі. Намалювання малюнків, складання розповідей.


10. Природні особливості рідного краю.
Теоретична частина:
Рослинний світ. Ознайомлення з рослинами рідного краю. Лікарські рослини.
Тваринний світ. Ознайомлення з тваринами рідного краю.
Народна зоологія. Народні прикмети, легенди та перекази, повір’я, прислів’я. лічилки, скоромовки про тварин.
Явища природи. Розповідь про вплив сонця, вітру та води на навколишнє середовище.
Практична частина:
Розгляд малюнків із зображенням тварин та рослин рідного краю.
Розучування лічилок та скоромовок напам'ять.
Спостереження за природою та ведення календаря погоди.
Ботанічна вікторина та різноманітні конкурси.
Проведення подорожі.

11. Екологічне виховання.
Теоретична частина:
Людина і її діяльність в природі. Розповідь про позитивний та негативний вплив діяльності людини на довкілля.
Червона книга. Ознайомлення з рідкісними видами рослин та тварин, занесених до Червоної книги України.
Правила природокористування. Ознайомлення з правилами природокористування.

Практична частина:
Розгляд малюнків із зображенням тварин та рослин, занесених до Червоної книги України.
Посадка квітів, дерев на клумбі садочка (навесні). Догляд за клумбою садочка (весна – літо – осінь) та сезонні спостереження: зростання, цвітіння, зрілість. Збір насіння (осінь). Виготовлення годівнички для підгодівлі пташок взимку.
Проведення екскурсії-подорожі до річки, , лісу, на луки.
12. Народознавство.
Теоретична частина:
Легенди, казки та міфи рідного краю. Розповіді легенд, міфів, казок, які виникли на території рідного краю.
Календарні народні свята. Ознайомлення з основними народними святами відповідно до пори року: осінь – «Обжинки»; зима – «Святий Миколай», «Колядки, щедрівки» ; весна – «Стрітення», «Великдень»; літо – «Івана Купала», «Спас яблучний».
Практична частина:
Розучування народних прикмет, віршів, пісень. Народні святкові ігри та розваги.

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вихованці повинні знати:
- основні види туризму, види туристського спорядження, його використання та застосування;
- елементи техніки пішохідного туризму;
- основи орієнтування на місцевості;
- правила особистої гігієни та основи надання долікарської допомоги;
- свій рідний край, природу, рослинний та тваринний світ;
- свій родовід, його звичаї та традиції; звичаї народу рідного краю, історичні та пізнавальні місця й події рідного краю.

Вихованці повинні вміти:
- користуватися туристським спорядженням;
- в’язати найпростіші туристські та побутові вузли;
- долати умовні природні перешкоди;
- розрізняти топографічні знаки;
- користуватися речами особистої гігієни;
- надавати елементарну першу долікарську допомогу;
- вести природознавчі спостереження;
- виявляти бережливе ставлення до природи та навколишнього середовища;
- шанобливо і з повагою ставитись до родини, народних традицій і звичаїв, цінностей українського народу.

Програма гуртка
«Юні мандрівники»
(для дітей молодшого шкільного віку)

tur2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

   Туризм - це різносторонній виховний засіб направлений на розвиток духовних і фізичних сил учнів, формування характеру та оволодіння життєво необхідними навичками та вміннями. Заняття туризмом поповнюють нестачу рухової активності учнів, мають велику оздоровчу цінність, яка визначається перебуванням в природних умовах, позитивній дії різноманітних природних факторів у поєднанні з фізичною діяльністю, що є дуже важливим і актуальним у світлі сьогодення.

   Новизна даної програми полягає в тому, що більшість існуючих програм створено для учнів середнього та старшого шкільного віку. Створена програма орієнтована на учнів молодшого шкільного віку, відповідає початковому (загально розвиваючому) рівню навчання. Заняття туризмом в гуртку передбачають ознайомлення дітей з активним відпочинком, руховими іграми на свіжому повітрі та в приміщенні, з туристськими можливостями свого регіону, з правилами поведінки під час мандрівок, з правилами охорони природи. Під час занять у дітей формуються початкові навички та вміння, оволодівши якими вони зможуть приймати участь в одно -, двох і триденних подорожах. Для дітей мандрівки не просто ігри та забави, це уроки життя, набуття корисних навичок, відкриття нового світу.

   У процесі занять юні туристи вчаться долати природні перешкоди, готувати їжу, ставити намет, набувають інших туристських навичок. Все це створює підґрунтя для виховання трудових здібностей, фізичних та вольових якостей. Похідне життя зближує туристів, навчає їх жити в колективі.

   Гурток комплектується з 12 - 15-ти чоловік однієї вікової групи. Місячна сітка навчальних годин - 24-27, річна - 216.

   Заняття проводяться у формі бесіди переважно тривалістю 2 години, практичні заняття в приміщенні та на подвір’ї, екскурсії 4 години. Одноденні подорожі 8 годин, дводенні 14 годин, триденні 22 години. Мандрівки здійснюються у вихідні дні та під час канікул. Проведення багатоденної(ступеневої) подорожі – в сітку годин не включається.

НАВЧАЛЬНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

plan2

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття. (2 години).
Теорія (2 години).
Мета та завдання роботи гуртка в поточному році.
Інструктаж по техніці безпеки під час занять.

2. Туризм та його види. (2 години).
Теорія (2 години).
Виникнення туризму. Види туризму. особливості пішохідного туризму. Перегляд фотоілюстративного матеріалу, слайдів, кінофільмів.

3. Забезпечення безпеки у подорожах. (2 години).
Теорія (2 години).
Інструктаж по техніці безпеки, що передбачає питання руху на маршруті, поводження в таборі. Правила поведінки під час купання та поводження з вогнем.

4. Історія рідного краю. (22 години).
Теорія (4 години).
Історія та сьогодення рідного краю.
Практика (18 годин).
Проведення вікторини “Що ви знаєте про своє місто (село) ?”, краєзнавчого аукціону.
Організація та проведення екскурсій до місцевих музеїв.

5. Організація подорожі. (10 годин).
Теорія (2 години).
Вибір маршруту. Склад групи. Розподіл обов’язків. Приблизні норми навантажень для різних вікових груп.
Практика (8 годин).
Прогулянки та подорожі вихідного дня.

6. Туристське спорядження. ( 6 годин).
Теорія (2 години).
Індивідуальне, групове, спеціальне спорядження. Вимоги до користування та збереження.
Практика ( 4годин).
Укладка рюкзака. Ознайомлення із страхувальною системою.


7. Основні туристські вузли. (18 годин).
Теорія (2 години).
Туристські вузли, їх призначення, використання та способи в’язання.
Практика (16 годин).
Вивчення 12-ти вузлів (прямий, ткацький, зустрічний, грепвайн, провідник “вісімка ”, подвійний провідник, стремено, схоплюючий, академічний, брамшкотовий, удавка, булінь).
Навчальні змагання на швидкість в’язання вузлів.

8. Основи техніки подолання природних перешкод
на пішохідних маршрутах. (43 години).
Теорія (2 години).
Природні перешкоди на пішохідних маршрутах.
Практика (41 годин).
Індивідуальне та командне подолання технічних етапів “смуги перешкод ” (подолання річки убрід шеренгою (стінкою), “таджицьким ” способом; подолання канави, струмка, рову з використанням підвішеної мотузки (маятником); переправа по мотузці з перилами (паралельні мотузки); спуск та підйом по схилу за допомогою: альпенштока(жердини), перильної мотузки; рух по жердинах та купинах).
Навчальні змагання на швидкість подолання технічних етапів.

9. Облаштування біваку. ( 8 годин).
Теорія (4 години).
Вибір місця для ночівлі. Вимоги до постановки наметів та вибору
місця для приготування їжі. Способи встановлення наметів. Заходи по природо збереженню.
Практика (4 годин).
Навчальні змагання на швидкість та правильність встановлення намету.

10. Розпалювання вогнища (4 години).
Теорія (2 години) .
Вимоги до вибору місця для обладнання кострища. Типи вогнищ, їх використання.
Практика (2 годин).
Навчальні змагання на швидкість розпалювання вогнища.

11.Організація харчування у походах ( 12 годин).
Теорія (4 години).
Складання меню подорожі. Упаковка та транспортування продуктів харчування. Рецепти похідних страв. Кострове приладдя для приготування їжі.. Способи обеззараження води.

Практика (8 годин).
Складання меню для одноденної подорожі.
Подорож вихідного дня.


12.Природа та географія рідного краю ( 8 годин.)
Теорія (4 години).
Географічне положення. Водні об’єкти. Клімат. Рослинний і тваринний світ. Природоохоронна діяльність в подорожах та в повсякденному житті.
Практика (4 годин).
Проведення ігор на природоохоронну тематику. Конкурс “Хто є най спостережливішим?”, ботанічна вікторина, “брейн-ринг” із туристсько-краєзнавчими запитаннями.


13. Елементи топографії та орієнтування на місцевості (14 годин).
Теорія (4 години).
Типи карт. Загальне поняття про масштаб. Компас та його будова. Визначення азимуту. Орієнтування на
місцевості без компасу. Визначення відстаней за допомогою кроків.

Практика (10 години).
Рухливі ігри з елементами орієнтування.
Подорож вихідного дня з практичними завданнями по орієнтуванню.

14. Долікарська допомога ( 8 годин).
Теорія (4 години).
Рани та кровотечі, їх види. Перша допомога і способи обеззараження при кровотечах. Мозолі, потертості. Тепловий та сонячний удар. Перша допомога при утопленні. Знаходження пульсу, штучне дихання. Укуси комах, павуків, змій, отруєння грибами та ягодами, перша долікарська допомога.

Практика (4 годин).
Надання долікарської допомоги (обробка “рани ” йодом, зеленкою, перекисом водню; бинтування пальця чи кисті; накладання джгута на руку для зупинки кровотечі).

15.Загальна фізична підготовка.
Практика (17 годин).
Загальнорозвиваючі вправи (вправи на правильне дихання, біг на короткі дистанції у поєднанні із швидкою спокійною ходою, піднімання легких предметів до стомлення, вправи з подоланням власної ваги (підтягування, присідання, віджимання та інші). Рухливі ігри для розвитку швидкості ( "Миші та кіт" , "Гуси-лебеді", "Рибалка та рибки" та інші), для розвитку швидкісно-силових здібностей ( "Горобці-стрибунці", "Бій півників" та інші), для розвитку спритності ("Миші в коморі", "Подоляночка", "Лісовий квач" та інші).

16. Двох - і триденна подорожі.
Теорія (4 години), практика (36 годин).
Підготовка до подорожі включає: вибір маршруту, підбір та підготовка спорядження, розподіл обов’язків, інструктаж з техніки безпеки та ін.

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вихованці повинні знати:

- теорію туристської справи, види туристських подорожей та їх нормативи, права і обов’язки учасників подорожей;
- правила безпеки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей, види природних перешкод та способи їх подолання, правила безпеки поведінки, основні вимоги до туристської гігієни, основи надання долікарської допомоги;
- елементи топографії та орієнтування на місцевості, умовні знаки топографічних карт та карт спортивного орієнтування;
- свій рідний край, рослинний та тваринний світ, історичну спадщину, звичаї та традиції народу рідного краю.

Вихованці повинні вміти:

- користуватися туристським спорядженням, розпалювати вогнище, в'язати основні туристські вузли;
- користуватися компасом і картою, орієнтуватися на місцевості;
- організовувати подорож, безпечно долати природні перешкоди, облаштовувати туристський побут, готувати їжу в похідних умовах;
- надавати найпростішу першу долікарську медичну допомогу, запобігати травмам та ушкодженням;
- збирати, систематизовувати та оформляти зібрані краєзнавчі матеріали;
- бережно ставитись до природи та навколишнього середовища.


ЛІТЕРАТУРА
1 Владимирский Б.С. Выбираю тропу: Книга о туризме. – К : Молодь, 1990.
2 Ганопольский В. И. Уроки туризма: Пособие для учителей. – Минск: НМЦентр, 1998.
3 Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2003.
4 Дегтяр В.Д. Основи оздоровно-спортивного туризму: Навч.-метод. посібн. для закл. освіти - К.:Наук. світ.,2002.
5 Допкович В. В. Кравцов В. А. Юный турист. – М : Физкультура и спорт, 1954.
6. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995.
7 Коцур Н.І. Гармаш Л.С. Медичне забезпечення туристських походів (практичні рекомендації). – Переяслав-Хмельницький, 2002.
8 Никишин Л. Ф. Коструб А. А. Туризм и здоровье. – К: Здоровья 1991.
9 Нікольський В.В. Поради юним туристам – К : Радянська школа, 1955.
10 Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2002 р., м. Переяслав-Хмельницький). – К : Обрії, 2002 .
11 Спортивний туризм. Правила змагань. – Київ, 2008.
12 Спутник туриста / А.В.Бирюков, И.Я. Брауде, Б.Е. Владимирский и др.; сост. К. И. Вахлис – К : Здоровье , 1991.
13 Туризм в школе: Книга руководителя путешествия / И.А.Верба, С.М.Голицын, В.М.Куликов, Е.Г.Рябов. - М.: Физкультура и спорт, 1983.
14 Туризм – отдых, спорт, познание / Сост. П.П. Кувик К.: Реклама, 1983.
15 Формування здорового способу життя у дітей в навчально-виховних закладах малого міста засобами туристської роботи. Методичні рекомендації для студентів, учителів шкіл і батьків.– Переяслав-Хмельницький, Світа. 2000.
16 Шальнов Ю.Л. Здоровье туриста – М : Физкультура и спорт, 1987