Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ТУРИЗМ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ТУРИЗМ»

Вступ

   Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу є туристсько-краєзнавча робота, як ефективний засіб гармонійного розвитку учнівської молоді, її морального і фізичного загартування.

   Екскурсії і походи є однією з важливих форм розширення та закріплення знань учнів, викликають інтерес школярів до вивчення рідного краю. Цілісність туристсько-краєзнавчої роботи полягає, насамперед у тому, що через неї вдало здійснюється один з важливих принципів навчання і виховання - принцип єдності теорії і практики, зв’язку навчання з життям.

   Програма курсу "Туризм" розрахована на роботу з учнями-початківцями та включає такі розділи: основи топографії та орієнтування на місцевості, основи підготовки до туристської подорожі та основи спортивного туризму.

   Кількісний склад навчальної групи 12-15 учнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 20 год.

   Мета даної програми - оволодіння учнями базовими знаннями з туризму, орієнтування на місцевості та краєзнавства, уміннями та навичками проведення туристських походів та краєзнавчих досліджень.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:
- вивчення історії та природи рідного краю;
- виховання почуття дружби, колективізму, взаємодопомоги;
- формування здорового способу життя, систематичне вдосконалення фізичної і туристської підготовки, загартовування дитячого організму;
- формування екологічної та естетичної культури;
- виховання любові до природи, необхідності її охорони і збереження.

   Оволодіння основами туризму і краєзнавства дозволить учням збагатити свої знання з історії та географії рідного краю, а також забезпечить їх необхідними уміннями і навичками організації та проведення туристських походів, краєзнавчих досліджень.