Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ЖУРНАЛІСТИКА»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ЖУРНАЛІСТИКА»

Пояснювальна записка

   Запропонована програма розрахована на учнів середніх класів загальноосвітніх шкіл, які захоплюються журналістикою.
Юні журналісти ознайомляться з основами журналістської майстерності. В процесі роботи вони мають навчитися писати цікаві матеріали, збирати відповідну інформацію, удосконалювати власну майстерність.

   Основою діяльності групи стане створення працездатного колективу, багатого на цікаві ідеї та творчий потенціал за принципами діяльності справжньої редакції - творчого колективу однодумців з розподілом обов’язків.

Мета програми:
• створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення;
• формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їх активність у пошуках професії;
• вивчити основи журналістської майстерності.
У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:
I. Навчальні:
• озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської діяльності, особливості журналістське професії, а також про професії що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа сфер
• формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;
II. Виховні:
• формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;
• формування уявлення про журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;
• Пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;
• формування потреби в постійній підвищеній інформованості;
III. Розвиваючі:
• всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учнів та на цій основі формування професійної спрямованості.
Прогнозований результат навчання за програмою - створення інформаційного продукту; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.