Меню

ПРОГРАМА ГУРТКА «ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

ПРОГРАМА ГУРТКА «ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

Пояснювальна записка

   Основи технічного моделювання - це один із шляхів дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

   Програма розрахована на роботу з учнями 5-8 класів та включає такі розділи: виготовлення діючих іграшок та виробів із фанери, виготовлення контурних автомоделей та судно моделей на резиновому двигуні, виготовлення найпростіших літаючих моделей. Кількісний склад навчальної групи 12-15 учнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 20 год.

   Мета даної програми - розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності дітей через залучення до технічної творчості.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:
- засвоєння вихованцями початкових технічних і технологічних знань;
- розширення кругозору дітей;
- формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами та інструментами;
- виховання культури праці та технічної естетики;
- розвиток конструкторських здібностей, винахідливості, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, вміння застосувати набуті знання на практиці;
- виховання потреби у творчій самореалізації та формування стійкого інтересу до технічної творчості;
- виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.

   Робота за даною програмою є продовженням навчально-виховної роботи в школі. Програма спрямована на розвиток в учнів системного мислення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Програма включає відомості з фізики, астрономії, математики, історії, трудового навчання.

   Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу. В залежності від об'єму і складності виконуваних робіт, вони можуть виконуватись індивідуально або групами.