Меню

Для гармонійного розвитку дитин

Гуртки

Для гармонійного розвитку дитини важливо спрямувати її яскраві емоції у русло прагнення до творчої активності та самовдосконалення. В комплексі «Корчагінець» створено оптимальні умови для дитячої самодіяльності, зокрема працюють гуртки за інтересами.

Хореографічні гуртки

Народний танець сприяє вихованню високої внутрішньої культури особистості, її високих морально-естетичних якостей, гармонійному формуванню фізичного апарату дитини. Завдяки своїй доступній формі народні танці є першою сходинкою ознайомлення дітей з хореографічним мистецтвом.

ris1

Гурток сучасного танцю базується на вивченні популярних видів і стилів танцю. Його завдання дати дітям початкову хореографічну підготовку, формувати сучасні виконавські навички, виховувати культуру виконання рухів, пропагувати здоровий спосіб життя.

ris2

ris3

Силами хореографічних гуртків створені традиційні заходи «Корчагінський майдан’s», «Стартінейджер», та участь у різних концертах та фестивалях змін.

ПРОГРАМА ГУРТКА «ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

ПРОГРАМА ГУРТКА «ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

Пояснювальна записка

   Основи технічного моделювання - це один із шляхів дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

   Програма розрахована на роботу з учнями 5-8 класів та включає такі розділи: виготовлення діючих іграшок та виробів із фанери, виготовлення контурних автомоделей та судно моделей на резиновому двигуні, виготовлення найпростіших літаючих моделей. Кількісний склад навчальної групи 12-15 учнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 20 год.

   Мета даної програми - розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності дітей через залучення до технічної творчості.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:
- засвоєння вихованцями початкових технічних і технологічних знань;
- розширення кругозору дітей;
- формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами та інструментами;
- виховання культури праці та технічної естетики;
- розвиток конструкторських здібностей, винахідливості, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, вміння застосувати набуті знання на практиці;
- виховання потреби у творчій самореалізації та формування стійкого інтересу до технічної творчості;
- виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.

   Робота за даною програмою є продовженням навчально-виховної роботи в школі. Програма спрямована на розвиток в учнів системного мислення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Програма включає відомості з фізики, астрономії, математики, історії, трудового навчання.

   Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу. В залежності від об'єму і складності виконуваних робіт, вони можуть виконуватись індивідуально або групами.