Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

«Професійне самовизначення та розвиток лідерського потенціалу в учнівської молоді»

Пояснювальна записка

   Майбутня професійна еліта нашої держави сьогодні плекається у школі та позашкільних установах. Професійна орієнтація, як науково-практична система підготовки людини до вільного, самостійного і усвідомленого вибору професії, є комплексною системою.

   Основним завданням професійної орієнтації є підготовка учня до свідомого професійної самовизначення. Його здійснення пов’язане з активним впливом величезної кількості факторів об’єктивного і суб’єктивного змісту на психологічну сферу особистості учня, тому числі й розвиток лідерського потенціалу.

   Одним із вирішальних стратегічних шляхів вирішення проблеми розвитку особистості стимулювання в підростаючого покоління духовно-катарсичної активності, повернення індивіда до самого себе, самопізнання суб’єктом власних рис особистості, що відображаю її внутрішній світ, поведінку, Я-концепцію.

   Практичний матеріал програми націлений на підвищення рівня самооцінки, розвитку навичок ефективної комунікації, професійне самовизначення та подальшу соціалізації дитини у суспільстві, формування особистості, здатної пристосовуватися до змін суспільстві, бути лідером не тільки в конкретному середовищі, але й лідером у своєму житті.

   В основі програми - корекційні та розвивальні тренінгові заняття із використанням вправ, ігор, інформаційних повідомлень, методів арт-терапії, психологічних метафор, притч афоризмів, що сприяють професійному самовизначенню та формуванню лідерського потенціалу молоді.

   Метою програми є формування цілеспрямованості, активної життєвої позиції, вміння ставити життєві цілі, обирати ефективний стиль поведінки, визначати свій лідерський потенціал, розвиток навичок самоаналізу, рефлексії, оволодіння способами конструктивного спілкування та презентації лідерських рис.

   По закінченню курсу в учнівської молоді сформується установка на власну активи самопізнання та вибір професії, уміння аналізу власних потенційних можливостей відносно ринкових потреб, покращаться комунікативні уміння та навички, підвищиться самооцінка тощо.

   Форма проведення: групові заняття.