Меню

ПРОГРАМА ГУРТКА «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

ПРОГРАМА ГУРТКА «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

Пояснювальна записка

   У наш час до художнього мистецтва відносять твори, намальовані за допомогою комп’ютерних засобів, так звана, комп’ютерна графіка. За допомогою багатьох комп’ютерних програм сучасні митці створюють фантастичні пейзажі, портрети, натюрморти, тривимірні картини та інше. Але для створення цих картин треба знати принципи створення художніх творів, опановувати комп’ютерні технології, вміти користуватися графічними редакторами.

   Художнє мистецтво – це один із найпоширеніших видів дитячої творчості, у якому діти виражають свій внутрішній світ. Саме для дітей, які цікавляться створенням художньої комп’ютерної графіки, мають бути створені умови для занять у профільних гуртках.

   Метою програми формування компетентностей особистості у процесі опанування художньою комп’ютерною графікою.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
- Пізнавальна компетентність полягає у засвоєнні знань види комп’ютерної графіки, растрові графічні та векторні редактори.
- Практична компетентність, яка полягає у формуванні навичок виконання різноманітних жанрів художніх творів; уміння працювати з растровими, векторними редакторами.

   При засвоєнні програми відбувається формування знань про основні види комп’ютерної графіки, про можливості програмного забезпечення для створення графічних творів, про растрову графіку та растрові графічні редактори, про векторну графіку та векторні графічні редактори, про принципи малювання художніх об’єктів.

   На практичних заняттях учні набувають умінь і навичок виконання різноманітних за жанрами художніх творів: пейзажів, портретів, натюрмортів, анімації, тривимірних об’єктів та картин, навчаються використовувати можливості комп’ютера, та операційної систем, оволодівають прикладними програмними засобами, вихованці вчаться створювати gif-анімацію.

   Програма розрахована на використання у навчальному процесі графічних редакторів, які поширюються безкоштовно, а саме: растрові - Gimp та Paint.Net, векторні - CADE, Inkscape, для створення анімації - Gimp.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні мають знати:
- типи комп’ютерної графіки і програмне забезпечення для роботи з зображенням;
- основні етапи створення графічного файлу;
- принципи побудови растрового зображення, інструменти растрових графічних редакторів;
- принципи побудови векторного зображення, способи створення зображення за допомогою векторного редактору;
- принципи створення анімації, способи створення покадрової анімації;

Учні мають вміти:
- працювати з графічними редакторами;
- малювати на площині геометричні фігури;
- за допомогою простих геометричних фігур створювати перспективу та ефект тривимірності;
- малювати за допомогою растрових інструментів пейзажі, портрети, тварин, людей та інше;
- за допомогою векторних редакторів розробляти ілюстративний матеріал;
- на основі растрових малюнків створювати кадрову анімацію типу gif.