Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «АСТРОНОМІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «АСТРОНОМІЯ»

Пояснювальна записка

   Процесам реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу, притаманні тенденції, орієнтовані на широку диференціацію, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти. Профільне навчання - це вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення. Цикл курсів «Морехідна астрономія» є складовим елементом багатьох профілюючих морських спеціальностей. У сучасних умовах астрономічні методи визначення місця розташування судна у відкритому морі є єдиними автономними та достовірними. Разом з тим на вивчення астрономії в загальноосвітній школі відводиться кількість годин, яка не дає можливості ознайомити учнів з такими методами.

   Тому основна мета і завдання курсу «астрономія» — ознайомити учнів з об'єктами зоряного неба, зокрема деякими видимими небесними світилами, надати уявлення про способи визначення місця розташування судна у відкритому морі, використовуючи координати видимих небесних світил.

   Цикл складається з двох курсів: «Основи практичної астрономії» та «Корабельні астрономічні вимірювання». Теми, які увійшли до складу програм курсів, дають знання про сферичні координати світил, способи вимірювання часу, проведення розрахунків координат видимих світил.

   Під час викладання предмета слід використовувати міжпредметні зв'язки з природознавством, географією, фізикою.

   Основна форма навчання — класно-урочна. Навчальний матеріал має закріплюватися практичними роботами, спостереженнями в телескоп.

   Результати навчальних досягнень:

   Наприкінці вивчення програми учні повинні мати уявлення про роль морехідної астрономії у судноводінні, про основні сузір'я Північної півкулі, вміти розраховувати поясний час, місцевий та судновий час, годинні кути та схилення світил. Учні повинні вміти знаходити основні сузір’я та зірки на небі.