Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «МАТЕМАТИКА»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «МАТЕМАТИКА»

Пояснювальна записка

  На сучасному етапі розвитку людства, коли математика знайшла широке застосування в усіх галузях людської діяльності, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.

   Мета курсу - всебічний розвиток особистості кожного учня на основі врахування індивідуальних інтересів і нахилів, розширення і поглиблення математичних знань учнів, ознайомлення учнів з деякими загальними математичними ідеями та формування у них математичного світогляду.

Основні завдання курсу:
- формувати в учнів систему математичних знань, умінь і навичок, потрібних в подальшому навчанні та майбутні професійній діяльності;
- розвивати в учнів логічне мислення, алгоритмічну і графічну культуру, пам'ять, увагу, інтуїцію;
- формувати в учнів стійкий інтерес до вивчення математики, розвивати їх математичні здібності.

   Програма подана у табличній формі, що містить дві частини: зміст навчального матеріалу і вимоги до навчальних досягнень учнів.

   Організовуючи роботу учнів на заняттях, можна заслуховувати доповіді учнів, розглядати декілька способів розв’язування тієї самої задачі; вимагати від учнів не лише знання математичних фактів, а й їх обґрунтування.