Меню

ПРОГРАМА ГУРТКА З НАРОДОЗНАВСТВА «ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ»

ПРОГРАМА ГУРТКА З НАРОДОЗНАВСТВА «ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ»

Пояснювальна записка

   Сьогодні, в час національно – державного відродження, коли український народ піднявся до свого етнічного самоусвідомлення, своєї самоіндефікації в сучасному світі, коли він так гостро потребує знань про самого себе, свої витоки і свою історичну долю, яка може віщувати його майбуття, всі ми звертаємо погляди до щойно відроджуваної науки - народознавства.

   Піднесення національної культури неможливе без системи знань про український народ, особливості його побуду й трудової діяльності, зокрема, основних і допоміжних галузей господарства, домашніх промислів та ремесел, без знання народного одягу, харчування, народної медицини й календаря, а також сімейної (родинної) обрядовості, світоглядних уявлень, вірувань, народної моралі, без знання свого роду і народу.

   Проблема виховання національної свідомості та самосвідомості, моральних якостей школярів в умовах нашої держави є першочерговою. Отже, сьогодні, як ніколи, посилюється відповідальність навчальних закладів за виховання національно свідомої молоді.

   Інноваційність програми полягає у тому, що діти вивчають не лише звичаї, обряди, традиції українського народу взагалі, але й зокрема своєї родини і свого міста.

   Метою цієї програми є розширення знань молоді про духовну культуру нашої держави засобами етнопедагогіки.

В залежності від контингенту, умов та ситуації завданнями програми можуть бути такі:
- виховання пріоритету сім’ї на засадах української родинної педагогіки, традиціях високої моралі;
- створення в сім’ї та освітніх закладах сприятливих умов, які б забезпечували підвищення здатності учнів до засвоєння нових знань, умінь і навичок;
- виховання духовного здоров’я учнів, формування в них почуття власної гідності і самооцінки;
- виховання патріотичних почуттів та національної свідомості;
- залучення учнів до вивчення історії, культури та побуту українського народу;
- формування свідомого громадянина України.

На закінчення вивчення курсу учні повинні вміти:
- володіти базовими знаннями про побутову культуру українців;
- вміти виконувати жартівливі та побутові пісні Волині;
- вміти попередити конфліктні ситуації;
- знати обряди та звичаї нашого народу.