Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ Ж А Р О Ч Н О Ї Ш А Ф И

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №_______

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ж А Р О Ч Н О Ї Ш А Ф И

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, якi обслуговують жарочну шафу повиннi бути проiнструктованi з правил технiки безпеки та безпечної експлуатацiї жарочної шафи

   1.2. Жарочна шафа повинна бути закрiплена за конкретним працiвником харчоблоку.

Floppy-DiskІОП при використанні жарочної шафи.DOC

 

   1.3. На жарочну шафу що знаходиться в експлуатацiї повинен бути технiчний паспорт (підприємства виготівника).

   1.4. З метою найскорiшого та безпечного вмикання та вимикання жарочної шафи , пусковий пристрiй повинен бути поблизу робочого мiсця.

   1.5. Електропроводка підключення, яка знаходиться в робочій зоні, повинна бути захищена вiд можливих механiчних ушкоджень ( в металевій трубі)

   1.6. З метою попередження загоряння iзоляцiї проводiв, при перевантаженнi мережi, встановлюються плавкi запобіжники, пристрої автоматичного вимикання електроструму.

   1.7. Жарочна шафа повинна бути надiйно занулена (заземлена).

   1.8. Жарочна шафа встановлюється на вiдстанi, не менше 0,5м (50см) вiд стiн та перегородок примiщення.

   1.9. Пiд час роботи на жарочній шафі на працiвника можливий вплив таких небезпечних та шкiдливих факторiв:

   - розбризкування гарячого жиру;

   - ураження електрострумом;

   - опiк вiд доторкання до розiгрiтих частин обладнання;

   - чадний дим.

   1.10 Робоче мiсце обладнується вентиляцiєю.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Працiвники повиннi одягнути спецодяг.

   2.2. Перевiрити справнiсть жарочної шафи: наявнiсть заземлення (металевого зв'язку); справнiсть пристрою перекидання; справнiсть термостату тощо.

   2.3. До роботи допускаються працiвники, якi пройшли iнструктаж у вiдповiдностi до дiючого в закладі Положення про спеціальне навчання.

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Дотримуватися встановлених правил завантаження та розвантаження .

   3.2. Завантаження шафи проводити тільки при вимкнутому стані.

   3.3. Всi роботи з технiчного обслуговування та ремонту жарочної шафи проводити тільки пiсля повного вiдключення її вiд електромережi i в охолодженому станi.

   3.4. На жарочній шафі повинен бути встановлений терморегулятор, який в автоматичному режимі підтримує температуру в межах 100-350оС, що попереджує перегрів обладнання.

   3.5. Жарочна шафа повинна бути встановлена горизонтально і стійко. Не допускається її нестійке положення.

   3.6. В робочому режимі дверцята шафи повинні бути щільно зачиненими.

   3.7. Робоче мiсце забезпечується діелектричним гумовим килимком або іншою діелектричною пiдставкою.

   3.8. Не можна зверху на шафу класти сторонні предмети, а також захаращувати проходи навколо шафи. Особливо це стосується предметів з горючих матеріалів.

   3.9. Електрична частина жарочної шафи обслуговується тiльки електромеханiком.

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   3.10. Допускати до роботи стороннiх, а також осiб не знайомих з будовою електрошафи та правилами її експлуатацiї.

   3.11. Залишати працюючу жарочну шафу без нагляду навіть на короткий термін

   3.12. Проводити регулювання, ремонт жарочної шафи без попереднього вимкнення iз електромережi.

   3.13. Експлуатацiя жарочної шафи разi її несправностi, як електричної так і механічної частини.

   3.14. Експлуатацiя жарочної шафи у разi не проведення електротехнiчних вимiрiв опору заземлюючого пристрою та опору iзоляцiї електропроводки.

   3.15. Порушувати вимоги правил безпечної експлуатації викладені в технічному паспорті підприємства виготівника.

   3.16. Встановлювати електроконтакти термостату на температуру бiльшу нiж допускається технічним паспортом.

   3.17. Працювати при вiдсутностi вентиляцiї.

   3.19. Працювати без дiелектричної пiдставки на робочому мiсцi.

   3.20. Штучно охолоджувати нагрівальні елементи та робочі поверхні жарочної шафи холодною водою тощо.

   3.21. Знаходження поряд з шафою ( на відстані простягненої руки ) незагороджених дiелектричною загородкою систем опалення, водогону, каналiзацiї.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Вимкнути жарочну шафу iз електромережi.

   4.2. Прибрати робоче мiсце.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус – негайно виключити устаткування і виключити рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботи відновити лише після усунення всіх несправностей.

   5.2.У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі усіма наявними засобами пожежогасіння; повідомити керівника навчального закладу, пожежну службу, вжити заходи з евакуації дітей з приміщення.

   5.3.У випадку травмування працівників навчального закладу необхідно скористатися медичною аптечкою та звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу.

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому.

   Перша допомога при опіках: при наданні першої допомоги при опіках, слід швидко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинувши на людину, яка горить, будь-яку цупку тканину і щільно притиснувши її до тіла. Тліючий одяг знімають або обливають його водою.

   При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

   Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10—15 хв. Обпечене місце промити 5 % розчином перманганату калію, або 10 % розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіків їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10—15 хв, потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накривають марлею.

   Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'являється почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують.

   При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікарню. При опіках не слід розрізати пухирів, віддирати шматки одягу, які прилипли до рани.

    

   Розроблено:

   Завідуючим харчоблоком_______________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО: ______________________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)