Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСКОВОРОДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСКОВОРОДИ

1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працівники харчоблоку, якi обслуговують електросковороду повиннi бути проiнструктованi з правил техніки безпеки та безпечної експлуатації електросковороди.

   1.2. Електросковорода повинна бути закрiплена за конкретним працiвником харчоблоку.

Floppy-DiskІОП при використанні електросковороди.DOC

 

   1.3. На електросковороду, що знаходиться в експлуатацiї повинен бути технiчний паспорт (заводу виготовлювача).

   1.4. З метою найскорiшого та безпечного вмикання та вимикання електросковороди, пусковий пристрiй повинен бути поблизу робочого мiсця.

   1.5. Електропроводка пiдключення повинна бути захищена вiд можливих механiчних ушкоджень.

   1.6. З метою попередження загоряння iзоляцiї проводiв, при перевантаженнi мережi, встановлюються плавкi запобiжники.

   1.7. Електросковорода повинна бути надiйно занулена (заземлена).

   1.8. Електросковорода встановлюється на вiдстанi, не менше 0,5м (50см) вiд стiн та перегородок примiщення.

   1.9. Пiд час роботи на електросковородi на працiвника можливий вплив таких небезпечних та шкiдливих факторiв:

   - розбризкування гарячого жиру;

   - вилив гарячого жиру на руки, ноги при зливаннi його iз сковороди;

   - ураження електрострумом;

   - опiк вiд доторкання до розiгрiтих частин обладнання;

   - чадний дим.

   1.10 Робоче мiсце обладнується вентиляцiєю.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Працiвники повиннi одягнути спецодяг.

   2.2. Перевiрити справнiсть електросковороди:

   - наявнiсть заземлення (металевого зв'язку);

   - справнiсть пристрою перекидання;

   - вiдповiдний рiвень масла в рубашцi;

   - вiдсутнiсть трiщин на днi сковороди;

   - справнiсть термостату тощо.

   2.3. До роботи допускаються працiвники, якi пройшли iнструктаж у вiдповiдностi до дiючого Положення про правила безпечної експлуатації.

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Дотримуватися встановлених правил завантаження та розвантаження чашi сковороди продуктами.

   3.2. Перекидання чашi сковороди необхiдно проводити плавно, без ривкiв i тiльки пiсля вимкнення (в положеннi "Вiдкл".)

   3.3. Всi роботи з технiчного обслуговування та ремонту сковороди проводити тiльки пiсля повного вiдключення її вiд електромережi i в охолодженому станi.

   3.4. При завантаженi, розвантаженi сковороди обов'язково користуватися спецiальними сiтками тощо.

   3.5. При завантаженi посуд з продуктами необхiдно нахиляти в сторону ванни з жиром "вiд себе" захищаючи лице вiд можливого розбризкування нагрiтого жиру.

   3.6. Зливати жир iз чашi сковороди можна тiльки пiсля повного вiдключення її вiд електромережi та повного охолодження.

   3.7. Робоче мiсце забезпечується дiелектричним гумовим килимком або iншою дiелектричною пiдставкою.

   3.8. Механiзм перекидання чашi сковороди повинен забезпечити плавний поворот вiдносно горизонтальної площини на кут 180 град. (+,-) 10град., для зливу жиру та огляду дна.

   3.9. Електрична частина сковороди обслуговується тiльки електромеханiком.

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   3.10. Допускати до роботи стороннiх, а також осiб не знайомих з будовою електросковороди та правилами її експлуатацiї.

   3.11. Залишати працюючу електросковороду без нагляду.

   3.12. Проводити регулювання, ремонт сковороди без попереднього вимкнення iз електромережi.

   3.13. Експлуатацiя сковороди у разi її несправностi.

   3.14. Експлуатацiя сковороди у разi не проведення електротехнiчних вимiрiв опору заземлюючого пристрою та опору iзоляцiї електропроводки.

   3.15. Заливати в рубашку сковороди масло iнших марок (не передбачених технiчним паспортом), а також заливати воду або iншi рiдини.

   3.16. Встановлювати електроконтакти термостату на температуру бiльшу нiж допускається.

   3.17. Працювати при вiдсутностi вентиляцiї.

   3.18. Завантажувати, розвантажувати, перекидати продукти на сковороді не призначеними для цього пристосуваннями.

   3.19. Працювати без діелектричної підстилки, прокладки на робочому мiсцi.

   3.20. Штучно охолоджувати сковороду холодною водою тощо.

   3.21. Знаходження поряд незагороджених діелектричною загородкою систем опалення, водогону, каналізації.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Вимкнути електросковороду iз електромережі.

   4.2. Прибрати робоче місце.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У разі будь якої аварійної ситуації: вимкнення електроенергії, пожежі необхідно спокійно зважити ситуацію, негайно повідомити керівника закладу та вжити заходів щодо ліквідації причин та наслідків аварійної ситуації.

   У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус – негайно виключити устаткування і виключити рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботи відновити лише після усунення всіх несправностей.

   5.2.У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі усіма наявними засобами пожежогасіння; повідомити керівника навчального закладу, пожежну службу, вжити заходи з евакуації дітей з приміщення.

   5.3.У випадку травмування працівників навчального закладу необхідно скористатися медичною аптечкою та звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу.

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому.

   Перша допомога при опіках: при наданні першої допомоги при опіках, слід швидко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинувши на людину, яка горить, будь-яку цупку тканину і щільно притиснувши її до тіла. Тліючий одяг знімають або обливають його водою.

   При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

   Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10—15 хв. Обпечене місце промити 5 % розчином перманганату калію, або 10 % розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіків їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10—15 хв, потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накривають марлею.

   Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'являється почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують.

   При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікарню. При опіках не слід розрізати пухирів, віддирати шматки одягу, які прилипли до рани.

   Розроблено:

   Завідуючим харчоблоком ______________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО: ______________________________________________ (особистий підпис) (прізвище, ініціали)