Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА (бойлера)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА (бойлера)

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Побутовий автоматичний електроводонагрівач (далі – бойлер) призначений для нагрівання води, що подається з централізованих та автономних мереж водопостачання.

   Працiвники харчоблоку, якi користуються бойлером проходять інструктах з правил безпечної його експлуатацiї та правил охорони праці.

Floppy-DiskІОП при використанні водонагрівача.DOC

 

   1.2.На бойлер, що знаходиться в експлуатацiї повинен бути технiчний паспорт (заводу виготовлювача).

   1.3.Не можна встановлювати бойлер у безпосередній близькості від легкозаймистих предметів.

   1.4. Автоматичний вимикач повинен перебувати у місці, доступному для швидкого відключення бойлера від електромережі і захищеному від попадання на нього води.

   1.5.Електропроводка пiдключення повинна бути захищена вiд можливих механiчних ушкоджень.

   1.6. Бойлер повинен бути надiйно заземлений (занулений).

   1.7. Бойлер встановлюється на вiдстанi, не менше 0,5м (50см) вiд стiн та перегородок примiщення.

   1.8. Пiд час роботи бойлера на працiвника можливий вплив таких небезпечних факторiв:

   - вилив гарячого окропу;

   - вибух бойлера у разi надмiрного тиску;

   - ураження електрострумом;

   1.9 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   - встановлювати бойлер на гнучких штангах;

   - експлуатувати без заземлення;

   - експлуатувати зі знятою захисною кришкою електричного блоку;

   - робити ремонтні роботи при включеному в електричну мережу або заповненому водою бойлері;

   - робити технічне обслуговування при включеному в електричну мережу бойлері;

   - включати бойлер мокрими руками.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Витерти насухо руки.

   2.2. Перевiрити справнiсть бойлера: справнiсть автоматики; наявність металевого зв'язку з контуром заземлення; вiдсутнiсть протікання води тощо.

   2.3.Увага! Неможна вмикати бойлер у мережу при відсутності води у баку, або вмикати бойлер на нагрів, якщо відсутня вода в системі водопостачання.

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1.Викорнистання бойлера за призначенням полягає у відкриванні – закриванні за необхідністю крана гарячої води в місці споживання. Температура нагрівання води задається вручну повертанням повзуна. Збільшення температури нагрівання – здійснюється – повертанням повзуна за напрямком годинникової стрілки, зменшення температури – проти.

   Індикатор нагрівання показує умовний рівень температури води у середині робочого бака. Градуювання індикатора умовне і для точного виміру температури води у баці не призначене.

   3.2.При перевищенні тиску води в робочому баку, можливе скидання невеликої кількості води через зливний отвір запобіжного клапана або через зворотній клапан у трубопроводі холодної води. Це є нормальний режим роботи бойлера.

   3.3. УВАГА! При встановлені повзуна (ручки) регулювання температури на позначку «max» температура води на виході буде +70 -75 градусів С . З метою уникнення опіків гарячим окропом слід спочатку відкривати кран холодної води, а потім кран гарячої води.

   3.4.Закривати запірну арматуру на вході і виході бойлера при постійному користуванні не потрібно.

   3.5.У разi припинення подачi холодної води в бойлер необхiдно негайно його вимкнути (вiдключити).

   3.6.Після тривалої перерви у використанні бойлера необхідно змінити воду у баці і довести нагрівання води до + 70 градусів С, для чого виставити повзун терморегулятора у положення «max».

   3.7.Бойлер підлягає щорічному сервісному обслуговуванню. Обслуговування повинен проводити кваліфікований майстер сервісного центру, а саме:

   - Чищення внутрішнього бака водонагрівача від накипу;

   - Чищення фланця нагрівального елемента від накипу;

   - Заміна магнієвого аноду;

   - Перевірка стану внутрішнього бака, ТЕНа, прокладки, фланця та електричного блока керування.

   Виконувати вище зазначені роботи самостійно – забороняється.

   3.8.Працівника харчоблоку ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   - Допускати до користування бойлера осіб, не знайомих з його будовою, правилами експлуатацiї, або стороннiх осiб.

   - Залишати без нагляду бойлер в вимкненим в електромережу.

   - Здійснювати експлуатацiю бойлера у разi його несправностi.

   - Експлуатувати бойлер без дерев'яної (діелектричної) решитчатої пiдставки на робочому мiсцi.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Вимкнути бойлер iз електромережi,

   4.2.При тривалій перерві у використанні бойлера необхідно вимкнути автомат живлення і перекрити запірну арматуру на вході і виході бойлера, але не зливати воду з бака, щоб уникнути корозії.

   4.3. Прибрати робоче мiсце.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус – негайно виключити бойлер і виключити рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботи відновити лише після усунення всіх несправностей.

   5.2.У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі усіма наявними засобами пожежогасіння; повідомити керівника навчального закладу, пожежну службу, вжити заходи з евакуації дітей з приміщення.

   5.3.У випадку травмування працівників навчального закладу необхідно скористатися медичною аптечкою та звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу.

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому.

   Перша допомога при опіках: при наданні першої допомоги при опіках, слід швидко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинувши на людину, яка горить, будь-яку цупку тканину і щільно притиснувши її до тіла. Тліючий одяг знімають або обливають його водою.

   При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

   Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10—15 хв. Обпечене місце промити 5 % розчином перманганату калію, або 10 % розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіків їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10—15 хв, потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накривають марлею.

   Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'являється почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують.

   При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікарню. При опіках не слід розрізати пухирів, віддирати шматки одягу, які прилипли до рани.

    

   Розроблено:

    

   Завідуючим харчоблоком_______________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО: ________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)