Меню

I Н С Т Р У К Ц I Я з техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт електропраскою

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

I Н С Т Р У К Ц I Я №

з техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт електропраскою

   I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Робоче місце повинно бути забезпечене цією інструкцією.

   1.2. На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

Floppy-DiskІОП під час роботи з електропраскою.DOC

 

   • ураження електрострумом;

   • опіки

   • падіння з висоти на сходах.

   1.3. При виявленні порушень охорони праці поставити до відома керівництво закладу.

   1.4. При нещасному випадку поставити керівництво закладом та вимагати розслідування його у відповідності до діючого положення.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Впевнiться у вiдсутностi видимих пошкоджень електрошнура, електророзетки, праски, стiйкостi гладильної дошки чи столу на якому будете прасувати, наявностi iзолюючої пiдставки.

   2.2. Одягнути та привести в порядок спецодяг. Одяг для роботи повинен бути зручним та охайним. Взуття повинне бути із закритими задниками.

   2.3. Робоче місце забезпечується підставкою під праску, з негорючих матеріалів.

   2.4. Ознайомитися із цією інструкцією.

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   Необхiдно:

   3.1. Дотримуватися правил експлуатацiї праски та цiєї iнструкцiї.

   3.2. Користуватися тiльки справною електропраскою, яка має з'єднувальний шнур iзольований тканиною та достатнього розмiру.

   3.3. Ручка повинна бути мiцно прикрiплена до пiдошви праски.

   3.4. Вмикати праску тiльки за вилку i в справну електророзетку.

   3.5. Користуватися праскою тiльки у спецiально обладнаному мiсцi.

   3.6. Вмикати i вимикати праску тримаючись тiльки за електровилку.

   3.7. Слiдкувати за нормальною роботою праски (регулятор температури, автоматичне відключення).

   3.8. Не допускати падiння її на пiдлогу, потрапляння з'єднувального шнура пiд пiдошву праски, води - на електровилку, електрошнур.

   3.9. Ставити електропраску тільки на спецiальну пiдставку із негорючого матеріалу.

   3.10. При появi iскор, запаху горiлої iзоляцiї необхiдно негайно вимкнути праску iз розетки та поставити до вiдома вiдповiдального за електрогосподарство та вищестоячого керiвника.

   Забороняється:

   3.11. Зберігати та використовувати в приміщенні легкозаймисті рідини, розчинники, отруйні, вибухові речовини тощо.

   3.12. Самостійно виконувати ремонт електроприлада, заміняти електролампи.

   3.13. Залишати ввімкнену електропраску без нагляду.

   3.14. Користуватися саморобними електроприладами, особливо нагрівальними.

   3.15. Користуватися електронагрівальними приладами (обігрівач, електрочайник, електроплита тощо).

   4. ПІСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Поставити праску на спецiальну пiдставку;

   4.2.Вимкнути її з електророзетки.

   4.3. Вимкнути світло.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку будь якої аварiйної ситуацiї негайно повiдомити керiвництво школи та виконати наступнi дiї:

   - у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботi;

   - у разi витiкання газу перекрити головний кран, викликати аварiйну службу газу;

   - у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i викликати аварiйну службу водоканалу;

   - у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити заходiв щодо евакуацiї дiтей iз примiщення вiдповiдно до плану евакуацiї, а у разi потреби звернутися по допомогу до iнших працiвникiв; негайно повiдомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з пожежної безпеки;

   - у разi травмування працiвника закладу або дитини (учня, вихованця) необхiдно надати першу долiкарську допомогу i якнайшвидше вiдправити потерпiлого до медпункту.

   Iнструкцiю склав:

   ПОГОДЖЕНО: