Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОПЛИТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОПЛИТИ

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, які обслуговують електроплити повинні бути проiнструктованi з правил безпечної експлуатацiї та охорони праці.

   1.2. Регулювання потужності конфорок здійснюється обертанням ручок перемикачів.

Floppy-DiskІОП під час використання електроплити.doc

 

   1.3. Плита повинна бути закріплена за конкретним працiвником кухні.

   1.4. При роботi на електроплиті можливий вплив на працiвника таких небезпечних факторiв:

   - опiк від нагрітих металевих частин плити;

   - ураження електрострумом;

   - падіння з плити на ноги працiвника пустого посуду та iз готовими стравами;

   - вiдлiтання вiд конфорок уламків при її розтрiскуваннi.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1.Працiвники повинні одягнути спецодяг.

   2.2.Перевiрити справнiсть електроплити зовнiшнiм оглядом (вiдсутнiсть обірваних електропроводів живлення, потрісканих конфорок).

   2.3.Перевiрити справнiсть заземлюючого пристрою, занулення. (Наявність металевого зв'язку з контуром заземлення).

   2.4.Перевiрити справнiсть терморегулятора та роботу перемикачів.2.5. Перевiрити роботу вентиляційної установки, в т.ч. перевiрити витяжку безпосередньо над плитою. (Наявність вентиляції обов'язкова).

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Вмикання конфорок на найвищу ступень нагріву здійснювати тiльки в момент розiгрiву конфорок до робочого стану.

   3.2. Не допускати попадання рiдини на розiгрiту конфорку, так як це призводить до розтріскування її.

   3.3. При наявності чавунного настилу необхiдно забезпечити температурні зазори.

   3.4. Не допускається експлуатацiя електроплити iз нерівною робочою поверхнею, з деформованими конфорками.

   3.5. Плита повинна мати бортову (необiгрiваєму) поверхню та поручні розташовані вiд борту плити на вiдстанi не менше 0,1м (100мм).

   3.6. При наявності в електроплиті теплової шафи:

   - ручки дверцят повинні бути добре теплоiзольованi;

   - вiдкритi дверцята не повиннi самі закриватися.

   3.7. Дозволяється використовувати посуд тiльки у вiдповiдностi до розмiрiв конфорок, з рівним дном.

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   3.8. Прибирати, ремонтувати електроплиту ввімкнену в електромережу. Електрочастина плити повинна обслуговуватися тiльки електромеханіком.

   3.9. Залишати ввімкнену плиту без нагляду.

   3.10. Пiднiмати блоки конфорок та знімати панель управлення шафи при роботi плити.

   3.11. Штучно охолоджувати конфорки водою або другими рідинами.

   3.12. Тримати ввімкненими незавантаженi конфорки та теплову шафу плити.

   3.13. Експлуатувати незаземлену електроплиту, без наявності протоколів електротехнічних вимiрiв опору заземлюючого пристрою та опору iзоляцiї електропроводки.

   3.14. Перегравати конфорки (ввiмкнутi на максимальну потужність).

   3.15. Експлуатувати плиту з несправностями.

   3.16. Експлуатувати плиту без діелектричних килимків, пiдставок (на пiдлозi бiля плити).

   3.17. Знаходження електропускової арматури в зоні випарів страв.

   3.18. Допускати до роботи осіб без вiдповiдного навчання.

   3.19. Знаходження поряд незагороджених діелектричною загородкою систем опалення, каналiзацiї, водогону.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Рукоятки перемикачів поставити в положення "0".

   4.2. Відключити електроплиту вiд електромережi.

   4.3. Прибрати робоче мiсце.

   5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус – негайно виключити устаткування і виключити рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботи відновити лише після усунення всіх несправностей.

   5.2.У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі усіма наявними засобами пожежогасіння; повідомити керівника навчального закладу, пожежну службу, вжити заходи з евакуації дітей з приміщення.

   5.3.У випадку травмування працівників навчального закладу необхідно скористатися медичною аптечкою та звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу.

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому.

   Перша допомога при опіках: при наданні першої допомоги при опіках, слід швидко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинувши на людину, яка горить, будь-яку цупку тканину і щільно притиснувши її до тіла. Тліючий одяг знімають або обливають його водою.

   При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

   Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10—15 хв. Обпечене місце промити 5 % розчином перманганату калію, або 10 % розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіків їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10—15 хв, потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накривають марлею.

   Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'являється почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують.

   При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікарню. При опіках не слід розрізати пухирів, віддирати шматки одягу, які прилипли до рани.

   Розроблено:

   Завідуючим харчоблоком____________________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО: ___________________________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)