Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТОРОЖА В ДИТЯЧОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ СТОРОЖА В ДИТЯЧОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

______________

(місце видання)

 

_________________________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № СТОРОЖА В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

    

   1. Загальні положення

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи позашкільного оздоровчого закладу. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності сторожа в оздоровчому закладі.

Floppy-DiskІОП сторожа.doc

 

   1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт на робочому місці в приміщеннях, на території позашкільного оздоровчого закладу та інших місцях, де сторож виконує доручену йому роботу адміністрацією оздоровчого закладу.

   1.3. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю» України. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

   1.4. Адміністрація оздоровчого закладу здійснює страхування працівника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я на виробництві, він має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

   1.5. Перед призначенням на роботу сторож оздоровчого закладу повинен пройти медичний огляд. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань працівник не рідше за один раз на рік підлягають плановому обстеженню. На кожного працівника оздоровчого закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

   1.6. Всі основні працівники (загальних професій) оздоровчого закладу періодично, один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці яке проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності. Перевірка знань працівників навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться за нормативно – правовими актами з охорони праці, санітарної, пожежної, безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

   1.7. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

   1.8. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники загальних професій проходять повторний інструктаж не рідше за один раз на рік. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

   1.9. Сторож оздоровчого закладу зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

   1.10. На робочому місці сторожа можуть бути такі небезпечності:

   - Тілесні ушкодження нанесені іншою особою, або вбивство під час виконання ним трудових обов’язків чи дій в інтересах підприємства;

   - Падіння під час переміщення працівника по території та в приміщенні за-кладу;

   - Ураження відлітаючими предметами;

   - Ураження електрострумом;

   - Ураження від пожежі (вогню - термічні та хімічні опіки).

   1.11. Сторож повинен:

   - Знати специфіку роботи закладу; розташування окремих приміщень та інше.

   - Знати номери телефонів виклику пожежної частини (101), міліції (102), “швидкої допомоги” (103), домашній та мобільний телефони директора оздоровчого закладу та головного інженера

   - Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

   - Мати аптечку з необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги.

   - Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

   - Не торкатися електродроту, арматури, загального освітлення, не відк-ривати двері електрошаф.

   - Бути уважним під час чергування, не займатися сторонніми справами.

   - Не вмикати та не вимикати (крім аварійної ситуації) машин, верстатів, ме-ханізмів.

   1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

   1.13. Сторож повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно мити руки з милом. Взуття, одяг сторожа повинні бути зручним в користуванні і мати охайний вигляд.

   1.14. Сторож несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоящого керівника.

   2. Вимоги безпеки перед початком роботи

   2.1. Прийняти об’єкт під охорону і розписатися в журналі прийому-здачі зміни.

   2.2. Перед прийомом необхідно візуально впевнитись у відсутності на території закладу вогнищ, лежачого обірваного дроту та інше. Впевнитись в наявності запорів на дверях, вікнах та їх справності.

   2.3. Перевірити сигналізацію, наявність засобів зв'язку, первинного пожежогасіння, засобів надання першої медичної допомоги.

   2.4. Впевнитись, що в приміщені закладу не включені світильники, прибори нагрівання, інші пожежонебезпечні пристрої, а охоронно-пожежна сигналізація находиться в справному стані.

   3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

   3.1. Не відхилятись від маршруту під час огляду об'єктів, особливо в нічний час.

   3.2. Не користуватися нагрівальними приладами з відкритою спіраллю, кустарного виробництва, а також електроприладами, які не мають інструкції по експлуатації.

   3.3. Не ремонтувати електроприлади та електроосвітлення; не підіймати обірваний електродріт, не торкатися звисаючого дроту.

   3.4. Не допускати розведення вогнищ на об'єкті, який охороняється, та поблизу нього.

   3.5. Не відключати сигнальні прилади, якщо спрацювала охоронно-пожежна сигналізація.

   3.6. Включення в електромережу побутових приладів проводити за допомогою штепсельних з'єднань.

   3.7. Не підходити ближче 8-10 м до електродроту, який лежить на землі.

   3.8. Під час пропускання на територію закладу транспортних засобів необхідно бути особливо уважним.

   3.9. Ворота для проїзду транспорту повинні бути справними і обладнані фіксаторами.

   3.10. Під час огляду транспортних засобів не можна ставати на їх колеса, необхідно користуватися переносними дробинами.

   3.11. Якщо трапився нещасний випадок необхідно:

   - терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити про те що сталося, керівництво закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

   - зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   3.12. Уразі нещасного випадку з учнем школи, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

   - терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потер-пілому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити про те що сталося, керівництво;

   - повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

   - зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

   - до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти об-становку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   - ремонтувати електроарматуру;

   - доторкатися до оголених електропроводів, контактів;

   - міняти електролампи, світильники, плафони тощо;

   - користуватися несправними технічними засобами навчання;

   - приносити та зберігати в приміщеннях легкозаймисті, вибухові та отруйні речовини;

   - вживати в закладі алкогольні напої та наркотичні речовини;

   - використовувати не за призначенням первинні засоби пожежогасіння;

   - курити в приміщеннях ;

   - захаращувати шляхи евакуації;

   - бігати по приміщеннях закладу;

   - користуватися несправними драбинками (стремянками) при виконанні робіт на висоті;

   - користуватися столами, стільцями при роботі на висоті більше одного метра над рівнем підлоги.

   - користуватися взуттям із нестійким каблуком;

   - користуватися приміщеннях відкритим вогнем .

   - користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю;

   - залишати без нагляду ввімкнені електроприлади (навіть на короткий час);

   - переносити вантажі більші за встановлену норму (7-10 кг.);

   - виконувати роботи не передбачені трудовим договором без відома та розпорядження керівника закладу.

   3.13. У разі виявлення, що на об’єкт який охороняється намагаються незаконно проникнути сторонні особи слід не виявляти свого місця знаходження і відразу ж зателефонувати в міліцію та директору школи.

   3.14. Запобігайте проникненню на територію оздоровчого закладу сторонніх осіб. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо вашої безпеки життєдіяльності або оточуючих, викличте міліцію.

   4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

   4.1. На робочому місці відключити всі електропобутові прилади, місцеве освітлення та інше.

   4.2. Привести до ладу робоче місце, скласти документацію.

   4.3. Зробити запис в журналі прийому-здачі зміни.

   4.4. Доповісти керівникові та зміннику про всі недоліки, які мали місце під час чергування.

   5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

   5.1. У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво навчального закладу та виконати наступні дії:

   - у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

   - у разі аварії в система водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

   - у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

   - у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.

   Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.

   Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:

   1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

   2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

   3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

   4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

   5. Розпочати проведення необхідних заходів:

   - зупинити кровотечу;

   - зафіксувати місце перелому;

   - вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця;

   - обробити ушкоджені частини тіла.

   6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.

   7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що трапилось. Важ-ливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

   У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викликати за телефо-ном 103 швидку медичну допомогу.

    

   Розроблено:

   Головний інженер _____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО:

   Директор ДПОЗ Дружба _____________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

    

   Інструкцію отримав(ла)

   і з її змістом ознайомлений(на)__________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали