Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОБЛОКА ДИТЯЧОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОБЛОКА

ДИТЯЧОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

 

__________________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОБЛОКУ

ПОЗАШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

    

   1. Загальні положення

   1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

   1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

Floppy-DiskІОП працівників харчоблоку.doc

 

   1.1. До роботи у харчоблоці допускаються особи у віці не молодше 18 років, що пройшли спеціальну підготовку, мали II групу електробезпеки і без протипоказань за станом здоров'я.

   При обслуговуванні газових плит і газової апаратури персонал харчоблока повинен мати посвідчення про проходження спеціального навчання по її експлуатації.

   1.2. Персонал харчоблока повинен проходити обов'язковий медичний огляд під час вступу на роботу і періодичні медичні огляди не рідше за один раз на 12 місяців.

   Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань персонал харчоблока не рідше за один раз на 6 місяців підлягає плановому обстеженню.

   Адміністрація повинна завести на кожного працівника харчоблока санітарну книжку встановленого зразка.

   1.3. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

   1.4. До початку роботи ,безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники проходять повторний інструктаж не рідше за один раз на 6 місяців. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

   1.5. Під час вступу на роботу і періодично - не рідше за один раз на 12 місяців - персонал харчоблока повинен пройти перевірку знань з питань охорони праці.

   1.6. Персонал харчоблока зобов'язаний дотримувати правила внутрішнього трудового розпорядку установи, виконувати режими праці і відпочинку.

   Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.

   Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою становить: до 2 разів на годину – 10кг.; підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг. . У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78

   1.7. При роботі на харчоблоці можлива дія на персонал наступних небезпечних і шкідливих виробничих чинників:

   - підвищене фізичне навантаження;

   - підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

   - небезпека вибуху парового устаткування, газового устаткування;

   - небезпека отруєння продуктами горіння газового устаткування;

   - підвищена температура повітря робочої зони;

   - підвищена температура поверхонь устаткування;

   - підвищена вологість повітря робочої зони.

   1.8. Персонал харчоблока зобов'язаний знати і дотримувати правила пожаро- і вибухобезпечності. Захаращується і захаращення приміщень, проходи не допускається.

   Куріння вирішується тільки в спеціально позначених і обладнаних приміщеннях поза робочими місцями

   1.9. Про кожен нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, що постраждав або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно сповістити завідувача харчоблоком. Завідувач харчоблоком повинен організувати першу долікарську допомогу що постраждав, доставку його до лікувальної установи, повідомити про це власникові. Для розслідування нещасного випадку необхідно зберегти обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були під час події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю тих, що оточують і не приведе до аварії.

   1.10. Персонал харчоблока повинен володіти прийомами надання першої долікарської допомоги, прийомами транспортування що постраждав, знати місце розташування і зміст аптечки, уміти користуватися засобами, що знаходяться в аптечці.

   Приміщення теплової обробки продуктів і холодильні камери повинні бути забезпечені окремими аптечками.

   1.11. Персонал харчоблока повинен знати і дотримувати правила особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно вимити руки по лікоть. При відвідинах туалету спецодяг повинен зніматися і зберігатися на спеціальному гачку в тамбурі туалету. Вмивальні повинні бути обладнані місткостями для дезинфікуючих розчинів при митті рук, милом, рушниками або електросушарками для рук.

   1.12. Особи, що допустили порушення інструкції з охороні праці, несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.

   1.13. В процесі роботи персонал харчоблока повинен дотримувати правил носіння санітарного і спеціального одягу, спецвзутя, користування засобами індивідуального захисту.

   1.2. Спеціальні вимоги до устаткування, та обладнання харчоблока

   1.2.1. Устаткування харчоблока повинне бути безпечним в експлуатації протягом всього терміну.

   1.2.2. Всі види торговий-технологічного устаткування, що приводиться в дію електроенергією, а також металеві конструкції, що несуть на собі електроустановки, підлягають обов'язковому заземленню. Експлуатація устаткування без заземлення забороняється.

   1.2.3. Чищення, регулювання і ремонт всіх видів устаткування допускається тільки при відключених електродвигунах.

   1.2.4. Всі рухомі частини машин і механізмів (вали, ролики і т.д.) повинні бути захищені. Працювати на машинах без відповідних огорож забороняється.

   1.2.5. Холодильні установки обладналися пристроями, регулюючими температуру охолоджуваної місткості, температуру кипіння хладону, тиск конденсації, перегрів пари у випарнику і інші параметри.

   1.2.6. Для розтину і розпаковування тари необхідно використовувати відповідні справні інструменти (обценьки, кліщі).

   1.2.7. Для відкриття консервних банок необхідно користуватися спеціальними пристосуваннями і ключами.

   1.2.8. Тара для внутрішнього переміщення повинна мати відповідну маркіровку: "Крупа", "Молоко" і т.д.

   1.2.9. Відра, тази для миття полови і прибирання приміщень повинні бути забарвлені в особливий колір, мати напис або пластмасову бирку з написом "Для полови" і т.д.

    

   2. Вимоги безпеки перед початком роботи

   2.1. Надіти санітарно-гігієнічний одяг і взуття, прибрати волосся під головний убір, застебнути рукави. Забороняється заколювати сан одяг голками і шпильками, зберігати. у кишенях скляні і гострі предмети.

   2.2. Оглянути інвентар і переконатися в його справності. При виявленні непридатного інвентаря і посуду необхідно зажадати від адміністрації його вилучення і заміни.

   2.3. При огляді устаткування перевірити наявність і справність огорож, заземлючих пристроїв, пускової електроапаратури і запобіжних пристосувань.

   2.4. Перед включенням устаткування необхідно перевірити:

   - чи не залишилося в робочій камері і поблизу рухомих частин машини сторонніх предметів і попередити про пуск персонал, що знаходився поряд;

   - надійність кріплення м'ясорубки на корпусі приводу;

   - надійність кріплення ножів і гребінок перед установкою змінних дисків овочерізальної машини;

   - надійність блокувального пристрою тісторозкаточної машини.

   2.5. Перевірити наявність діелектричних килимків в зоні обслуговування електроустаткування і дерев'яних грат на підлозі в приміщенні посудомийки.

   2.6. Перед включенням посудомийної машини необхідно перевірити наявність води у ваннах і в баку електронагрівача.

   2.7. При виявленні несправностей в устаткуванні необхідно негайно повідомити про них адміністрації і до їх усунення до роботи не приступати. Не дозволяється самовільно проводити який-небудь ремонт устаткування.

    

   3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

   3.1. При механічній обробці харчових продуктів:

   3.1.1. Для проштовхування продукту всередину бункера або робочої камери повинні застосовуватися спеціальні пристосування: дерев'яні товкачі, товкачі, лопатки.

   3.1.2. Видалення продуктів, що заклинилися, або їх залишків необхідно проводити після зупинки двигуна робочих органів машини.

   3.1.3. Зняття і установку теркового диска картоплеочисної машини необхідно проводити за допомогою спеціального крюка.

   3.1.4. При роботі на стрічкових або дискових пилах не допускається наближення рук до полотна або диска пили ближче чим на 10 див.

   3.1.5. Подача продукту до полотна пили або скребка пристосування для очищення риби повинна проводитися рівномірно, без зайвих зусиль.

   3.1.6. Над горловиною м'ясорубок з діаметром завантажувальних отворів понад 45 мм повинне бути встановлене запобіжне кільце, що не допускає попадання рук в рухомі частини.

   3.1.7. Підйом і опускання запобіжної кришки кутера слід проводити плавно, без ривків. Кожух кутера повинен блокуватися з приводом.

   Вивантажувати фарш з кутера за відсутності саморозвантажувальних пристроїв необхідно ковшом.

   3.1.8. Машину тестомісилки слід включати тільки після повної фіксації підкатної діжі на машині і при опущених щитках огорожі.

   Під час роботи машини теістомісилки забороняється піднімати огорожі, відкривати подкатну діжу, додавати і виймати продукти з діжі, допомагати машині руками замішувати тісто, а також чистити і мити діжу.

   3.1.9. Під час роботи на тісторозкаточній машині забороняється протирати вальці і відкривати облицювання.

   3.1.10. Змінні машини повинні бути надійно укріплені на корпусі приводу.

   Встановлювати змінну машину на працюючий привід забороняється.'

   3.1.11. На хліборізці забороняється проводити укладання хліба при русі подаючої каретки.

   Заточування дискового ножа хліборізки слід проводити тільки за допомогою заточного механізму, встановленого на машині. При заточуванні ножа хліборізної машини не допускається перевіряти гостроту ріжучих кромок ножа рукою. Для очищення дискового ножа хлеборізноі машини від залишків продукту необхідно застосовувати дерев'яні шкрябання. Знімати залишки продуктів з ножа руками забороняється.

   3.1.12. Застосування устаткування для виконання операцій, не передбачених інструкцією по експлуатації, забороняється.

   3.2. При тепловій обробці харчових продуктів:

   3.2.1 Не вирішується включення електричних казанів і автоклавів при незаповненій паровій сорочці. Пароводяна сорочка заповнюється кип'яченою водою до рівня контрольного крана.

   Експлуатувати устаткування, що працює під тиском, при несправних манометрах і інших контрольно-вимірювальних приладах забороняється.

   Забороняється включати казани і автоклави у разі несправності заземлення, подвійного запобіжного клапана, при пуску пари з сорочки і наявності тріщин в рубашці автоклава.

   Включати автоклави дозволяється тільки при щільному і рівномірному закріпленні кришки всіма відкидними гвинтами.

   Перш ніж відкрити кришку автоклава, необхідно його вимкнути, відкрити в кришці пароповітряний кран. Коли тиск усередині автоклава знизиться до нуля, слід ослабити відкидні гвинти, причому ослаблення провести навхрест, а потім в такому ж порядку повністю відвернути і відкрити кришку. Загвинчування слідує також вести навхрест, а не підряд, щоб уникнути нерівномірного навантаження на гвинти і появи нещільності. Під'їм кришки проводиться обережно, щоб уникнути опіку особи і рук.

   Вивантаження продуктів з електричних казанів слід проводити тільки після відключення нагріву і випуску пари з робочої камери.

   3.2.2. Печі, що працюють на газоподібному паливі, повинні бути оснащені вибуховими запобіжними клапанами, розташованими у верхній частині газоходів в місцях, безпечних для персоналу харчоблока.

   Настил плит повинен бути рівним і гладким. Не допускається до експлуатації плита з деформованим настилом Зазор між плитами настилу не повинен перевищувати 4 мм.

   Плита повинна мати бортову поверхню і поручні, що оберігають від опіків. Поручні повинні бути розташовані від бортів плити на відстані не ближче 10 див.

   Під час роботи на електричній плиті не допускається перегрів настилу конфорок і робота з недовантаженими конфорками, включеними на повну потужність.

   3.2.3. Включати електричний кип'ятильник в роботу слід тільки після перевірки наявності води у водопровідній мережі і заповнення живильного бака.

   Живильний клапан кип'ятильника повинен забезпечувати припинення надходження води з водопроводу досягши рівня води в перекидній трубі нижче за її край на 55-65 мм для кип'ятильників продуктивністю 25 і 50 л і 70-80 мм для кип'ятильників продуктивністю 100 л.

   Під час роботи кип'ятильника не повинно бути сильного шуму, ударів, ширяння і викиду кип'ятку.

   Забороняється при відборі кип'ятку вішати відро на кран кип'ятильника. Відро повинне бути встановлене на спеціальну підставку.

   3.2.4. Забороняється включати струм за відсутності жиру в завантажувальній чаші електросковороди.

   При відкритті кришки завантажувальної чаші під час роботи не слід нахиляти її на себе.

   Перед перекиданням завантажувальної чаші необхідно вимкнути струм. Перекидати сковороду при включених нагрівачах забороняється.

   3.3. При ручній обробці продуктів:

   3.3.1. При роботі з ножем робочий повинен тримати лезо від себе і не допускати різких рухів ножем. Поварські ножі, шкрябання для очищення риби повинні мати гладкі без задирок зручні і міцно насаджені дерев'яні рукоятки. Ріжучі частини ножів повинні регулярно і своєчасно заточуватися. Правити ніж слідує в стороні від робочих, зайнятих на інших операціях. Ножі повинні мати на рукоятках запобіжні виступи.

   3.3.2 Ручне миття риби необхідно проводити щітками, мочалками, шкрябаннями в спеціальних рукавицях, що оберігають руки робочих від травми.

   Для виїмки риби з ванн повинні використовуватися дротяні черпаки. При розробці риби повинні використовуватися обробні ножі, головорубы, шкрябанки.

   3.3.3. Перенесення інструментів повинне проводитися в чохлах, піхвах. Зберігати інструмент необхідно в пеналах.

   3.3.4. М'ясо при ручній обробці повинне вкачуватися тільки розмороженим.

   3.3.5. Колоди для розрубу м'яса і кісток повинні встановлюватися на хрестовину. Висота колоди повинна бути не меншого 0,85 м від рівня підлоги. Не допускається наявність тріщин і задирок на обробних дошках, а також на колодах для розрубу м'яса

   3.3.6. Обпалювання птаха і дичини повинні проводитися на опалювачних сурмах і в спеціально відведених місцях.

   3.3.7. Укладати напівфабрикати на сковороди і дека для жарки необхідно з нахилом від себе. Дека повинні бути легенями, виготовленими з неіржавіючого матеріалу, без задирок, гострих кутів.

   3.3.8. Встановлювати казани на плиту і знімати їх повинні два працівники, використовуючи для цього сухий рушник. При цьому необхідно пам'ятати про граничні норми перенесення вантажів.

   3.3.9. Наплитні казани, каструлі, сотейники і інший кухонний посуд повинні мати міцно прикріплені ручки, рівне дно і добре пригнані кришки.

   3.3.10. Установка наплитних казанів з їжею повинна проводитися на стійкі підставки-табурети.

   3.4. При зберіганні продуктів в холодильних камерах:

   3.4.1. Санітарна обробка холодильних камер здійснюється після їх відключення. 3.4.2. Після зупинки компресора на тривалий час, тиск у середині автоклава знизиться до нуля, слід ослабити відкидні гвинти, причому ослаблення провести навхрест, а потім в такому ж порядку повністю відвернути і відкрити кришку. Загвинчування слідує також вести навхрест, а не підряд, щоб уникнути нерівномірного навантаження на гвинти і появи нещільності. Під'йом кришки проводиться обережно, щоб уникнути опіку особи і рук.

   Вивантаження продуктів з електричних казанів слід проводити тільки після відключення нагріву і випуску пари з робочої камери.

   3.2.2. Печі, що працюють на газоподібному паливі, повинні бути оснащені вибуховими запобіжними клапанами, розташованими у верхній частині газоходів в місцях, безпечних для персоналу харчоблока.

   Настил плит повинен бути рівним і гладким. Не допускається до експлуатації плита з деформованим настилом Зазор між плитами настилу не повинен перевищувати 4 мм.

   Плита повинна мати бортову поверхню і поручні, що оберігають від опіків. Поручні повинні бути розташовані від бортів плити на відстані не ближче 10 див.

   Під час роботи на електричній плиті не допускається перегрів настилу конфорок і робота з недовантаженими конфорками, включеними на повну потужність.

   3.2.3. Включати електричний кип'ятильник в роботу слід тільки після перевірки наявності води у водопровідній мережі і заповнення живильного бака.

   Живильний клапан кип'ятильника повинен забезпечувати припинення надходження води з водопроводу досягши рівня води в перекидній трубі нижче за її край на 55-65 мм для кип'ятильників продуктивністю 25 і 50 л і 70-80 мм для кип'ятильників продуктивністю 100 л.

   Під час роботи кип'ятильника не повинно бути сильного шуму, ударів, ширяння і викиду кип'ятку.

   Забороняється при відборі кип'ятку вішати відро на кран кип'ятильника. Відро повинне бути встановлене на спеціальну підставку.

   3.2.4. Забороняється включати струм за відсутності жиру в завантажувальній чаші електросковороди.

   При відкритті кришки завантажувальної чаші під час роботи не слід нахиляти її на себе.

   Перед перекиданням завантажувальної чаші необхідно вимкнути струм. Перекидати сковороду при включених нагрівачах забороняється.

   3.3. При ручній обробці продуктів:

   3.3.1. При роботі з ножем робочий повинен тримати лезо від себе і не допускати різких рухів ножем. Поварські ножі, шкрябання для очищення риби повинні мати гладкі без задирок зручні і міцно насаджені дерев'яні рукоятки. Ріжучі частини ножів винні регулярно і своєчасно заточуватися. Правити ніж слідує в стороні від робочих, зайнятих на інших операціях. Ножі повинні мати на рукоятках запобіжні виступи.

   3.3.2 Ручне миття риби необхідно проводити щітками, мочалками, шкрябаннями в спеціальних рукавицях, що оберігають руки робочих від травми.

   Для виїмки риби з ванн повинні використовуватися дротяні черпаки. При розробці риби повинні використовуватися обробні ножі, головорубы, шкрябання.

   3.3.3. Перенесення інструментів повинне проводитися в чохлах, піхвах. Зберігати інструмент необхідно в пеналах.

   3.3.4. М'ясо при ручній обробці повинне вкачуватися тільки розмороженим.

   3.3.5. Колоди для розрубу м'яса і кісток повинні встановлюватися на хрестовину. Висота колоди повинна бути не меншого 0,85 м від рівня підлоги. Не допускається наявність тріщин і задирок на обробних дошках, а також на колодах для розрубу м'яса

   3.3.6. Обпалювання птаха і дичина повинні проводитися на опалювачних сурмах і в спеціально відведених місцях.

   3.3.7. Укладати напівфабрикати на сковороди і дека для жарки необхідно з нахилом від себе. Дека повинні бути легенями, виготовленими з неіржавіючого матеріалу, без задирок, гострих кутів.

   3.3.8. Встановлювати казани на плиту і знімати їх повинні два працівники, використовуючи для цього сухий рушник. При цьому необхідно пам'ятати про граничні норми перенесення вантажів.

   3.3.9. Наплічні казани, каструлі, сотейники і інший кухонний посуд повинні мати міцно прикріплені ручки, рівне дно і добре пригнані кришки.

   3.3.10. Установка наплитних казанів з їжею повинна проводитися на стійкі підставки-табурети.

   3.4. При зберіганні продуктів в холодильних камерах:

   3.4.1. Санітарна обробка холодильних камер здійснюється після їх відключення. . 3.4.2. Після зупинки компресора на тривале

   час пуск холодильної установки може бути здійснений тільки після перевірки її справності і з дозволу відповідальної особи.

   3.4.3. При експлуатації холодильних установок забороняється:

   - самовільно пересувати агрегати холодильної установки;

   - захаращувати простір біля холодильних агрегатів тарою, меблями, устаткуванням;

   - механічно блокувати реле тиску з метою запобігання відключенню холодильного агрегату;

   - видаляти іній з випарників механічним способом. Шар снігу повинен бути 4-5 мм.

   3.5. При митті посуду:

   3.5.1. Миття і очищення посуду від залишків пищи, а також прибирання полови, стелажів повинна проводитися за допомогою щіток, скребків, йоржів, дерев'яних лопаток.

   3.5.2. Під час роботи посудомийної машини відкривати дверці миючої або ополіскуючої камери забороняється.

   3.5.3. Зливати забруднену воду з ванни слід тільки після зупинки машини.

   3.5.4. Необхідно негайно видаляти з миття осколки розбитого посуду, а також посуд, що має тріщини і сколы.

    

   4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

   4.1. Після закінчення роботи необхідно вимкнути обладнання. Вимикати вилки слід за корпус. При відключенні механічного та теплового обладнання вимикаються пакетні перемикачі та кнопкові станції, після цього вимикаються рубильники, магнітні пускачі та станції управління. При вимиканні газового обладнання необхідно перекрити подачу повітря до пальників, закрити їх крани і загальний кран на газопроводі.

   4.2. Прибрати робоче місце. Звільнити його від відходів виробництва, винести сміття, звільнити проходи.

   4.3. Почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у відведене для нього місце.

   4.4. Зняти спецодяг, покласти його у відведене для цього місце.

   4.5. Доповісти керівнику робіт або його заступнику з господарської частини про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

    

   5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

   5.1. Необхідно припинити подачу продукту за наявності стороннього шуму, раптово виниклого при роботі устаткування, при появі запаху гару і припиненні подачі електроенергії.

   5.2. При раптовій появі на корпусі устаткування відчутного електричного струму, необхідно негайно вимкнути устаткування і повідомити адміністрації.

   5.3. Робота устаткування, що працює під тиском, повинна бути припинена при:

   - несправності передбачених засобів автоматики

   - (манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня і т.д.) і контрольно-вимірювальних приладів;

   - підвищенні "тиску в паропровідній сорочці вище дозволеного, не дивлячись на дотримання всіх вимог по режиму роботи і безпечному обслуговуванню;

   - несправності запобіжних клапанів, запобіжних і блокувальних пристроїв;

   - несправності або неповній кількості кріпильних деталей кришок, люків;

   - виявленні в основних елементах апарату тріщин, випуклин, пропусків або потінь в зварних швах, течі в заклепувальних або болтових з'єднаннях, розриву прокладок;

   - виникненні пожежі.

   5.4. При ширянні двостінної жаровні з непрямим обігрівом слід переконатися в наявності теплоносія в сорочці. При витоку теплоносія з сорочки або недостатньому його рівні слід негайно припинити роботу і відключити жаровню від електромережі.

   5.5. У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво навчального закладу та виконати наступні дії:

   - у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

   - у разі аварії в система водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

   - у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 01; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

   - у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.

    

   Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.

   Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:

   1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

   2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

   3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

   4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

   5. Розпочати проведення необхідних заходів:

   - зупинити кровотечу;

   - зафіксувати місце перелому;

   - вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця;

   - обробити ушкоджені частини тіла.

   6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.

   7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що трапилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

   У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викликати за телефоном 03 швидку медичну допомогу.

   РОЗРОБЛЕНО: _____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО: ____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

    

   Інструкцію отримав(ла)

   і з її змістом ознайомлений(на)__________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)