Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКА ПО ОБСЛУГОВУВАННІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПРАЦІВНИКА ПО ОБСЛУГОВУВАННІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

______________

(місце видання)

 

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ ПРАЦІВНИКА ПО ОБСЛУГОВУВАННІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ

    

   1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

   1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

Floppy-DiskІОП працівника по обслуговуванню будівель.DOC

 

   1.2. Робітник за своєю посадою може виконувати функції електрика, сантехніка, столяра, скляра та інші, а тому відповідно до роботи, що виконується можуть статися небезпечні ситуації: попадання під напругу. травмонебезпечні ситуації при деревообробці, при роботі в каналізаційних люках, ураження очей від іскріння проводки тощо.

   1.3. При виконанні функцій електрика робітник по обслуговуванню будівель та споруд повинен мати не нижче ІІІ-ої групи допуску з електробезпеки, яка підтверджується відповідним посвідченням.

   1.4. За даною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні три місяця (повторний інструктаж). Результат інструктажу заноситься в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці"; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та робітника. 1.5. Адміністрація закладу здійснює страхування працівника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я робітник з вини власника, він має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

   1.6. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

   1.7. До роботи по обслуговуванні будівель і споруд допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

   1.8. Робітник ПОВИНЕН:

   1.8.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 1.8.2. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром та по якій він проінструктований.

   1.8.3. Не торкатися відкритих струмопровідників (ножі, штепсельні розетки та інше), а також оголених, погано ізольованих дротів.

   1.9. Робітник забезпечується спецодягом:

   - халатом бавовняним;

   - рукавицями комбінованими;

   - взимку додатково куртка бавовняна на утеплюючій підкладці.

   -

   1.10. Основні НЕБЕЗПЕЧНІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ:

   - пожежа в закладі освіти;

   - падіння в каналізаційні, водопровідні та інші колодязі;

   - падіння в вириті на території закладу траншеї, ями, приямки вікон підвальних приміщень, тощо;

   - падіння при виконанні робіт на висоті:

   - -ураження електрострумом від обірваних електропроводів, що знаходяться на землі, від користування несправними електроприладами, при виконанні ремонтних робіт в електромережі;

   - травмування при роботі із склом;

   - травмування при ручній та механічній обробці деревини.

   1.11. За порушення вимог з охорони праці працівник несе відповідальність згідно чинного законодавства.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   Робітник ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

   2.1. Одягти спецодяг та привести його в порядок.

   2.2. Перевірити справність інструментів, обладнання яке використо-вується в роботі.

   2.3. Перевірити робочі місця на предмет відсутності шкідливих та небезпечних факторів.

    

   3. ПІД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Виконувати вказівки, розпорядження, накази з питань охорони праці при виконанні робіт.

   3.2. Під час роботи ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   - вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;

   - користуватися відкритим вогнем, якщо це не передбачено технологією виконання робіт;

   - користуватися електрообігрівачами з відкритою елек-троспіраллю, саморобними електронагрівальними приладами;

   - користуватися несправним електрообладнанням, електро-арматурою;

   - працювати на несправному електромеханічному обладнанні;

   - виконувати сторонні роботи не передбачені трудовим до-говором, без дозволу керівника закладу;

   - допускати на своє робоче місце, до виконання доручених робіт сторонніх осіб, незалежно від того, працюють вони, чи не працюють в закладі;

   - користуватися несправними драбинами. При ремонті вікон не ставати на підвіконня, а користуватися для цього спеціальною розсувною драбинкою. Драбинка має бути справною, мати щаблі, скріплені тятивами, а не прибиті цвяхами. Щаблі мають бути без тріщин і відколів, тятиви - мати верхні та нижні стяжні болти. На кінцях драбинки мають бути гумові башмаки або загострені металеві наконечники, що запобігають ковзанню її по підлозі (драбинку необхідно випробувати на статичне навантаження). Не можна користуватись замість драбинок випадковими предметами;

   - використовувати при роботі на висоті випадкові підставки (ящики, столи тощо);

   - приносити та зберігати на робочому місці отруйні, вибухові речовини, легкозаймисті рідини тощо;

   - користуватися саморобними приладами, обладнанням, яке не пройшло експертизу в службі охорони праці і відсутній дозвіл на його експлуатацію;

   - виконувати роботи в електромережі без зняття напруги та без попереджувальних табличок (плакатів);

   - виконувати будь які роботи, передбачені посадовою інструкцією без використання відповідних засобів Індивідуального захисту (діелектричний інструмент, захисні окуляри тощо), вологими руками, або вологим інструментом.

   3.3. Якщо трапився НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК з працівником закладу необхідно:

   - терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити про те що сталося, керівництво закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

   - зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   3.4. Уразі нещасного випадку з учнем школи, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

   - терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

   - зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

   - до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   3.5. Запобігайте проникненню в навчальний заклад сторонніх осіб під час навчально–виховного процесу.

   3.6. Робітник зобов'язаний ставити до відома керівництво закладу про всі випадки виробничого травматизму, випадки небезпечних та шкідливих ситуацій в закладі;

    

   4. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Скласти інструмент, замкнути закріплене побутове приміщення. При цьому необхідно уважно перевірити, щоб не залишились ввімкнені електроприлади, електроосвітлення тощо.

   4.2. У разі виявлення порушень норм безпеки життєдіяльності доповісти керівництву закладу освіти.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво навчального закладу та виконати наступні дії:

   - у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

   - у разі аварії в система водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

   - у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

   - у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.

   Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організа-цією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.

   Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:

   1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

   2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

   3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

   4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

   5. Розпочати проведення необхідних заходів:

   - зупинити кровотечу;

   - зафіксувати місце перелому;

   - вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зо-внішній масаж серця;

   - обробити ушкоджені частини тіла.

   6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки по-терпілого до найближчої медичної установи.

   7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що трапилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

   У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

   РОЗРОБЛЕНО:

   Головний інженер _____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО:

   Директор ДПОЗ Дружба _____________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

    

   Інструкцію отримав(ла)

   І з її змістом ознайомлений(на) _______________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)