Меню

І Н С Т Р У К Ц І Я По охороні праці для продавця відділу кулінарії.

І Н С Т Р У К Ц І Я    _____

                         По охороні праці для продавця відділу кулінарії

Затверджена наказом   __________від___________________________________________________

По__________________________________________________________________________________

                                             І Н С Т Р У К Ц І Я    _____

                             По охороні праці для продавця відділу кулінарії.

 
 
                   1. Загальні вимоги безпеки
 
     
     1.1. На  продавця відділу кулінарії можуть впливати небезпечні і
шкідливі виробничі чинники (знижена температура  поверхонь
холодильного    устаткування;    підвищена   температура   кулінарної
продукції;  підвищене  значення  напруги  в  електричному   ланцюгу;
недостатня  освітленість  робочої зони;  гострі кромки,  заусениці і
нерівності   поверхонь   устаткування,   інструменту,    інвентаря;
фізичні перевантаження; нервово-психічні перевантаження).
     1.2. Продавець відділу кулінарії сповіщає свого  безпосереднього
керівника  про будь-яку ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей,  про
кожному нещасному випадку,  що відбувся на виробництві,  про погіршення
стану свого здоров'я,  у тому числі про вияв ознак гострого
захворювання.
     1.4. Продавцю відділу кулінарії необхідно:
     залишати верхній одяг,  взуття,  головний убір,  особисті речі  в
вбиральні;
     перед початком роботи ретельно мити руки з милом, надягати чистий
санітарний одяг, убирати волосся під ковпак (косинку) або надягати
спеціальну сітку для волосся;
     працювати в   чистому   санітарному   одязі,   змінювати  його  у міру
забруднення;
     після відвідин туалету мити руки з милом;
     при відпуску   кулінарної   продукції,   борошняних    кулінарних    і
кондитерських   виробів  не надягати  ювелірні  прикраси,  годинник,  не
покривати нігті лаком;
     не приймати їжу на робочому місці.
 
           2. Вимоги безпеки перед початком роботи
 
     2.1. Застебнути   одягнений   санітарний   одяг  на  всі  гудзики
(зав'язати зав'язки), не припускаючи звисаючі кінці одягу.
     Не заколювати одяг шпильками,  голками,  не тримати в кишенях
одягу гострі предмети.
     2.2. Перевірити оснащеність робочого місця необхідним для роботи
устаткуванням, інвентарем, пристосуваннями і інструментом.
     2.3. Підготувати робоче місце для безпечної роботи:
     забезпечити наявність вільних проходів;
     перевірити стійкість  прилавка,  стелажу,  контрольно-касовою
машини, вісів;
     переконатися в справності вживаного інвентаря,  пристосувань і
інструменту (поверхні спецтари,  обробних дощок,  ручки  совків
ножів,  лопаток,  щипців,  вилок і т.п. повинні бути чистими, гладкими
без сколів,  тріщин і задирок;  рукоядки  ножів  повинні  бути  щільно
насадженими, несковзкими і зручними для захоплення, мати необхідний
упор для пальців руки,  не  деформуються  від  дії  гарячої
води;  полотна ножів повинні бути гладкими, відполірованими, без вм'ятин
і тріщин);
     зручно і   стійко   розмістити  запаси  кулінарних,  борошняних  і
кондитерських виробів,  напівфабрикатів, товарів, інвентар, інструмент
пристосування,   пакувальні  матеріали  відповідно до  частоти
використання і витрачання;
     переконатися в наявності і справність дерев'яних грат під ногами;
     перевірити зовнішнім оглядом:
     достатність освітлення робочої поверхні;
     відсутність сліпучої дії світла;
     відсутність звисаючих і оголених кінців електропроводки;
     справність розетки,   кабелю   (шнура)   електроживлення,   вилки
контрольно-касової машини, електронних вісів;
     надійність закриття  всіх  струмоведучих   і   пускових   пристроїв
електроустаткування;
     наявність і надійність заземлюючих з'єднань (відсутність  обривів
міцність   контакту   між   корпусом   контрольно-касової  машини
електронних вісів і заземлюючим дротом).  Не приступати до роботи при
відсутності або ненадійності заземлення;
     відсутність сторонніх предметів  всередині  і  навкруги  вживаного
устаткування.
     2.4. Терези  (настільні  гирні,   циферблати   і   електронні)
встановити на рівну горизонтальну поверхню.
     2.5. Перш ніж підключити електронні терези до електричної мережі
надійно заземлити корпус терезів ізольованим дротом.
     2.6. Про   всі    виявлені    несправності    вживаного
устаткування,  інвентаря, електропроводки і інших неполадках повідомити
своєму безпосередньому керівнику і  приступити  до  роботи  тільки
після їхнього усунення.
     2.7. При  експлуатації   контрольно-касової   машини   дотримуватись
вимог  безпеки,  висловлених  в  типовій інструкції по охороні
праці для касира торгового залу і контролера-касира .
 
              3. Вимоги безпеки під час роботи
 
     3.1. Виконувати тільки ту  роботу,  по  якій  пройшов  навчання,
інструктаж по охороні праці і до якої допущений особою, відповідальною за
безпечне виконання робіт.
     3.2. Не доручати свою роботу ненавченим і стороннім особам.
     3.3. Застосовувати  необхідні  для  безпечної   роботи   справне
устаткування,  інструмент,  пристосування, використовувати їх тільки для
тих робіт, для яких вони призначені.
     3.4. Дотримуватись  правилал  переміщення  в приміщенні і на території
організації, користуватися тільки встановленими проходами.
     3.5. Містити  робоче  місце в чистоті,  своєчасно прибирати з
підлоги розсипані (розлиті) продукти, жири, воду і ін.
     3.6. Не захаращувати робоче місце, проходи до нього, проходи між
устаткуванням,   прилавками,   стелажами,   до   пультів   управління
рубильникам,   шляхи   евакуації   і  інші  проходи  порожньою  тарою
інвентарем, зайвими запасами товарів, кулінарною продукцією.
     3.7. При  роботі  з ножем дотримувати обережність,  берегти руки від
порізів.  При перервах в роботі вкладати ніж в пенал  (футляр).  Не
ходити  і  не нахилятися  з  ножем  в руках,  не переносити ніж,  не
вкладений у футляр (пенал). Не допускається:
     використовувати ножі   з   неміцно   закріпленими   полотнами,   з
рукоятками, що мають заусениці, із затупившимися лезами;
     виконувати різкі рухи;
     нарізувати продукти на вазі;
     перевіряти гостроту леза рукою;
     залишати ніж під час перерви в роботі  в  нарізуваному  продукті
або на прилавку без футляра;
     спиратися на мусат при правці ножа. Правити ніж про мусат слідує в
стороні від інших працівників.
     3.8. При  обв'язуванні  пакувальних  коробок  користуватися   шпагатом
товщина якого виключає поріз рук.
     3.9. При зважуванні товару не допускається:  укладати  на  терези
вантаж,  що перевищує по масі щонайбільшу межу зважування;  зважувати
кулінарну продукцію безпосередньо на терезах,  без обгортувального  паперу
або іншої упаковки.
     3.10. При експлуатації холодильного устаткування:
     завантаження охолоджуваного     об'єму     холодильного    устаткування
здійснювати після пуску холодильної машини і досягнення  температури
необхідною для зберігання продуктів;
     кількість завантажуваних продуктів не повинна  перевищувати  норму,  на
яку розрахована холодильна камера;
     двері холодильного устаткування відкривати на короткий час і як
можна рідше;
     при осіданні  на  охолоджуваних  приладах   (випарниках)   інею
(снігової шуби) товщиною більше 5 мм зупинити компресор,  звільнити
камеру від продуктів і виконати відтавання інею (снігової шуби);
     при виявленні    витоку   аміаку  холодильне   устаткування
негайно відключити, приміщення провітрити;
     не допускається:
     включати агрегат  за відсутності   захисного   заземлення   або
занулення електродвигунів;
     працювати без  огорожі  машинного  відділення,  з   несправними
приладами автоматики;
     захаращувати простір    біля     холодильного     агрегату
складувати товари, тару і інші сторонні предмети;
     торкатися до жвавих частин включеного в  електричну  мережу
агрегату,  незалежно від  того,  знаходиться  він  в роботі або в режимі
автоматичної зупинки;
     зберігати  продукти  на  випарниках;  видаляти  іній  з  випарників
механічним способом за допомогою скребків, ножів;
     розміщувати сторонні предмети на огорожах агрегату;
     завантажувати холодильну    камеру     при     знятій     огорожі
повітряохолоджувача,  без  піддону  випарника,  а також без піддону для
стоку конденсату;
     самовільно пересувати холодильний агрегат.
     3.11. Виключити користуватися холодильним устаткуванням, якщо:
     струмонесучі частини      магнітних     пускачів,     рубильників
електродвигунів, приладів автоматики не закриті кожухами;
     холодильні машини  не мають  захисного заземлення або занулення
металевих частин,  які можуть  виявитися  під  напругою  при
порушенні ізоляції;
     закінчився термін   чергового    випробування    і    перевірки    ізоляції
електропроводів і захисного заземлення або занулення устаткування;
     зняті кришки    магнітних    пускачів,     клемних     коробок
електродвигунів, реле тиску і інших приладів;
     виявлено порушення температурного режиму,  іскріння  контактів
часте включення і виключення компресора і т. п.
     3.12. Під час  роботи  з використанням   електроустаткування
дотримувати   вимоги  безпеки,  висловлені  в  експлуатаційній
документація заводу-ВИРОБНИКА,  включати і  вимикати  устаткування
сухими руками і лише за допомогою кнопок "пуск" і "стоп".
     3.13. При  використанні  електроустаткування   не допускається:
переносити    (пересувати)    включене    в    електричну   мережу
нестаціонарне устаткування;  складати на  устаткування  інструмент
товари, пакувальні матеріали, посуд.
 
           4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 
     4.1. При  виникненні поломок використовуваного устаткування слідує
припинити його експлуатацію,  а також подачу  до  нього  електроенергії.
Доповісти   про  вжиті  заходи  безпосередньому  керівнику  (особі
відповідальному за безпечну експлуатацію устаткування) і  діяти
відповідно до отриманих вказівок.
     4.2. В  аварійній  обстановці  потрібно  оповістити  про  небезпеку
оточуючих    людей,   доповісти   безпосередньому   керівнику   про те що
трапилося і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.
     4.3. Постраждалому  при  травмуванні,  отруєнні  і  раптовому
захворюванні повинна бути надана перша  (долікарська)  допомога  і,  при
необхідності, організована його доставка до установи охорони здоров'я.
 
            5. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 
     5.1. Знеструмити електроустаткуванню.
     5.2. Прибрати інструмент, інвентар у відведені місця зберігання.
     5.3. Після закінчення робіт по зважуванню кулінарної продукції:
     платформи і  чаші  терезів,  забруднені  гирі  вимити,   дотримуючи
встановлену температуру і концентрацію миючих розчинів;
     звичайні гирі укласти на зберігання у футляр або  ящик.  Прибирання
полиць, прилавків виконувати за допомогою щітки .
     5.4. Не виконувати  прибирання  сміття,   відходів   безпосередньо
руками,   використовувати   для   цих   цілей   щітки,  совки  і  інші
пристосування.