Меню

І Н С Т Р У К Ц І Я Вимоги охорони праці при роботі з СВЧ-піччю

І Н С Т Р У К Ц І Я   №______

               Вимоги охорони праці при роботі з СВЧ-піччю..

Затверджена наказом №_____від____________________

По______________________________________________

                                       І Н С Т Р У К Ц І Я   №______

               Вимоги охорони праці при роботі з СВЧ-піччю..

            

Загальні вимоги безпеки.

$11.      До виконання робіт допускаються працівники які пройшли медичне обстеження пройшли вступний інструктаж ,інструктаж на робочому місці з вивченням безпечних методів та прийомів виконання цих робіт та засвоїли ці прийоми роботи і були допущені до  виконання робіт самостійно.

$12.      Всі працівники підлягають щорічній перевірці знань з охорони праці з складанням заліків.

$13.      Всі працівники підлягають навчанню та перевірці знань на першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

$14.      Не слід виконувати розпорядження адміністрації якщо воно суперечить вимогам безпеки  праці  і може призвести до нещасного випадку.

$15.      На випадок травмування вжити всіх заходів по наданню потерпілому першої медичної допомоги, та повідомити про це керівника робіт

$16.      Працівники повинні бути ознайомлені :

$1·         З будовою обслуговуваних машин;

$1·         З призначенням захисних огороджень ,пристроїв для забезпечення безпеки при їх експлуатації;

$1·         З небезпечними виробничими факторами ;

$1·         З безпечними методами виконання робіт;

$1·         Способами надання першої медичної допомоги;

$1·         З правилами користування засобами індивідуального та колективного захисту;

$1·         З правилами користування засобами пожежегасіння;

$1·         Правилами особистої гігієни;

$17.      Не допускати роботи на несправному агрегаті,машині,приладі.

$18.      Не працювати несправним інструментом та пристроями які не відповідають вимогам безпеки.

     9.Працівник зобов,язаний ,помітивши порушення правил з техніки безпеки іншим працівником чи небезпеку для оточуючих, попередити цього працівника та керівника робіт про необхідність дотримання вимог охорони праці.

    10. Працівник повинен бути уважним  під час роботи ,не займатись по- сторонніми ділами та не відволікати розмовами інших.

    11. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та вказівки технічного персоналу підприємства .керівника робіт.

    12. В якості переносних електроламп використовувати світильники заводського виготовлення з напругою ,що не повинна перевищувати 12 вольт.

    13. Забороняється загромождати та закривати проходи до пожінвентаря та пожкранів.

    14. На території забороняється куріння та кидання недопалків в невідведених для цього місцях.

    15.Про недоліки та несправності на робочому місці негайно повідомляти керівника робіт ,і до їх усунення не приступати до роботи.

Вимоги безпеки перед початком роботи.

 1. Привести в належний стан спецодяг;
 2. Підготувати робоче місце до безпечної роботи, прибрати непотрібні в роботі предмети, звільнити проходи.
 3. Робоче місце повинно бути забезпечено справним інструментом та пристроями.

4.Робоче місце повинно бути забезпечене  справними  засобами захисту.

5.Вимагати від керівника робіт проведення інструктажу на робочому місці при новій роботі та переведенні на іншу роботу.

     6.Перевірити справність та надійність заземлення механізмів та верстатів.

     7. При виявленні несправностей обладнання ,пристроїв, інструменту ,при 

       виникненні пожежі ,порушенні норм безпеки, аварії,  негайно повідомити

       про це керівника робіт.

   8.  Перевірити  справність  блокувальних  пристроїв,   приладів
автоматики  і сигналізації,  герметичність системи водяного охолоджування
магнетрона,    наявність    кожуха    і    інших    знімних     деталей
надвисокочастотного (СВЧ) апарату.

Вимоги безпеки під час роботи.

 1. Необхідно виконувати тільки ту роботу ,що поручена вам керівником робіт.
 2. Не вмішуватись в роботу інших ,якщо це не доручено адміністрацією.
 3. Бути уважним  в роботі ,не відволікати  від роботи розмовами  інших та не дозволяти це робити іншим.
 4. Не працювати без належного освітлення.
 5. Не допускати присутності в робочій зоні присутності  посторонніх осіб.
6.Завантаження (вивантаження) продуктів в СВЧ-піч виробляти  після
відповідного  сигналу  (звукового,  світлового)  про  її готовність до
роботі. Якщо піч не включається (продукт, поміщений в робочу камеру
не нагрівається),  перевірити запобіжник,  щільніше притиснути дверці і
при необхідності,   підігнути   язичок   замка,   що натискує    на
мікровимикач в клямці. Теплову обробку продуктів виконувати в
посуді, призначеному для цих цілей.
 7. Під час  приготування або підігріву їжі,  що знаходиться в
місткостях з пластика,  паперу або інших спалахуючих  матеріалів
вести постійне спостереження за СВЧ-піччю. Якщо спостерігається дим, то при
замкнутиз дверцям робочої камери потрібно  відключити  піч  від  джерела
живлення.
 8. Не дозволяється:
     користуватися СВЧ-піччю  при  пошкодженні  дверних  ущільнювачів і
прилеглих частин,  а також механічному  пошкодженні  рогів  дверець
екрану або скла;
     самостійно здійснювати ремонт печі;
     використовувати фольгу,    металевий   посуд   або   посуд   з
металевим покриттям. Відкривати дверці робочої камери потрібно після
відключення нагріву.
 

Вимоги безпеки по закінчення роботи.

 1. Вимкнути обладнання та верстат ,пристрій від електронапруги .

.     2.Прибрати робоче місце.

     3. Вимити руки та обличчя з милом чи прийняти душ.

 1. Повідомити керівника робіт про всі несправності що виникали в процесі

          роботи.

Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях.

1 Надання долікарської допомоги.

2. Якщо потерпілий  не втратив свідомість та продовжує дихати та в нього нормально працює серце ,необхідно вкласти його , розтебнути одяг, та надати повний спокій до прибуття медичної допомоги.

3.При відсутності у потерпілого  дихання та пульсу необхідно проводити йому

штучне дихання та закритий масаж серця. Під час долі карської допомоги необхідно слідкувати за зіницями очей ,широкі зіниці вказують на різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно оживлення розпочинати негайно.

4.Якщо в потерпілого відсутнє дихання ,пульс то оживлення необхідно робити в такому порядку :

$1·         Покласти потерпілого на спину і під його локті підкласти валік  з звернутого одягу.

$1·         Присісти з лівої сторони від потерпілого, свою ліву руку піднести під        потилицю та відкинути голову потерпілого назад.

$1·         Відкрити потерпілому рот ,звільнити його від слизу при допомозі марлі чи носового платка і зробивши 2-3 вдоха  вдувати через марлю чи платок повітря з свого рота в рот потерпілого.

$1·         Звільнити рот та ніс потерпілого по закінченню вдування, щоб не заважати вільному видоху. Після видоху надаючий допомогу знову повинен зробити 2-3 глибоких  штучних    вдохів  потерпілому.Частота штучного дихання не повинна перевищювати 12-16 разів в хвилину

   5.При появі перших слабких вдохів у потерпілого самостійного дихання, деякий час необхідно продовжувати штучний вдох в момет початку самостійного вдоха потерпілого.

6.При відновленні у потерпілого самостійного дихання  ,деякий час необхідно продовжувати робити штучне дихання до повного приведення потерпілого в свідомість чи до прибуття лікаря.

 1. Зовнішній(прямий)масаж серця необхідно проводити шляхом ритмічного

зжаття серця через передню стінку грудної клітки при надавлюванні на відносно подвижну нижню частину грудини з частотою 60-70 разів на хвилину,це забезпечує достатній кровообіг в організмі при відсутності роботи серця.

 1. Оживлення не можна  зупиняти навіть якщо потерпілий не подає ознак

життя.Тільки лікар може вирішити чи помер потерпілий.

 1. При наданні допомоги потерпілому не можна допускати охолодження тіла, залишати його на сирій землі, на кам’яному, бетонному чи металевому полу. Під потерпілого необхідно підстелити щось тепле та при можливості зігрівати його.
 2. Необхідно вивчити прийоми надання першої допомоги при ураженні електрострумом та вміти їх надавати.
 3. При задусі та  отравленні необхідно поперед всього  не допускати дальнійшу дію газу на потерпілого, швидко вивести чи винести його з загазованого приміщення на чисте повітря  чи провітрюєме приміщення.
 4. До приходу лікаря у випадках гострого отруєння чи задухи газом необхідно освободити потерпілого  від стискуючого одягу.
 5. Якщо потерпілий втратив свідомість ,його необхідно вкласти на рівне місце дати понюхати нашатирний спирт ,коли він прийде до свідомості надати йому спокій.
 6. Якщо потерпілий в свідомості ,дати йому міцний чай  чи кофе. Якщо тіло холодне, зігріти грілками чи розтиранням .Слідкувати щоб потерпілий не заснув.
 7. Необхідно вміти надавати першу медичну допомогу при опіках тому ,що всякий опік-це рана в яку легко потрапляє інфекція .Для попередження цього на опік накладається стерильна пов’язка.
 8. Не можна знімати з обпеченого місця одяг та  обдирати прилипший натільний одяг
 9.  При тяжких обширних  опіках ,при котрих може наступити шок,  необхідно загорнути потерпілого в чисту просиню,  вкласти та забезпечити максимальний спокій та до прибуття лікаря давати потерпілому  пити солодкий чай чи кофе.
 10. При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочки розчином борної кислоти.
 11. При обмороженні необхідно відігріти потерпілому обморожену частину тіла до +37 градусів шляхом розтирання теплою суконкою чи теплою рукавичкою до покрасніння  кожного покрову ,потім змазати обморожену частину тіла несолоним жиром чи вазеліном.
 12. Надавати першу медичну допомогу при переломах та вивихах в першу чергу потрібно придати потерпілому удобне положення, що запобігає пошкодженню частини тіла .Це може бути досягнено  при допомозі накладення шин.
 13. При відсутності шин використовувати  любі підручні засоби-доски ,палки ,шматки картону,фанери і т.д. Шини необхідно прикріплювати до кінцівок бинтом ,ременем чи вірьовкою.
 14. Для попередження засорення рани при відкритому переломі ,поверхню кожного покриву навколо рани слід змазати йодною настойкою ,накласти стерильну пов’язку та відправити потерпілого до лікарняного закладу.
 15. Надаючий першу медичну допомогу при пораненнях повинен чисто вимити руки з милом, чи протерти пальці йодною настойкою.
 16. На можна очищати рану від грязі ,пилу ,землі крові ,та промивати водою ,це може зробити тільки лікар .Пам,ятай ,що кожне поранення небезпечно можливою втратою крові, та зараженням рани.
 17. Для надання допомоги необхідно відкрити індивідуальний стерильний перев,язувальний пакет ,покласти стерильний матеріал на рану та зав’язати бинтом.
 18. У випадку відсутності індивідуального пакета перев’язати рану  бинтом. ,марлею, чи чистою тряпкою.Поверхню кожного покриву змазати йодною настойкою.
 19. Кровотечу необхідно зупиняти при допомозі давлючої пов’язки,   для цього рану закривають стерильним матеріалом та щільно забинтовують.
 20. При сильній кровотечі необхідно здавлювати кровоносні судини при допомозі жгута ,при цьому необхідно пам’ятати ,що жгут більш 1,5-2 години не можна тримати.

 29. Оберігатись електропроводів що можуть звисати з стіни(підлоги.)

30.При виявленні обриву чи ненадійного кріплення заземлюючого провода,

пошкоджених електроустановок,оголених проводів,повідомити керівнику робіт і не включати електроустановки в роботу до усунення несправності.

Категорично забороняється усувати несправності електрообладнання чи електропроводки самому,ремонт та технічне обслуговування електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персоналу.

31.При виникненні пожежі зняти вогнегасник та привести його в робочий стан та направити на   місце загорання.

32. При припиненні подачі електроенергії,при появі сторонніх шумів вібрації,диму,аваріїї і т.д.негайно відключити  обладнання і повідомити

керівника робіт.

33. При виникненні пожежі негайно повідомити про це керівника робіт чи

іншу адміністративну особу підприємства,подати сигнал тревоги і приступи-

ти до гасіння пожежі.

34. При гасінні пожежі в першу чергу необхідно гасити вогнище з допомо-

гою вогнегасника,направляючи струмінь під кутом 10-45 градусів,гасити

з одного краю вогнища переміщюючись до іншого.

35. Електрообладнання що загорілось,слід негайно відключати і гасити піском,порошковим та вуглекислотним вогнегасником.

36.При загоранні одягу його необхідно зірвати та погасити..При загоранні

значної частини одягу людину загортають у ковдру чи іншу тканину

(але не з головою) і гасять полум’я.

І Н С Т Р У К Ц І Я Вимоги охорони праці при роботі на електрогрилі

Затверджена наказом №_____від____________________

По______________________________________________

                                       І Н С Т Р У К Ц І Я   №______

               Вимоги охорони праці при роботі на електрогрилі

Загальні вимоги безпеки.

$11.      До виконання робіт допускаються працівники які пройшли медичне обстеження пройшли вступний інструктаж ,інструктаж на робочому місці з вивченням безпечних методів та прийомів виконання цих робіт та засвоїли ці прийоми роботи і були допущені до  виконання робіт самостійно.

$12.      Всі працівники підлягають щорічній перевірці знань з охорони праці з складанням заліків.

$13.      Всі працівники підлягають навчанню та перевірці знань на першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

$14.      Не слід виконувати розпорядження адміністрації якщо воно суперечить вимогам безпеки  праці  і може призвести до нещасного випадку.

$15.      На випадок травмування вжити всіх заходів по наданню потерпілому першої медичної допомоги, та повідомити про це керівника робіт

$16.      Працівники повинні бути ознайомлені :

$1·         З будовою обслуговуваних машин;

$1·         З призначенням захисних огороджень ,пристроїв для забезпечення безпеки при їх експлуатації;

$1·         З небезпечними виробничими факторами ;

$1·         З безпечними методами виконання робіт;

$1·         Способами надання першої медичної допомоги;

$1·         З правилами користування засобами індивідуального та колективного захисту;

$1·         З правилами користування засобами пожежегасіння;

$1·         Правилами особистої гігієни;

$17.      Не допускати роботи на несправному агрегаті,машині,приладі.

$18.      Не працювати несправним інструментом та пристроями які не відповідають вимогам безпеки.

     9.Працівник зобов,язаний ,помітивши порушення правил з техніки безпеки іншим працівником чи небезпеку для оточуючих, попередити цього працівника та керівника робіт про необхідність дотримання вимог охорони праці.

    10. Працівник повинен бути уважним  під час роботи ,не займатись по- сторонніми ділами та не відволікати розмовами інших.

    11. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та вказівки технічного персоналу підприємства .керівника робіт.

    12. В якості переносних електроламп використовувати світильники заводського виготовлення з напругою ,що не повинна перевищувати 12 вольт.

    13. Забороняється загромождати та закривати проходи до пожінвентаря та пожкранів.

    14. На території забороняється куріння та кидання недопалків в невідведених для цього місцях.

    15.Про недоліки та несправності на робочому місці негайно повідомляти керівника робіт ,і до їх усунення не приступати до роботи.

Вимоги безпеки перед початком роботи.

 1. Привести в належний стан спецодяг;
 2. Підготувати робоче місце до безпечної роботи, прибрати непотрібні в роботі предмети, звільнити проходи.
 3. Робоче місце повинно бути забезпечено справним інструментом та пристроями.

4.Робоче місце повинно бути забезпечене  справними  засобами захисту.

5.Вимагати від керівника робіт проведення інструктажу на робочому місці при новій роботі та переведенні на іншу роботу.

     6.Перевірити справність та надійність заземлення механізмів та верстатів.

     7. При виявленні несправностей обладнання ,пристроїв, інструменту ,при 

       виникненні пожежі ,порушенні норм безпеки, аварії,  негайно повідомити

       про це керівника робіт.

     8. Перед початком  експлуатації  електрогриля  перевірити  роботу

кнопкового  вимикача  і  двигуна  приводу  вертіла  електрогриля
ефективність  роботи  вентиляції.  Для  підключення  електрогриля   до
електричної мережі не використовувати  подовжувачі.
     При протикати штирями вертіла продуктів,  що підлягають  жаренню,  не
направляти  їх  гострими  кінцями  у напрямі на себе,  остерігатися
поранення очей, рук і інших частин тіла.
     9. Перед включенням електрогриля:
     відкрити двері  і  вставити  навантажені  продуктами   вертіла   в
спеціальні отвори дисків, що обертаються;
     при натиснутій  кнопці   вимикача   двигуна   приводу   вертіла
провернути  диски  і  вставити наступні рожни з продуктом до повної
завантаження робочої камери;
     закрити двері і замкнути її ключем.
     Включити електрогриль   спочатку   на   максимальну   температуру
(250‘С),   потім  шляхом  натиснення  кнопок  задати  потрібну  температуру
висвічується на індикаторі.

Вимоги безпеки під час роботи.

 1. Необхідно виконувати тільки ту роботу ,що поручена вам керівником робіт.
 2. Не вмішуватись в роботу інших ,якщо це не доручено адміністрацією.
 3. Бути уважним  в роботі ,не відволікати  від роботи розмовами  інших та не дозволяти це робити іншим.
 4. Не працювати без належного освітлення.
 5. Не допускати присутності в робочій зоні присутності  посторонніх осіб.
6. Діставати готові продукти після  появи  на  індикаторі
електрогриля  миготливого  сигналу  і  спрацьовування  звукового  сигналу.
Виймати їх,  дотримуючи обережність,  після виключення гриля і  повною
зупинки рожнів. 
7. Під час роботи електрогриля стежити за наповненням піддону
для збору жиру,  не припускаючи його переповнювання. При наповненні піддону
надівши захисні рукавички,  витягнути піддон,  злити  жир  в  спеціальний
посуд, використовуючи велику воронку.
8 При експлуатації електрогриля не дозволяється:  ставити  на
гриль  і  класти  всередину  будь-які  судини з самоспалахуючими речовинами
(спирт,  чистячі  засоби  і  т.п.);  застосовувати  для   приготування
пластиковий або скляний посуд;  використовувати для промивки жарильної
камери  відкритий  струмінь  води;  застосовувати   для   очищення   внутрішніх
поверхонь  шпатель  або  інші гострі предмети;  залишати подвійний
рожен без спеціальних захисних ковпаків.
9.Чищення і санобробку електрогриля виконувати при вимкненому
(кнопкою)  і  відключеному  від  електричної мережі грилі.  На пусковому
пристрої (рубильнику) повинна бути вивішена застережлива табличка:
Не включати!  Працюють люди!".  Не приступати до чищення,  поки гарячі
поверхні не остигнуть мінімум до  40‘С.  Під час  чищення  обережно
звертатися  з гострими кінцями вертіла.  Подвійний рожен або корзину для
жаріння охолодити під струменем холодної води.
10. Під час  чищення і санобробки верхньої панелі електрогриля
відкрити двері, відкрутити два гвинтові утримувачі, зняти верхню панель
не  торкаючись  кварцових  ламп  рукою  і  не  припускаючи  попадання на них
рідини і жиру (чистити кварцові  лампи  дозволяється  тільки  ватою
змоченою  спиртом,  а  камеру,  верхню панель,  вентилятор і стелю
камери спеціальним аерозолем).

Вимоги безпеки по закінчення роботи.

 1. Вимкнути обладнання   від електронапруги .

.     2.Прибрати робоче місце.

     3. Вимити руки та обличчя з милом чи прийняти душ.

 1. Повідомити керівника робіт про всі несправності що виникали в процесі

          роботи.

Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях.

1 Надання долікарської допомоги.

2. Якщо потерпілий  не втратив свідомість та продовжує дихати та в нього нормально працює серце ,необхідно вкласти його , розтебнути одяг, та надати повний спокій до прибуття медичної допомоги.

3.При відсутності у потерпілого  дихання та пульсу необхідно проводити йому

штучне дихання та закритий масаж серця. Під час долі карської допомоги необхідно слідкувати за зіницями очей ,широкі зіниці вказують на різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно оживлення розпочинати негайно.

4.Якщо в потерпілого відсутнє дихання ,пульс то оживлення необхідно робити в такому порядку :

$1·         Покласти потерпілого на спину і під його локті підкласти валік  з звернутого одягу.

$1·         Присісти з лівої сторони від потерпілого, свою ліву руку піднести під        потилицю та відкинути голову потерпілого назад.

$1·         Відкрити потерпілому рот ,звільнити його від слизу при допомозі марлі чи носового платка і зробивши 2-3 вдоха  вдувати через марлю чи платок повітря з свого рота в рот потерпілого.

$1·         Звільнити рот та ніс потерпілого по закінченню вдування, щоб не заважати вільному видоху. Після видоху надаючий допомогу знову повинен зробити 2-3 глибоких  штучних    вдохів  потерпілому.Частота штучного дихання не повинна перевищювати 12-16 разів в хвилину

   5.При появі перших слабких вдохів у потерпілого самостійного дихання, деякий час необхідно продовжувати штучний вдох в момет початку самостійного вдоха потерпілого.

6.При відновленні у потерпілого самостійного дихання  ,деякий час необхідно продовжувати робити штучне дихання до повного приведення потерпілого в свідомість чи до прибуття лікаря.

 1. Зовнішній(прямий)масаж серця необхідно проводити шляхом ритмічного

зжаття серця через передню стінку грудної клітки при надавлюванні на відносно подвижну нижню частину грудини з частотою 60-70 разів на хвилину,це забезпечує достатній кровообіг в організмі при відсутності роботи серця.

 1. Оживлення не можна  зупиняти навіть якщо потерпілий не подає ознак

життя.Тільки лікар може вирішити чи помер потерпілий.

 1. При наданні допомоги потерпілому не можна допускати охолодження тіла, залишати його на сирій землі, на кам’яному, бетонному чи металевому полу. Під потерпілого необхідно підстелити щось тепле та при можливості зігрівати його.
 2. Необхідно вивчити прийоми надання першої допомоги при ураженні електрострумом та вміти їх надавати.
 3. При задусі та  отравленні необхідно поперед всього  не допускати дальнійшу дію газу на потерпілого, швидко вивести чи винести його з загазованого приміщення на чисте повітря  чи провітрюєме приміщення.
 4. До приходу лікаря у випадках гострого отруєння чи задухи газом необхідно освободити потерпілого  від стискуючого одягу.
 5. Якщо потерпілий втратив свідомість ,його необхідно вкласти на рівне місце дати понюхати нашатирний спирт ,коли він прийде до свідомості надати йому спокій.
 6. Якщо потерпілий в свідомості ,дати йому міцний чай  чи кофе. Якщо тіло холодне, зігріти грілками чи розтиранням .Слідкувати щоб потерпілий не заснув.
 7. Необхідно вміти надавати першу медичну допомогу при опіках тому ,що всякий опік-це рана в яку легко потрапляє інфекція .Для попередження цього на опік накладається стерильна пов’язка.
 8. Не можна знімати з обпеченого місця одяг та  обдирати прилипший натільний одяг
 9.  При тяжких обширних  опіках ,при котрих може наступити шок,  необхідно загорнути потерпілого в чисту просиню,  вкласти та забезпечити максимальний спокій та до прибуття лікаря давати потерпілому  пити солодкий чай чи кофе.
 10. При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочки розчином борної кислоти.
 11. При обмороженні необхідно відігріти потерпілому обморожену частину тіла до +37 градусів шляхом розтирання теплою суконкою чи теплою рукавичкою до покрасніння  кожного покрову ,потім змазати обморожену частину тіла несолоним жиром чи вазеліном.
 12. Надавати першу медичну допомогу при переломах та вивихах в першу чергу потрібно придати потерпілому удобне положення, що запобігає пошкодженню частини тіла .Це може бути досягнено  при допомозі накладення шин.
 13. При відсутності шин використовувати  любі підручні засоби-доски ,палки ,шматки картону,фанери і т.д. Шини необхідно прикріплювати до кінцівок бинтом ,ременем чи вірьовкою.
 14. Для попередження засорення рани при відкритому переломі ,поверхню кожного покриву навколо рани слід змазати йодною настойкою ,накласти стерильну пов’язку та відправити потерпілого до лікарняного закладу.
 15. Надаючий першу медичну допомогу при пораненнях повинен чисто вимити руки з милом, чи протерти пальці йодною настойкою.
 16. На можна очищати рану від грязі ,пилу ,землі крові ,та промивати водою ,це може зробити тільки лікар .Пам,ятай ,що кожне поранення небезпечно можливою втратою крові, та зараженням рани.
 17. Для надання допомоги необхідно відкрити індивідуальний стерильний перев,язувальний пакет ,покласти стерильний матеріал на рану та зав’язати бинтом.
 18. У випадку відсутності індивідуального пакета перев’язати рану  бинтом. ,марлею, чи чистою тряпкою.Поверхню кожного покриву змазати йодною настойкою.
 19. Кровотечу необхідно зупиняти при допомозі давлючої пов’язки,   для цього рану закривають стерильним матеріалом та щільно забинтовують.
 20. При сильній кровотечі необхідно здавлювати кровоносні судини при допомозі жгута ,при цьому необхідно пам’ятати ,що жгут більш 1,5-2 години не можна тримати.

 29. Оберігатись електропроводів що можуть звисати з стіни(підлоги.)

30.При виявленні обриву чи ненадійного кріплення заземлюючого провода,

пошкоджених електроустановок,оголених проводів,повідомити керівнику робіт і не включати електроустановки в роботу до усунення несправності.

Категорично забороняється усувати несправності електрообладнання чи електропроводки самому,ремонт та технічне обслуговування електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персоналу.

31.При виникненні пожежі зняти вогнегасник та привести його в робочий стан та направити на   місце загорання.

32. При припиненні подачі електроенергії,при появі сторонніх шумів вібрації,диму,аваріїї і т.д.негайно відключити  обладнання і повідомити

керівника робіт.

33. При виникненні пожежі негайно повідомити про це керівника робіт чи

іншу адміністративну особу підприємства,подати сигнал тревоги і приступи-

ти до гасіння пожежі.

34. При гасінні пожежі в першу чергу необхідно гасити вогнище з допомо-

гою вогнегасника,направляючи струмінь під кутом 10-45 градусів,гасити

з одного краю вогнища переміщюючись до іншого.

35. Електрообладнання що загорілось,слід негайно відключати і гасити піском,порошковим та вуглекислотним вогнегасником.

36.При загоранні одягу його необхідно зірвати та погасити..При загоранні

значної частини одягу людину загортають у ковдру чи іншу тканину

(але не з головою) і гасять полум’я.

І Н С Т Р У К Ц І Я По користуванню газовою колонкою.

Затверджена наказом №______від________________________

По___________________________________________________

                     І Н С Т Р У К Ц І Я   №_____

По користуванню газовою колонкою.

.Порядок розпалювання :

$11.1.            Перевірити наявність тяги,Це робиться шляхом піднесення сірника до ковпака.Якщо полум,я  і дим не витягуються під ковпак,то тяги не має.

$11.2.            Перевірити чи закрита „Чистка” на димоході. Якщо лючок відкритий,то його необхідно закрити.

$11.3.            Відкрити запірний кран  перед колонкою на газопроводі.

$11.4.            Відкрити водяний вентиль на водопроводі перед колонкою.

$11.5.            Запалити запальник,полум,я запальника повинно горіти над пальником,плавно закрити кран,знаходячись з боку газової колонки,газ повинен загорітися на пальникові.

$11.6.            Відрегулювати температуру гарячої води за допомогою крана перед пальником,Температура теплої води на виході з колонки повинна бути не вищую ніж 50 градусів.Після розпалювання і регулювання газової колонки обов,язково повторно перевірити наявність тяги,у цьому випадку рекомендується перевірити тягу шляхом піднесення руки до низу ковпака колонки ,якщо тяга слабка або відсутня ,ви відчуєте вихід гарячого повітря з-під крана.

2.Експлуатація та обслуговування.

$12.1.            Для припинення нагрівання води та під час користування газовою колонкою закривається вентиль гарячої води-пальник автоматично вимикається, а запальник продовжує горіти.

$12.2.            Для поновлення нагрівання води відкривається вентиль гарячої води ,пальник автоматично вмикається

$12.3.            Забороняється безперервна робота пальника більше ніж 30-40

хвилин.

3. Вимикання газової колонки.

3.1. Закрити кран газової колонки.

3.2. Закрити кран запальника.

3.3.Закрити запірний кран на газопроводі перед газовою колонкою

3.4.Дати збігти воді ,після чого закрити водяний вентиль перед колонкою і вентиль виходу гарячої води.

І Н С Т Р У К Ц І Я По охороні праці для продавця відділу кулінарії.

І Н С Т Р У К Ц І Я    _____

                         По охороні праці для продавця відділу кулінарії

Затверджена наказом   __________від___________________________________________________

По__________________________________________________________________________________

                                             І Н С Т Р У К Ц І Я    _____

                             По охороні праці для продавця відділу кулінарії.

 
 
                   1. Загальні вимоги безпеки
 
     
     1.1. На  продавця відділу кулінарії можуть впливати небезпечні і
шкідливі виробничі чинники (знижена температура  поверхонь
холодильного    устаткування;    підвищена   температура   кулінарної
продукції;  підвищене  значення  напруги  в  електричному   ланцюгу;
недостатня  освітленість  робочої зони;  гострі кромки,  заусениці і
нерівності   поверхонь   устаткування,   інструменту,    інвентаря;
фізичні перевантаження; нервово-психічні перевантаження).
     1.2. Продавець відділу кулінарії сповіщає свого  безпосереднього
керівника  про будь-яку ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей,  про
кожному нещасному випадку,  що відбувся на виробництві,  про погіршення
стану свого здоров'я,  у тому числі про вияв ознак гострого
захворювання.
     1.4. Продавцю відділу кулінарії необхідно:
     залишати верхній одяг,  взуття,  головний убір,  особисті речі  в
вбиральні;
     перед початком роботи ретельно мити руки з милом, надягати чистий
санітарний одяг, убирати волосся під ковпак (косинку) або надягати
спеціальну сітку для волосся;
     працювати в   чистому   санітарному   одязі,   змінювати  його  у міру
забруднення;
     після відвідин туалету мити руки з милом;
     при відпуску   кулінарної   продукції,   борошняних    кулінарних    і
кондитерських   виробів  не надягати  ювелірні  прикраси,  годинник,  не
покривати нігті лаком;
     не приймати їжу на робочому місці.
 
           2. Вимоги безпеки перед початком роботи
 
     2.1. Застебнути   одягнений   санітарний   одяг  на  всі  гудзики
(зав'язати зав'язки), не припускаючи звисаючі кінці одягу.
     Не заколювати одяг шпильками,  голками,  не тримати в кишенях
одягу гострі предмети.
     2.2. Перевірити оснащеність робочого місця необхідним для роботи
устаткуванням, інвентарем, пристосуваннями і інструментом.
     2.3. Підготувати робоче місце для безпечної роботи:
     забезпечити наявність вільних проходів;
     перевірити стійкість  прилавка,  стелажу,  контрольно-касовою
машини, вісів;
     переконатися в справності вживаного інвентаря,  пристосувань і
інструменту (поверхні спецтари,  обробних дощок,  ручки  совків
ножів,  лопаток,  щипців,  вилок і т.п. повинні бути чистими, гладкими
без сколів,  тріщин і задирок;  рукоядки  ножів  повинні  бути  щільно
насадженими, несковзкими і зручними для захоплення, мати необхідний
упор для пальців руки,  не  деформуються  від  дії  гарячої
води;  полотна ножів повинні бути гладкими, відполірованими, без вм'ятин
і тріщин);
     зручно і   стійко   розмістити  запаси  кулінарних,  борошняних  і
кондитерських виробів,  напівфабрикатів, товарів, інвентар, інструмент
пристосування,   пакувальні  матеріали  відповідно до  частоти
використання і витрачання;
     переконатися в наявності і справність дерев'яних грат під ногами;
     перевірити зовнішнім оглядом:
     достатність освітлення робочої поверхні;
     відсутність сліпучої дії світла;
     відсутність звисаючих і оголених кінців електропроводки;
     справність розетки,   кабелю   (шнура)   електроживлення,   вилки
контрольно-касової машини, електронних вісів;
     надійність закриття  всіх  струмоведучих   і   пускових   пристроїв
електроустаткування;
     наявність і надійність заземлюючих з'єднань (відсутність  обривів
міцність   контакту   між   корпусом   контрольно-касової  машини
електронних вісів і заземлюючим дротом).  Не приступати до роботи при
відсутності або ненадійності заземлення;
     відсутність сторонніх предметів  всередині  і  навкруги  вживаного
устаткування.
     2.4. Терези  (настільні  гирні,   циферблати   і   електронні)
встановити на рівну горизонтальну поверхню.
     2.5. Перш ніж підключити електронні терези до електричної мережі
надійно заземлити корпус терезів ізольованим дротом.
     2.6. Про   всі    виявлені    несправності    вживаного
устаткування,  інвентаря, електропроводки і інших неполадках повідомити
своєму безпосередньому керівнику і  приступити  до  роботи  тільки
після їхнього усунення.
     2.7. При  експлуатації   контрольно-касової   машини   дотримуватись
вимог  безпеки,  висловлених  в  типовій інструкції по охороні
праці для касира торгового залу і контролера-касира .
 
              3. Вимоги безпеки під час роботи
 
     3.1. Виконувати тільки ту  роботу,  по  якій  пройшов  навчання,
інструктаж по охороні праці і до якої допущений особою, відповідальною за
безпечне виконання робіт.
     3.2. Не доручати свою роботу ненавченим і стороннім особам.
     3.3. Застосовувати  необхідні  для  безпечної   роботи   справне
устаткування,  інструмент,  пристосування, використовувати їх тільки для
тих робіт, для яких вони призначені.
     3.4. Дотримуватись  правилал  переміщення  в приміщенні і на території
організації, користуватися тільки встановленими проходами.
     3.5. Містити  робоче  місце в чистоті,  своєчасно прибирати з
підлоги розсипані (розлиті) продукти, жири, воду і ін.
     3.6. Не захаращувати робоче місце, проходи до нього, проходи між
устаткуванням,   прилавками,   стелажами,   до   пультів   управління
рубильникам,   шляхи   евакуації   і  інші  проходи  порожньою  тарою
інвентарем, зайвими запасами товарів, кулінарною продукцією.
     3.7. При  роботі  з ножем дотримувати обережність,  берегти руки від
порізів.  При перервах в роботі вкладати ніж в пенал  (футляр).  Не
ходити  і  не нахилятися  з  ножем  в руках,  не переносити ніж,  не
вкладений у футляр (пенал). Не допускається:
     використовувати ножі   з   неміцно   закріпленими   полотнами,   з
рукоятками, що мають заусениці, із затупившимися лезами;
     виконувати різкі рухи;
     нарізувати продукти на вазі;
     перевіряти гостроту леза рукою;
     залишати ніж під час перерви в роботі  в  нарізуваному  продукті
або на прилавку без футляра;
     спиратися на мусат при правці ножа. Правити ніж про мусат слідує в
стороні від інших працівників.
     3.8. При  обв'язуванні  пакувальних  коробок  користуватися   шпагатом
товщина якого виключає поріз рук.
     3.9. При зважуванні товару не допускається:  укладати  на  терези
вантаж,  що перевищує по масі щонайбільшу межу зважування;  зважувати
кулінарну продукцію безпосередньо на терезах,  без обгортувального  паперу
або іншої упаковки.
     3.10. При експлуатації холодильного устаткування:
     завантаження охолоджуваного     об'єму     холодильного    устаткування
здійснювати після пуску холодильної машини і досягнення  температури
необхідною для зберігання продуктів;
     кількість завантажуваних продуктів не повинна  перевищувати  норму,  на
яку розрахована холодильна камера;
     двері холодильного устаткування відкривати на короткий час і як
можна рідше;
     при осіданні  на  охолоджуваних  приладах   (випарниках)   інею
(снігової шуби) товщиною більше 5 мм зупинити компресор,  звільнити
камеру від продуктів і виконати відтавання інею (снігової шуби);
     при виявленні    витоку   аміаку  холодильне   устаткування
негайно відключити, приміщення провітрити;
     не допускається:
     включати агрегат  за відсутності   захисного   заземлення   або
занулення електродвигунів;
     працювати без  огорожі  машинного  відділення,  з   несправними
приладами автоматики;
     захаращувати простір    біля     холодильного     агрегату
складувати товари, тару і інші сторонні предмети;
     торкатися до жвавих частин включеного в  електричну  мережу
агрегату,  незалежно від  того,  знаходиться  він  в роботі або в режимі
автоматичної зупинки;
     зберігати  продукти  на  випарниках;  видаляти  іній  з  випарників
механічним способом за допомогою скребків, ножів;
     розміщувати сторонні предмети на огорожах агрегату;
     завантажувати холодильну    камеру     при     знятій     огорожі
повітряохолоджувача,  без  піддону  випарника,  а також без піддону для
стоку конденсату;
     самовільно пересувати холодильний агрегат.
     3.11. Виключити користуватися холодильним устаткуванням, якщо:
     струмонесучі частини      магнітних     пускачів,     рубильників
електродвигунів, приладів автоматики не закриті кожухами;
     холодильні машини  не мають  захисного заземлення або занулення
металевих частин,  які можуть  виявитися  під  напругою  при
порушенні ізоляції;
     закінчився термін   чергового    випробування    і    перевірки    ізоляції
електропроводів і захисного заземлення або занулення устаткування;
     зняті кришки    магнітних    пускачів,     клемних     коробок
електродвигунів, реле тиску і інших приладів;
     виявлено порушення температурного режиму,  іскріння  контактів
часте включення і виключення компресора і т. п.
     3.12. Під час  роботи  з використанням   електроустаткування
дотримувати   вимоги  безпеки,  висловлені  в  експлуатаційній
документація заводу-ВИРОБНИКА,  включати і  вимикати  устаткування
сухими руками і лише за допомогою кнопок "пуск" і "стоп".
     3.13. При  використанні  електроустаткування   не допускається:
переносити    (пересувати)    включене    в    електричну   мережу
нестаціонарне устаткування;  складати на  устаткування  інструмент
товари, пакувальні матеріали, посуд.
 
           4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 
     4.1. При  виникненні поломок використовуваного устаткування слідує
припинити його експлуатацію,  а також подачу  до  нього  електроенергії.
Доповісти   про  вжиті  заходи  безпосередньому  керівнику  (особі
відповідальному за безпечну експлуатацію устаткування) і  діяти
відповідно до отриманих вказівок.
     4.2. В  аварійній  обстановці  потрібно  оповістити  про  небезпеку
оточуючих    людей,   доповісти   безпосередньому   керівнику   про те що
трапилося і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.
     4.3. Постраждалому  при  травмуванні,  отруєнні  і  раптовому
захворюванні повинна бути надана перша  (долікарська)  допомога  і,  при
необхідності, організована його доставка до установи охорони здоров'я.
 
            5. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 
     5.1. Знеструмити електроустаткуванню.
     5.2. Прибрати інструмент, інвентар у відведені місця зберігання.
     5.3. Після закінчення робіт по зважуванню кулінарної продукції:
     платформи і  чаші  терезів,  забруднені  гирі  вимити,   дотримуючи
встановлену температуру і концентрацію миючих розчинів;
     звичайні гирі укласти на зберігання у футляр або  ящик.  Прибирання
полиць, прилавків виконувати за допомогою щітки .
     5.4. Не виконувати  прибирання  сміття,   відходів   безпосередньо
руками,   використовувати   для   цих   цілей   щітки,  совки  і  інші
пристосування.
 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КУХАРЯ

                                                                                                                                                      Затверджую

                                                                                                                                                      Директор  ТОВ „ДЗОВ „ ЧАЙКА”

                                                                                                                                                                                ........Д.Ю.Лихенко

                                                                                                                                                       Наказ №_____від______

                                                                                           ІНСТРУКЦІЯ    З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____

ДЛЯ КУХАРЯ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”, ДНАОП 7.1.30-1.02-96 "Правила охорони праці для підприємств громадського харчування".

1.3. Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.

1.4. За даною інструкцією кухар інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та кухаря.

1.5. Власник повинен застрахувати кухаря від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини власника, він (кухар) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання даної інструкції кухар несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.7. До роботи кухарем допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

Кухарі, які працюють на електро- та газовому обладнанні, повинні пройти навчання по правилах їх безпечної експлуатації та мати відповідне посвідчення.

1.8. Кухар повинен:

1.8.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.8.2. Користуватися спецодягом та засобами інди­ві­ду­аль­но­го захисту.

1.8.3. Працювати тільки на справному обладнанні.

1.8.4. Не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб.

1.8.5. Утримувати робоче місце в чистоті, не захаращувати його.

1.8.6. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконан­ня правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.8.7. Приймати заходи по усуненню порушень правил охорони праці.

1.8.8. Бути на робочому місці в чистому особистому одязі і взутті.

1.8.9. Приступаючи до роботи після відлучки з робочого місця і після стикання з забрудненими предметами, руки необхідно мити з намилюванням не менше двох разів. Особливо ретельно їх слід мити після відвідування вбиральні. В цих випадках руки треба вимити теплою водою з милом, потім 0,2%-ним освітленим розчином хлорного вапна, а потім знову помити теплою водою з милом.

Особи, які працюють в одязі з короткими рукавами, повин­ні мити руки до ліктів.

1.8.10. Утримувати нігті коротко підстриженими та не наносити на них лак.

1.8.11. Чоловіки - чисто поголені, жінки - охайно причесані.

1.8.12. Повідомляти про одержані на виробництві чи вдома порізи, удари, інші поранення, а також про інфекційні захворювання в сім'ї.

1.9. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на кухаря:

1.9.1. Протяги.

1.9.2. Захаращеність робочого місця.

1.9.3. Відсутність спеціальних пристосувань, інструменту, обладнання.

1.9.4. Підвищена температура поверхні обладнання.

1.9.5. Підвищена температура, вологість, рухливість повітря робочої зони.

1.9.6. Недостатня освітленість робочої зони.

1.9.7. Незахищені струмоведучі частини електрообладнання.

1.10. Кухар забезпечується спецодягом: куртка біла бавовняна, брюки світлі бавовняні (спідниця біла бавовняна для жінок), фартух білий бавовняний, ковпак білий бавовняний або косинка біла бавовняна, рушник, тапочки, туфлі, або черевики текстильні чи текстильно-комбіновані на неслизькій підошві.

1.11. Заколювати спецодяг і тримати у кишенях одягу булавки, скляні та інші гострі предмети забороняється.

1.12. Кухарські ножі, скребки для зачистки риби повинні бути рівні, зручні та міцно насаджені на дерев'яні держаки.

1.13. Ножі і мусати повинні мати на держаках запобіжні виступи.

1.14. Не допускаються тріщини та задирки на дошках для обробки і колодах для розрубування м'яса.

1.15. Наплитні котли, каструлі, сотейники та інший кухонний посуд повинен мати міцно прикріплені ручки, рівне дно і добре пригнані кришки.

1.16. Інвентар і посуд повинен мати маркірування.

1.17. Посуд для завантаження овочів у машини і ванни повинен бути ємністю не більше, ніж на 10 кг продукту.

1.18. Для котлів з їжею в цеху повинні бути стійкі підставки.

1.19. На робочих місцях біля печей, плит, жарочных шаф та іншого обладнання, працюючого з підігрівом, необхідно застосовувати повітряне душирування.

1.20. Виробничі столи для обробки риби повинні мати жолоб і бортик.

1.21. Приміщення, у якому розміщено газове обладнання, повинно мати вентиляцію, яка забезпечує триразовий обмін повітря за годину.

1.22. Газове обладнання (кип'ятильники, шафи, котли, сковороди, водонагрівачі, плити) з витратою газу 1,5 м3/год і більше повинні бути приєднані до індивідуальних витяжних утеплених димоходів, що забезпечують розрядження не менше 1 мм водяного стовпчика.

1.23. На кожному димоході повинен бути шибер, який закривається, з просвердленими отворами (п'ять отворів загальним діаметром 15 мм) для постійної вентиляції стельового простору газового обладнання при зачиненому шибері.

1.24. Перед кожним апаратом на підвідній газовій лінії повинен бути пробковий газовий кран.

1.25. Кожний електронагрівальний апарат підключається до зовнішньої мережі окремою електропроводкою з індивідуальними плавкими вставками та пусковими пристроями.

1.26. Пускові пристрої повинні знаходитись у безпосередній близькості від робочого місця, забезпечуючи при цьому швидке і безпечне вмикання та вимикання апарату.

1.27. У виробничих приміщеннях електропроводка повинна бути прокладена в трубах для захисту від механічних пошкоджень та вологи.

1.28. Робітники, які працюють на обладнанні, повинні бути забезпечені інструкціями по експлуатації обладнання, в яких викладені вимоги охорони праці.

1.29. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками:

Характер робіт

Гранично допустима вага, кг

Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)

10

Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни

7

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:з робочої поверхні                               - 350 кг

                 з підлоги                                       - 175 кг

Примітка: 1. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, верстата, тощо.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Одягти спецодяг і упорядкувати його.

2.3. Підготувати робоче місце до виконання робіт, прибрати всі непотрібні речі.

2.4. Впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене.

2.5. Підібрати та підготувати необхідні інструменти, пристосування, обладнання. Розташувати їх в безпечному для використання порядку.

2.6. Колючі, ріжучі інструменти розташовувати так, щоб випадково не отримати поранення.

2.7. Перевірити справність всіх пускових та блокувальних пристроїв механізованого обладнання, наявність захисного заземлення. Перевірити роботу обладнання на холостому ході.

2.8. Впевнитись в наявності у електрообладнання діелектричних килимків.

2.9. Перед початком роботи електроплити необхідно перевірити справність терморегулятора та пакетних перемикачів.

2.10. При роботі на газовому обладнанні необхідно ввімкнути вентиляцію, перевірити положення газових кранів на колекторі, відчинити шибер на димоході, перевірити тягу.

2.11. Забороняється працювати на газовому обладнанні за відсутності тяги, перевіряти герметичність газопроводу полум'ям сірника.

2.12. Приміщення, у якому розміщено газове обладнання, повинно мати вентиляцію, яка забезпечує триразовий обмін повітря за годину.

2.13. У приміщенні, де відчувається запах газу, забороняється вмикати або вимикати електроприлади, запалювати сірники, палити.

2.14. Не слід залишати без догляду працююче газове обладнання, а у разі припинення подачі газу негайно зачинити крани пальників.

2.15. Не допускається робота обладнання з несправною автоматикою безпеки та регулювання.

2.16. Відкривати крани пальників і запалювати газове обладнання дозволяється тільки при палаючому запальнику.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При роботі з ножем кухар повинен держати лезо від себе.

3.2. Гострити ніж об мусат треба осторонь від робітників, зайнятих на інших операціях.

3.3. Розробку мороженого м'яса та риби треба проводити після їх розмороження.

3.4. Миття риби необхідно проводити трав'яними щітками, мочалками, скребками у спеціальних рукавицях.

3.5. Для виймання риби з ванни повинні використовуватись дротяні черпаки.

3.6. Під час розробки риби необхідно користуватися ножами для розробки, головорубками, скребками.

3.7. Під час опалювання птахів забороняється користуватись паяльними лампами. Виконання цієї операції проводиться в опалювальному горні.

3.8. При смаженні напівфабрикати повинні укладатись на сковороду з нахилом від працівника.

3.9. Установлювати наплитні котли на плиту і знімати їх повинні два робітники, використовуючи для цього сухий рушник.

3.10. Забороняється підігрівати їжу у герметичне закритому посуді (молочні фляги, термоси тощо).

3.11. При закладанні у киплячий жир картоплі та інших овочів не допускати попадання води.

3.12. Кришки варочних котлів, каструль та іншого наплитного посуду з гарячою їжею необхідно відкривати обережно, на себе.

3.13. Розкриття та розпаковку тари необхідно проводити з використанням спеціальних інструментів (цвяходери, кліщі).

3.14. Розкриття консервних банок необхідно проводити спеціальними ключами або пристроями.

3.15. Перед вмиканням обладнання необхідно переконатись, чи нема в машині сторонніх предметів, чи надійне кріплення механізмів.

3.16. Запуск та зупинення обладнання, завантаженого продуктами, забороняється.

3.17. Забороняється залишати працююче обладнання без нагляду.

3.18. Для проштовхування продукту всередину бункера м'ясорубки необхідно користуватися дерев'яним товкачем або лопаткою.

3.19. Не допускається експлуатація м'ясорубки без запобіжного кільця. На робочих поверхнях ножа та решіток не повинно бути тріщин, задирок, вибоїн.

3.20. Очищення ріжучих ножів та решіток проводити тільки спеціальним дерев'яним скребком після вимкнення машини.

3.21. Забороняється виймати фарш з завантажувального вікна фаршемішалки вручну або під час роботи.

3.22. При використанні рибочистки забороняється дотикатися до скребка у робочому положенні та працювати без запобіжного кожуха.

3.23. Перед вмиканням пельменного апарату необхідно перевірити надійність кріплення привода, конвеєра та огородження.

3.24. При роботі пельменного апарату забороняється виймати тісто або фарш з бункеру, очищати гвинтові шнеки, зачищати краї бункерів, очищати війки формуючих барабанів, класти на штампи руки або знімати на ходу пельмені.

3.25. Забороняється проштовхувати рукою або стороннім предметом фарш під шнек котлетоформувальної машини.

3.26. Забороняється працювати на газовому обладнанні за відсутності тяги, перевіряти герметичність газопроводу полум'ям сірника.

3.27. У приміщенні, де відчувається запах газу, слід негайно зачинити крани пальників.

3.28. Не слід залишати без догляду працююче газове обладнання, а у разі припинення подачі газу необхідно негайно зачинити крани пальників.

3.29. Не допускається робота обладнання з несправною автоматикою безпеки та регулювання.

3.30. Відкривати крани пальників і запалювати газове обладнання дозволяється тільки при палаючому запальнику.

3.31. Категорично забороняється мити та чистити обладнання, яке включене в електромережу.

3.32. Забороняється працювати на плитах, жарочна поверхня яких деформована.

3.33. Не дозволяється тримати конфорки електроплит включеними на повну потужність без їх завантаження.

3.34. Забороняється штучно охолоджувати розігріті конфорки водою.

3.35. Не дозволяється працювати на електоплитах, конфорки яких не мають додаткового захисного заземлення.

3.36. Перед вмиканням електрокотлів необхідно перевірити легкість піднімання та обертання клапана-турбінки, справність подвійного запобіжного клапану, електроконтактного манометру, наявність води у пароводяній сорочці.

3.37. Перед відкриванням кришки котла зменшують підведення тепла, підіймають клапан-турбінку за кільце дерев'яним стрижнем та випускають пару. Після падіння тиску у котлі (клапан-турбінка не обертається) можна приступати до відкручування болтів кришки котла.

3.38. Забороняється вмикати електрокотли і автоклави за відсутності води у пароводяній сорочці.

3.39. При митті котлів треба ретельно очищати клапан-турбінку і паровідвідну трубку.

3.40. Забороняється працювати на котлах і автоклавах з несправними приладами автоматики та манометрами.

3.41. Не можна встановлювати контакти манометра автоклаву на тиск більше 0,25 МПа.

3.42. Вивантаження продуктів з котлів, що перекидаються, треба проводити при вимкненому джерелі нагрівання.

3.43. Перед вмиканням електрокип'ятильника необхідно переконатися у справності автоматики, поплавкового пристрою, заповненні його водою і безупинному її надходженні.

3.44. Забороняється працювати на фритюрниці при знятому столі.

3.45. Зливання олії з фритюрниці треба проводити не сильним струменем після її вимкнення з мережі.

3.46. Забороняється працювати на хліборізці при не налагодженому кінцевому вимикачі електродвигуна або при знятому верхньому кожусі.

3.47. При нарізанні хліба, ковбаси, сиру та інших продуктів механізованим способом необхідно застосовувати спеціальні пристрої для подачі їх під ніж. Подача їх вручну заборонена.

3.48. При роботі на електро- і газових плитах, щоб уникнути опіку рук, необхідно користуватися рукавицями.

3.49. При завантаженні продуктів у кип'ячу воду необхідно уникати утворення бризок кип'ятку.

3.50. Щоб уникнути опіків необхідно слідкувати, щоб в розігрітий або киплячий жир не потрапляла вода.

3.51. При використанні переносних електронагрівачів (електрочайник, електрокип'ятильники, електром'ясорубки та інше) необхідно слідкувати, щоб шнур їх живлення не торкався гарячих предметів.

3.52. Клубні картоплі або овочів, що застряли в машині, треба виймати тільки після повної зупинки електродвигуна.

3.53. Забороняється працювати на картоплечистці, абразив якої має дефекти.

3.54. Подачу овочів необхідно виконувати за допомогою спеціальних пристроїв.

3.55. При використанні герметичної тари для приготування їжі перед зняттям кришки необхідно попередньо скинути тиск через запобіжний клапан.

3.56. При знятті з плити каструль, чайників, сковорідок тощо необхідно розташовувати їх на підсобні місця таким чином, щоб робітники, які знаходяться поряд, не отримали опіків.

3.57. Під час роботи обертаючої жаровні забороняється чистити ніж відсікача від плівки, яка налипла.

3.58. Забороняється знімати під час роботи жаровні щітки, що огороджують редуктор та кришки автоматичних вимикачів, а також працювати зі знятими кришками.

3.59. Не дозволяється заливати у сорочку жаровні масло марок, які не вказані в експлуатаційній документації.

3.60. Забороняється працювати на сковородах при витіканні з сорочки масла або недостатньому його рівні.

3.61. Перед вмиканням сковороди необхідно залити необхідну кількість жиру.

3.62. Забороняється встановлювати контакти електроконтактного термометра сковороди на температуру вище 260° С.

3.63. Електротермостат повинен мати штепсельний роз'їм з додатковим заземляючим контактом.

Не дозволяється вмикати термостат без рідини.

3.64. Не дозволяється користуватися електрорушником при несправному огородженні нагрівачів у горловині корпусу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно вимкнути обладнання. При відключенні механічного та теплового обладнання вимикаються пакетні перемикачі та кнопкові станції, після цього вимикаються рубильники, магнітні пускачі та станції управління. При вимиканні газового обладнання необхідно перекрити подачу повітря до пальників, закрити їх крани і загальний кран на газопроводі.

4.2. Вимикати вилки слід за корпус.

4.3. Прибрати робоче місце. Звільнити його від відходів виробництва, винести сміття, звільнити проходи.

4.4. Почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у відведене для нього місце.

4.5. Зняти спецодяг, покласти його у відведене для цього місце. При можливості прийняти душ.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Негайно відключити від мережі електрообладнання, відключити від систем газ.

5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати "швидку медичну допомогу".

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежегасіння.

5.7. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

Ознайомлені    :

ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ ПО ОБВАЛЦІ М'ЯСА І ПТИЦІ ЖИЛОВЦІ М'ЯСА І СУБПРОДУКТІВ

                                                                                            Затверджую

                                                                     Директор  ТОВ „ДПОЗ „ ЧАЙКА”

                                                                                                ........Д.Ю.Лихенко

                                                                                  Наказ №_____від________

                                            ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ №____

                             ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ ПО ОБВАЛЦІ М'ЯСА І ПТИЦІ

                                                ЖИЛОВЦІ М'ЯСА І СУБПРОДУКТІВ

1.  Загальні вимоги.

1. 1. До робіт по обвалці м'яса і птиці, жиловці м'яса і субпродуктів допускаються чоловіки і жінки не молодо 18 років, що пройшли навчання по спеціальност1.

1.2. На робочому місці працівник одержує первинний інструктаж по безпеці праці і проходить: стажування; навчання будови і правилам експлуатації устаткування;  перевірку знань в об'ємі І групи по електробезпеці , теоретичних знань і набутих навиків безпечних способів роботи. Особи, допущені в холодильні камери з безпосереднім охолоджуванням, повинні, бути ознайомлені з правилами безпечного виконання робіт і порядком евакуації людей з приміщень у разі витоку холодогента або аварії.

1.3. Повторний інструктаж по безпеці праці на робочому місці працівник повинен одержувати один раз в 3 місяця.

1.4. З дня встановлення вагітності жінки, зайняті обвалкою м'яса і птиці переводяться на іншу роботу.

1.5. На працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі чинники (машини, що рухаються, і механізми, переміщувана сировина; знижена температура поверхонь холодильного устаткування, сировини, напівфабрикатів; знижена температура повітря робочої зони; підвищена вогкість  повітря;  підвищена  рухливість  повітря; недостатня освітленість робочої зони; гострі кромки, заусениці і шорсткість на поверхнях інструменту, інвентаря, сировини і тари; фізичні перевантаження).

1.6. Працівник повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту і санітарним одягом.

1.7. Для попередження і запобігання розповсюдження шлунково-кишкових, паразитних і інших захворювань працівник зобов'язаний: коротко стригти нігті; ретельно мити руки з милом перед початком роботи, після кожної перерви в роботі і зіткнення із забрудненими предметами, а також після відвідин туалету (бажано дезинфікуючим розчином).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Підготувати робоче місце для безпечної роботи і перевірити: цілісність металевої захисної нагрудної сітки, трипалої рукавички з кольчужного металевого полотна;

міцність установки розрубувального стільця на хрестовині або спеціальній підставці. Його висота не повинна бути менше 800 мм;

наявність і справність трапів грат під ногами;

справність ножів і мусатів. Рукоятки ножів повинні мати запобіжні виступи, запобігаючі зісковзуванню і порізу рук.

2.2. Прибрати сіль з розрубувального стільця.

2.3. При виконанні робіт з электроталею перевірити наявність і справність замка на кінці монорельсової лінії, стан вантажозахватних пристосувань і ін.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Перед обвалкою м'ясо зачистити і промити проточною водою за допомогою щітки. Застосування ганчірки замість щітки не допускається.

3.2. Використовувати для  м'яса справну тару, ставити її на стійкі підставки.

3.3. Надійно закріплювати тушу на крюку при підйомі і переміщенні її электроталею, встановленою на монорельсі.

3.4. Ніж при обвалці і жиловці вести плавно, без ривків і великих зусиль. Не направляти ніж "до себе", тримати його весь час "від себе".

3 5 Припинити обвалку і жиловку м'яса, якщо поряд знаходяться інші працівники.

3.6. При перерві в роботі вкласти ніж у футляр.

3.7. При роботі не допускається:

застосовувати ножі з вузьким лезом, яке може пройти через осередки металевої захисної (нагрудною) сітки;

користуватися ножем, що має слизьку, брудну рукоятку;

залишати ніж в оброблюваній сировині;

тримати ніж в руках при переміщенні і перевертанні туш, при ходінні по цеху;

підтягати до себе туші і переміщати  м'ясо за допомогою ножа;

залишати на підлозі обрізки м'яса, що впали, кістки і др.;

користуватися для обпалення птиці паяльними лампами і іншими подібними пальниками. Обпалювання птиці виконувати на спеціально обладнаних робочих місцях.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При ураженні хлодоном (отруєнні, попаданні його на шкіру, в очі), порізах рук і т.п. припинити роботу і звернутися по медичну допомогу.

4.2. При виявленні в приміщенні витоку хлодона необхідно повідомити про трапитися безпосередньому керівнику і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Прибрати ножі у футляри і віднести у встановлене місце зберігання.

5.2. Розрубувальний стілець зачистити ножем і посипати сіллю.

ІНСТРУКЦІЯ № вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для детей під час оздоровлення в дитячому позашкільному оздоровчому закладі

    ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказом _______________________(посада керівника і найменування закладу)

   _________________ № _________

   (число, місяць, рік)

   ІНСТРУКЦІЯ №

   вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності

   для детей під час оздоровлення

   в дитячому позашкільному оздоровчому закладі

   (інструкція розроблена відповідно до вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від 01. 08. 02 року №563)

ІНСТРУКЦІЯ № З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом _______________________
(посада керівника і
_____________________________
найменування закладу)
_________________ № _________
(число, місяць, рік)

   ІНСТРУКЦІЯ №
З НАДАННЯ ПЕРШОЇ
ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

   Якщо людина раптово захворіла чи поранилась,
ви надаєте їй першу допомогу з метою:

   •зберегти життя;

   •запобігти погіршенню стану здоров'я;

   •сприяти видужанню.

   У даній інструкції викладені вказівки, як надавати першу допомогу до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, чи коли неможливо надати першу медичну допомогу. Медична допомога - це допомога, яку надають медичні працівники при відповідних умовах. Тут охоплено лише найсерйозніші та небезпечні для життя ви-
падки, при яких потерпілому треба надати невідкладну допомогу.
Оволодівши методами першої допомоги, Ви будете знати, що потрібно і що не потрібно робити при раптовому захворюванні чи при нещасних випадках.

   НЕБЕЗПЕКА ПРИ РЯТУВАННІ

   - на воді:

   - намагайтесь рятувати потопаючих лише в тому випадку, якщо Ви досвідчений рятівник на воді.

   - при ураженні електричним струмом

   - переконайтесь, чи потерпілий не контактує з джерелом електричного струму;

   - вимкніть струм або відсуньте електропровід сухою дерев'яною палицею.

при отруєнні чадним газом;

   - •не заходьте одразу в закрите приміщення, щоб допомогти потерпілому, який знепритомнів; припиніть доступ газу;

   - •провітріть приміщення або одягніть респіратор; винесіть потерпілого на свіже повітря; розпочинайте робити штучне дихання;

   УШКОДЖЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

 Ушкодження дихальних шляхів   Ушкодження дихальних шляхів може наступити внаслідок утоплення, ураження електричним струмом, отруєння газами, асфіксії (задушення) тощо. Незалежно від причини, потрібно відновити дихання не пізніше, ніж через три хвилини, щоб уникнути відмирання клітин головного мозку і смерті.
Якщо хтось непритомний, негайно перевірте дихання.

                                           • Прослідкуйте за рухом грудної клітки.

          Ушкодження дихальних шляхів 1           • Перевірте, чи прослуховується дихання.

                                             • Прихилившись щокою до потерпілого,відчуйте подих повітря.

                   Якщо ознаки дихання відсутні, покличте за допомогою і запезпечте прохідність дихальних шляхів.

   • Виведіть нижню щелепу вперед.

   • Охопивши рукою чоло, відведіть голову назад.

   - У результаті цих операцій язик відходить від
задньої стінки гортані, що сприяє самовільному            
проходженню повітря. Ще раз переконайтеся, чи
потерпілий самостійно дихає.

Ушкодження дихальних шляхів 2

   ШТУЧНЕ ДИХАННЯ (ШД)

   Якщо дихання немає, потрібно викликати його штучно, використовуючи способами рот-до-рота або рот-до-носа.

   СПОСІБ РОТ-ДО-РОТА-І-НОСА

   Для немовлят і малих дітей можна одночасно щільно охопити своїми губами рот і ніс, акуратно вдуваючи через них повітря кожні три секунди. Не треба відхиляти голову занадто далеко, щоб не заблокувати доступ повітря або самому спричинити ушкодження.

   СПОСІБ РОТ-ДО-РОТА

   - Покрийте рот потерпілого чистим шматком тканини або марлі.

   - Огляньте порожнину рота і очистіть її.

   - Покладіть потерпілого горизонтально на спину.

СПОСІБ РОТ-ДО-РОТА

   - Розщепніть комір, пасок та інший одяг.

   - Розігніть різко голову, - для цього підкладіть, одну руку під шию, другою відтисніть чоло хворого назад.

   - Затисніть ніздрі.

   - Глибоко вдихніть самі.

   - Швидко і щільно притисніть свій рот до відкритого рота потерпілого.

   - Зробіть два вдування.

 - Після кожного вдування підніміть свою голову, щоб потерпілий видихнув повітря. Прослідкуйте за його рухом.

   - Якщо грудна клітка не піднімається, ще більше відведіть голову потерпілого назад, розігнувши шию, і продовжуйте ШД.

   - Забезпечте герметичність вдування повітря.

   - Після проведених двох активних вдувань, перевірте пульсацію сонної артерії на шиї.

   - Попросіть когось викликати медичну допомогу.

   - Якщо пульсація відчутна, продовжуйте ШД з частотою одне вдування кожні 5 секунд - для дорослих; контроль пульсу - через одну хвилину, а потім через кожні 5 хвилин.

СПОСІБ РОТ-ДО-РОТА 1  

 Якщо немає пульсу, то потрібно розпочати зовнішній масаж серця (ЗМС). Незважаючи на велику кількість, причин, які можуть привести до зупинки кровообігу, його прояви однакові у всіх хворих.

   Для раптової зупинки серця характерні такі ознаки:

   • непритомність;

   • відсутність пульсу на великих артеріях (сонна і стегнова);

   • відсупнсть тонів серця;

   • зупинка дихання або раптова поява періодичного дихання;

   • розширення зіниць очей;

   • зміна кольору шкіри: блідо-сірий, сірий з синюшним відтінком.

   ІІри наданні першої долікарської допомоги необхідно зареєструвати час зупинки серця і початок ЗМС і ШД.

   ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМС

   - Хворого треба положити на тверду основу (підлога або низька кушетка) для попередження можливого зміщення його тіла під зусиллям рук масажиста, уникнення неефективності проведення ЗМС.

   - Той, хто робить ЗМС, може перебувати з будь-якого боку від хворого; зона прикладення сили його рук

   розміщена на нижній третині грудини, строго по серединній лінії.

  ЗМС

 - Для проведення масажу кладуть долоні одна на одну навхрест і тиснуть на грудину в зоні, розміщеній на 3-4 поперечних пальці (3-4,5 см) вище під місіїя прикріплення до грудини мечевидного відростка.

   - Випрямлені в ліктьових суглобах руки масажиста розміщують таким чинам, щоб тиск здійснювало тільки зап'ястя.

   - Стиснення грудної клітки потерпілого проводиться за рахунок тиску тулуба масажиста.

   - Зміщення грудини в напрямі до хребта (тобто глибина вгинання грудної клітки) становить 4-6 см.

ЗМС 1

   - Тривалість одного стискання грудної клітки - 0,5-1 с (темп масажу - 60 разів за 1 хв.).

   - В інтервалах руки з грудини не знімають, пальці залишаються припіднятими, руки повністю випрямлені в ліктьових суглобах.

   При проведенні ЗМС і ШД однією людиною після двох швидких нагнітань повітря в легені потерпілого проводиться 10- 12 стискань грудної клітки, співвідношення 2:12
Якщо беруть участь 2 особи, то це співвідношення 15, тобто на одне вдування приходиться 5 стискань грудної клітки.
Обов'язковою умовою проведення ЗМС постійний контроль за його ефективністю.

   Критерії ефективності ЗМС такі:

   • зміна кольору шкірних покривів: вони стають менш блідими, сірими, синюшними;

   • звуження зіниць, якщо вони були розширені з появою реакції на світло (звуження зіниці під впливом світла);

   • поява пульсового поштовху на сонній і стегновій, а інколи і на променевій артеріях потерпілого;

   • поява самостійних дихальних рухів;

   ЗМС проводять до того часу, поки не прибуде бригада швидкої медичної допомоги або не відновиться самостійне стійке дихання і діяльність серця.
При підозрі на ушкодження шийного відділу хребта -

   НЕ МОЖНА ВІДХИЛЯТИ ГОЛОВУ НАЗАД і РУХАТИ ЇЇ 3 БОКУ НА БІК.

   Забезпечте доступ повітря, відвівши нижню щелепу і утримуючи голову в нерухомому положенні.

   • фіксуючи пальцями кут нижньої шелепи, відведіть її вверх;

   • великими пальцями відкрийте рот, щоб повітря вільно проходило в дихальні шляхи;

   • вдуваючи в рот, ніс потерпілого закрийте своєю щокою

I Н С Т Р У К Ц I Я з технiки безпеки при роботі з пральною машиною

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

I Н С Т Р У К Ц I Я №

з технiки безпеки при роботі з пральною машиною

 

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Машиністи прання білизни, які обслуговують пральну машину повинні бути проінструктовані з правил техніки безпеки та безпечної її експлуатації.

Floppy-DiskІТБ під час використання пральної машини.DOC

I Н С Т Р У К Ц I Я з техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт електропраскою

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

I Н С Т Р У К Ц I Я №

з техніки безпеки при виконанні прасувальних робіт електропраскою

   I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Робоче місце повинно бути забезпечене цією інструкцією.

   1.2. На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

Floppy-DiskІОП під час роботи з електропраскою.DOC

I Н С Т Р У К Ц I Я з техніки безпеки при роботі на центрифузі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

I Н С Т Р У К Ц I Я №

з техніки безпеки при роботі на центрифузі

 

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Машиністи прання білизни, які обслуговують центрифугу повинні бути проінструктовані з правил техніки безпеки та безпечної експлуатації центрифуги.

Floppy-DiskІТБ під час використання центрифуги.doc

«Про охорону праці» і базується на принципах

ПОЛІТИКА адміністрації закладу, установи, організації в галузі охорони праці формується відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про охорону праці» і базується на принципах:

− пріоритету життя і здоров'я працівників та учнів, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;
− підвищення рівня безпеки праці та навчання шляхом забезпечення суцільного контролю за станом охорони праці, удосконалення матеріально-технічної бази;
− комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних, відомчих програм із цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень у галузі науки й техніки, охорони довкілля;
− соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;
− встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх структурних підрозділів і категорій працівників закладу, установи;
− адаптації трудових процесів до можливостей працівника та учня (вихованця, слухача) з урахуванням його здоров'я і психологічного стану;
− використання економічних методів управління охороною праці, участі роботодавця у фінансуванні заходів з охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на цілі, досягнення яких не суперечить законодавству;
− інформування учасників навчально-виховного процесу, працівників, проведення їх навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці;
− забезпечення координації діяльності всіх учасників системи управління охороною праці: роботодавця і його представників, адміністрації закладу, відповідальних осіб (служби охорони праці), а також співробітництва між роботодавцем і працівниками (уповноваженими особами, членами профкому) під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому рівні;
− впровадження перспективного педагогічного досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі соціального партнерства.

1.1. ВИМОГИ цього Положення є обов’язковими для усіх структурних підрозділів закладу.

ВИЗНАЧЕННЯ понять і термінів
Аудит охорони праці - це документально оформлене системне обстеження і аналіз стану умов та безпеки праці з метою визначення їх відповідності критеріям, встановленим законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці.
Інструкція (від лат. instructio — настанова) — локальний нормативний правовий акт, що встановлює порядок і спосіб здійснення, виконання чого-небудь. Інструкцією визначають правовий статус (права, обов'язки, відповідальність) працівника по займаній посаді (посадова інструкція), безпечні прийоми роботи (інструкція з безпеки для окремих травмонебезпечних робочих місць і навчальних кабінетів), правила ведення діловодства (інстр. з діловодства). Для І. характерні імперативні (наказові, що не допускають вибору) нормативні розпорядження.
Колективний договір - локальний акт, що регулює трудові, виробничі та соціально-побутові відносини й укладається між колективом найманих працівників і роботодавцем. Ініціатором розробки, укладання і зміни К.д. може бути будь-яка зі сторін. У К.д. фіксуються взаємні зобов'язання роботодавця і працівників з таких питань: оплата праці, грошові винагороди, допомога, компенсація, доплата; охорона праці, у т. ч. жінок і підлітків; медичне й соціальне страхування, дотримання інтересів працівників у разі приватизації підприємства; безпека та охорона здоров'я працівників; пільги та ін.
Наказ - акт управління, що видається керівниками міністерств, відомств, відділів та управлінь, а також керівниками установ, організацій, підприємств. За юридичною природою Н. є нормативним актом управління, що містить норми права, які регулюють певні суспільні відносини (напр., про призначення на посаду певної особи). З ряду питань керівники можуть видавати Н. лише за згодою профкому (про звільнення працівника з ініціативи адміністрації та ін.). Н. вступає в силу з моменту його видання.
Нормативний акт — офіційний письмовий документ, який приймають визначені законом органи і яким встановлюються, змінюються або скасовуються норми права. Н. а. мають чітку ієрархічну супідрядність і в зв'язку з цим різну юридичну силу. Підзаконні акти мають істотну ієрархічність — від загальнообов'язкових указів, декретів, постанов до відомчих наказів та інструкцій і рішень місцевих органів.
Охорона праці — сукупність законодавчих актів, технічних, організаційних, гігієнічних та інших заходів і засобів, спрямованих на безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Норми О. п. містяться в Кодексі законів України про працю, Законі України "Про охорону праці", правилах внутрішнього трудового розпорядку; положення про О.п. фіксуються в колективних договорах.
Політика керівництва навчального закладу в галузі охорони праці - офіційно визначені принципи та цілі роботодавця з питань охорони праці, у тому числі визначення нормативно-правових актів, що діють у закладі. П. здійснюється відповідно до програми її втілення.
Положення — нормативний правовий акт, що встановлює правовий статус органів управління, закладів, окремого структурного підрозділу чи основні правила (порядок, процедуру) реалізації загальноосвітньою установою якого-небудь зі своїх повноважень.
Правила — локальний нормативний правовий акт, що регламентує організаційні, дисциплінарні, господарські й інші сторони діяльності закладу, установи, організації, її працівників, учнів тощо. Типовим прикладом цього виду локальних актів можуть служити правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, правила прийому до учнів до школи, правила поведінки учнів.
Розпорядження - один із видів підзаконних актів; акт органу управління, що видається в межах його компетенції і має обов'язкову силу для юридичних і фізичних осіб, яким Р. адресоване. Р. може бути загальної, тривалої дії, а може мати разовий характер стосовно конкретного випадку.
Система управління охороною праці (СУОП) – складова загальної системи управління навчальним закладом, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникає у процесі господарювання. Включає комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці.
Техніка безпеки — система технічних і санітарно-гігієнічних заходів, які створюють безпечні та здорові умови праці. Т. б. регламентується загальними, міжгалузевими і спеціальними правилами. Порушення Т. б., якщо воно створювало небезпеку життю і здоров'ю працівників або призвело до нещасних випадків, карається у кримінальному порядку.

Управління внутрішніми нормативними актами


1. Внутрішні нормативні акти з охорони праці розробляються в закладі, затверджуються її керівником і спрямовуються на побудову чіткої системи управління охороною праці та створення безпечних і здорових умов, що регламентується Порядком опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що чинні на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.1993 №132.


2. Компетенція і порядок дій працівників щодо розробки й поширення внутрішніх нормативних актів


Керівник закладу, установи:

− розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах закладу, установи, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на їх території, у приміщеннях, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці,
− забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.


Відповідальні особи (заступники керівника):

− розробляють і подають на затвердження проекти наказів, положень, інструкцій, інших внутрішніх нормативних документів з охорони праці,
− подають керівникові пропозиції щодо розробки та вдосконалення локальних нормативно-правових актів з охорони праці,
− доводять зміст внутрішніх нормативних документів до працівників;
− здійснюють збір та аналіз пропозицій і зауважень працівників стосовно ефективного їх впровадження та внесення відповідних змін.

Працівники закладу, установи:

− зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
− повідомляють відповідальних осіб, службу охорони праці, роботодавця про невідповідність окремих положень внутрішніх нормативних документів законодавству;
− подають на розгляд відповідальних осіб, служби охорони праці, роботодавця пропозиції щодо внесення змін до локальних нормативних актів.

І Н С Т Р У К Ц І Я Вимоги охорони праці при експлуатації електрокавоварки та експрес-кавоварки.

І Н С Т Р У К Ц І Я   №______

               Вимоги охорони праці при експлуатації електрокавоварки та

               експрес-кавоварки.

Затверджена наказом №_____від____________________

По______________________________________________

                                       І Н С Т Р У К Ц І Я   №______

               Вимоги охорони праці при експлуатації електрокавоварки та

               експрес-кавоварки.

            

Загальні вимоги безпеки.

$11.      До виконання робіт допускаються працівники які пройшли медичне обстеження пройшли вступний інструктаж ,інструктаж на робочому місці з вивченням безпечних методів та прийомів виконання цих робіт та засвоїли ці прийоми роботи і були допущені до  виконання робіт самостійно.

$12.      Всі працівники підлягають щорічній перевірці знань з охорони праці з складанням заліків.

$13.      Всі працівники підлягають навчанню та перевірці знань на першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

$14.      Не слід виконувати розпорядження адміністрації якщо воно суперечить вимогам безпеки  праці  і може призвести до нещасного випадку.

$15.      На випадок травмування вжити всіх заходів по наданню потерпілому першої медичної допомоги, та повідомити про це керівника робіт

$16.      Працівники повинні бути ознайомлені :

$1·         З будовою обслуговуваних машин;

$1·         З призначенням захисних огороджень ,пристроїв для забезпечення безпеки при їх експлуатації;

$1·         З небезпечними виробничими факторами ;

$1·         З безпечними методами виконання робіт;

$1·         Способами надання першої медичної допомоги;

$1·         З правилами користування засобами індивідуального та колективного захисту;

$1·         З правилами користування засобами пожежегасіння;

$1·         Правилами особистої гігієни;

$17.      Не допускати роботи на несправному агрегаті,машині,приладі.

$18.      Не працювати несправним інструментом та пристроями які не відповідають вимогам безпеки.

     9.Працівник зобов,язаний ,помітивши порушення правил з техніки безпеки іншим працівником чи небезпеку для оточуючих, попередити цього працівника та керівника робіт про необхідність дотримання вимог охорони праці.

    10. Працівник повинен бути уважним  під час роботи ,не займатись по- сторонніми ділами та не відволікати розмовами інших.

    11. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та вказівки технічного персоналу підприємства .керівника робіт.

    12. В якості переносних електроламп використовувати світильники заводського виготовлення з напругою ,що не повинна перевищувати 12 вольт.

    13. Забороняється загромождати та закривати проходи до пожінвентаря та пожкранів.

    14. На території забороняється куріння та кидання недопалків в невідведених для цього місцях.

    15.Про недоліки та несправності на робочому місці негайно повідомляти керівника робіт ,і до їх усунення не приступати до роботи.

Вимоги безпеки перед початком роботи.

 1. Привести в належний стан спецодяг;
 2. Підготувати робоче місце до безпечної роботи, прибрати непотрібні в роботі предмети, звільнити проходи.
 3. Робоче місце повинно бути забезпечено справним інструментом та пристроями.

4.Робоче місце повинно бути забезпечене  справними  засобами захисту.

5.Вимагати від керівника робіт проведення інструктажу на робочому місці при новій роботі та переведенні на іншу роботу.

     6.Перевірити справність та надійність заземлення механізмів та верстатів.

     7. При виявленні несправностей обладнання ,пристроїв, інструменту ,при 

       виникненні пожежі ,порушенні норм безпеки, аварії,  негайно повідомити

       про це керівника робіт.

    

8. Перед початком   експлуатації   електрокавоварки  перевірити
наявність води у водопровідній  мережі,  справність  (знаходження  стрілки
манометра  на  нульовій відмітці,  цілісність скла) і терміни таврування
манометрів,  відсутність  підтікань  з  казана  (бойлери)   кавоварки
настройку   вимикача   насоса      на   тиск  не  вище
допустимого.
    9. Перед початком  роботи експрес-кавоварки відкрити верхній і нижній
крани у водомірного скла, один з душових кранів для випуску повітря
і  вентиль  на  водопровідній  трубі.  По водомірному склу перевірити
рівень води у водогрійному казані (він повинен знаходитися приблизно  на  
2см  вище за нижню відмітку і не досягати верхньої) і включити кавоварку в
електричну мережу.  Готовність  апарату  до  роботи  визначається  по
манометру і сигнальній лампі (остання гасне).

Вимоги безпеки під час роботи.

 1. Необхідно виконувати тільки ту роботу ,що поручена вам керівником робіт.
 2. Не вмішуватись в роботу інших ,якщо це не доручено адміністрацією.
 3. Бути уважним  в роботі ,не відволікати  від роботи розмовами  інших та не дозволяти це робити іншим.
 4. Не працювати без належного освітлення.
 5. Не допускати присутності в робочій зоні присутності  посторонніх осіб.
6.В процесі  роботи  кавоварки  стежити  за  рівнем води і
тиском в казані (бойлері), насосі (помпі), температурою води, що йде
для  приготування  напою.  Якщо  вона не досягає заданого рівня
припинити подачу кави до тих пір, поки вода не нагріється  до  100‘С;
відкривати  крани  подачі  пару  і  гарячої  води плавно,  без ривків і
великих зусиль.
    7. Не допускається  підставляти  руки  і  інші частини тіла в робочий
простір для розливу кави і трубок для подачі пару і гарячої води,
доторкатися  до  гарячих частин роздаточного пристрою,  направляти
пар і гарячу  воду  на  обличчя  і  тіло,  засмічувати  вентиляційні  або
розсіюючі грати.
    8. При заповненні фільтра порцією свіжомеленої кави стежити,  щоб
порошок не потрапив на кромку утримувача (щоб уникнути порушення густини
з'єднання  у  фланці  блок-крана)  при   закріпленні   швидкознімною
рукоятки в корпусі електрокавоварки.  Перед тим, як вставити фільтр в
пристрій  подачі,  очистити  серветкою  край  фільтра  для  видалення
залишків  кави.  Після  кожної  операції  протирати трубку подачі пару
вологою ганчіркою.
     9. Експлуатація електрокавоварки не припускає за відсутності
води в казані,  несправності  манометра,  сигнальної  лампи  рівня
води, датчика автоматичного включення підживлення казана.

Вимоги безпеки по закінчення роботи.

 1. Вимкнути обладнання від електронапруги .

.     2.Прибрати робоче місце.

     3. Вимити руки та обличчя з милом чи прийняти душ.

 1. Повідомити керівника робіт про всі несправності що виникали в процесі

          роботи.

5. Електрокавоварку  відключити  від електричної сіті і закрити
вентиль на водопровідній трубі.  Відкрити зливний вентиль і видалити  з
водогрейного  казана  воду.  Сітку-ФІЛЬТР   і  чашкотримач  очистити і
помістити  на  30  хвилин  в  гарячий  розчин  із  спеціальним  миючим
засобом  або  залишити проти ночі в холодній воді.  Млиновий механізм
кофемолки очистити    сухою  тканиною.  Зовнішні  поверхні
кофемолки протерти сухою тканиною.

Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях.

1 Надання долікарської допомоги.

2. Якщо потерпілий  не втратив свідомість та продовжує дихати та в нього нормально працює серце ,необхідно вкласти його , розтебнути одяг, та надати повний спокій до прибуття медичної допомоги.

3.При відсутності у потерпілого  дихання та пульсу необхідно проводити йому

штучне дихання та закритий масаж серця. Під час долі карської допомоги необхідно слідкувати за зіницями очей ,широкі зіниці вказують на різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно оживлення розпочинати негайно.

4.Якщо в потерпілого відсутнє дихання ,пульс то оживлення необхідно робити в такому порядку :

$1·         Покласти потерпілого на спину і під його локті підкласти валік  з звернутого одягу.

$1·         Присісти з лівої сторони від потерпілого, свою ліву руку піднести під        потилицю та відкинути голову потерпілого назад.

$1·         Відкрити потерпілому рот ,звільнити його від слизу при допомозі марлі чи носового платка і зробивши 2-3 вдоха  вдувати через марлю чи платок повітря з свого рота в рот потерпілого.

$1·         Звільнити рот та ніс потерпілого по закінченню вдування, щоб не заважати вільному видоху. Після видоху надаючий допомогу знову повинен зробити 2-3 глибоких  штучних    вдохів  потерпілому.Частота штучного дихання не повинна перевищювати 12-16 разів в хвилину

   5.При появі перших слабких вдохів у потерпілого самостійного дихання, деякий час необхідно продовжувати штучний вдох в момет початку самостійного вдоха потерпілого.

6.При відновленні у потерпілого самостійного дихання  ,деякий час необхідно продовжувати робити штучне дихання до повного приведення потерпілого в свідомість чи до прибуття лікаря.

 1. Зовнішній(прямий)масаж серця необхідно проводити шляхом ритмічного

зжаття серця через передню стінку грудної клітки при надавлюванні на відносно подвижну нижню частину грудини з частотою 60-70 разів на хвилину,це забезпечує достатній кровообіг в організмі при відсутності роботи серця.

 1. Оживлення не можна  зупиняти навіть якщо потерпілий не подає ознак

життя.Тільки лікар може вирішити чи помер потерпілий.

 1. При наданні допомоги потерпілому не можна допускати охолодження тіла, залишати його на сирій землі, на кам’яному, бетонному чи металевому полу. Під потерпілого необхідно підстелити щось тепле та при можливості зігрівати його.
 2. Необхідно вивчити прийоми надання першої допомоги при ураженні електрострумом та вміти їх надавати.
 3. При задусі та  отравленні необхідно поперед всього  не допускати дальнійшу дію газу на потерпілого, швидко вивести чи винести його з загазованого приміщення на чисте повітря  чи провітрюєме приміщення.
 4. До приходу лікаря у випадках гострого отруєння чи задухи газом необхідно освободити потерпілого  від стискуючого одягу.
 5. Якщо потерпілий втратив свідомість ,його необхідно вкласти на рівне місце дати понюхати нашатирний спирт ,коли він прийде до свідомості надати йому спокій.
 6. Якщо потерпілий в свідомості ,дати йому міцний чай  чи кофе. Якщо тіло холодне, зігріти грілками чи розтиранням .Слідкувати щоб потерпілий не заснув.
 7. Необхідно вміти надавати першу медичну допомогу при опіках тому ,що всякий опік-це рана в яку легко потрапляє інфекція .Для попередження цього на опік накладається стерильна пов’язка.
 8. Не можна знімати з обпеченого місця одяг та  обдирати прилипший натільний одяг
 9.  При тяжких обширних  опіках ,при котрих може наступити шок,  необхідно загорнути потерпілого в чисту просиню,  вкласти та забезпечити максимальний спокій та до прибуття лікаря давати потерпілому  пити солодкий чай чи кофе.
 10. При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочки розчином борної кислоти.
 11. При обмороженні необхідно відігріти потерпілому обморожену частину тіла до +37 градусів шляхом розтирання теплою суконкою чи теплою рукавичкою до покрасніння  кожного покрову ,потім змазати обморожену частину тіла несолоним жиром чи вазеліном.
 12. Надавати першу медичну допомогу при переломах та вивихах в першу чергу потрібно придати потерпілому удобне положення, що запобігає пошкодженню частини тіла .Це може бути досягнено  при допомозі накладення шин.
 13. При відсутності шин використовувати  любі підручні засоби-доски ,палки ,шматки картону,фанери і т.д. Шини необхідно прикріплювати до кінцівок бинтом ,ременем чи вірьовкою.
 14. Для попередження засорення рани при відкритому переломі ,поверхню кожного покриву навколо рани слід змазати йодною настойкою ,накласти стерильну пов’язку та відправити потерпілого до лікарняного закладу.
 15. Надаючий першу медичну допомогу при пораненнях повинен чисто вимити руки з милом, чи протерти пальці йодною настойкою.
 16. На можна очищати рану від грязі ,пилу ,землі крові ,та промивати водою ,це може зробити тільки лікар .Пам,ятай ,що кожне поранення небезпечно можливою втратою крові, та зараженням рани.
 17. Для надання допомоги необхідно відкрити індивідуальний стерильний перев,язувальний пакет ,покласти стерильний матеріал на рану та зав’язати бинтом.
 18. У випадку відсутності індивідуального пакета перев’язати рану  бинтом. ,марлею, чи чистою тряпкою.Поверхню кожного покриву змазати йодною настойкою.
 19. Кровотечу необхідно зупиняти при допомозі давлючої пов’язки,   для цього рану закривають стерильним матеріалом та щільно забинтовують.
 20. При сильній кровотечі необхідно здавлювати кровоносні судини при допомозі жгута ,при цьому необхідно пам’ятати ,що жгут більш 1,5-2 години не можна тримати.

 29. Оберігатись електропроводів що можуть звисати з стіни(підлоги.)

30.При виявленні обриву чи ненадійного кріплення заземлюючого провода,

пошкоджених електроустановок,оголених проводів,повідомити керівнику робіт і не включати електроустановки в роботу до усунення несправності.

Категорично забороняється усувати несправності електрообладнання чи електропроводки самому,ремонт та технічне обслуговування електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персоналу.

31.При виникненні пожежі зняти вогнегасник та привести його в робочий стан та направити на   місце загорання.

32. При припиненні подачі електроенергії,при появі сторонніх шумів вібрації,диму,аваріїї і т.д.негайно відключити  обладнання і повідомити

керівника робіт.

33. При виникненні пожежі негайно повідомити про це керівника робіт чи

іншу адміністративну особу підприємства,подати сигнал тревоги і приступи-

ти до гасіння пожежі.

34. При гасінні пожежі в першу чергу необхідно гасити вогнище з допомо-

гою вогнегасника,направляючи струмінь під кутом 10-45 градусів,гасити

з одного краю вогнища переміщюючись до іншого.

35. Електрообладнання що загорілось,слід негайно відключати і гасити піском,порошковим та вуглекислотним вогнегасником.

36.При загоранні одягу його необхідно зірвати та погасити..При загоранні

значної частини одягу людину загортають у ковдру чи іншу тканину

(але не з головою) і гасять полум’я.

І Н С Т Р У К Ц І Я По охороні праці при кулінарних роботах

                                                                                                    Затверджую

                                                                           Директор  ТОВ „ДПОЗ „ ЧАЙКА”

                                                                                                      ........Д.Ю.Лихенко

                                                                           Наказ №_____від________

                                              І Н С Т Р У К Ц І Я   ___

                                По охороні праці  при кулінарних роботах

1. Загальні вимоги безпеки

1.1 До виконання кулінарних робіт припускають особи у віці не молодше 18 років, що пройшли відповідну підготовку, інструктаж по охороні праці, медичний огляд і не мають протипоказання за станом здоров'я.

1.2. При виконанні кулінарних робіт можлива дія на працюючих наступних небезпечних і шкідливих виробничих чинників:

- порізи рук ножем при неакуратному поводженні з ним;

- травмування пальців рук при роботі з м'ясорубкою і теркою;

- опіки гарячою рідиною або паром;

- ураження електричним струмом при користуванні електроплиткою або іншими електричними приладами.

1.3. При виконанні кулінарних робіт повинен використовуватися наступний спецодяг: халат бавовняний або фартух і косинка (ковпак).

1.4. В приміщенні для виконання кулінарних робіт повинна бути медаптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язочних засобів.

1.5. Працюючі зобов'язані дотримуватись правил пожежної безпеки, знати місця розташування  первинних засобів пожежогасінні..

1.6. При нещасному випадку постраждалий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівникові. При несправності устаткування припинити роботу і повідомити про це керівника робіт.

1.7. В процесі роботи дотримуватись правил носіння спецодягу, користуються індивідуальними і колективними засобами захисту, дотримуватись правил особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце .

1.8 Винні,що допустили невиконання або порушення інструкції по охороні праці, притягуються до відповідальності і зі всіма працюючими проводитися позаплановий інструктаж по охороні праці.

                             2.Вимоги безпеки перед роботою.

2.1.Надіти спецодяг, волосся прибрати під косинку.

2.2. Перевірити справність кухонного інвентаря і наявності його маркіровки.

2.3. Перевірити цілісність емальованого посуду, сколів емалі, а також відсутність тріщин і сколів столового посуду.

2.4. Переконатися в надійності заземлення корпусу електроплити і інших електричних приладів, наявність діелектричних килимів біля них.

2.5.Включить витяжну вентиляцію.        

3.Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Перед включенням електроплити і інших електричних приладів встати на діелектричний килим. Перед включенням настільної електроплитки в електромережу перевірити справність шнура живлення і вилки,встановить плитку на вогнетривку підставку. Не користуватися електроплиткою з відкритою спіраллю.

3.2. Для приготування їжі користуватися емальованим посудом, рекомендується користуватися алюмінієвим посудом і забороняється користуватися пластмасовим посудом.

З.3.Дотримуватись обережності при чищенні овочів. Картоплю чистити ножем, рибу скребком.

3.4. Хліб, вироби гастрономів, овочі і інші продукти нарізувати добре наточеними ножами на обробних дошках з відповідною маркіровкою.

3.5. При роботі з м'ясорубкою м'ясо і інші продукти проштовхувати в м'ясорубку не руками, а спеціальними дерев'яними товкачами.

3.6. Дотримувати обережність при роботі з ручними терками, надійно утримувати оброблювані продукти, не обробляти дрібні шматочки.

3.7. Передавати ножі і вилки один одному тільки ручками вперед.

3.8. Харчові відходи для тимчасового їхнього зберігання прибирати в урну з кришкою.

3.9. Стежити, щоб при закипанні вміст посуду не виливався через край кришки гарячого посуду, брати рушником або прихваткою і відкривати від себе.

3.10. Сковороду ставити і знімати з плити чаплією.                                        

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.1. При несправності кухонного інвентаря, затупленні обробних ножів, роботу припинити і повідомити керівника робіт.

4.2. При розливі рідин, жиру негайно прибрати її з підлоги.

4.3. У разі якщо розбився столовий посуд, осколки їйого не прибирати з підлоги руками, а користуватися віником і совком. 

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

5.1. Вимкнути електроплиту і інші електричні прилади, при виключенні з електророзетки не смикати за шнур.

5.2. Ретельно вимити робочі столи, посуд і кухонний інвентар.

5.3. Винести сміття, відходи і очищення у відведене місце.

5.4. Провести вологе прибирання приміщення, вимкнути витяжну вентиляцію, зняти спецодяг і ретельно вимити руки з милом.

І Н С Т Р У К Ц І Я З охорони праці при роботі з електроплиткою

                                                                 Затверджена       

                                                                                                  Директор ДПОЗ „ЧАЙКА”

                                                                                                  _________Д.Лихенко

                                                                                                  Нак № 15-3  від______________

                          І Н С Т Р У К Ц І Я  №____

З  охорони  праці  при роботі з електроплиткою.

1.         Загальні вимоги безпеки.

Інструкція наводить загальні правила при роботі з електроплиткою.

Електроплитка призначена для випарювання розчинів під час проведення дослідів, для підігріву у водяній, пісочній бані.

Приміщення де знаходиться електроплитка, повинно бути сухим, опалювальним. Забороняється встановлення у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах і приміщеннях, які мають у повітрі агресивні домішки, що можуть привести до корозії металевих частин, руйнування захисних покриттів та електричної ізоляції.

Температура навколишнього повітря від +5 до +40 С, вологість до 85%.

До приміщення повинно бути проведена мережа однофазного змінного струму 220В, 50Гц.

Робоче місце тимчасове.

До експлуатації електроплитки мають доступ особи, які отримали інструктаж з техніки безпеки при роботі з електропристроями напругою до 1000 В, ознайомлені з будовою електроплитки і   правилами її експлуатації.

Шкідливі і небезпечні фактори при роботі з електроплиткою є: струмопровідні частини електроплитки, які знаходяться під напругою; розпечені відкриті частини електроплитки.

2.  Вимоги безпеки перед початком роботи.

Перед початком роботи потрібно переконатися в повній налагодженості електроплитки, справності шнура вилки та розетки, правильності підключення прибору до електричної мережі.

Бажано встановлювати електроплитку на негріючу підставку. У випадку невиконання вимог техніки безпеки, якщо вони не можуть бути усунені обслуговуючим персоналом, негайно припинити роботу і сповістити зав. лабораторією.

З.Вимоги безпеки під час роботи. Категорично забороняється:

Торкатися ввімкненої електроплитки. Ставити плитку близько до стіни. Залишати апарат, ввімкнений без нагляду.

Тримати поблизу ввімкненої електроплитки легкозаймисті речовини. Використовувати плитку для обігріву приміщення. Ставити на електроплитку посуд випуклим або ввігнутим денцем. Проводити поточний ремонт електроплитки, не вимкненої з електромережі. Ставити на конфорку посуд вагою більше 10 кг та діаметром більше 200 мм. Під час експлуатації не допускати потрапляння вологи в середину гарячої конфорки.

У випадку відкритого полум'я, запаху гарі, дивних звуків, експлуатація електроплитки повинна бути негайно припинена, прилад повинен бути вимкнутий з електромережі і сповістити зав. лабораторією.

4. вимоги роботи після закінчення роботи. По закінченню роботи треба:

вимкнути апарат від електромережі; навести лад на робочому місці.

5.Вимоги безпеки у аварійних випадках.

При раптовому знеструмленні електричної мережі терміново вимкнути електроплитку вимикачем і вийняти електричний шнур з розетки.

У випадку виникнення відкритого полум'я, запаху гарі, дивних звуків, експлуатація плитки повинна бути негайно припинена, прилад повинен бути вимкнений з електромережі і сповістити зав. лабораторією.

У разі електричним струмом необхідно надати першу допомогу постраждалому і сповістити завідуючого лабораторією.

У разі опіку необхідно надати першу допомогу постраждалому і сповістити зав. лабораторією.