Меню

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про запровадження мораторію на ліквідацію, відчуження, перепрофілювання оздоровчих закладів (дитячих, професійних тощо)

                                    

                        П О С Т А Н О В А
                      ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

            Про запровадження мораторію на ліквідацію,
         відчуження, перепрофілювання оздоровчих закладів
                   (дитячих, професійних тощо)

     ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37,
                                                       ст.516 )
 

     Зважаючи на те, що в Україні відбувається поступове зменшення
оздоровчих  закладів  через продаж,  перепрофілювання,  передачу в
оренду або ліквідацію,  а проблема якісного оздоровлення населення
стає   дедалі   актуальнішою,  та  з  метою  розвитку  вітчизняної
санаторно-курортної  справи,  створення   сприятливих   умов   для
суб'єктів  господарювання,  що спеціалізуються на наданні послуг з
оздоровлення населення,        Верховна        Рада        Україна
п о с т а н о в л я є:

     1. Рекомендувати органам державної влади та органам місцевого
самоврядування,  засновникам   (власникам)   оздоровчих   закладів
тимчасово,  до схвалення відповідного закону,  припинити прийняття
рішень  та  призупинити  виконання  вже   прийнятих   рішень   про
ліквідацію,   відчуження,   перепрофілювання,  передачу  в  оренду
оздоровчих закладів для провадження діяльності,  не  пов'язаної  з
оздоровленням та відпочинком.

     2. Кабінету Міністрів України у термін до 20 квітня 2009 року
розробити  проект  закону  про  заборону  ліквідації,  відчуження,
перепрофілювання,   передачі  в  оренду  оздоровчих  закладів  для
провадження  діяльності,  не   пов'язаної   з   оздоровленням   та
відпочинком.

     3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 

 Голова Верховної Ради України                            В.ЛИТВИН

 м. Київ, 17 березня 2009 року
          N 1137-VI